Home > > Sheldan Nidle - Относно Духовната Йерархия и Галактическата Федерация., March 13, 2012

Sheldan Nidle, March 13, 2012

5 Etznab, 11 Ceh, 8 Manik

Драцо! Отново сме тук!

Наближава времето за разпределяне на вашите фондове за благосъстояние. Възнесените учители потвърдиха, че трансферите на фондове от техния таен Световен тръст са готови за стартиране. Тези трансфери могат да започнат едва след като бъде обезпечена необходимата сигурност. През последните две десетилетия тъмните Кабали бяха издали заповеди за спиране на тези трансфери.

Първоначално тези кабалисти имаха намерението да си присвоят тези фондове, когато влязат в сила правителствата на Новия световен ред и придружаващите ги декрети за военното право. Както знаете, това не се случи.

Освен това Възнесените учители искаха да се гарантира, че приятелски правителства или вече са на власт, или са готови да поемат властта, преди да започне действителното пускане на фондовете. Тази предпоставка сега се създава и предстои реализирането на тези трансфери.

За различните свещени тайни общества придвижването на тези пари е сигнал, че е дошъл моментът да се започне с отстраняването от властта на някои правителства с тъмна ориентация.

Това ще започне с масови арести на водещи правителствени служители в рамките на тези режими. Първата точка от дневния ред за новите правителства е потвърждението на пълната легитимност на многото разпореждания на Международния съд и на заповедите за арести срещу досегашните ръководители на много важни правителства навсякъде по света. Това, което се случва сега, е завършването на фиктивното легитимиране на старото Римско право („Lex Romana“).

Църквата използва тази купчина документи след падането на “Стария Рим” (на Римската империя) през 5-ти век, за да легитимира властта си в доста беззаконния свят на Западна Европа.

Тази правна традиция преживя до днешни дни и все още образува основата за установяване на легитимността на една днешна държава. И тази традиция беше поддържана от тъмните сили и използвана, за да обявява като правомерни техните акции от най-ранните дни на “Свещената Римска империя". Сега тази власт ще бъде обявена от институцията на вашите нови административни правителства за нищожна и след това ще влезе в сила нова ера на държавното управление. Това ново държавно управление сигнализира началото на последната фаза от вашето връщане в пълното съзнание и обединението ви с вашите духовни и космически семейства. Нашата задача е да следим вашия свят и да подкрепяме различните дейности, които водят до вашата нова действителност.

Ние наблюдавахме, колко решителни са вашите Възнесени учители, да доведат до край онези процедури, които са необходими за пускането на вашите фондове за благосъстояние.

Вашите много групи, които се ангажират с това да доведат СВЕТЛИНАТА отново във вашия свят, работят упорито, за да гарантират, че сподвижниците на тъмните сили ще бъдат арестувани и техните правителства ще бъдат отстранени от властта.

В това отношение вече се постигат много успехи. Тъмните сили действително разбират факта, че тяхната сегашна дилема не може просто да бъде заметена под килима и тяхното предстоящо отстраняване ще зарадва всички ни. Още от края на 1940-те години работим за разкритията. Всички важни правителства на вашия свят принципно игнорираха нашето съществуване, а в същото време ухажваха членовете на тъмния алианс Анхара. Този съюз с тъмните сили вече приключи и е време за първия контакт със СВЕТЛИНАТА и за съобщенията, които са свързани с него. Свещените тайни общества завършват множеството официални съобщения, които ще станат стартовият сигнал за новите правителства. Тези публични изявления ще ви разяснят, защо е било необходимо да се използват нови правителства, и ще ви информират за програмата, която ще следва всяко правителство.

Тъмните Кабали и техните протежета дискутират как могат да се измъкнат от голямото поражение, което ще ги постигне, и докато спорят, техните послушни правителствени фракции все още продължават да разпространяват обичайните лъжи за финансовата криза и да твърдят, че може би предстои известно "подобрение". Както знаете, нищо не е толкова далече от истината от това и огромно море от лоши дългове ще ги погълне!

В техния отчаян лов за пари Кабалите заплашиха много правителства, но се провалиха техните опити за изнудване, с които искаха да постигнат произвеждането на парични фондове, които щяха да им трябват за постигане на обрат в причинения от самите тях финансов колапс.

Сега е време тези прахосници да бъдат арестувани и да се спре страданието, което всеки от вас преживя през последните пет години! Намасте! Ние сме вашите Възнесени учители! Ние идваме и носим някои чудесни новини!

По време на последните няколко седмици ние извършихме приготовления да трансферираме огромни суми пари във филиалите на тръста, които открихме по целия свят, за да можем да разпределим сред вас фондовете за благосъстояние.

Нашите съюзници успяха да обезпечат сигурността на тези сметки и да подготвят отстраняването на много значими правителства от властта.

В изминалата седмица ние допълнихме списъците и завършихме мерките за довеждане на новите правителства на власт.

За целта най-напред ни е необходимо заключителното юридически обвързващо съгласие на досегашната финансова система на тъмните сили, която позволява множество правителствени и банкови служители да бъдат арестувани и подведени под наказателна отговорност. Нашите съюзници сега съставят подготвителните данни за тези наказателни преследвания.

Освен това съществува фиксиран график за официалното предаване на правителствената власт и ние гарантираме, че след това ще последват съобщения, с които ще ви бъдем представени. Като ваши Възнесени учители и ние трябва да ви се представим и да ви дадем пълно разяснение за това, какво очаква небето от всички нас.

Тази всеобхватна промяна във вашата действителност е преди всичко промяна на вашето съзнание. Това означава, че вашите духовни сфери на отговорност значително ще се разширят и ви трябва списък на тези отговорности и как заедно можем да ги изпълним.

Вашето пътуване в пълното съзнание изисква обхватно задължение спрямо вашето вътрешно Аз и към променящата се реалност.

Нашата задача е да разгледаме това с вас, с цялата необходима сериозност и добрина, защото божественият план на небето изисква от нас да посветим нашата свята чест на задачата за отстраняване на лошото състояние, от което Майката Земя страдаше толкова дълго време. Като поканени от нея гости ние трябва с нашите дела да изразим голямата любов, която изпитваме към нея и в действителност към целия живот, който съществува в това чудесно царство. Благосъстоянието, което ще получите, има за цел да ви помогне да преодолеете вашето досегашно вярване, което сте имали по отношение на недостига и ограничението, и който ви е бил насаден от вашите родители, приятели и от вашето общество. Благосъстоянието е вашето същинско, естествено състояние. Недостигът и ограничението са ви били насадени просто изкуствено. Една от точките, които трябва да се вземе предвид по пътя към Възнесения учител, е знанието за абсолютното богатство на природата и на Вселената.

Това е, в което отново ще се задълбочите. Проявлението на вашия пълен потенциал означава, че няма присъщ недостиг, за който ви говорят, и вие започвате да изживявате вашия естествен пакт със Създателя. Вашата мисия е да разпространявате ЛЮБОВ, Добрина и СВЕТЛИНА между всички същества, които живеят във физическия свят; и в този контекст на страха трябва да се гледа като на заблудата, която е в истината. Сега остатъкът от вашия живот е пред едно чудесно начало! Днес ние продължихме разяснението си за това, което се случва около вас. С всеки ден голямо преобразуване на съзнанието променя все повече вашата реалност. Повечето от това се извършва на тънкия заден план, но вие сте готови да получите учудващи новини за това, което ще промени драстично вашия свят към по-добро. Бъдете готови да се радвате на тези събития, докато те се разгръщат пред вас! Знаете ли, любими, че безкрайният запас и неизчерпаемото благосъстояние на небето в действителност ви принадлежи! Така е!

Селамат Гаюн! Селамат Я! (на сириански: Бъдете Едно! Радвайте се!)

Website: Planetary Activation Organization
Превод: Maya

Elven Inspired

Скъпи читатели, можете да откриете други послания с Любов и Светлина на български, сред които послания на Хиларион, Хаторите чрез Том Кениън, Галактическата Федерация на Светлината чрез Грег Гайлс и Небесен Пътешественик и други, в блога на Tauno : Elven Inspired. Посетете го!
Share |