Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - 1. července 2022

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 1. července 2022

S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Máte přísloví o nemovitostech - "Všechno je to o lokalitě". Každá lokalita v celém tomto vesmíru je o vibracích. Jak jsme již řekli v předchozích poselstvích, pouhým bytím vyzařujete vysoké vibrace světla, a tak si povíme o některých událostech, ke kterým pomáháte.

Mimořádně důležité je, že bylo odstraněno značné množství temnoty. V nadcházejících týdnech a měsících bude vykořeněno mnohem více, čímž skončí dlouhá vláda iluminátů.

Do té doby bude tato houževnatá skupina působit spoušť všude, kde bude moci. Jejich hlavním zájmem je udržet si své pevnosti ve Spojených státech, odkud mají velkou část své globální moci. Je možné, že budou povolány vojenské síly země, aby ochránily občany před jakýmikoliv kroky, které ilumináti podniknou. Pokud bude takový zásah nutný, mohou ilumináti prohlásit, že jde o státní převrat, a postavit se na odpor, nebo se mohou pokusit vyvolat paniku zinscenováním holografické mimozemské invaze. Nezdá se, že by ve svém oslabeném stavu dokázali zvládnout obojí; jsou však zoufalí, takže tyto možnosti, které jsou v jejich programu nepředvídatelné, nelze vyloučit.

Chápeme, že byste rádi věděli, co a kdy očekávat, ale my to nevíme. Energie miliard myšlenek denně - vlastně každou minutu - určuje, co se stane. Co vám můžeme s jistotou říci, je, že vzhledem k tomu, že vše je v režimu zrychlování, domino po celém světě brzy spadne.

Trpělivě jste čekali na důkazy pokroku, o kterém jsme vám říkali, že se děje za oponou světové scény. Podniky světelných sil na Zemi ve spojení s mimoplanetární rodinou stále vyžadují diskrétnost, ale jakmile bude možné zveřejnit informace o tom, čeho bylo dosaženo, stane se tak.

Nyní přinesly vibrace další vývoj. Lidé takříkajíc oddělují zrno od plev tím, že vidí kontraproduktivitu rozdělování a přínos diskuse o tom, jak postupovat při provádění změn, které všichni vidí jako potřebné. Tento kooperativní přístup na nejnižší úrovni, kde reforma začíná a postupuje vzhůru, je dobrým krokem vpřed v civilizačním probuzení.

Dalším povzbudivým vývojem je vynořování technologií, které ilumináti potlačovali, aby zabránili jejich prospěšnému využití, i když je využívali k vaší škodě.

Posádky na vaší obloze často zviditelňují svá plavidla, aby si obyvatelstvo zvyklo na jejich mírumilovnou přítomnost, čímž se přiblíží den, kdy se budete moci vzájemně pozdravit a mimozemské speciální jednotky na planetě se budou moci představit. Pokud s některými z nich pocítíte silnou spřízněnost, může to být poznání na úrovni duše, že vy i oni pocházíte ze stejné domoviny. Až tento den přijde, začnete společně pracovat na obnově poškozeného životního prostředí Země a přivedete na ni volnou energii.

Převládající vibrace vás důvěrněji propojí s vaším božským já. Pomáhat lidem Země v probuzení je vaším posláním a je to vskutku životně důležité, ale není to jediný důvod, proč jste zde. I když svět třetí hustoty představuje výzvy, které světy, jež jste opustili, nepředstavovaly, váš život by měl být obohacen rodinou a přáteli, krásou přírody, uspokojující produktivitou a volnočasovými radovánkami. Toto je příznivá doba k introspekci, k zamyšlení, zda vaše činy či nečinnost nejsou překážkou takového života.

Možná si uvědomíte, že se nesměle točíte na místě, místo abyste se s důvěrou pustili do práce, která vás více zajímá, nebo udělali další krok ve smysluplném vztahu či se přestěhovali tam, kde byste nejraději žili. Možná si uvědomíte, že život by vás více naplňoval, kdybyste naslouchali své intuici, místo abyste se snažili naplnit očekávání druhých. Nebo byste byli šťastnější, kdybyste nechali minulost minulostí a zbavili se pocitů zklamání. Pokud chcete posílit vlastnosti, ve kterých se cítíte dobře, a zbavit se těch, ve kterých se necítíte, vibrace vám budou neochvějným pomocníkem.

Snadněji se přizpůsobíte stále se zvyšujícím vibracím, pokud budete zhluboka a rytmicky dýchat, dostatečně spát, lehce jíst, pít hodně čisté vody a trávit co nejvíce času v přírodě. Ano, o tom jsme se již zmiňovali v předchozích poselstvích, ale když je život plný shonu, může být připomenutí užitečné.

A milí bratři a sestry, mějte se rádi! Pociťujte radost a vděčnost, že z mnoha a mnoha duší, které se přihlásily, jste byli vybráni, abyste se podíleli na nejdynamičtější transformaci světa v dějinách vesmíru. Navíc to, co děláte, odpovídajícím způsobem prospívá celému vesmíru - tak mocní jste!

"Kdosi mi poslal váš newsletter, kde Matthew říká, že ilumináti jsou Deep State nebo kabala, a napsal, že Deep State je Nový světový řád, který vše ovládá. Pak jsem se dozvěděl, že Chazarští neonacisté řídí svět. Jsou to různé skupiny, nebo různé názvy pro stejnou skupinu? Pokud to druhé, jak si členové říkají? Také jsem slyšel o loutkách. Pokud jsou součástí nějaké skupiny, kdo je loutkovodičem? Nebo jsou tito lidé ovládáni? Tohle všechno je velmi matoucí a upřímně řečeno, je těžko uvěřitelné, že by nějaká skupina nebo skupiny mohly všem ostatním nařizovat, co mají dělat."

Zmatek a skepse pisatele jsou mezi dušemi, které se začínají probouzet, velmi rozšířené, a tak nám dovolte, abychom nabídli objasnění. Výše zmíněné názvy jsou čtyři z několika - elitáři, Tajná vláda, Stínová vláda a Jedna světová vláda jsou další -, které se vztahují ke stejné skupině. Nenazývají se vůbec nijak a neexistuje žádné formální členství.

Mluvme zde o nich jednoduše jako o temných. Mají globální síť s pyramidální hierarchií a jednotlivci na nejvyšších úrovních mají vlivné pozice ve vládách a všech národních a mezinárodních institucích a organizacích, které ovlivňují život na celém světě. Mainstreamová média; školství; OSN, EU, NATO a všechny ostatní aliance; Federální rezervní systém, MMF, WEF, akciové trhy a všechny ostatní měnové systémy; obchod, daně a pojištění; vydavatelství; právní a justiční systémy; vojenské síly; INTERPOL, CIA a všechny ostatní zpravodajské agentury; energetické systémy; doprava; zemědělství; bratrské organizace; náboženství; WHO, CDC, FDA, NIH a všechny ostatní obory ve zdravotnictví; charitativní nadace; nadnárodní korporace a oblast zábavy. Tito jedinci na vrcholu rovněž řídí nelegální drogový průmysl, obchod se sexem, pedofilní kruhy a satanistické rituály.

Čím níže v hierarchii lidé jsou, tím méně vědí o tom, co se v pyramidě děje, nebo dokonce o tom, že jsou součástí pyramidy. Mnoho milionů lidí na spodních příčkách nemá tušení, že jejich práce podporuje zlověstnou skupinu, která působí v utajení a jejímž cílem je zlikvidovat miliardy životů prostřednictvím válčení, zbídačování, toxického znečištění a nemocí.

Jednotlivce v nejvyšších patrech lze právem nazvat loutkami a loutkovodičem je mocná síla daleko za hranicemi Země. Na tomto místě bude užitečné stručné vysvětlení fungování tohoto vesmíru. Vše v existenci je energie kolísající na té či oné frekvenci, energie je vědomí a každá z frekvencí má nekonečný rozsah vibrací, které fungují v souladu s vědomím v myšlenkách. Všechny myšlenky každého člověka v rámci civilizace jsou jejím kolektivním vědomím.

Myšlenky jsou formy energie. Energii nelze uhasit, a díky univerzálnímu zákonu přitažlivosti, který je v neustálém pohybu, se myšlenkové formy, které vyzařují stejné vibrace, vzájemně přitahují, shlukují se, a protože se podobné formy neustále spojují, rozrůstají se v silové pole. Temné síly jsou mohutným silovým polem forem s nejnižšími vibracemi, jaké vyzařuje tyranie, brutalita, chamtivost, majetnictví, nenávist, klam, touha po moci a touha po slávě za každou cenu. Jak se toto obrovské pole bez hranic klikatí vesmírem, je přitahováno civilizacemi, jejichž kolektivní vědomí zahrnuje tyto druhy myšlenkových forem.

Jedinci v těchto civilizacích, jejichž vlastnosti a chování jsou v souladu s vibracemi temných sil, se stávají jejich loutkami. Nyní jsou zajatci temnoty a ztrácejí veškerý smysl pro svědomí. Jejich ohavné činy vyvolávají ve zbytku populace strach a nízké vibrace strachu posilují kontrolu loutek. Jakmile je svět ponořen do temnoty nebo je planeta zničena loutkami jiné civilizace, což obojí zvyšuje sílu temných sil, rozšířené pole se nechává unášet do okolí, dokud není přitahováno k dalším ohniskům nízkých vibrací.

Jakkoli je toto silové pole mocné, světlo, které je stejnou energií jako láska, je mocnější. Tato energie je esencí Stvořitelova Zdroje, původu všeho, co existuje v tomto vesmíru a kosmu. Protože světelná energie lásky je pro temné síly zhoubou, je pro duchovně a vědomě vyvinuté civilizace neproniknutelnou pevností.

Nyní si povíme něco o loutkách na Zemi a o tom, jak vznikla různá pojmenování pro ně. Před dvěma a půl stoletími si několik mužů v Bavorsku, kteří se cítili být inteligentnější než ostatní lidé, a mít tak právo být jejich vůdci, říkalo ilumináti, "osvícení". K podobně smýšlejícím jedincům, kteří se k nim hlásili, patří Rothschildové, kteří v Evropě založili mocnou frakci zahrnující královské rody, jež měly rozsáhlá impéria, a Rockefellerové, jejichž stejně mocná frakce sídlí ve Spojených státech. Generace obou frakcí a fúze v manželstvích a obchodech jim umožnily zvýšit počet a majetek a rozšířit svou síť po celém světě.

Myšlenka, že hrstka lidí může vládnout masám, však předcházela ilumináty téměř o tucet století. Kmenoví vůdci v Mongolsku se začali stěhovat na západ, shromažďovali do svého středu lidi, které si cestou podmanili, a založili chazarskou říši. Následní vůdci neustále rozšiřovali její mocenskou základnu, k níž nakonec patřili i nacisté, s nimiž Vatikán spolupracoval za druhé světové války a spolupracuje dodnes - "neo" proto, že myšlení, které způsobilo holocaust, prostupuje i dnešními temnými.

Zhruba před dvěma tisíciletími začali zištní církevní a státní představitelé měnit historické záznamy. Postupně byl materiál vymazáván, části přepisovány, přidávány vymyšlené příběhy a vymyšlená dogmata, a výsledkem je slepenec Bible. Později bohaté rody jako Medicejští, kteří v Itálii založili bankovní systém, jenž postupně přerostl v globální ekonomickou kontrolu, dosadili muže z rodiny na papežský stolec, aby šířili římskokatolické náboženství a jeho vliv na stoupence.

Nakonec se mnoho nesourodých skupin, které sdílely stejnou ideologii, spojilo do "zastřešující" skupiny, která je hrozivým nepřítelem lidstva i samotné Země. Během několika posledních desetiletí dali jednotlivci, kteří pochopili, jak se světové záležitosti řídí, tato další jména temným, kteří si udržují moc částečně tím, že kontrolují, co se lidé učí, čtou, vidí a slyší.

Proto se ve vašich učebnicích a novinách, v televizi, rozhlase a na cenzurovaném internetu hojně objevují nepravdivé informace a zamlčují se faktické údaje. Proto filmy a hry oslavují násilí a válku. Ty nejenže způsobují smrt, strach a ničení, což vše vyzařuje nízké vibrace, díky nimž se temným daří, ale jejich společnosti vytváří válečnou mašinérii a zvyšují jejich nekalé jmění. Filmy a hry také zobrazují "mimozemšťany" jako děsivé obludné entity, které napadají Zemi, aby všechny zmasakrovaly a zničily planetu. Tato zákeřná forma kontroly mysli naprogramovala nic netušící veřejnost, aby myslela, cítila a věřila tomu, co po ní temní chtějí.

Nikdy však nemohou ovládat ničí intuici, naději, optimismus, inspiraci, touhy nebo reakce! Díky převládajícím vibracím motivuje toto posvátné vnitřní světlo mnoho lidí k tomu, aby přijali světlo vysílané vzdálenými civilizacemi a vyzařované pracovníky světla na Zemi.

Milovaná rodino, všechny světelné bytosti v tomto vesmíru vás ctí za to, že vytrvale plníte své poslání, a podporují vás jedinečnou silou bezpodmínečné lásky.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: Dana

Poznámka od Suzy: Pokud tyto zprávy zveřejníte na jiných stránkách nebo sociálních sítích - a to je skvělý způsob, jak se o tyto informace podělit - uveďte prosím datum, mé jméno a www.matthewbooks.com. Děkuji.

Dotazy a komentáře prosím posílejte na adresu suzy@matthewbooks.com.

Všechny zprávy od prosince 2003 do současnosti jsou archivovány na adrese www.matthewbooks.com.

Prosím, přepošlete odkaz vnímavým rodinným příslušníkům a přátelům.

Pokud byste si chtěli některou z knih objednat, přejděte prosím do knihkupectví na uvedených stránkách.

Vychutnejte si kapitoly z knihy Matthew, povídej mi o nebi na kanálu Matthew Books na YouTube.

_________________________

[Poznámka od Suzy. Jsem vděčná všem, kteří mi napsali uznání za Matthewova poselství. Vaše pocity jsou velmi významné - děkuji vám!]Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge