Home > > Sheldan Nidle - Относно Духовната Йерархия и Галактическата Федерация., 20 март 2012

Sheldan Nidle, 20 март 2012

12 Chiccan, 18 Ceh, 8 Manik

Dratzo! Ние се върнахме! Нашите съюзници продължават да постигат успехи и особено Свещените тайни организации. Много от европейските страни, а и много други, които симпатизират благодарение на нас на новата икономическа система сега предизвикват създаденото статукво. В същото време, група безсъвестни спекуланти заедно със заговорници от корпорациите продължават натиска за повишаване международните на цените на нефта. За да противостят на това лицемерие тези от вас, които са готови да преобърнат основните тъмни режими, активно се занимават с разработването на различни апарати, които ще могат бързо да ви избавят от зависимостта на нефта. Това е само един от многобройните проекти, които ще променят фокусировката на вашето общество. Новата финансова система, заедно с новото управление ще ви освободят от постоянния товар на изкуствено създадения недостиг на всичко. Настъпи времето на нова ера, основана на истински суверенитет и естествена достатъчност, в основата на която лежи използването на слънчевата енергия и енергията на „нулевата точка”. Трябва да признаем – вие сте длъжници на Майката Земя. Вашата безценна планета има нужда от възстановяване и вие сте длъжни да я подкрепите.

Всички тези действия са част от плана за отстраняване на кликата на тъмните и за изпълнение на мисията ви за установяване контакта с нас. Ние много искаме да изпълним тази мисия точно в божествените срокове. Вие трябва да сте наясно с болестното състояние на вашата реалност и причините по които ще се състои пълната и дълбока трансформация, преди нашето пристигане. Добрата информация е в това, че времето на кликата отива към края и членовете й много се страхуват от това, което ще се случи с тях. Ние виждаме, колко смело са се трудили Работниците на Светлината, за създаването на толкова необходимата нова финансова система. Изобилието произтичащо от нея, ще стане само отправна точка за великите промени. Когато вие изпитате великолепието на небесата и връщането ви към вашите духовни корени, началото на промените ще е установяването на първия контакт. Както вече казахме, нашата задача се състои в това, да се насочите към естественото си състояние на Пълно Осъзнаване. Случи ли се това, вие ще станете наши съюзници в изпълнение на Божествения план в цялото му творение.

Тези изменения ще предизвикат дълбока трансформация на вашата реалност в нещо съвсем различно. Много рядко Небесата позволяват да се извършат подобни промени за толкова кратко време. Обикновено те продължават по няколко века, а не няколко десетилетия. Това се случва благодарение на Божествената компенсация, която ви бе дадена, защото кликата открито хвърли предизвикателство на свещените декрети, управляващи измененията на вашата реалност. Кликата високомерно се опитваше да отстрани Небесните сили от една от специално управляваните физически реалности. Такова недоверие е смешно. Галактическата федерация на светлината се явява съставна физическа част на Небесата и има за цел изпълняване на Божествения план в материалния свят, а това значи, че вашата свобода е гарантирана. Много източници на Светлина намиращи се на планетата се обединиха, за да съсредоточат вниманието си върху отстраняване на кликата и нейните високомерни членове. Тази стратегия е вече на финала си и властта на кликата бързо приближава към своя край.

Сега тъмните сили се приготвят да слязат от сцената. Ние наблюдаваме тези, който се готвят да ги сменят. Жизнено важно е, преходните правителства да установят такава форма на управление, която ще поддържа съществуващите и бъдещите промени. Програмите за благополучие и многобройните благотворителни проекти, които ще развиват преходните правителства трябва да работят във взаимодействие. Освен това, тези режими ще установят нови правила, които да позволят участие на всички в управлението. Това ще са вашите първи стъпки към галактическото общество. Този кратък период ще стане преходен, между съществуващата правителствена бъркотия и вашето връщане към Пълно Съзнание. Тази дейност трябва да предвиди големи промени, простиращи се зад хоризонта и трябва да представлява нещо повече от просто връщане към ярките цели на вашите праотци-основатели. Трябва да признаем, че това което ще станете и голямата отговорност, която ще ви бъде възложена ще създадат прекрасно бъдеще за цялото човечество.

Намасте! Ние Възнесените Учители! В този знаменателен ден дойдохме да ви приветстваме в кралството на Пълната Осъзнатост, която сега се материализира. Под вас се простират свещените земи на Вътрешната Земя, там където всеки град на Агарта дава своя дял за трансформиране остатъците на тъмнината, пронизваща вашето общество на повърхността. В действителност ние настройваме нашите съюзници на това, да изпълнят последните действия, които да изметат отпадъците, натрупани за хилядолетното лошо управление на тъмните сили. Вашата свобода е свързана с известна отговорност пред Майката Земя и пред вълшебно сложната и многообразна цел на живота, която толкова лошо се управлява и граби от кликата. Ние дойдохме във времена определени от Небесата, за да се появим пред вас и да ви обясним многобройните аспекти на свещената мъдрост, която постигнахме в продължение на хилядолетия, тъй като това знание може да ви помогне по-точно да разберете това, което Гайя очаква от вас.

Вие влизате в кратък период от вашата история, когато съзнанието ви за пълното разбиране на природата и действията ви спрямо вашата реалност трябва да израснат. Това ще стане като пробуждане на вродената ви мъдрост, която спи поради ограничаването на съзнанието ви за 13 хиляди години. Това състояние ви бе наложено в резултат на строгите ограничения, разрешени от Небесата. В началото тъмнината до известна степен се е възползвала от тези ограничения. По-късно, в продължение на последните 8 хиляди години Анунаките и техните подчинени игнорирали стандартите. Именно тези нарушения доведоха до специалните разрешения, които доведоха до нашето (на Възнесените Майстори) присъствие, а след това и до първия ви контакт с Галактическата Федерация. Използвайки Агарта като убежище, ние идвахме всеки ден, за да ви насочваме и подготвяме за Великото Изменение на Съзнанието.

Божествената милост и състраданието на Небесата не доведоха до предсказаната точка, там където ние се завръщаме при това, което сме в действителност. Нашата задача във все по-голяма степен става това, да ви направляваме към пълния ви потенциал, в съответствие с вашия жизнен договор. Ние с радост приемаме всичко, което ни очаква и което очаква забележителното същество на което живеем. Семейството на Агарта действително е готово да отпразнува обединението си с човечеството, живеещо на повърхността на Земята. След това нашата дейност ще бъде разширена, с цел да бъдат включени всички водни светове на слънчевата система. Тази наново сформирана звездна нация има специална задача да помогне на Галактиката да се върне към Светлината и да се присъедини към множеството съседни Галактики в разпространението на Светлината в този сектор на творение. Ще се осъществи хармонично бъдеще, което ние с радост ще споделим с всички творения.

Днес ние продължихме посланията си за това, което произтича във вашия свят. Новото разбиране на „Себе си” бързо се разпространява сред човечеството. С помощта на Небесата и Галактическата Федерация вие се подготвяте за промяна на съзнанието ви, обявено от Небесата и Вечността. Знайте, скъпи че безбройните ресурси и безкрайното благополучие на Небесата ви принадлежи. Да бъде! Selamat Gajun! Selamat Ja! (на сириански: Бъдете Единни! Бъдете Радостни).

Website: Planetary Activation Organization
Превод: Георги

Elven Inspired

Скъпи читатели, можете да откриете други послания с Любов и Светлина на български, сред които послания на Хиларион, Хаторите чрез Том Кениън, Галактическата Федерация на Светлината чрез Грег Гайлс и Небесен Пътешественик и други, в блога на Tauno : Elven Inspired. Посетете го!