Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - 2. června 2022

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 2. června 2022

S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Mnozí z vás očekávali, že do této chvíle vyjdou najevo některé pravdy, a tak nám dovolte, abychom začali tím, že mezinárodní skupina, která pracuje mimo stanici, aby zbavila váš svět temnoty, používá dobrý úsudek, když své úsilí nezveřejňuje. Ujišťujeme vás, že vše, co probíhá, vede k odstranění všech zbytků temnoty.

Víme, že je těžké pochopit, že temnota i v malé míře může časem nabýt takového rozsahu, že dvakrát způsobila zánik všech životních forem Gaii a zanechala ji v hlubokém zármutku. Můžete ji právem považovat za Matku Zemi a veškerý lidský, rostlinný a živočišný život za její děti, za její vnímající spolutvory, které miluje a o které pečuje. Nechtěla znovu zažít jejich devastaci a během tisíciletí, kdy se opět hromadila negativita pocházející z temnoty, se stále snažila udržet své životní formy při životě.

To, co se děje kdekoli, ovlivňuje všechno ostatní všude jinde, a Gaiin těžký osud byl znám v celém tomto vesmíru. Jenže v souladu s vesmírným zákonem, podle něhož žádná civilizace nesmí zasahovat do záležitostí jiné civilizace jinak než na požádání, nemohly nesčetné světelné duše nic dělat. Bytosti světla tento zákon dodržují, bytosti temnoty nikoli.

Před osmdesáti a něco lety, když se Gaiino tělo dostalo do takové nerovnováhy, že mu hrozil pád do vesmíru a úplné zničení, volala o pomoc. To byl počátek této bezprecedentní éry v našem vesmíru. Bůh okamžitě pověřil vyspělé civilizace, aby Zemi poslaly obrovské množství světla, které potřebovala ke stabilizaci své osy a k zahájení vzestupu ze smrtícího sevření hluboké třetí hustoty.

Nejvyšší vesmírná rada věděla, že temné síly zamýšlejí, aby si jejich loutky na Zemi udržely kontrolu tím, že budou pokračovat v ničení životního prostředí, nemocech, rozdělení a krveprolití, které produkuje negativitu. Po dlouhé věky žily masy ve světě nespravedlnosti, chudoby, válčení a strachu, které vyzařují nízké vibrace negativity. Nechtěli takový svět pro sebe a své děti a děti svých dětí, a protože je to jejich svět, který mohou změnit nebo nechat být, potřebovali vědět, že jsou mocné božské svrchované duše, které mohou změnit to, co nechtějí, a projevit to, co chtějí.

Také proto bylo na planetě zapotřebí světla, aby se civilizace probudila a oni věděli, kdo jsou a jakou mají moc. Z lásky k pozemským členům naší univerzální rodiny opustila první skupina dobrovolníků své domovské země, aby vstoupila do globální bitvy zuřící mezi světelnými a temnými silami. Drazí bratři a sestry, někteří z vás patří k těmto "prvním respondentům" a jiní jsou mezi mnoha a mnoha miliony těch, kteří je následovali.

Bez ohledu na to, jak dlouho jste na Zemi, víte stejně jako my, že není snadné žít ve světě, kde je kontrola temnoty udržována dvojsečným mečem - na jedné straně strach, na druhé klam. Přesto, jak jsme vám často říkali, životně důležitá mise, kterou jste na sebe vzali, již zaznamenala ohromující úspěch v kontinuitě, kde národy radostně vzkvétají v mírumilovném, harmonickém světě a příroda je obnovena ve zdraví a kráse.

Na Zemi dosáhla bitva crescenda. Ilumináty patentovaný virus covid-19 nepříznivě ovlivnil obyvatelstvo po fyzické, psychické i ekonomické stránce, ale nepodařilo se jim splnit jejich cíl, kterým bylo přímé zabití miliard lidí. O to důležitější bylo zintenzivnění dalších aktivit, protože nízké vibrace, které potřebují k přežití, pocházejí ze strachu a bolesti druhých.

Proto mocně používají svůj meč prostřednictvím svých mainstreamových médií a propagandistů na sociálních sítích, kteří informují o nevyprovokované invazi Ruska na Ukrajinu, obviňují ruské jednotky ze zvěrstev a nesmyslného ničení, které páchají iluminátští agenti v zemi a najatí žoldnéři, a šíří vymyšlené spekulace, že Rusko se přes Ukrajinu převalí a bude pokračovat dál, aby si podmanilo další země.

Podvedená veřejnost neví, že ruská vojska, jednající v součinnosti se světelnými silami, se ujala zásadního úkolu zničit biologické zbraně určené k vyhubení většiny lidí na světě. Neví, že vojska vykořeňují desetiletí trvající iluminátskou kontrolu v zemích Východní unie a likvidují laboratoře a sklady, výrobu a zásoby chemických zbraní a ústředí obchodu se sexem, praní špinavých peněz a celosvětového počítačového hackerství. Nevědí, že vojáci vyhazují do povětří tunely a komplexy poté, co zachránili kojence a malé děti držené v zajetí, než nejsou odeslány tam, kam si je objednaly pro pedofilní kruhy a satanistické rituály.

Již jsme o tom mluvili, ale je třeba to zopakovat, protože mnohé z těchto aktivit jsou v některých zemích běžné. Na Ukrajině se možná ilumináti zakopali v nejširší míře, ale tajné operace a agenty mají i jinde, zejména*ve Spojených státech, a stejně jako na Ukrajině se tak děje bez vědomí občanů a světové veřejnosti. Nakonec se tyto informace dostanou na veřejnost, stejně jako aktivity probíhající v zákulisí, včetně zatýkání, soudních procesů, poprav a dalších vražd hlavních představitelů této ďábelské globální sítě.

Drazí, kdyby existoval jiný způsob, jak skoncovat s všudypřítomnou temnotou, Gaia a všechny ostatní světelné bytosti by to vroucně přijaly, ale není, ne při hloubce a rozsahu démonické činnosti. Neexistuje způsob, jak vyjednávat se složkou společnosti, která tajně pracuje na dosažení svého cíle vyhubit většinu populace, udělat z přeživších hybridní robotické služebníky a pokračovat v ohrožování života planety. Neexistuje způsob, jak vyjednávat s elementem, který klesl do takové hustoty zkaženosti, že existuje jen díky tomu, že se dopouští bezohledných zločinů proti lidskosti.

Veřejnost, ponořená do klamu, si nic z toho neuvědomuje a mnohé myšlenky se točí kolem odeslání zbraní na Ukrajinu a jak porazit Rusy. Takové myšlenky udržují násilí v chodu, a přesně to ilumináti chtějí. Vědí, že jde o bitvu mezi nimi a světlými silami, a stávají se zoufalými.

Faktor strachu v každodenních zprávách o značně nadsazených statistikách případů a úmrtí na kovid a jeho mutace ztratil na síle, když se lidé unavili z omezení a začali znovu získávat kontrolu nad svými životy. Protože temní potřebují energii strachu, aby se udrželi, vždy mají v plánu akce, které vyvolávají strach alespoň u části obyvatelstva. Nyní jsou to "vakcíny", které budou brzy k dispozici pro kojence, zákonné oprávnění Světové zdravotnické organizace podnikat jakékoli kroky, o nichž tvrdí, že jsou nezbytné v zájmu světového zdraví, a několik případů opičích neštovic, které se objevují v různých zemích.

Dovolte nám rozptýlit veškeré obavy, které v souvislosti s těmito situacemi máte. Vědci z mimozemských speciálních jednotek učinili toxiny co možná neškodné a vymazali programování v nanočipech v roztocích falešně nazývaných vakcínami pro kojence a malé děti. Nejenže by WHO neměla statisíce lidí od místní až po celostátní úroveň, aby si vynutila dodržování jakýchkoli nařízení, ale zpětná reakce by byla příliš hrozivá na to, aby ji zvládla. A už vůbec nic v energetickém poli potenciálu Země nenasvědčuje tomu, že by se opičí neštovice mohly stát novou "pandemií".

Nicméně stejně jako obyvatelstvo nezná pravdu o tom, co se děje na Ukrajině, nezná pravdu ani o výše zmíněných situacích. V důsledku toho jejich kolektivní myšlenky o všech těchto záležitostech vytvářejí nízké vibrace negativity, které jsou jako zeď mezi jejich soustředěnou pozorností a duchovním a vědomým vědomím. To sice nezpomaluje vzestup Země - ta neustále obíhá v postupně stále vyšších astrálních rovinách, ale zdržuje to probuzení jejích lidí.

To nás přivádí k tomu, na co se mnozí z vás ptali, jak můžete kromě "prostého BYTÍ" pomoci. Vizualizujte si Zemi ve zlatobílém světle - vizualizace je mocná! - a vyšlete světlo soucitu, naděje a optimismu celé naší pozemské rodině. Pošlete světlo také Gaii. Ano, ona se raduje, že probíhající planetární očista ukončuje dlouhou vládu bezuzdného zla, ale cítí také utrpení, smutek a strach svých lidí a potřebuje léčivou energii světla.

Vaše příspěvky jsou i nadále neocenitelné, spolu s léčivými a probouzejícími se aspekty transformace světa. Světlo, které vyzařujete pouhým "Bytím", je také základem všech pravd vycházejících na světlo, a to je nedílnou součástí očistného procesu.

Drazí, udělejte prosím něco také pro sebe. Udělejte si často čas na to, abyste se od zaneprázdněnosti mohli zhluboka, pomalu a rytmicky nadechnout, aby vaše energie plynule proudila a tělo, mysl i duch byly v rovnováze.

Dostali jsme otázku, zda Elon Musk pracuje pro světlo, nebo pro temnotu. Inu, "drž si přátele blízko, nepřátele blíž" by se dalo do jisté míry použít, pokud jde o skupiny, s nimiž spolupracuje, ale mnohem přesnější je říci, že ve své snaze uspět potřebuje přístup k nadstavbám světlých i temných agentur, aby nemusel takříkajíc "znovu vymýšlet jejich kola". Ve světě třetí hustoty mu cestu k úspěchu dláždí peníze; proto jimi byl dobře vybaven, aby mohl dosáhnout toho, co zamýšlí, a v jeho záměrech není vůbec žádná temnota.

Elon je jedním z mála dobrovolníků z civilizace, která je nejen vysoce duchovně a vědomě vyvinutá, ale také jedna z technologicky nejvyspělejších. Je to geniální vizionář, jehož posláním je pomoci pozemské civilizaci "vystřelit ke hvězdám" a zaujmout své právoplatné místo jako členové naší multidimenzionální vesmírné rodiny. Všechny světelné bytosti ho ctí a posílají mu světlo, aby posílily jeho pokrok a celkovou pohodu.

"Matthew, jaký je názor duchovně vyspělých duší na potraty?" Názor kohokoli, kdo nežije ve vašem světě, tam nebude mít žádnou důvěryhodnost. Nicméně řekneme, co vyvinuté duše vědí, včetně toho, že početí je prvním krokem k potenciálnímu životu ve fyzické civilizaci a život samotný začíná, když se novorozenec poprvé nadechne.

Duše, která se rozhodla inkarnovat, se vznáší kolem potenciálních rodičů a zná jejich pocity. Pokud dojde k početí, které skončí potratem, což si možná rodiče zvolili ve svých smlouvách o duši, jde tato duše dál. To nabízí jiné duši možnost vstoupit do plodu, aby mohla vstřebat pocity rodičů ohledně těhotenství a jeho ukončení. Toto prožívání je výhradně doménou tří zúčastněných duší a stejně je tomu i v případě, kdy duše vědí, že dojde k potratu.

Řekněme, že se dítě narodí. Mezi početím a narozením se může ve vyvíjejícím se plodu po dohodě s "primární" duší vystřídat několik dalších duší, které vstřebávají emoce matky, pokud není nablízku otec, nebo obou rodičů, pokud jsou spolu. Ať už se jedná o intenzivní pocity štěstí, zděšení nebo strachu, toto krátké období v plodu může každé z těchto duší posloužit stejně jako celý fyzický život. Do těla novorozence vstupuje "primární" duše, jejíž souhrnné prožívání již zahrnuje emoce matky nebo rodičů během vývojových měsíců.

Duše rodičů vědí, že početí povede k narození mrtvého dítěte, které si velmi přejí. Opět se mohou během fází vývoje plodu vystřídat další duše, které budou prožívat radost nastávajících rodičů, kteří se ve smlouvách o duši rozhodli prožívat smutek z toho, že se jejich dítě narodilo mrtvé. Stejné je to i v případě, že dítě přežije jen krátce.

Naše poznatky neznamenají, že bychom byli roztleskávači potratů, nicméně prožívání příležitostí pro řadu duší a snadnost, s jakou dochází k početí v civilizaci třetí hustoty, jsou prvořadé. Početí je záležitostí vědy a ducha, což je jedna a tatáž energie, a protože se to týká pouze zúčastněných duší, jejich volba není ani náboženskou, ani politickou otázkou. Jak se civilizace třetí hustoty vyvíjí a spící vlákna DNA se reaktivují, k početí dojde pouze tehdy, když pár dítě skutečně chce - vysoké vibrace jejich touhy uvedou do pohybu proces těhotenství.

Milovaná rodino, všechny světelné bytosti v tomto vesmíru ctí vaši vytrvalost ve vašem poslání pomáhat lidem Země v probuzení a podporují vás bezpodmínečnou láskou po celou dobu vaší cesty.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: Dana

[Poznámka od Suzy. Jsem vděčná všem, kteří mi napsali uznání za Matthewova poselství. Vaše pocity jsou velmi významné - děkuji vám!]

Veškeré dotazy a připomínky zasílejte na adresu suzy@matthewbooks.com.

Všechny zprávy od prosince 2003 do současnosti jsou archivovány na The Matthew Books

Prosím, přepošlete odkaz vnímavým rodinným příslušníkům a přátelům.

Pokud byste si chtěli některou z knih objednat, přejděte prosím do knihkupectví na uvedených stránkách.
BUĎTE tím, co chcete ve svém JáShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge