Home > > Sheldan Nidle - October 16, 2012

Sheldan Nidle, 16 октомври 2012

Послание от Галактическата федерация и от Духовната йерархия (чрез Шелдън Найдъл)

13 Ix, 2 Tzec, 9 Eb

Здравейте! Ето ни отново тук с още неща за обсъждане. Понастоящем се довършват дейности в много области, които формират основата за вашата нова реалност. Както ви информирахме наскоро, вашият свят се основава на легитимността на определени институции, чиито произход е от преди хиляди години. Индивидите

Хората, които представляват тези древни бази на властта, се намират в процес на създаване на нови документи, които ще създадат легалната платформа за вашата нова форма на обществено управление. Понастоящем се провежда серия от срещи, чийто единствена цел е да се фокусират върху комплексите от въпроси за създаване на нов свят.

Опитайте се да си представите сложността, която е свързана с такова начинание! Нашите свети съюзници свързват древните основи на много нации с основите на старите монархии от Европа, Азия, Америките и Африка.

Многобройни документи трябва да се обсъдят, променят и обвържат в специфичен прототип, който се оказва невалиден – неработещ и затова извежда от тяхната длъжност сегашните фактически контролиращи режими на вашия свят. Този процес на идентификация трябва да се извърши щателно и в правилния ред, за да се постигне легитимност на тази висока цел.

Нашите свещени съюзници разбират, че това, което правят, създава легално сливане на елементите, които формират съществената структура на модерните нации-държави и едновременно актуализират легитимността на сегашните глобални родови правителства. Изискват се документи, които оценяват концепциите на общовалидното право и същевременно изграждат нова и уникална форма на глобално обществено управление.

Тази операция в крайна сметка ще промени основната концепция на държавното управление – такова, каквото го познавате. Вашата сегашна индиректна система на управление (чрез представителство) трябва да се промени чрез добре обмислено предаване на властта, за да се даде възможност за истинска прозрачност в управлението. Целта е да се установи разумен договор с вас за постигане на “власт на хората”.

Големите мислители от края на 18-ти век създадоха документи, които постигаха това в рамките на контекста на тяхното време. Сега е необходимо да се модернизират тези документи като част от процеса за вашата подготовка за вашата голяма промяна на съзнанието. Това е само една от задачите, които сега се извършват зад кулисите.

Както много добре знаете, вие живеете в общество, което постоянно застрашава основните човешки права и на това трябва да се сложи край. Вие се намирате пред прага на формирането на истинско галактическо общество. Вие се нуждаете от документация за управление, която е достатъчно гъвкава, за да отрази вашите растящи нужди, докато се променяте от вашето сегашно състояние на съзнание към състояние на пълно съзнание.

Първата стъпка е да се възстанови всичко това, което тъмният кабал ви е отнел; после трябва да се разшири политическата система, за да бъдем включени ние и вашият Агартянски род. Вашият свят се придвижва бързо през серия от неизбежни, разпоредени от Небето събития, които ще премахнат злото, което този глобален кабал беше установил през последните няколко столетия.

Вашите икономики се разпадат и създадената от кабала система на внимателно подбрани лидери не е способна да спаси тази група от катастрофата, която самата тя предизвика през последното половин десетилетие. Зад тази рушаща се фасада се оформя нова епоха за човечеството и това е процес, който трябва да се подкрепи и активно да се стимулира! Много неща, и по-специално разкриването, трябва да излязат наяве.

Това, което правят нашите свещени съюзници, е съществено повече от просто заменяне на нелегално назначени правителства. Те отварят вашата реалност за промените, от които вие отчаяно се нуждаете. Небето избра това време за радикална промяна на вашето съзнание, която се извършва чрез серия от стъпки, които бяха предприети през последните две десетилетия, за да достигнат до днешната точка.

Следващият етап трябва да премине доста бързо, затова дойдохме, за да изпълним мисията за първи контакт в свят, който понастоящем не съответства на нито един от нашите обичайни критерии за контакт. Когато станете напълно осъзнати, вие ще имате нужда от нашето непосредствено наставничество и съвети за това, как да създадете бързо свое собствено галактическо общество.

В течение на почти две десетилетия ние наблюдаваме и оказваме помощ и на вас, и на Гайа, и внимателно взаимодействаме с тези във вашия свят, които се посветиха на промяната на функционирането на вашето общество. Трансформацията е както духовна, на основа на постановлението на Небето, така и технологична; устройствата, които бяха крити почти цял век, трябва да бъдат освободени.

Намасте! Ние сме вашите Възнесени Учители! Ние дойдохме с новини за редица събития, които скоро трябва да се случат във вашата реалност. Ние много отдавна пристигнахме на Земята, за да служим като средство на Светлината в подготовка на човечеството за промяната на реалността в далечното бъдеще. В продължение на хилядолетия ние израснахме и количествено, и в мъдростта. Нашата мисия остана същата, т.е. да бъдем вестители и наставници за всеки човек на повърхността на Земята.

През последните месеци към нас се присъединиха Възнесени Майстори от всички краища на тази Галактика. Великият завет сред нас е да се съберем, за да доведем това царство до Светлината! Заедно с нашите свещени партньори ние поехме задължението да използваме нашите възможности, за да изменим тази реалност и да отделим тъмните сили от тази огромна власт, която те все още запазват. Тази задача приближава до най-вълнуващия момент. Определени действия са готови за началото, което ще доведе до успех много наши начинания.

Както вече споменавахме в предишните си съобщения, нашите свещени тайни общества сега работят с няколко групи, които представляват източниците на вашата сегашна структура на властта, и на тези, които отдавна се грижат за богатствата на миналото. Тези лица и групи се събраха заедно, за да започнат да се възползват от работата, която нашите свещени съмишленици започнаха преди няколко десетилетия.

Различните напреднали правови решения подготвиха почвата за няколко документа, за да имат сега силата на закон. Тези "ключови документи" са само началото. Много други са готови за реализация, за да осигурят легалността за глобални правителствени изменения, които смятаме да обнародваме. Тоест, създават се редица документи, които няма да оставят на тъмните сили никаква алтернатива, освен да подадат оставка. Още един проблем, който се решава - това е да се сложи край на разлагащата се финансова система. Краят действително е близък!

Нашата благословена задача се състои в това да видим, че това, което ние описахме, наистина се случва. Тази реалност се пронизва от Светлина и се преобразява от Небето. Ние ласкаво изискваме движение нагоре към осъзнаването. С нашите свещени съюзници ние желаем да се убедим, че указите на Небето действително се проявяват в този свят.

Затова ние работим с радост и решителност по подготовката на тъмнината за нейното неизбежно падане от власт, независимо от нейния постоянен стремеж да намери изход от положението. В действителност такъв изход няма. Установява се нов график, който изисква тяхната незабавна оставка. Тази драма е почти към края си. Новата реалност се проявява, тя има нужда от ново управление, процъфтяване и официално Разкриване. Това е време за света на повърхността отново да се присъедини към галактическото човечество, връщайки се към своето естествено състояние на служене на бога и на пълно съзнание.

Днес ние използвахме това съобщение, за да ви информираме за това, което назрява във вашия свят. Текат много различни процеси, които носят очакваните големи промени. Това ще ви подготви за пълното Разкриване и за вашето връщане към пълното съзнание. Знайте, скъпи души, че безкрайният Източник и несвършващото благоденствие на Небето в действителност ви принадлежат! Да бъде така! Selamat Gajun! Selamat Ja! (на сириански: Бъдете Едно! Бъдете в Радост!)

Planetary Activation Organization
www.paoweb.com
Превод: Лусесита

http://www.galacticchannelings.com/english/sheldan02-10-12.html

AEON: Това е най-високата реалност на Небето и областта около Трона на Създателя.

Lord Surea: Аспект на Майката/Бащата Бог, който изпълнява божествения план. Всички божествени служители на Небето следват неговите свети решения.
(Взети от речника на книгата на Шелдън Найдъл “Вашият Пръв контакт”)
Elven Inspired

Скъпи читатели, можете да откриете други послания с Любов и Светлина на български, сред които послания на Хиларион, Хаторите чрез Том Кениън, Галактическата Федерация на Светлината чрез Грег Гайлс и Небесен Пътешественик и други, в блога на Tauno : Elven Inspired. Посетете го!