Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - 1. února 2023

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 1. února 2023

S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Dynamická předehra k úsvitu osvobození Země od temnoty přináší některé velmi obtížné situace, a proto se mnoho duší rozhodlo být zde právě teď.

Před narozením si byly vědomy toho, co se přibližně v této době bude dít - stejně jako vy, dobrovolníci - a podle toho uzavřely smlouvy duší a dohody před narozením. Duše v celém tomto vesmíru věděly, že božská milost jim nabízí nebývalou příležitost dokončit karmické lekce třetí hustoty během jednoho pozemského života namísto mnoha inkarnací.

Ti, kteří chtěli tuto jedinečnou nabídku využít, ve svých smlouvách specifikovali žádoucí dlouhověkost a zeměpisné oblasti, kde by převládaly hrozivé okolnosti a smrt. Nadcházející situace naplní tato smluvní ustanovení pro většinu, ne-li všechny duše, které se rozhodly dokončit své lekce, čímž dosáhnou vyváženého 3D prožívání a vyvinou se do čtvrté hustoty.

Až jednotlivci dosáhnou svého cíle přechodu z fyzického života do duchovního, budou se radovat z vědomí, že uspěli. Pokud smrt před zvolenou délkou života zabrání osobám prožít vše, co potřebovaly k ukončení 3D lekcí, mohou se vyvinout tím, že zbytek snáze dokončí během života v duchovním světě.

Osoby, které potřebují nejnáročnější prožitky, jsou posilovány silnějšími dušemi, aby mohly zvládnout zvolené lekce. Osoby, které dosáhly osobního vzestupu do čtvrté hustoty a jejichž život je takříkajíc přerušen v křížové palbě, mohou během života v duchu zdokonalovat své rozvíjející se dovednosti, talenty a další schopnosti, aby obohatily a vylepšily své další vtělení, a to ve 4D civilizaci.

Milá rodino, spolu s přirozenými pocity soucitu a empatie k lidem, kteří prožívají velké těžkosti, mějte prosím na paměti, že ti, kteří jsou nejvíce postiženi, prožívají to, co si vybrali ve smlouvách a dohodách před narozením, aby se mohli vyvíjet, a to je cílem každé duše v každém fyzickém životě.

Bylo by zavádějící tvrdit, že nadcházejícími měsíci proplujete hladce. Duchovně a vědomě jste na to naprosto dobře připraveni, ale střetávání energií světelných sil a temnoty v jejích posledních záchvěvech vás může ovlivnit stejně jako mnoho dalších, vlnami únavy, náladovosti a okamžiky rozčarování nebo dokonce zoufalství.

Tyto epizody nebudou mít dlouhého trvání a můžete je zmírnit tím, že budete dělat to, co je vždy prospěšné, ale ne vždy se na to pamatuje: Dýchejte zhluboka a rytmicky, pijte hodně čisté vody a dostatečně spěte.

Již dříve jsme hovořili o hodnotě rovnováhy mysli, těla a ducha, a když se nacházíte uprostřed energie lidského vzteku, strachu, smutku, zmatku a šoku, rovnováha bude vaším neochvějným spojencem. Bude třeba, abyste ujistili všechny, kdo jsou ochotni naslouchat, že až zmatky skončí, svět projde velkými příznivými změnami.

Z mnoha způsobů, jak udržet nebo znovu získat rovnováhu, je nejlepší být s přírodou. Ano, i o tom jsme již dříve hovořili, ale možná je třeba výslovně zdůraznit její roli pro vaši celkovou pohodu.

Vaše těla jako mikrokosmy Země obsahují všechny prvky planety a procházky mezi stromy v parcích a lesích nebo podél pobřeží či na polích a pastvinách umožňují, aby se vaše energie prolínala s energií planety. Tím jsou vaše živly dobře vyladěné a vaše duše je v souladu s vesmírným vědomím. Abyste dosáhli co nejsilnějšího účinku tohoto spojení, choďte bosí, pokud to počasí a terén dovolí.

Aktivní pobyt na čerstvém vzduchu za slunečných dnů je zdravý - nečinné polehávání za účelem opálení však nikoliv - a navzdory tomu, co říká Big Pharma, jejich krémy nejenže nechrání pokožku, ale jsou škodlivé. Dobře funguje gel z aloe. Vždy jsou lepší přírodní látky než syntetické produkty, které obsahují chemikálie, jež nejsou kompatibilní s chemickým složením těla.

Pro rovnováhu je vynikající trávit čas se zvířaty v domácnosti a na farmě, a v energii divokých zvířat, jako jsou jeleni, ptáci, veverky, králíci a další tvorové přírody. Jsou citlivější na energetické výkyvy než většina lidí a automaticky absorbují vysoké vibrace slunečních paprsků - Slunce je dobrodincem Země a všech jejích forem života. Účinky jsou patrné v tom, že se některá divoká zvířata méně bojí lidí a že se příslušníci jednoho druhu přátelí s příslušníky jiných druhů.

Lidé, kteří si myslí, že zvířata jednají pouze podle instinktů a výcviku, je strašně nedoceňují. Jsou to duše s řadou inteligencí a emocí jako lidé, ale nemají lidské získané vlastnosti ani pocity, jako je nenávist, záludnost, chamtivost, pokrytectví, zrada, zášť nebo pomstychtivost.

Zvířata jsou multidimenzionální a ve stavu spánku navštěvují jiné světy - stejně jako lidé, ale ti to nevědí a zvířata ano. Některá mají schopnost uvažovat, vycítit nebezpečí a zachránit život a energie domácích zvířat může zmírnit bolest nebo stres v jejich lidských rodinách. S rozvojem civilizace se rozvíjejí i duše ve zvířecí říši a není neobvyklé, že lidské duše prožijí život ve zvířecím těle.

Význam vztahu lidstva a zvířecí říše nelze docenit. To, jak se lidé chovají ke zvířatům, která jsou také Božími dětmi, je prvořadým faktorem pro vývojový status civilizace.

Přidejme k tomu trochu historie. Když byly druhy zvířat, které znáte, kdysi dávno přeneseny na naši planetu z Jupiteru, kde byly navrženy v souladu s přáním Gaii, leželi lev a beránek skutečně vedle sebe. Zvířata a lidé spolu žili v míru, ctili se navzájem jako božské svrchované duše, jimiž všichni byli, věděli o svém nerozlučném spojení mezi sebou i s planetou a komunikovali spolu telepaticky. Lidé a zvířata si byli vědomi, že i rostliny jsou duše s úrovní vědomí, a proto byli vděční stromům, květinám, trávě a všemu ostatnímu živému v rostlinné říši za to, že jim poskytují potravu, stín, úkryt a krásu. Láska a harmonie byly v té idylické době základem života.

Pak, s vědomím zásadního významu vztahu mezi lidmi a zvířaty s ohledem na evoluci, temné síly - obrovské, mocné silové pole nízkých vibrací, které se vine celým tímto vesmírem - napadly ráj.

Vštípily zvířatům instinkt predátora a kořisti a vštípily kolektivní lidské psychice válečnickou mentalitu, brutalitu a představu, že zvířata jsou bezcitná tupá. Lidé se k sobě navzájem i ke zvířatům začali chovat krutě, a to byl počátek eónů sestupu planety z vysoké páté hustoty do nízké třetí a uvíznutí v ní.

V určitém okamžiku relativně nedávné historie Země uzavřela některá zvířata s lidmi dohody na úrovni duše, že budou jejich potravou výměnou za dobrou péči během života a milosrdnou smrt.

Avšak teprve v posledních několika desetiletích se jednotlivci a skupiny začali řídit svou intuicí a zasazovat se o dobré zacházení s potravinovými zvířaty a jejich humánní usmrcování a o záchranu a péči o ztracená, týraná a žalostně zanedbaná domácí zvířata. S radostí pozorujeme, že se do těchto světlem naplněných akcí zapojuje stále více lidí.

Před několika staletími ovlivňovaly temné síly zabíjení velryb, které byly jejich hlavním cílem. Ví, že tyto duše dobrovolně obývají obrovská těla, aby mohly ukotvit světlo v hlubinách oceánu, kde ho temnota nemůže uhasit, a že v rámci celého druhu jsou velryby a delfíni duchovně a vědomě nejvyspělejšími dušemi na planetě. Velmi nás povzbuzují mnohé skupiny, které vyvíjejí společné úsilí o ochranu kytovců a dalších mořských živočichů, což zahrnuje i řešení obrovského úkolu, kterým je odstranění odpadků ze zemských vod.

S vědomím traumatu, které by postihlo zvířata odebraná jejich rodinám ve volné přírodě, vyslovily síly energickou myšlenku, že jejich vystavování v klecích bude pro veřejnost vzdělávací a jejich výcvik k provádění triků bude pro veřejnost zábavou.

Další myšlenkou sil bylo, že zabíjení zvířat je sport a vystavování jejich hlav jako trofejí ukazuje obdivuhodné střelecké umění. Ovlivnilo to touhu lidí po ozdobách ze slonoviny a vymyslelo nesmysl, že specifické části těl některých zvířat poskytují mužnost.

Temné síly byly zodpovědné za masové vybíjení bizonů, a tím se oháněly dvousečným mečem. Bizoni měli zásadní význam pro domorodé kmeny v Americe, které stejně jako domorodé obyvatelstvo jinde vědí o své neoddělitelnosti od Nejvyšší bytosti tohoto vesmíru a všeho, co na Zemi existuje. Tyto síly chtěly toto poznání potlačit a ovlivňovaly jednotlivce ve vládách, aby se počet "divokých, nevědomých" domorodých obyvatel všude výrazně snížil. To, že někteří vůdci uznávají strašlivé nespravedlnosti spáchané během této temné kapitoly dějin Země, je krokem vpřed v osvícení.

Drahá rodino, světlo, které vyzařujete, oslabuje vliv těchto sil a inspiruje obyvatelstvo k delším a odvážnějším krokům, které ukončí špatné zacházení se všemi zvířaty, obnoví jejich přirozené prostředí, ochrání druhy, jimž hrozí vyhynutí, a zabrání farmaceutickým a kosmetickým společnostem používat zvířata k testování svých výrobků. Pokrok, kterého bylo v těchto oblastech dosaženo, urychluje vývoj národů Země.

S tím, jak lidstvo pokračuje v duchovním a vědomém pokroku, budou postupovat i zvířata. Veškerá strava bude založena na rostlinné bázi, čímž skončí řetězce predátor-kořist a potravní řetězce zvířat. Až Zlatý věk Země rozkvete v plnosti, lidé a zvířecí říše se budou opět vzájemně ctít a telepaticky rozmlouvat, protože budou žít společně v lásce, spolupráci a harmonii s celou přírodou.

"Jsem v pozici, kdy mohu vědět, že Matthewovo hodnocení ruské mise na Ukrajině je přesné. Ví, kdy vojáci ukončí všechny operace Deep State v této zemi?" Odpověděl ne, nevíme. Mimozemské speciální síly ve zpravodajských agenturách a ruských vojenských jednotkách nám říkají, že stále slyší o místech, kde jsou drženy v zajetí děti, vyráběny nebo skladovány biologické zbraně a vyráběn adrenochrom. Z energetického a pragmatického hlediska jsou falešné informace hlavních médií, které vyvolávají nepřátelství vůči vojákům, brzdou jejich postupu. Existují náznaky, že fakta nelze déle tajit, a až budou známa, umožní energetická změna rychlejší dokončení mise.

"Opravdu se světová ekonomika hroutí, nebo je to jen pornografie strachu?" Nevíme, jaká informace vyvolala tuto otázku nebo jiné, které jsou do jisté míry podobné, takže vám řekneme, co víme. Několik zemí je již delší dobu v bankrotu, mnoho dalších balancuje na hraně a státní i osobní dluhy nelze splácet. Tyto situace mají dvě příčiny. Jednou z nich je otevřená zlodějna ze strany představitelů některých vlád a druhou je rafinovaná zlodějna ze strany iluminátů prostřednictvím jimi založených a ovládaných bankovních, úvěrových a investičních odvětví, jako je Světové ekonomické fórum, Mezinárodní měnový fond, Banka pro mezinárodní platby, Federální rezervní systém a akciové trhy.

Světový obchod byl po léta nesčetnými počítačovými transakcemi bez peněžního základu, a to nemůže pokračovat. Nejenže se hroutí pod svou neudržitelnou vahou, ale jeho záměr je založen na nízkých vibracích temnoty a ty jsou převálcovány vysokými vibracemi světla.

Národní ekonomiky se náhle nezvrátí a nezavalí občany bezcennými měnami. Existují plány, jak tomu předejít a minimalizovat chaos, zatímco globální ekonomický systém prochází dramatickou změnou, a budou přijata veškerá opatření, aby přechod od starého k novému proběhl co nejplynulejší. Zavedení a správu nového systému budou řídit čestné osoby s moudrostí, morální a duchovní integritou a obchodními znalostmi.

Milovaní bratři a sestry, jednoduše tím, že JSTE, vysíláte vysoké vibrace světla, které pomáhají pozvednout utlačované, probudit spící a povzbudit nově probuzené. Vaše důvěra v zářivou budoucnost Země pomůže jejím národům stát vysoko během nadcházejících transformačních měsíců.

Všechny světelné bytosti v tomto vesmíru vás ctí a podporují jedinečnou silou bezpodmínečné lásky.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: Dana

Poznámka od Suzy: Pokud tyto zprávy zveřejníte na jiných stránkách nebo sociálních sítích - a to je skvělý způsob, jak se o tyto informace podělit - uveďte prosím datum, mé jméno a www.matthewbooks.com. Děkuji.

Dotazy a komentáře prosím posílejte na adresu suzy@matthewbooks.com.

Všechny zprávy od prosince 2003 do současnosti jsou archivovány na adrese www.matthewbooks.com.

Prosím, přepošlete odkaz vnímavým rodinným příslušníkům a přátelům.

Pokud byste si chtěli některou z knih objednat, přejděte prosím do knihkupectví na uvedených stránkách.

Vychutnejte si kapitoly z knihy Matthew, povídej mi o nebi na kanálu Matthew Books na YouTube.

_________________________Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge