Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - 2. srpna 2021

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 2. srpna 2021


S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Začneme vašimi připomínkami a otázkami - a pochopitelným zmatkem - ohledně očkování. Při naléhání, aby se všichni nechali očkovat, zdůrazňují mainstreamová média výskyt "vysoce infekční varianty Delta" v oblastech, kde mnoho obyvatel nebylo očkováno. V internetových videích a rozhovorech vydávají lékařští odborníci poplašné zprávy o zdravotních potížích, které se později objeví u lidí, kteří byli očkováni.

Nejprve nám dovolte zmírnit vaše obavy z těchto zpráv. Vědci se ve svých zjištěních, která vycházejí z poznatků současné lékařské vědy, nemýlí. Vědomí, že jednotlivci po očkování zemřeli a u jiných se objevily vážné zdravotní problémy, dává vědcům sílu přesvědčení, že jejich prognózy jsou správné.

Nevědí, že se zásadně mění pravidla hry! Nevědí, že Země neustále stoupá do rovin sílícího světla. Nevědí, že světlo přeměňuje buňky těl na bázi uhlíku, které jsou náchylné k nemocem, na krystalickou strukturu, která je odolná vůči zdravotním abnormalitám. Nevědí, že těla lidí, kteří jsou laskaví, soucitní, čestní a ochotní, snadno absorbují světlo, tudíž nevědí, že u většiny lidí dochází k buněčné transformaci. Nevědí, že mnoho jedinců narozených během posledních zhruba třiceti let přišlo na svět s krystalickými buňkami, nebo je časem bude mít každý člověk na planetě.

Také vědci netuší, že osudem Země je Zlatý věk, kdy budou samoléčebné mechanismy těl podporovány přírodními prostředky a technologiemi využívajícími kolísavé frekvence. Bůh nedovolí, aby cokoli zasahovalo do svobodné volby Gaii, že její lidstvo bude vzkvétat optimálním zdravím těla, mysli i ducha po celou výrazně delší dobu života.

Vraťme se nyní do vašeho dnešního světa a vyčistěme díry v pokračujícím klamu mainstreamových médií. Stále jsou jeho součástí nadsazené statistiky a nyní i mírná chřipka nazvaná "delta varianta". Tento termín vymysleli tmáři, aby veřejnost uvěřila, že virus mutuje a bude mutovat, dokud nebudou všichni očkováni. Lidé, kteří to prosazují, by se opravdu měli vzpamatovat. Někteří tvrdí, že lidé, kteří byli očkováni proti covidu, tuto variantu nechytí, někteří uvádějí, že bude možná nutná další dávka této vakcíny, někteří tvrdí, že určitě ano, někteří říkají, že bude potřeba jiná vakcína.

Dobré místo odpovědět na tento e-mail: "Je průkazné, že lidé, kteří nenosí masku, dostávají a šíří variantu Delta? Podle nejnovějších pokynů CDC mají i očkovaní lidé nosit v interiérech roušky. Co se děje?"
Děje se to, že viníkem jsou masky. Nejsou ochranné - mikroskopický virus jimi může snadno projít, ale mnohem důležitější je, že masky brání vdechování kyslíku a vydechování toxinů v těle, a když dýchací systém nemůže správně fungovat, imunitní systém je podstatně oslaben.

To je důvod, proč program Rockefellerova Lockstepu 2010 týkající se koronaviru-19 zahrnuje přesvědčování vedoucích představitelů od komunitní po celostátní úroveň, aby nařídili nošení masek - vytvořili populaci vysoce náchylnou k chřipce a dalším nemocem. A nezapomínejte na faktor strachu - potřebují energii strachu, aby se mohli pohánět a udržovat svou "pandemii" v chodu.

Pokud si tuto agendu vyhledáte na internetu, najdete seriózní zprávu, o které organizace zabývající se zjišťováním faktů tvrdí, že je "konspirační teorií", což je další z vymyšlených termínů temných. Tuto nálepku dávají všem pravdivým informacím, které se objeví, aby vyvolali přesvědčení společnosti, že jsou konspirační teorie pouhé nápady pomatených myslí.

Řada z vás psala o znamení šelmy, Armagedonu, apokalypse nebo časech konce, a my říkáme: Prosím, nedávejte "pandemii" do souvislosti s biblickými proroctvími. Nicméně konec časů je v tomto kontextu na místě - doba temnoty na Zemi končí!

Základem pevného zdraví je silný imunitní systém, takže je přirozené se ptát, proč někteří z lékařů obhajují nošení masek. Pokud nejsou součástí Iluminátů/deep state, mohou mít investice ve společnostech, které vydělávají jmění na všem, co souvisí s "pandemií" - hlavním aspektem je chamtivost. Někteří zdravotníci byli podplaceni, vydíráni nebo jim bylo vyhrožováno, aby spolupracovali, a je tu i další významný faktor.

Stejná skupina, která tuto celosvětovou pohromu iniciovala a která kromě mainstreamových médií a cenzury internetu ovládá také zdravotnický a farmaceutický průmysl, ovládá také lékařské vzdělávání. Studenti se učí, že vakcíny a léky na předpis jsou cestou k "veřejnému zdraví", a společnost je již dávno naprogramována k tomu, aby respektovala a poslouchala "autority". Mezi ně patří i učitelé, a tak se studenti generaci za generací učí stejné nepravdivé informace jako jejich učitelé.

Většina očkovaných lidí nemá nepříznivé účinky, tak proč to ostatní lidé odmítají? Řídili se svou intuicí po logickém zpochybnění, proč je kovidová chřipka najednou považována za stejně smrtelnou jako srdeční potíže, rakovina, cukrovka a hladovění? Jakému jinému zdravotnímu problému se kdy televize věnovala každý den po dobu jednoho a půl roku? Proč musí být zdraví lidé očkováni, že by mohli mít "asymtomatický" kovid? Proč někteří lékaři říkají, že se očkovat musíte nechat, někteří, že je to volba, a někteří, že se očkovat nemusíte?

Také se nás ptají, co mohou pracovníci světla udělat, aby pomohli ukončit "pandemii". Jste zavaleni informacemi a neočekáváme, že si zapamatujete všechno, co je v našich sděleních - rádi zopakujeme, co jsme doporučili. Vizualizace a meditace jsou mocné a skupinová účast jejich účinnost exponenciálně rozšiřuje. Jednou z vizualizací, které jsme navrhovali, je vidět Zemi ponořenou do zářivého zlatobílého světla - to vysílá světlo v hojnosti a zároveň vás naplňuje. Druhou vizualizací jsou usmívající se a smějící se lidé všech věkových kategorií a ras, kteří spolu tančí a hrají si se zvířaty - i to je naplněno světlem a poslouží dvojnásob.

Zatímco si tyto vize uchováváte, rytmicky dýchejte, abyste se uvedli do rovnováhy - rovnováha je důležitá pro vaši pohodu. Drazí bratři a sestry, pečujte o sebe! Milujte se tak, jak my milujeme vás!

Řekli jsme také, že energie všech myšlenek a pocitů vystřeluje do univerzální polévky, spojuje se s odpovídající energií a přináší zpět stejné druhy situací a stavů - "podobné přitahuje podobné", zákon přitažlivosti, který funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Nahraďte své myšlenky a pocity týkající se "pandemie" čímkoli, co vám umožní cítit se šťastně, nadšeně a optimisticky, a přitáhněte si toho více.

A buďte nebojácní! Energie strachu z čehokoli tlumí vaše světlo, oslabuje vaši imunitu a umožňuje pokračovat v činnostech založených na temnotě.

"Zdá se, že vlády ignorují co se děje v důsledku klimatických změn. Prosím, zeptejte se Matthewa, kdy se chystají s touto kritickou situací něco udělat."
Je zde řada faktorů. Již několik let jsou rekordní teploty, sucha a záplavy způsobeny zneužíváním technologií ilumináty, což má dominový efekt. Když je cokoli v přirozeném řádu Matky Země narušeno, výsledkem jsou neobvyklé poruchy, které vedou k dalším a tak dále a tak dále.

Klimatické změny jsou politickým fotbalovým míčem přehazovaným sem a tam mezi vědci pracujícími pro nadnárodní korporace, kteří tvrdí, že se to děje přirozeně, a ekologickými vědci, kteří tvrdí, že to, co se děje, přirozené není. Předpovídá se minidoba ledová a zároveň se objevují důkazy o rychle tajících ledovcích. Podniky považují změnu klimatu za ekonomický problém a doporučené kroky ke "snížení uhlíkové stopy" za příliš nákladné na realizaci.

Nejdůležitějším faktorem je rozhodnutí Gaii, aby se její planetární tělo vrátilo k původnímu mírnému klimatu, kdy se dařilo všem formám života. Vlivem manipulace s počasím a nečinnosti způsobené hašteřením je její pokrok brzděn, ale Bůh je i v této záležitosti na straně Gaii. Příliv energie z rozvinutých zdrojů pohání planetu vyššími vibracemi čtvrté hustoty a mysl se otevírá vědomí, že fosilní paliva musí být nahrazena čistými energetickými metodami. Vyšší úrovně vědomí a duchovního uvědomění motivují lidstvo k zásadním změnám.

Extrémy počasí ustanou, až vyjde najevo pravda o "pandemii" - za obojí jsou zodpovědní stejní jedinci. Technologie, které zneužívali a ovládali, budou uvolněny pro prospěšné účely, jako je poskytování bezplatné energie, zbavování planety toxických kontaminantů a léčení škod na životním prostředí. Budete žasnout, jak rychle se Země může vrátit k pevnému zdraví, až se tyto technologie začnou používat a skončí éra fosilních paliv.

Nepodceňujte prosím význam pokračujícího úsilí v menším měřítku. Některé skupiny uklízejí plastové odpadky na plážích a ve vodách a recyklují je na užitečné předměty. Stále více se prosazuje výroba rozpustných plastů. Další skupiny čistí potoky, řeky a pobřeží oceánů od ropy a dalšího znečištění. Ozývají se hlasy lidí protestujících proti kontaminaci vody, půdy a ovzduší toxickými chemikáliemi. Vedle zřejmých přínosů záchranných a obnovujících projektů zvyšuje vibrace planety i energie dobročinného záměru.

"Bude o zranitelné obyvatele Země postaráno i v nadcházejících časech, nebo bude v době zmatků "každý sám za sebe"?" Nikdo nikdy není sám. Anděl strážný, bytosti v jiných andělských sférách, duchovní průvodci a blízcí v duchovních světech jsou s každým člověkem vždy, v dobách zmatku i v dobách klidu.

Víme však, že otázka se týká hmatatelné pomoci těm, kteří se ocitli v nouzi, ze strany těch, kteří mají prostředky k tomu, aby pomohli. Pomoc bude nejen pokračovat lidem v nouzi, ale bude se rozšiřovat, dokud se všem ve vašem světě nebude dařit, dokud nebudou mít pohodlné bydlení, vytoužené vzdělání, zdravotní péči a výživné potraviny a čistou vodu v hojnosti.

Dovolte nám, abychom vám poskytli trochu informací, které vysvětlí naše ujištění. Vše, co existuje, je energie vibrující tou či onou rychlostí a během dlouhých věků, kdy planeta uvízla v hluboké třetí hustotě, temnota udržovala vibrační rychlost nízkou. Masivní příliv světla ze vzdálených civilizací umožnil Zemi uvolnit se a začít stoupat do vyšších vibračních úrovní, kde se mohly začít otevírat mysli a srdce - umožnil planetární i osobní vzestup.

Proces přechodu Země a jejích obyvatel do vyšších a vyšších vibrací propojuje vědomí s vedením a poznáním na úrovni duše, které zahrnuje Jednotu všeho. Tento pokrok ve vědomí mění oddělenost v jednotu, apatii v empatii, chamtivost ve velkorysost a nenávist v lásku. Transformace nebude dokončena přes noc, ale postupuje neustále vpřed.

Milovaná rodino, chápeme, že ve světě plném zmatků je těžké uvěřit, že žijete v nejúžasnějším období, jaké tento vesmír za miliony let poznal. Život jistě není bez výzev, ale přináší omlazení a radost všem, kdo po tom touží. Žijte v prostoru svého srdce - klíčem je LÁSKA.

Všechny světelné bytosti v celém vesmíru vám fandí a podporují vás jedinečnou silou bezpodmínečné lásky.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge