Home > > Sheldan Nidle - September 25, 2012

Sheldan Nidle, 25

Послание от Галактическата федерация и от Духовната йерархия (чрез Шелдън Найдъл) – 25 септември 2012 г.

5 Ben, 1 Tzotz, 9 Eb

Здравейте! Ние идваме отново, за да обсъдим много неща с вас. Сега вашите текущи програми за възнесение на вашите тела временно са прекъснати с божествен декрет, докато в последните месеци преди края на вашата грегорианска година влиза в действие серия от точки за свиване на времето.

Тези точки за свиване на времето представляват места на съединяване, в които алтернативни времеви линии се интегрират във вашата сегашна реалност на възнесението, защото това е единствената реалност, която ще продължи и занапред през 2013 г.

Този процес на свиване може да предизвика флуктуации в полето на Земята, което може да доведе до дисбаланси във вашите физически тела.

Освен това този процес намалява алтернативните сценарии, с които тъмният кабал може да се опита да заобиколи божествения план.

Тези процеси на свиване се извършват от галактическите “Господари на Времето”, за да подготвят вашата сфера по-лесно да навлезе в тази единствена нова реалност.

Тези процеси на свиване могат да причинят у мнозина от вас различни физически странични ефекти, като главоболие, болки в тила и гръбнака, както и различни мускулни болки в ръцете и краката. Тези усещания са само временни, но Небето иска да забавим работата по вашите тела, за да се компенсира повишеният физически стрес за вас по време на този период на свиване на времето.

Нови обществени оперативни структури за тази реалност започват да се проявяват, но те все още не са видими за неинформираните.

По-чувствителните сред вас обаче усещат, че “има нещо във въздуха” и това “нещо” е възникването на новите решетки във вашите различни местни времеви измерения, които ще доведат вашата дългоочаквана нова реалност.

Нашата задача е да пазим тези нови структури и да помагаме за тяхното формално проявяване във вашите местни решетки на реалността. На тази операция е даден най-висок приоритет.

Ние наблюдавахме как тъмният кабал се опитва да отклони тези промени, като използва специални езотерични оръжия, дадени им преди десетилетия. Ние отстранихме тези устройства и с контра-мерки направихме неизползваеми техните различни устройства за контрол на ума и за причиняване на психически увреждания.

Тъмните сили сега са в състояние на повишена паника, защото виждат, че се подготвят специални мерки за тяхното още по-голямо ограничаване. Това ще започне скоро.

Нашата основна цел продължава да е да гарантираме, че тази реалност ще притежава нейните нови решетки преди края на декември на тази грегорианска година, защото това ще даде възможност съответните социални оперативни структури да бъдат задействани благополучно.

Тази дата в края на декември маркира момента, когато вашият свят ще премине специална точка в неговите пътувания през тази галактика. Като всички звезди в тази галактика вашето Слънце се върти около галактическия център и преминава през различни точки по този път.

Тези точки могат да бъдат изчислени с формула, която беше дадена на древните олмеки преди повече от шест хиляди години от посетители от Плеядите. Тези плеядински учени завещаха на олмекските Пазители на времето начин, по който да започнат броене, което води до голяма промяна на тази реалност.

Тези свещени дисциплини бяха предадени на други Пазители на времето и станаха най-свещената част от дневните ритуали на маите. В тяхна чест ние използваме това броене, за да покажем датата на всяко съобщение до вас.

Моментът, избран за началото на тази промяна, ще ви бъде даден скоро.

Учените от Андромеда и от Плеядите, които са последователите на тези, които донесоха тези знания на Земята, са много радостни, че тази свещена дата скоро ще ви бъде разкрита.

Грегорианската година ще свърши, малко след като се случи този хронологичен и духовен феномен.

Малко след това ние сме запланували серия от събития, която ще донесе за вас съвсем нова физическа реалност, в която искаме да извършим пълно разкриване и да извършим бързо промените в начина, по който функционира вашият свят.

Тъмният кабал знае, че неговото господство във вашия свят става все по-слабо и че отстраняването на старите решетки на вашата реалност е в пълен ход.
Новите решетки са налице и чакат божественото си проявление.

Междувременно нашата флота подготвя по същия начин решетките на всички останали планети във вашата слънчева система за тази голяма промяна.
Моментът за това е изключително близо.

Ние очакваме тъмните сили да продължат техните фарсове, докато бъдат напълно отстранени от властта. Това ще стане много скоро и нашият персонал за връзка работи с нашите съюзници по определяне на датите за това. Ще говорим за това в нашите следващи съобщения.

Бъдете благословени! Ние сме вашите Възнесени Учители! Днес идваме при вас с още новини за това, което се случва сега. Вашата реалност сега продължава да се "преобръща".

Точките от решетката, които поддържат структурната цялост на вашата реалност, започнаха да образуват нова решетка и на нас ни беше казано, че всеки момент това може да започне да се проявява глобално.

Това дава възможност на тъмните сили да разберат, че техните секретни технологии вече не могат да задържат вълната на промяната. Светият Дух докосна всяка част от тази свещена Земя и задейства серия от събития, която ще улесни прехода към нова реалност.

Времето, както вие го усещате, постоянно се променя и по този начин предизвиква удивителни ефекти върху Слънцето и всичките негови “дъщерни” светове, и Гайа не е изключение. Всички вие забелязахте странните модели на времето, причинени от разместени потоци, с огромни количества валежи и наводнения, както и необичайни феномени на вятъра и времето навсякъде. Всичко това предизвестява ново време за вашата реалност – момент, когато тъмнината най-после ще бъде изместена от Светлината!

Всички наши съюзници работят за този божествен момент, определен с декретите на Небето. Ние наблюдаваме, как тъмните сили отчаяно се опитват да използват момента, като създават състояние на глобален хаос, с който искат да спрат божествената вълна. Ние разбираме дълбокото отчаяние, обзело умовете на кабалистите, и виждаме как те се суетят наоколо като мишки върху потъващ кораб, търсейки начин да се промъкнат на спасителна лодка – но напразно. За тях е време да чуят музиката и да се предадат на вестителя на божествената съдба.

За всеки от тях дойде моментът да се откаже от всичко и да приеме, че са свидетели на огромна промяна в съзнанието, която залива всяко кътче на това чудесно земно кълбо.

Ние наблюдаваме с радост, как различните елементи на тази комплексна операция сега се проявяват и заемат позициите си, сякаш се направляват от невидима ръка. Това развитие е нещо, за което Небето отдели много хилядолетия, за да го подготви за вас.

Тъмните сили не подозираха, че се подготвя такъв огромен проект. С всяко десетилетие ние придвижвахме процеса напред, като използвахме нашите намерения и нашите свещени ритуали.

От своя страна Небето признава нашите действия, като ги обсипва все повече с благословии, увеличавайки великолепието, което е нашият истински божествен свят.

Ние ви молим да отделите нужното внимание на Небето с вашите специални благословии, когато медитирате, когато се молите или извършвате свещен ритуал в прослава на Светлината на вечното Творение. Ние се радваме на това, което се случва в този свят и благодарим на милостта на Небето и на Създателя!

Днес ние продължихме нашите съобщения за вас. Ние ви благодарим за вашата подкрепа и за вашите чудесни молитви и медитации, които ни придвижват плавно напред към нова реалност. Божественият момент, който всички ние очаквахме, е тук! Скоро ние ще станем свидетели на събития, които ще променят вашия свят позитивно и завинаги!

Знаете ли, скъпи души, че неизброимите запаси и неизчерпаемото благосъстояние на Небето в действителност ви принадлежат! Така е!

Selamat Gajun! Selamat Ja! (на сириански: Бъдете Едно! Радвайте се!)

Planetary Activation Organization
www.paoweb.com

Превод: Лусесита

http://www.galacticchannelings.com/english/sheldan25-09-12.html

 Elven Inspired

Скъпи читатели, можете да откриете други послания с Любов и Светлина на български, сред които послания на Хиларион, Хаторите чрез Том Кениън, Галактическата Федерация на Светлината чрез Грег Гайлс и Небесен Пътешественик и други, в блога на Tauno : Elven Inspired. Посетете го!