Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - 4. ledna 2023

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 4. ledna 2023

S láskyplnými pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Mnozí cítí: "Vzduch je nabitý změnami!" A to je vskutku výstižný popis činnosti na celém světě, která má odstranit temnotu. Pozoruhodný pokrok z minulého roku se nyní na Zemi i mimo ni stupňuje.

Bitva sil světla proti silám temnoty probíhá i mimo planetu. Po mnoho desetiletí temní v některých vašich vojenských organizacích a korporacích tajně spolupracovali s příslušníky jiných civilizací na vesmírných projektech s negativními záměry. Stejně jako se temnota na Zemi dostává na světlo, aby mohla být poražena, stane se tak i s projekty, které využívají technologie, o nichž si většina lidí myslí, že existují pouze ve sci-fi románech a filmech. V nepříliš vzdálené budoucnosti bude tato technologie na planetě použita benevolentně.

Vše, co má Zemi zbavit temnoty, postupuje podle božského plánu, který vymyslely vysoce vyvinuté duše řídící galaxii Mléčná dráha ve spojení s nejvyšší vesmírnou radou. Právě na tomto vrcholu božského řádu jste byli vybráni k účasti, protože jste nejsilnější z miliard duší, které se přihlásily. Nepamatujete si, že jste tehdy věděli, že jste čistá láska - světelná energie - jediná "zbraň", proti níž temnota nemá obranu - a dobře zkušená v misi, kterou jste přijali. Drazí, věřte tomu, co jsme vám často říkali: Prostě tím, že JSTE, pomáháte naší pozemské rodině proměnit její svět - vaše světlo je tak mocné!

Všechny pravdy, které se stávají veřejně známými, jsou součástí rozsáhlého očišťování Země a s tím, jak se veškerá aktivita stupňuje, by se mohlo zdát, že tyto pravdy brzy vyjdou najevo. To je velmi nepravděpodobné. Kdyby všechna odhalení přišla současně, kolektivní psychika pozemské civilizace by se dostala do šoku. To by zablokovalo schopnost lidí racionálně reagovat a zrušilo by to většinu pokroku pracovníků světla v jejich probouzení. Proto, jak nám bylo řečeno, je v plánu nejprve odhalit to, co byste mohli nazvat "pravdami, které lze snáze přijmout", a další oblasti, kde existoval všudypřítomný podvod, korupce a zkaženost - některé z nich jsou stále odhalovány a odstraňovány. Plně budou odhaleny, až civilizace dokáže vstřebat další vlnu ohromujících informací.

Byli jsme dotázáni, co je NESARA/GNESARA, také kdy bude realizována, a odpověď na otázku "kdy" neznáme. Abychom to stručně vysvětlili, legislativa Spojených států, Zákon o národní ekonomické bezpečnosti a reformě, má dvě základní ustanovení a obě jsou složitá. První z nich, ustavení suverénní republiky, jak ji zamýšleli zakladatelé, vyžaduje zrušení současné vlády. Jen poměrně malá hrstka obyvatelstva ví, že před několika staletími byla správa této země skrytě zřízena jako soukromá korporace a všichni občané jsou jejími zaměstnanci. Probíhají diskuse o tom, jak tuto situaci nejlépe zvládnout s minimem zmatků a "stranické politické" odezvy.

Nejde o politickou záležitost. Jde o zbavení tohoto národa vlivu iluminátů, který rychle překročil Atlantický oceán poté, co kolonie získaly nezávislost na britské nadvládě. Jakmile se tato tajná společnost usadila ve všech institucích, systémech a organizacích, které ovlivňují život v této zemi, rozšířila se na sever i na jih od hranic států.

Druhé základní ustanovení tvoří novou globální ekonomiku - proto bylo do NESARY přidáno G - a ukončuje současné formy bankovnictví, půjček, burz a obchodování s měnami, které ilumináti zavedli, aby mohli hromadit majetek. Pokračuje se v získávání těchto prostředků, které byly získány nelegálně a nemorálně, aby mohly být použity k ukončení zbídačování na celém světě.

Toto ustanovení také ukončí činnost Federálního rezervního systému - s "federálním" to nemá vůbec nic společného - a jeho inkasní složky, daňového úřadu. "Federálové" jsou konsorciem bankéřů, jejichž vliv se rozprostírá po celém světě jako chobotnice s tisíci rameny. V novém systému budou všechny národní měny založeny na drahých kovech, čímž se vyrovnají podmínky globální ekonomiky.

Ačkoli vám nemůžeme poskytnout časový rámec pro zavedení těchto ustanovení, vzhledem k tomu, že vše je ve zrychleném režimu a vibrační úrovně se stále zvyšují, všechny blahodárné změny se blíží. Vaše důvěra a trpělivost budou odměněny!

"Slyšel jsem, že Gaia chce, aby se s ní celá populace vrátila do vysoké páté hustoty. Víte, jak dlouho bude trvat, než se všichni 'probudí'?" "Ano," odpověděl jsem.

Nejprve si objasněme "zpět do vysoké páté hustoty". Milovaná duše Gaia byla vždy v té hustotě, kde vznikla a kde s Bohem spoluvytvořila své planetární tělo, které se nyní nazývá Země. Pouze její tělo sestoupilo do nízké třetí hustoty, když temnota prostoupila řadu civilizací. Po celé věky, kdy její láska a péče byly s jejími životními formami žijícími v podmínkách 3D, zůstal vývojový status Gaii ve vysoké páté hustotě.

Podobně je tomu i s vámi, drazí bratři a sestry. Jste v tělech třetí hustoty, protože jste šli na Zemi, abyste pomohli civilizaci probudit se, aby se mohla vyvíjet. Ale vy nejste tato těla, jste duše se stejným vývojovým stavem s vysokou hustotou, jako když jste se dobrovolně přihlásili na tento život.

Nyní, tedy před osmdesáti lety, infuze masivního světla od mocných duchovně vyvinutých civilizací umožnila Zemi se uvolnit z jejích hustých kotvišť a začít stoupat. Tehdy skutečně bylo touhou Gaie, aby celá její populace také vystoupila do postupně vyšších úrovní světla. Postupem času si však uvědomila, že si musí vybrat, zda bude pokračovat v tempu vzestupu, nebo výrazně zpomalit a počkat, až se celé její lidstvo duchovně a vědomě probudí – osobní vzestup.

Gaia nechtěla zdržovat výhody vyšších vibračních úrovní duším, které postupovaly po cestě vzestupu, a tak udržovala své tempo stabilní. Její vědomí o smýšlení jejích národů jí umožnilo přijmout, že ne všichni byli připraveni žít v civilizacích čtvrté a páté hustoty. Někteří by nevěřili, že náboženská dogma byla vymyšlena k ovládání mas; někteří by nevěřili, že většina vyučované vědy je nesprávná; a jiní tvrdě spali s vědomím fanatismu, nespravedlnosti, finančních rozdílů a dalších nízkovibračních společenských podmínek.

Spíše než přijmout pravdy a změny se na úrovni duše rozhodnou opustit tento život. Kdo z toho důvodu přechází do duchovního života a kdo přechází v souladu s délkou života zvolenou ve smlouvách duší, je relevantní pouze pro tyto duše. Co je důležité je, že Gaia je radostně v cíli na svém kurzu vzestupu.

"Co to bude za svět, když dnešní děti nebudou schopny být zítřejšími vůdci ve vládách, korporacích, právních a soudních systémech, vzdělávání, komunikaci, dopravě a technologiích?" Tento e-mail, který vyjadřoval stejné obavy jako mnoho dalších, také citoval znepokojivé okolnosti: psychologické dopady izolace a přerušení výuky ve třídě kvůli pandemii; potenciální zdravotní problémy způsobené vakcínami a rozšířeným znečištěním; nestabilní národní ekonomiky; bezútěšné pracovní příležitosti pro děti, které si nemohou dovolit vysokou školu, protože průmysl se stává robotičtějším; válečné štvaní a zvýšené vojenské výdaje.

I když jsou to v tuto chvíli logické úvahy, povíme vám o mnoha afektivních faktorech kromě pozoruhodné schopnosti dětí odolávat a přizpůsobovat se okolnostem. Sebevědomý pohled a povzbuzení rodičů, učitelů, poradců a dalších, které děti respektují, jim dodává sebevědomí a inspiruje je uspět ve své budoucnosti. Pracovníci světla, vysoké vibrace vašeho optimismu a pocitů bezpečí budou přínosem pro lidi všech věkových kategorií a dominový efekt dokáže zázraky.

Pokud jde o potenciální zdravotní problémy, zesilující světlo mění buňky z uhlíkových na krystalickou strukturu, která posiluje imunitní systém a poskytuje odolnost vůči toxicitě, která způsobuje onemocnění. Krystalické buňky mají další zásadní funkci: Umožňují tělům prospívat ve vyšších vibračních rovinách, ke kterým se Země přibližuje.

Pojďme na chvíli odbočit, abychom odpověděli na související otázku: „ Jak měníme buňky z uhlíkových na krystalické.“ Světlo mění buněčnou strukturu z uhlíkové na krystalickou a lidé, kteří žijí božským způsobem, světlo automaticky absorbují. Jak řekl Bůh: "Je to tak jednoduché, jako být laskavý."

Nový globální ekonomický systém stabilizuje všechny národní ekonomiky a pokud jde o vzdělávání, ekonomické, institucionální a kulturní standardy, které znevýhodňují tolik dětí, projdou četnými změnami. Všechny úrovně budou strukturovány tak, aby byly přizpůsobeny zájmům dětí, jejich talentu, dovednostem a schopnostem, a náklady nebudou problémem od předškolního vzdělávání po celou dobu postgraduálního studia. Změny budou přicházet pomaleji tam, kde je školní docházka pro dívky obtížná, ale neustále rostoucí vibrace tuto nespravedlnost ukončí a v konečném důsledku bude mít každé dítě ve vašem světě neomezené možnosti vzdělávání. [Podrobnosti o změnách ve zprávě ze 4. dubna 2022]

Válečné štvaní skončí a peníze na vojenské výdaje budou přesměrovány do obnovy národní infrastruktury, výzkumných a vývojových projektů a dalších prospěšných programů. Vojáci, již nepotřební pro obranu státu, budou zaměstnáni jinak a samotné zaměstnání se dramaticky změní ve prospěch celého obyvatelstva.

Všechny tyto změny jsou skutečně významné, ale nejdůležitějším afektivním faktorem je DNA. Dovolte nám zde vám poskytnout trochu pozadí. Na počátku byli lidé navrženi s 12 řetězci DNA. Těla neměla žádnou nemoc ani postižení a proces stárnutí skončil v tom, co považujete za nejlepší období života, kolem třiceti let. Síla mozku byla plně využita a také všechny vrozené schopnosti - lidé telepaticky komunikovali s přírodním královstvím, projevovali cokoli, co chtěli, cestovali rychlostí myšlení a znalosti na úrovni duše dosáhly vědomí. Protože lidé byli zdraví na těle, mysli i duchu, mohli žít tisíce let, pokud by si to přáli, než se přesunou na vyšší úrovně sebeobjevování.

Stejně jako všechno ostatní, co existuje, je DNA energie a energii nelze zničit. Když tedy na scénu vstoupily temné síly, jejich loutky vymyslely jiný způsob, jak ovládat nezkušené civilizace. Uvedli do stavu dormance deset z dvanácti lidských řetězců DNA – dva zůstaly aktivní, protože to je minimum pro fungování těl. Během mnoha dlouhých období temnoty na planetě měla většina duší, které se tam inkarnovaly, těla pouze se dvěma aktivními řetězci DNA.

Korelace mezi DNA a krystalickou buněčnou strukturou funguje ta, že Světlo v nesčetných buňkách těla „pošťuchuje“ spící vlákna DNA, aby se reaktivovaly. Před nějakým časem přišlo mnoho duší na Zemi s úrovní duchovního a vědomého uvědomění, které je možné pouze tehdy, když jsou aktivní více než dvě vlákna. Tito jedinci mají pokročilé úrovně inteligence, starou moudrost, duchovní a morální integritu a vrozenou touhu dosáhnout mezinárodního míru, rovnosti, prosperity a života v souladu s přírodou.

Jsou to vůdci zítřka. Nemějte o ně žádné obavy! Jak duše s rostoucím počtem vláken pokračují v inkarnaci na Zemi, jednota přijde do kolektivního vědomí a Zlatý věk může kvést v celé své nádherné plnosti.

Milovaní bratři a sestry, světelné bytosti v tomto vesmíru vás ctí a podporují silou bezpodmínečné lásky.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: Dana

Poznámka od Suzy: Pokud tyto zprávy zveřejníte na jiných stránkách nebo sociálních sítích - a to je skvělý způsob, jak se o tyto informace podělit - uveďte prosím datum, mé jméno a www.matthewbooks.com. Děkuji.

Dotazy a komentáře prosím posílejte na adresu suzy@matthewbooks.com.

Všechny zprávy od prosince 2003 do současnosti jsou archivovány na adrese www.matthewbooks.com.

Prosím, přepošlete odkaz vnímavým rodinným příslušníkům a přátelům.

Pokud byste si chtěli některou z knih objednat, přejděte prosím do knihkupectví na uvedených stránkách.

Vychutnejte si kapitoly z knihy Matthew, povídej mi o nebi na kanálu Matthew Books na YouTube.

_________________________Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge