Home > Bulgarian > Tom Kenyon - August 18, 2012

18 август 2012г
Сферата на Всички Възможности Планетарно послание на Хаторите чрез Том Кениън


Актуализаця от Том Кениън

В това послание ние ще се опитаме да споделим с вас метод за проявяване на резултати във вашата трето измерна реалност, както и в други измерения на вашето съществуване. Този метод е основан на фундаменталното разбиране по отношение на геометрията и естеството на съзнанието. Има много геометрии на разположение да бъдат използвани като средства за проявление. Ние искаме да споделим една от най-простите и, по ирония, най-ефективната.

 

Първото нещо, което трябва да се разбере за проявяването, е, че на всяко действие има противодействие. Това се дължи на природата на дуалността докато не достигнете по-висшите измерения на съзнанието, в които дуалността повече не съществува. Тъй като този метод е за проявление на нови реалности във вашия трето измерен живот, дуалността е фактор.

 

Друг важен аспект, който трябва да се разбере, е уверението да не правите пакости. Този принцип е, за да ви защити от негативните последици, а най-простият начин е да заявите, че вашите творения не трябва да нараняват вас или друг.

 

Според естеството на този материал ние ще дадем информацията на три части. Тази първа част се занимава с геометрията на проявлението.

 

Втората ще се занимава с не-дуалистичните състояния на съзнание и как да комуникирате с тези по-висши реалности на вашето същество. Тези две части от информацията ще бъдат завършени към 1 октомври тази година. Това е като подготовка за Световна Звукова Медитация, която ще се проведе в неделя, 4 ноември по време на Хаторско Усилване, озаглавено Изкуството на Засяване на Нови Реалности The Art of Seeding New Realities.

 

Третата част от тази информация включва обединението на не-дуалистични състояния на съзнанието с майсторството на създаване на резултати във времето и пространството. Това обединено тяло от знание ще бъде дадено преди 1 декември тази година.

 

Вие стоите колективно и индивидуално на космически кръстопътища. Подравняването на 21 декември 2012 година възвестява преход в нова вибрационна реалност. За протокола, ние не вярваме, че светът ще свърши на тази дата. Обаче, този свят, както сте го познавали, се променя.

 

Информацията, която даваме тук в това съобщение, е с цел да ви помогне в проявяването на новите реалности за вас и за човечеството. Този метод силно ускорява напредъка на проявлението и тъй като времето, както го възприемате, се ускорява, ние вярваме, че метод, който работи бързо, ще е от голяма полза.

 

Методът

 

В този метод вие използвате една от вашите чакри като фокусна точка за насочване на вашето намерение. Всъщност, от гледна точка на проявлението, тайната е в обединението на намерение, съзнание и енергия.

 

Като цяло повечето хора ще открият най-добрите резултати чрез използване на слънчевия сплит, който се свързва с волята и личната сила, като фокусна точка за енергия.

 

Също ви насърчаваме да експериментирате с другите чакри, включително сърдечната, на гърлото, третото око и коронната. Повечето хора смятат, че проявлението на нови реалности чрез коронната чакра по своята същност е парадоксално, тъй като на това място съзнанието разглежда всички явления като илюзорни и има тенденция да надхвърли всички явления, така че няма вродено желание да създаде нещо, когато работи от тази чакра.

 

За нашата цел, която е да проявим резултати във вашата трето-измерна реалност, повечето хора ще намерят слънчевия сплит за най-ефективен.

 

С вашето внимание в слънчевия ви сплит – който е разположен зад стомаха ви – вие си представяте сфера, или топка, с големина на Вселената около вас, центърът на която е вашият слънчев сплит. Когато си представите тази топка, тази сфера, осъзнайте, че има безкрайно много точки на повърхността на сферата и че вие активирате това, което ние наричаме Сферата на Всички Възможности.

 

Трудността в проявяването на нови реалности е човешката тенденция да се вярва, че настоящата реалност е всичко, което е реално. Има тенденция да „заключите долу” възприятието и да следвате пътя, който е бил изложен за вас чрез собственото ви възприятие и условностите от външни сили. Като си представяте сфера от безкрайни възможности, вие създавате пукнатина, ако щете, в яйцето на вашето възприятие. Нови възможности и нови реалности стават вероятни.

 

Следващата стъпка е да си представите себе си в бъдещето, живеещи в реалността, която сте си избрали. Ако избирате да проявите обект или ситуация, представяте си себе си в бъдещето имащи този обект или ситуация. Ако това е качество или ваша способност, която искате да проявите, представяте си себе си, притежаващи това качество или способност в бъдещето.

 

Поставете този въображаем Бъдещ Аз пред себе си на удобно разстояние. Повечето хора ще преценят този район, тази дистанция, да е на десет до тридесет стъпки, но все пак е без значение дали близо или далеч поставяте този Бъдещ Аз. Поставете го в зона, която чувствате удобна за вас.

 

След това си представете права линия от вашия слънчев сплит до слънчевия сплит на този Бъдещ Аз. Като поддържате това подравняване от вашия слънчев сплит до слънчевия сплит на този Бъдещ Аз, вие призовавате Сферата на Безкрайните Възможности да енергизира вашето намерение чрез тихо намерение.

 

Под тихо намерение ние имаме предвид движение на вашата воля. Няма нужда да казвате нищо на висок глас или дори тихо. Няма нужда от думи. Това не е твърдение.

 

Именно движението на личната ви воля предизвиква космическите сили да се подравнят с вашето намерение.

 

Това идва от знанието и очакването, че всички възможности са на ваше разположение според самата природа на вашето съзнание.

 

По този начин, като усещате Бъдещия си Аз пред себе си и сте наясно с линията от вашия слънчев сплит към слънчевия сплит на Бъдещия си Аз, вие просто движите волята си. Под движение на волята ви ние не предполагаме, че тя отива някъде. Това е като статичен генератор, който започва да се върти, привличайки към себе си енергиите от повърхността на Сферата. Това тихо движение на волята ви няма да има нужда от думи. То просто е и намерение, и очакване, че Сферата на Всички Възможности ви изпраща тези линии от енергии, тези нови възможности чрез простия акт на подравняване на себе си с Бъдещия си Аз (този, който живее проявената реалност, която искате да създадете).

 

Като правите това, много точки от Светлина по повърхността на Сферата ще излеят енергии, които се подравняват с вашето намерение и ще има силови линии между тези точки светлина на повърхността на Сферата и вашия слънчев сплит. Може да има дузини или хиляди линии от повърхността на Сферата към вашия слънчев сплит. Повишението на енергията тогава ще тече заедно с линията, която създадохте към Бъдещия си Аз.

 

Това ще енергизира новата реалност. Този Бъдещ Аз тогава става това, което наричаме „магнитен атрактор”. Като продължавате да работите с това всеки ден, вие повишавате магнитното привличане на Бъдещия си Аз. Резултатът от това е много – измерен. От една страна, вие започвате да създавате нови неврологични мрежи в мозъка си, които ще ви позволят да проявите тази нова реалност чрез нервната си система. Този магнетичен атрактор също ще повиши случайността, привличайки към вас неочаквани хора, ситуации и възможности, които ще ускорят проявлението на тази реалност.

 

Усилване на Магнитния Атрактор/ Бъдещия Аз

 

Вие може да ускорите и усилите проявлението на тази нова реалност във вашия живот, ако добавите елемента на одобрение на бъдещата реалност, когато усетите потока на енергията от вашия слънчев сплит към слънчевия сплит на Бъдещия ви Аз. Като преживявате себе си в бъдещето, живеейки тази реалност (която създавате), вие изпитвате одобрение, че имате това в живота си. Прибавянето на одобрение в матрицата на творението е мощен усилвател на вашето намерение.

 

Темата за одобрението и творческия акт е много обширна и е нещо, което ние се надяваме да изследваме в бъдеще, но е твърде сложна, за да навлезем в нея тук.

 

Достатъчно е да се каже, че с понятията на човешкото съзнание, двата най-мощни катализатора за отпечатване на неврологични реалности и създаването на нови външни реалности са или чрез страха, или чрез любовта. Във вашия човешки колектив страхът беше и продължава да е използван като средство за контрол и за насочване на настоящи и бъдещи резултати. Любовта или в този случай одобрението, също е мощно средство за създаване на външни реалности. Тази дуалност, както се е изразила във вашата колективна история, действително е територия, която си струва да се проучи.

 

Сега ние искаме да обърнем вниманието си към напредналата фаза на този метод. Ако не сте в състояние да включите напредналата техника, не се тревожете за това. Основният метод е много бързо средство за създаване на резултати. Просто напредналият метод ускорява още повече този процес.

 

Ако работите с основната техника достатъчно дълго, вие ще придобиете майсторството, необходимо, за да включите напредналата техника.

 

Има един последен етап, към който искаме да привлечем вниманието ви преди да обсъдим напредналата техника. Той е прост, а все пак простотата често убягва на хората.

 

Вие трябва да правите нещо в реалността, която искате да проявите. Трябва да предприемете действие. Ако това е нещо във вашия трето-измерен живот, което искате да промените, то след като сте работили с метода, с който правите нещо – предприемете действие в живота си, което съответства на резултата, който искате да създадете. Вероятно това включва придобиване на информация за това, което искате или вероятно това в същност е промяна на начина, по който правите нещата в живота си, за да се подравните с реалността, която искате да създадете.

 

Ако това е нещо в друга реалност на съзнанието, то тогава трябва да предприемете действието в тази реалност. Ние ще говорим за това как да направите това в някое бъдещо съобщение, не сега. Фундаменталната истина е, че за да създадете нова реалност в която и да е реалност на съзнанието или съществуването, вие трябва да предприемете действие в тази реалност.

 

Напредналата техника

 

След като сте енергизирали Бъдещия си Аз както описахме по-горе, вие измествате вашата себе-идентичност от настоящото си аз към Бъдещото си Аз. Това означава, че вие премествате осъзнаването си или част от вашето осъзнаване, по точно, от физическото си тяло в тялото на Бъдещото си Аз. Сега вие изпитвате въплъщение във вашата бъдеща реалност. Като се усещате изцяло въплътени в тази реалност, вие „гледате”назад към физическото си тяло от гледна точка на бъдещето. Като изпълните тази задача вие ще усетите трептение или вибрация, тъй като двете реалности се събират. Това е като вълни от енергия от Бъдещия ви Аз, с който сега сте идентифицирани, сблъскващи се с вълните от сегашния ви аз, с който не сте идентифицирани в този момент.

 

Енергийната точка, където вълните от бъдещето се сблъскват с вълните от настоящето ви, създава празна точка (или по-точно „празен район”), и именно чрез тази празна точка (район) вашата настояща реалност може бързо да премине в бъдещата ви реалност. За всички намерения и цели вие ще сте прескочили времеви линии.

 

Ние силно препоръчваме да прочетете предишното съобщение, което сме дали, наречено Изкуството да Скачаш във Времевите Линии. The Art of Jumping Timelines http://www.spiralata.net/kratko/articles.php?lng=bg&pg=1082, за да създадем по-голям контекст за напредналата техника. Доколкото този метод може да се използва за лични желания, ние го споделяме с надеждата, че вие ще го използвате по време на Световната Медитация на 4 ноември 2012г., за да засеете нови доброжелателни реалности за човечеството.

 

Подготвителни инструкции за онези, които искат да участват в Световната Медитация – от където и да са физически разположени в първата неделя на ноември 2012 – ще бъдат публикувани към 1 октомври.

 

Вие сте сеячи на нови реалности, независимо дали ви харесва или не, независимо дали осъзнавате това или не. Нашето намерение в споделянето на тази информация е да повишим възможността за добро бъдеще за човечеството. За тези от вас, които избират да се присъединят към нас в Световната Медитация, или лично на семинара в Сиатъл, или от разстояние, ние ви молим да експериментирате с този метод преди събитието. Изберете нещо в живота си, което искате да промените. Използвайте метода всеки ден.

 

Един път на ден е всичко, което е необходимо. Пробвайте. Вижте как работи. Разберете от непосредствен опит колко е ефективен този метод. Тогава ще сте в състояние да встъпите в служба на човечеството, след като сте овладели този метод. Ние призоваваме онези от вас, които са достатъчно дисциплинирани, за да се изкачат до това ниво на майсторство.

 

Хаторите

18 август 2012година

 

Мисли и Наблюдения на Том

 

Намирам Сферата на Всички Възможности за привлекателна умствена конструкция. И откакто наставниците ми започнаха да ме обучават в техниката (около седмица преди да дадат съобщението), аз работех с нея интензивно.

 

Мисля, че съобщението е доста очевидно, но бих искал да разширя няколко момента по отношение на метода.

 

В основната техника вие си представяте Сфера с големината на Вселената около вас със слънчевия ви сплит в централната точка на Сферата. За онези от вас, които визуализират, това би трябвало да е лесно да си го представите. За онези от вас, които не визуализират, не се занимавайте с визуални образи. Представете си и усетете Сферата и безбройните точки Светлина на нейната повърхност чрез която и да е сензорна модалност, с която се чувствате удобно.

 

За някои хора това означава, че те ще трябва да са имали чувство-сетиво за Сферата и за точките светлина. За други, вътрешен глас ще им описва Сферата и точките светлина. Някои хора ще изпитат Сферата в повече от една сензорна модалност, т.е, ще я видят и ще имат чувство-сетиво за нея и др.

 

Важният момент тук е да се ангажира сензорната модалност / модалности, които използвате естествено и да не си пилеете времето, опитвайки се да „видите” Сферата, точките от Светлина или Бъдещия си Аз.

 

Друг момент е размерът на Сферата. Хаторите предлагат Сфера с размерите на Вселената, за да може да привличате вътре фини енергии от всички аспекти на космоса.

 

Това е интересна идея, тъй като някои физици предложиха, че Вселената може да е безкрайна по размер. Сегашните измервания на наблюдаемата вселена поставят радиуса и на около 46 милиарда светлинни години. Това е огромно пространство, което във всички случаи вероятно е немислимо за повечето от нас. Когато попитах моите наставници за това предизвикателство към възприятието, те казаха …

 

„ Реалността е далеч по-огромна от вашата способност да разберете; независимо от това, действайки така, сякаш можете да разберете, всъщност, разширявате умственото си възприятие за безкрайността, а това има различни предимства по отношение на многоизмерното съзнание/еволюция”.

 

С други думи, направете най-доброто от себе си, за да си представите себе си в наистина, наистина ГОЛЯМО пространство, такова, което обхваща толкова от Вселената, колкото можете да разберете.

 

Някои хора не се чувстват комфортно със създаването на големи умствени простори от космос. Ако сте един от тези хора, не се тревожете за това – просто направете Сферата по-малка – толкова малка колкото искате и за толкова, доколкото вие да сте напълно обкръжени от Сферата.

 

Като човешко същество (с многоизмерни аспекти) вие имате присъща способност да ангажирате цялостния потенциал на Сферата на Всички Възможности.  Но успешното включване на Сферата зависи от две незаменими мисловни нагласи: вашето намерение и очакване.

 

С други думи, вие трябва да имате ясна идея за новата реалност (т.е. резултата), който искате да внесете в живота си. Без специфика вие не можете да включите вашите сили на намерението. Бъдете конкретни и ясни по отношение на това, което искате да доведете до проявена реалност.

 

Хаторите също споменаха, че когато резултатът е създаден в дуалистична вселена, има контра-реакции спрямо новото творение. Колкото е по-драстична промяната в новата реалност, толкова по-драстични могат да бъдат реакциите. Бъдете наясно с това.

 

Хаторите силно препоръчват вие да създавате резултати, които са безвредни за вас и за другите. Това е, за да предпазят вас (и другите)от грешни творения.

 

Трябва също да сте наясно, че имате и способността, и правото да привличате многоизмерна помощ към вас, когато създавате нови реалности. Този тип очакване е от решаващо значение за привличането на енергия от Сферата към слънчевия ви сплит.

 

Напредналите практикуващи, които работят с фина енергия, няма да имат проблем с това. Ако сте един от тях, ще приемете това „както патицата приема водата”, според поговорката. Но ако нямате опит с естеството на фината енергия и връзката и с намерението, то това може да стане препъни камък.

 

Хаторите твърдят, че Сферата на Всички Възможности има достъп до мулти-измерни възможности, а методът е средство за вас да се включите в тази много-аспектна реалност.

 

Много, ако не повечето от нас, мислят за създаване на нова реалност (резултат) за себе си в линеен план. Сякаш животът ни се разгръща само по права линия и ние правим специфични неща в нашата трето измерна времева линия, които допринасят за това, което искаме да създадем.

 

Но Хаторите казват, че като допълнение към работата по начините, с които сме свикнали, ние можем да привличаме мултиизмерни възможности. Тези нови възможности, които потенциално съществуват (но все още не в трето измерната реалност) могат да енергизират желания от нас резултат и да го доведат до проявление с по-бързи темпове, отколкото, ако се бавим покрай вършенето на обичайните трето измерни неща, които правим, за да накараме нещата да се случат.

 

Като формирате ясното намерение за това, което искате да създадете, съсредоточете вниманието си в слънчевия си сплит и си представете своя версия в бъдещето. След това усещате линия между слънчевия си сплит и слънчевия сплит на Бъдещия си Аз. Тази линия ще се превърне в канал за многоизмерни енергии и ще ви позволи да превърнете въображаемия си Бъдещ Аз в магнетичен атрактор, носещ резултата, който искате да създадете в реалност с много по-бързо темпо.

 

Хаторите са много ясни, че работата с този метод веднъж дневно значително ще намали времето, необходимо за проявяване на нова реалност. Лично аз открих, че отнема само 5 минути да преминеш през целия процес, което прави това много време-ефективен метод.

 

Хаторите също подчертават факта, че вие трябва да правите нещо, което изразява тази бъдеща реалност. С други думи, правите нещо в трето-измерната реалност, което е ориентирано към желания ви резултат. Използването на метода без всъщност да правите нещо във външната реалност на вашия живот е много по-малко ефективно, отколкото да ангажирате и вътрешния, и външния свят.

 

Въпреки че Хаторската дискусия относно метода е ясна и точна, аз ще я изложа стъпка по стъпка за тези, които все още имат въпроси по нея. Ако са ви ясни стъпките, които са необходими, чувствайте се свободни да скочите в раздела на Напредналия Метод, където аз обсъждам някои по-фини моменти по отношение на темата.

 

Основната техника

 

Стъпка 1: Бъдете ясни по отношение на детайлите на това, което искате да създадете. Това ще оформи основата за Бъдещия Аз, който ще създадете.

 

Стъпка 2: Съсредоточете вниманието си върху слънчевия си сплит, разположен зад ямата на стомаха ви.

 

Стъпка 3: Представете си себе си в Сфера с размера на Вселената (или по-малка, ако ви е неудобно с такова разширено чувство за пространство). Слънчевият ви сплит е точно в центъра на тази Сфера.

 

Стъпка 4: Представете си Бъдещия си Аз пред себе си. За повечето хора това ще е на 10-30 стъпки (или около 3+ - 9+ метра), но го поставете толкова близо или толкова далеч, колкото чувствате, че е добре за вас. Този въображаем Бъдещ Аз е „вие”, който ще изпитва резултата, който искате да създадете. Това е въплъщението на тази бъдеща реалност. След като имате ясно усещане за този въображаем Бъдещ Аз, вие сте готови да преминете към стъпка 5.

 

Стъпка 5: Представете си линия, която се простира от вашия слънчев сплит към слънчевия сплит на Бъдещия ви Аз.

 

Стъпка 6: Задействайте постъпването на енергия от Сферата на Всички Възможности в слънчевия ви сплит. От тук енергията изтича навън към слънчевия сплит на Бъдещия ви Аз. Постъпването започва след като осъзнаете, че Сферата на Всички Възможности е достъпна за вас по силата на вашето съществуване като многоизмерно човешко същество. Тогава вие активирате Сферата чрез акт на тихо намерение.

 

Стъпка 7: За колкото време ви е удобно с преживяването, позволете на Сферата да достави енергии в слънчевия ви сплит и в слънчевия сплит на Бъдещия ви Аз.

 

Стъпка 8: Ако се чувствате така предразположени, добавете чувството на одобрение към преживяването, а да ускорите магнетичния атрактор, който е Бъдещия ви Аз.

 

Бележка: Нормално е за умственото внимание на много хора да се разсейва по време на този тип енергийна работа. Ако и когато фокусът на вниманието ви се разсее, нежно го върнете пак към областта, с която работите. Без осъждане, без нетърпение, просто се върнете към настоящата задача.

 

Стъпка 9: Когато приключите, отделете няколко минути, просто, за да сте със себе си след като сте преминали през това. Добре е да сте на тишина през това време, така че да можете да интегрирате фините енергии, освободени чрез процеса.

 

Напредналата техника

 

Намирам тази част от метода за най-интригуващата. Вероятно това е, защото мога да усетя сблъсъка на две вълни през финалната фаза. Това е все едно, че постоянните вълни на настоящата ми реалност се припокриват с постоянните вълни на моя Бъдещ Аз. Сблъсъкът на тези две вълни наистина създава празна точка или както изясниха Хаторите – празен регион. Тази област на взаимодействия на вълни ми се струва да е мощна трансформираща матрица.

 

Освен това, постъпването на енергии и потенциали от Сферата ми изглежда много по-интензивно чрез Напредналата техника.

 

Накрая, открих интересна аномалия покрай пространствената промяна, която предложиха Хаторите по време на финалните етапи от техниката. Вие може да попаднете на подобно явление, ето защо го споменавам.

 

Първо, намерих, че е някак объркващо да „гледам” назад към сегашния си аз от гледна точка и пространствена перспектива на Бъдещия ми Аз. В крайна сметка бях в състояние да направя смяната и когато това се случи енергетиките от Сферата излязоха от схемите. Преживяването стана много интензивно и можех да усетя мощно заредени вълни от енергия вливайки се към сегашния ми аз от Бъдещия ми Аз.

 

Когато потънах изцяло в чувството да съм въплътен повече в Бъдещия си Аз, отколкото в настоящия си аз, енергиите достигнаха най-високата си точка. Когато енергията стана твърде интензивна за зоната ми на комфорт, аз спонтанно бих „изскочил”от Бъдещия си Аз обратно към настоящия аз. И в тези моменти на реинтеграция обратно в настоящия ми аз се чувствах сякаш тялото ми бе наводнено с ендорфини и цялото преживяване изглеждаше странно забавно. Мисля, че това забавление може да се дължи на силното психическо впечатление, което целият свят, включително и аз, е повече подобен на сън, отколкото на реалност и че всички форми (включително физическите тела) са едновременно краткотрайни и са обект на промяна за едно премигване на окото.

 

Използване на музика

 

Няма нужда да използвате музика като фон, когато извършвате този процес. Аз експериментирах по двата начина и не смятам, че определени типове музика могат да помогнат за генериране на по-дълбок опит. Като казвам това, смятам, че през повечето време предпочитам тишина, за да извърша процеса. Въпрос на вкус и неврологична възприемчивост е дали ще намерите звука /музиката за полезен съюзник в това или не.

 

Ако изберете да използвате музика като фон, бих предложил нещо, което ви кара да се чувствате склонни да обърнете вниманието си навътре, а ако това е психо акустично по природа, нещо, което най-малкото генерира повишение в алфа дейността. Също предлагам да пуснете музиката си тихо, така че да не претоварва вътрешния ви опит.

 

Тъй като някои хора ще искат да знаят какво от моята музика бих препоръчал, ще спестя малко време на себе си и на вас и просто ще я сложа тук. Сегашните ми любими мои композиции, които обичам да използвам със Сферата на Всички Възможности са или Infinite Pool: Entering the Holographic Brain  ,или Lightship.

 

Хаторска Световна Медитация, неделя 4 ноември 2012 година

 

Докато Сферата на Всички Възможности със сигурност може да се използва, за да се ускори създаването на лични резултати, Хаторите споделят този метод с надеждата, че други ще го използват, за да създадат положителни резултати за човечеството, тъй като ние колективно навлизаме в нов цикъл от време.

 

В 3 следобед 3PM PST в неделя, 4 ноември 2012г. Хаторите ще включат Световна Медитация, центрирана около Сферата на Всички Възможности*.

 

Ако планирате да се присъедините към нас в тази нова творческа медитация, Хаторите помолиха всички личности, които ще се присъединят към медитацията, да се упражнят известно време, работейки със Сферата преди събитието. Финални инструкции и предложения за подготовка ще бъдат публикувани на този уебсайт към 1 октомври 2012година.

 

*За онези от вас, които избират да се присъединят към нас за тридневното Усилване, Изкуството на засяване на Нови Реалности, The Art of Seeding New Realities, от 2 – ри до 4-ти ноември в Сиатъл, Вашингтон, ние ще изследваме Сферата на Всички Възможности в голяма дълбочина, което ще доведе до по0голямо майсторство в този опит. Освен това, Хаторските каталитични звуци ще играят ключова и динамична роля в предаването на това знание.

© 2012 Tom Kenyon All Rights Reserved www.tomkenyon.com


You may make and distribute copies of this message in any media you wish so long as you do not alter it in any way, do not charge for it, credit the author and include this entire copyright notice. You may not, however, use my music with any video, graphics, meditation or copy placed over it. You may not post my music on You Tube or any such media. The message itself may be copied and shared, but not my music. I hold copyright on all my music, and it may not be used, distributed, or copied in anyway in any medium.


Може да правите и разпространявате копия на това съобщение във всички медии, доколкото не го променяте по никакъв начин, не го облагате с такси, авторски кредит  и включите цялата тази бележка за авторско право. Не може да използвате музиката ми с никакво видео, графики, медитация или копие върху нея. Не може да публикувате музиката ми в Ю-туб или всяка подобна медия. Самото съобщение може да бъде копирано и споделяно, но не и музиката ми. Аз притежавам авторско право върху цялата моя музика и тя не може да се използва или копира по никакъв начин на никакъв носител.

 

Превод : Tauno

 

 Seattle, Washington

November 2-4, 2012

The Art of Seeding New Realities

A Hathor Intensive

Сиатъл, Вашингтон

2-4 Ноември 2012г.

Изкуството на засяване на Нови Реалности

Хаторско Усилване

 

Хаторите ще определят пълното съдържание на този семинар въз основа на световните събития както те се случват в хода на идната година.

 

Обаче, един от основните фокуси на това Усилване ще върху това, което Хаторите наричат, Изкуството на Засяване на Нови Реалности, тази форма на изкуство включва координираното действие на сърцето и неговите хармонични потенциални полета, мисъл-форми (или шаблони на желанията) и енергизирането на намерение (чрез прилагането на космически сили).

 

Тази форма на изкуство по същество е Хаторски метод за лично проявление. И докато ние ще прекараме значително количество от време, учейки се как да използваме тази форма на изкуство, събитието всъщност ще има кулминацията си по време на Световната Медитация на 4 ноември 2012година. Тази Медитация ще се фокусира върху „засяването” на по-лек преход през преходния цикъл на 2012г, както и върху раждането на Земята в новата и по-просветена Юга или Космически Цикъл.

 

Ако не можете да се присъедините към нас физически и искате да се присъедините към Хаторската Световна Медитация от разстояние, проверете Хаторския раздел на уебсайта на 1 октомври за инструкции как да участвате енергийно от там, където живеете. Ако сте се абонирали по имейла ще получите инструкциите автоматично, когато излязат. ( Ако сега не получавате Хаторските Планетарни публикации и искате да ги получавате, отидете на www.tomkenyon.com и кликнете на “contact” и следвайте инструкциите към “opt in”и ги получавате безплатно).

 

Бележка: Въпреки че това събитие се провежда на голямо място, традиционно всички Хаторски събития в това място са препълнени и имат дълги списъци от желаещи. Препоръчва се по-ранна регистрация. Не се появявайте на мястото, за да се присъедините към медитацията, освен ако не сте регистрирани за целия семинар.

 

Цена: $450( за предварителна регистрация до 1 октомври , след тази дата $495)*

Кога: 2-4 ноември 2012 (начало 10 сутринта на 2 ноември, край 4 следобед на 4 ноември)

Къде: Сиатъл, Вашингтон

Депозит: За да си запазите място в този Семинар, изпратете попълнен формуляр заедно с невъзвръщаем и непрехвърляем депозит от $150 на Tom Kenyon, PO Box 98, Orcas, WA 98280.

 

Кликнете тукClick here, за да свалите формуляра за регистриране за събитието. Ако не може да принтирате документа, моля включете цялата необходима информация заедно с депозита, когато се регистирате.

 

Контакт :

Contact:
Workshop questions: office@tomkenyon.com
Registration questions: tomkenyonoffice@yahoo.com or Tel: 360-376-5781 and your call will be returned.

*Financial Commitment

Моля уверете се, че имате средствата и времето да се присъедините към събитието, което ви интересува, преди да изпратите депозитите си. Всички депозити и плащания за семинари са не-възвръщаеми и не-прехвърляеми по всички и всякакви причини.

Tom Kenyon
18 август 2012г

Elven Inspired

Скъпи читатели, можете да откриете други послания с Любов и Светлина на български, сред които послания на Хиларион, Хаторите чрез Том Кениън, Галактическата Федерация на Светлината чрез Грег Гайлс и Небесен Пътешественик и други, в блога на Tauno : Elven Inspired. Посетете го!
Share |