Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - 2. července 2021

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 2. července 2021


S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew."Prosím, požádejte Matthewa o vysvětlení, jak "pouhým Bytím", pomáháme zbavit svět temnoty." Rádi to uděláme! Začneme hlubokým rozdílem mezi realitou a iluzí a spojíme body, které ukazují, jak zásadně pouhé vaše BYTÍ na Zemi pomáhá proměňovat život na ní.

Když mainstreamová média soustavně přinášejí důkazy o světě zmítaném nepokoji, není snadné o tom přemýšlet jako o iluzi, že události vnímané jako skutečné nemají žádný reálný základ. To neznamená, že nikdo není zraněný, šťastný nebo smutný, truchlící nad ztrátou, zmatený, netrpělivý, radující se z narození, rozzlobený nebo utrápený, radostně překvapený nebo zklamaný - pocity jsou projevem vědomí a tyto aspekty vědomí jsou skutečně realitou!

Realita je harmonická koexistence duchovní jasnosti a vědeckých principů vesmíru. Realitu lze také popsat tímto způsobem: Věda a duch jsou jedno a totéž, energie Stvořitele, zdroje všeho ve vesmírné existenci. Pozemská civilizace, která se stále nachází převážně ve třetí hustotě, se nevyvinula ve vědomém uvědomění natolik, aby tuto pravdu pochopila; v důsledku toho národy žijí ve světě iluze, který samy vytvořily a o němž se domnívají, že je skutečný.

Víra je to, co vytváří realitu každého člověka, co každý přijímá do svého vědomí jako skutečnost. Pokud jedinec nemá žádné znalosti o něčem, co existuje, nemůže to být v jeho realitě. Pokud někdo informace má, ale nevěří jim, pak pro tohoto jedince nejsou pravdivé, nejsou skutečné. Když člověk věří něčemu, co existuje pouze v jeho mysli, je to pro něj realita.

Pokračujme tím, že budeme hovořit o přesvědčeních třetí hustoty, která po tisíciletí vytvářela na planetě svět iluzí. Běžným přesvědčením je, že každý jedinec je kombinací osobnosti, vlastností, inteligence, talentů, zájmů, nápadů, úspěchů atd. a každý má - nebo, v závislosti na přesvědčení, nemusí mít - duši. Pro většinu lidí není realitou, že každá bytost je duší, věčně nezávislou a neoddělitelnou součástí nejvyšší bytosti tohoto vesmíru a všech ostatních duší v tomto vesmíru, a jako taková je čistou esencí Stvořitelovy energie lásky-světla. Nevnímají se jako multidimenzionální členové intergalaktické rodiny vesmíru se schopnostmi, jaké často připisují obdivuhodným postavám ve vědeckofantastických příbězích a televizních seriálech.

Většina pozemské civilizace si nedokáže představit, že před narozením uzavřela smlouvy, v nichž si vybrala specifické prožívání, aby vyvážila předchozí prožívání ve stovkách, možná tisících životů, které se odehrávají současně na různých místech bezčasového kontinua. Nedokáží si představit, že jsou jednou z mnoha duší, které se rozhodly sdílet tento život, aby si navzájem nabídly okolnosti, které jim všem mohou umožnit vývoj. Většina věří iluzi, že až tento život skončí, půjdou navždy tam, kam je pošle soud.

Tím, že žijí v iluzi, že nemají kontrolu nad tím, co se děje, vidí sebe i ostatní jako oběti, vítěze, nebo poražené, kteří mají štěstí nebo smůlu. Vidí příležitostné náhody, protože nerozpoznávají události jako synchronní kroky v univerzálním procesu, který neustále otevírá dveře příležitostí, jež jsou v souladu s volbami ve smlouvách duše. Jak by také mohli, když smlouvy o duši nejsou v jejich realitě?

Obyvatelé Země sice nesouhlasí s nelidským zacházením se zvířaty nebo s jizvením půdy, znečišťováním vod a jiným ničením životního prostředí, ale většina z nich nevěří, že se jich to osobně týká. Ve skutečnosti jsou zvířata duše s širokou škálou emocí a inteligence stejně jako lidé, planetární tělo Gaia je vnímající bytost a stejně tak vše, co tvoří přírodní prostředí; kruté zacházení a ničení jakékoli části tohoto integrálního systému vnímajícího života produkuje nízké vibrace, které negativně ovlivňují každý život na Zemi i mimo ni.

Promluvme si nyní o víře v kontextu toho, co se dnes děje ve světě. Že je temnota "vynášena na světlo", aby mohla být poražena, a že jsou vytvářeny základy Zlatého věku Země, není realitou pro ty, kteří o tom slyšeli, ale nevěří tomu, a nemůže být realitou pro ty, kteří nemají ponětí o tom, co se odehrává. Pro většinu civilizace je realita, že se svět zmítá nepokoji - občané se bouří proti vedení, boje ve vládách, násilí v ulicích, sucha a záplavy, národní ekonomiky a osobní finance zpustošené kovidovou pohromou - je pochopitelné, že se jejich myšlenky a pocity soustředí na tyto situace.

Energie těchto myšlenek a pocitů v kolektivním vědomí určuje aktivitu v energetickém poli potenciálu Země, které je odrazem všeho, co se děje na planetě - je to obrácený princip "jak nahoře, tak dole". Tento univerzální zákon jde ruku v ruce se zákonem přitažlivosti, který je také v neustálém pohybu: Jakákoli energie, která vystřeluje z planety, se přitahuje se situacemi s odpovídající energií a ty se vracejí zpět na Zemi. Lidští obyvatelé udržují svět iluzí, který projevila dávná, dávno minulá civilizace. Vy, drazí bratři a sestry, jste se dobrovolně přihlásili, abyste lidem pomohli tento koloběh přerušit.

Přirovnejme to k dávné divadelní hře, v níž byli obsazeni všichni obyvatelé planety. Herci, scénáristé a produkce se s generacemi měnili, aktualizovali se rekvizity na jevišti, ale děj zůstal stejný. Po celá tisíciletí hra běžela, scénáristé a manažeři chytře řídili scénáře, aby herci dřímali v iluzi, že hra je realitou života.

Vy jste části hry sledovali ze svých světů, a tak jste to věděli. Věděli jste také, že každý se může probudit vstřebáním světla, ale tím, že se herci řídili scénářem, který dostali, žili všichni ve světě temnoty. Z lásky k těmto členům vesmírné rodiny jste šli žít mezi ně a BÝT světlem, které potřebovali, aby se dostali z iluze třetí hustoty. Věděli jste, že jim můžete pomoci, protože JSTE světlem, čistou esencí Stvořitelovy energie lásky-světla. Vy to o sobě víte, oni to o sobě nevědí.

A tak jste na světové scéně s novým scénářem o vítězství světla v odvěkém konfliktu mezi světlem a temnými silami. Scénáristé a manažeři, kteří vědí, že světlo je jejich zhouba, se rozprchnou, ale herci zůstanou. Prostě jen tím, že jste uprostřed nich, vibrace vaší světelné energie lásky proudí ven a dotýkají se jich. Jak se herci probouzejí, stávají se majáky světla v síle zbožnosti, a právě tím jste nezbytní pro pomoc při proměně života na Zemi!

Čím více myšlenek a pocitů bude zaměřeno na lásku, mír a harmonii, tím rychleji skončí iluze obyvatelstva o světě zmítaném nepokoji. Účinnost společného směřování energie ke světu naplněnému světlem je nedocenitelná. Představte si svět lidí, kteří se starají jeden o druhého a o sebe navzájem, svět, kde jsou zdroje rovnoměrně rozděleny a kde je hojnost pro všechny. Představte si Zemi obnovenou jako ráj, kterým kdysi byla, a pomozte lidstvu Gaii, aby se to stalo skutečností!

Od počátku Stvoření je energie světla lásky jediným zdrojem stavebního materiálu pro všechno, od petúnie po planetu, a protože všechny materiály jsou světlo lásky, je mnohem snazší vytvářet krásu a harmonii než vytvářet zmatek, utrpení a ne-zdraví. Překrucování materiálu za účelem projevení čehokoli založeného na temnotě je v rozporu s naléháním duše, aby byly použity v rámci božského záměru. Svědomí, vnitřní hlas, dává vedení jasné jako blikající neonové nápisy a naslouchání tomuto vedení je osobním vzestupem, cestou návratu k Počátkům každého člověka ve Stvořiteli.

Mnozí z vás psali o jedincích, o nichž jste slyšeli, že jsou klony nebo že budou klonováni. To je něčí fantaskní myšlenka. Účelem klonování je zajistit kontinuitu ve vlivné pozici, a protože ilumináti ovládali laboratoře, rozhodli se, koho chtějí klonovat. Naklonováno bylo velmi, velmi málo osob. V některých případech jedinci, kteří se odmítli podílet na temné agendě, byli násilně naklonováni a poté zabiti.

Tento proces využívá buněčnou tkáň člověka k výrobě nemluvňat, která jsou rychle stárnuta, dokud klon nevypadá totožně jako daný jedinec. Poté jsou informace z mozku dané osoby staženy do mozku klonu stejným způsobem, jakým se data přenášejí z jednoho počítače do druhého. Tento nejsložitější postup procesu se provede těsně před "zveřejněním" klonu tak se zdá, že daná osoba nevynechala ani krok při zvládání vedoucích povinností. [Komplexní vysvětlení procesu klonování najdete ve zprávě z 12. října 2016].

Klonovací laboratoře byly v lineárním čase uzavřeny zhruba před třemi lety. Ilumináti byli rozhodně roztrpčeni, ale byla to jedna z mála situací, kdy jejich moc byla bezcenná. Pokud není k dispozici vědecká expertíza potřebná ke stažení informací z mozku člověka do klonu nebo z klonu do jeho nástupce, neexistuje žádný alternativní prostředek, kterým by bylo možné v procesu pokračovat.

Některé osoby, které byly zavražděny nebo zemřely přirozenou smrtí, nahradili dvojníci a imitátoři, ale lze zjistit rozdíly ve vzhledu a hlase těchto osob. Identickou podobu zprostředkují hologramy, ale tato technologie není široce dostupná, takže veřejná vystoupení jsou vzácná. Neblahý důvod klamání národů nebude trvat o moc déle, a pokud víme, pracovníci světla na vlivných pozicích hodlají informace o klonovaných osobách a imitátorech zveřejnit v souvislosti s odhaleními.

"Slyšel jsem, že temní plánují falešnou invazi mimozemšťanů. Je na tom něco pravdy?" Pravdou je, že výroba ET invaze je na programu iluminátů již mnoho let jako poslední možnost k dosažení světové nadvlády. Plán spočívá v tom, že mainstreamová média by neustále terorizovala veřejnost, jak vojenské síly bojují proti mimozemšťanům. Po zabití vetřelců by ilumináti snadno prosadili opatření na zajištění bezpečnosti pro případ dalšího pokusu o invazi. Tato opatření by učinila národy bezmocnými, zatímco by ilumináti uskutečňovali svůj záměr systematicky vyhladit většinu a zotročit zbytek.

Podle původního plánu se měli "malí šedí" vynořit po desetiletích života v podzemí, ale odmítli se tohoto temného podvodu účastnit, a tak byl plán změněn, aby invazi zvládl hologram. Někteří vysoce postavení ilumináti mají možná stále v úmyslu to udělat, ale jejich kontrola nad technologickými zdroji je slabá. Pokud by se o to přesto pokusili, příslušníci mimozemských speciálních jednotek, jejichž četné služby ve váš prospěch byly neocenitelné, by se postarali o to, aby "invaze" byla báječnou zábavou namísto toho, co mají v plánu temní.

Milovaná rodino, žijete v době, která je jedinečná v dějinách planety, jedinečná v dějinách tohoto vesmíru! Až se vaše pozemská cesta bude chýlit ke konci, můžete tuto éru sledovat jako vzrušující film a cítit se stále vděční, že jste měli tu čest být její důležitou součástí.

Všechny světelné bytosti v tomto vesmíru vás podporují bezpodmínečnou láskou.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge