Home > > Sheldan Nidle - October 30, 2012

Sheldan Nidle, 30 октомври 2012

Послание от Галактическата федерация и от Духовната йерархия (чрез Шелдън Найдъл)

1 Lamat, 16 Tzec, 9 Eb

Selamat Jarin! Ние се върнахме! Много неща продължават да се случват на вашата планета. Новите правителства готвят своя персонал и официалните съобщения трябва да дойдат много скоро. Освен това, редица финансови институти са заети с подготовката за конвертирането на сегашната система на хартиени пари към злато. Тези изменения сигнализират, че нова фискална система ще замени старата.

След края на Първата Световна война през 1918 г. преходът към хартиената валута беше извършен отначало незабелязано, а след това започна да набира обороти с голямата паника от 1929 г. Това бързо доведе до голямата депресия, която беше използвана по целия свят за разпалване на Втората световна война. Този велик пожар беше създаден, за да се изведе Америка в глобален мащаб на преден план и стана причина за продължилата десетилетия Студена война.

По такъв начин илюминоидите и техните стопани Анунаките положиха в благодатна почва това, което беше предназначено да бъде средство за нарушаването на различните укази, установени от Небесата при падането на Атлантида. Както знаете сега, тези тъмни импулси бързо отслабват и Небето въвежда своята нова реалност във вашия свят.

Последните няколко десетилетия не минаха напразно, както високомерно считаха илюминоидите. Небето работи непрекъснато, за да придвижи новата реалност, в която Земното човечество да може да се върне към своето изначално напълно съзнателно състояние. За тази цел самото Небе изпрати огромен флот за първи контакт в тази слънчева система и тази крачка тогава предизвика внезапно изменение на сърцето на тъмния континуум Anchara, когато той се присъедини към силите на Светлината.

Тези събития преобразиха ландшафта и определиха нов основен път за бъдещето на Гайа. Това означаваше, че хитрите схеми на тъмния кабал за тотално световно господство започнаха бързо да се рушат. По-нататъшното намерение на Светлината беше да помогне за сливането на всички алтернативни времеви линии на тази планета в една, която беше всъщност тези на Светлината.

Както и трябваше да се очаква, илюминоидите без да губят време насочиха всичките си сили за спиране на настъпващите планове на Светлината. Но тъмнината получи още един удар, когато много от днес мирните Анунаки се върнаха, за да предложат тяхната мъдрост и помощ в служба на Светлината! Галактическата федерация и нейните съюзници образуваха доста ефективен конгломерат, който противостоеше на постоянните уловки на Земните тъмни управляващи семейства.

В действителност се очерта краят на 13-хилядолетната хегемония на тъмнината на Земята. Основните кралски илюминоидни семейства дълбоко вярваха, отчасти по навик, че техните най-нови планове за запазване на господството им ще имат успех. Но сега редица резки промени ги събориха в бушуващо море, което нанася удар след удар. Отначало това не ги смущаваше, защото в миналото такива случаи винаги се решаваха лесно, благодарение на тяхното преобладаващо господство.

Но за пръв път тези лидерски навици и безразсъдство не работеха като по-рано и това предизвика недоумение. Основните стъпки се оспорваха и марионетните правителства на тъмнината, които обикновено спираха случващото се, видяха предизвикателства в лицето на духовно ориентирани богати членове на кралски семейства и различни мощни тайни общества. Тези сили свободно се обединиха под ръководство, което имаше пряк контакт с Възнесените Учители и с Агартяните от Вътрешната Земя. Освен това досега “високите” авангардни технологии на тъмните се блокираха от превъзхождащите ги технологи на Галактическата федерация.

Тези дилеми още повече се задълбочават от огромния обем на богатството, достъпно за тази коалиция на Светлината. Известното превъзходство на тъмните във всичките тези области приключи и игралното поле на Земята за пръв път беше изравнено. Надиграни на всички фронтове, беше въпрос само на време кога тъмните сили ще бъдат принудени да се откажат от своите “искания” и да позволят започването на безпрецедентни преобразования за човечеството на повърхността на Земята.

Комплексните цели на Светлината се намират под покровителството на такава власт като Небесата и AEON, и тъй като илюминоидите решиха да стоят против течението на Небесните промени, дойде времето да си “платят” за греховете. Този обрат на съдбата сега е виден за всички и ръководните структури на тъмните са озадачени от това, с каква скорост се извърши такъв масов преход към Светлината. По този начин ние пристигнахме в този преломен момент във вашата история. Нашите свещени съюзници са в готовност да ви донесат вашата свобода, вашия суверенитет, вашето процъфтяване, и да ви върнат вашето пространство и духовни семейства.

Бъдете благословени, Скъпи души! Ние сме вашите Възнесени Учители! Ние дойдохме днес с допълнителна информация. Много наши партньори са плътно заети с нашите съюзници от Вътрешната Земя, за да проявят новата реалност. Преди почти два и половина века беше сформиран специален Комитет, чиято основна цел беше да създаде различни движения за разпространяване на идеалите на свободата и личния суверенитет по целия свят.

Нашето намерение беше да използваме тези възникващи импулси за създаване на енергията за това, което да стане нова епоха на свободата за целия свят. Тези концепции също така да станат основата за духовно възраждане, което да търси отвъд пределите на “религията” нов договор между Твореца и човечеството от повърхността на Земята. Много нации се родиха от времето на създаването на този духовен Комитет и наша цел остава по-нататъшното придвижване напред на нашите задачи по създаване на царство на Светлината, толкова красноречиво изложени в указите на Твореца.

Това е необходимото за новия фундамент на растящото човешко съзнание, което толкова енергично ни води напред. Тъмният кабал и неговите бивши извънземнин стопани Анунаките създадоха редица ловко фалшифицирани и преработени системи от вярвания, предназначени за разделение и за масови манипулации на населението на света. Нашата основна цел е да изобличим това фалшифициране и да покажем как тази безсмислица може да бъде върната към източника, а нейните последствия бързо да бъдат поправени.

Истинската духовност води към приемане на всичко и към колективна воля за обединение на всички народи на този свят. Справедливостта на тези божествени истини – това е, което много искаме да обсъдим с вас. С тази цел ние задействахме начин за нас скоро да ходим свободно сред вас и да ви учим на нашите истини. Ние имаме толкова много колективна мъдрост, която да споделим с вас, и очакваме с голяма радост да започнем да правим това.

Гайа преживява най-трудни серии от промени и иска вие да знаете, че тези изменения се изпълняват с интензивност, която е значително по-ниска от оптимално необходимата. Действително, множество “по-нормални” изменения също се извършват на много по-ниско ниво, отколкото тя би предпочела. Графикът има значение и е важно определени промени да се осъществят по-съгласувано и бързо.

Ние постигнахме разбиране от нашите съюзници, че днешните времена изискват действия! Небесата и ние благословихме тези преобразования и смятаме да участваме в осигуряване на посочените промени както е запланувано. Ние дадохме свещена дума на Гайа и на нашите съюзници. Сега е моментът, когато огромният меч на Небето се издига и внася ред във всичко на тази многострадална Същност, наричана Гайа, и в тази слънчева система, която носи толкова много белези от бойни рани.

Днес ние ви донесохме още едно седмично съобщение с обяснение за това, което се случва на вашата планета. Тези официални съобщения са предназначени да ви информират и да ви подготвят за предстоящите събития. Вашият свят ще се промени и това ще се случи за едно “мигване на окото”! Знайте, скъпи души, че безкрайните запаси и несвършващото изобилие на Небето действително ви принадлежат! Така е! Selamat Gajun! Selamat Ja! (на сириански: Бъдете Едно! Бъдете в Радост!)

Website: Planetary Activation Organization
http://www.paoweb.com/sn102312.htm

Превод: Лусесита


Elven Inspired

Скъпи читатели, можете да откриете други послания с Любов и Светлина на български, сред които послания на Хиларион, Хаторите чрез Том Кениън, Галактическата Федерация на Светлината чрез Грег Гайлс и Небесен Пътешественик и други, в блога на Tauno : Elven Inspired. Посетете го!