Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - 3. února 2022

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 3. února 2022

S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Jak Začněme citací části e-mailu, který nedávno obdržela moje matka: "Myslela jsem si, že se budu cítit povzneseně, protože Země je v režimu zrychlování, ale jsem ještě více rozrušená, než jsem bývala."
Drahá duše, která to napsala, se také zmínila o tom, co způsobuje, že se tak cítí. Chceme se těmito záležitostmi zabývat, protože mnozí další se cítí tak trochu stejně jako ona. Možná nevědí o zrychlené energii nebo skutečných příčinách, ale mají obavy ze stejných světových záležitostí.

Především říkáme, že je to poprvé za celé věky, co je Země ponořena do takového množství světla, a tato zvýšená intenzita umocňuje všechny pocity, pozitivní i negativní, a zrychluje tempo všech akcí.

Mnoho, mnoho milionů lidí, kteří žijí a umírají v neutěšených podmínkách, dokončuje své karmické volby ve třetí hustotě mnohem rychleji, než by tomu bylo bez zrychlení. Až přejdou do duchovního života, poznají to a budou cítit vděčnost za tuto rychlost.

Účinky katastrofálních bouří a požárů způsobených technologiemi jsou stejné, jako kdyby je způsobila matka příroda - očišťují planetu od negativity, aby se nemohla hromadit. Čím dříve bude technologie využívána benevolentně, a nikoliv zlovolně, tím dříve nebude potřeba žádné rozsáhlé očisty.

Nebude žádná třetí světová válka. Reportéři mainstreamových médií zveřejňují děsivě znějící informace, které jim jsou podávány, místo toho, co se skutečně děje. Národní vůdci, kteří jsou ilumináty nebo jejich loutkami, jsou sesazováni a obyvatelstvo, které bylo po druhé světové válce násilně rozděleno, je znovu spojováno.

Ačkoli jsou mainstreamová média stále pod kontrolou, ostatní snahy zbavit váš svět temnoty postupují rychleji než dříve.

"Pandemie" pokračuje, protože energie miliard myšlenek a pocitů zaměřených na ní nemoc „krmí“ a přináší profit jednotlivcům, kteří o ní vědomě lžou. Odpor proti fyzicky, psychicky a ekonomicky destruktivním požadavkům, který skokově narůstá, je podložen novou úrovní energie a urychlí konec "pandemie".

Akce, jejichž cílem je zbavit váš svět iluminátů, byly během několika měsíců od spuštění zrychleného režimu stále úspěšnější. Někteří ze zbývajících vysokých představitelů pyramidy zla, kteří se skrývali, byli nalezeni, jiní přeběhli a spolupracují s principály hnutí za ukončení zbídačování, korupce a válčení a obnovu životního prostředí. Intenzita energie podněcuje dřímající obyvatelstvo, aby se probudilo a cítilo inspiraci k účasti na přeměně svého světa.

Když se děsivé myšlenky změní na optimistické, sebevědomé a mírumilovné, budou následovat podobné pocity - udělejte to prosím pro sebe! Pamatujte, že mír ve světě začíná mírem v každém srdci.

Toto je také ideální doba pro introspekci a zjištění, zda vaše vlastnosti, chování a vnímání slouží vašim nejlepším zájmům. Bojíte se například, že nadcházející změny negativně ovlivní vaše zaměstnání, finanční majetek nebo jiné zdroje? Dovolujete, aby očekávání druhých vůči vám určovala vaše rozhodnutí? Cítíte zášť vůči osobám, o kterých máte pocit, že s vámi jednaly nespravedlivě, nebo se cítíte provinile, že jste druhým způsobili stres?

Hodnotíte myšlenky druhých jako neopodstatněné, když se liší od těch vašich? Věnujete část své energie nepodstatným záležitostem a zapomínáte využívat zákon přitažlivosti ve svůj prospěch? Necháváte se vtáhnout do dramatu světového dění, místo abyste byli pozorovateli? Být pozorovatelem nevylučuje soucit, empatii a starostlivou pomoc, kterou můžete nabídnout, protože jsou "láskou v akci".

Pokud v sobě rozpoznáte některý z těchto postojů a přístupů k situacím a chcete provést obrat, zrychleně rostoucí vibrace vám v tom budou silným spojencem.

"Doufám, že tato nová rychlost probudí celou populaci, aby mohla vzestoupit spolu se Zemí!". To by byl vskutku nádherný výsledek, ale pravděpodobně se tak nestane. Probuzení není otázkou rychlosti, ale vstřebávání světla, a přestože světlo proudí na planetu v nebývalé míře, loutky temnoty ho zarputile odmítají přijmout.

"Jak zrychlení ovlivní příliv a odliv? Stanou se z drobných zdravotních problémů velké problémy příliš rychle na to, aby léčba byla účinná?" Díky božské milosti a mimozemské pomoci nejsou přílivy a odlivy ovlivněny zrychlením a zdravotní problémy budou ovlivněny stejně jako vždy. Tělesné buňky chemického, elektrického, hormonálního, metabolického, oběhového, dýchacího a imunitního systému a všechny orgány a kosti jsou silné nebo slabé podle množství světla, které člověk absorbuje, a to je dáno tím, zda jeho myšlenky, pocity, činy a záměry vyzařují vysoké nebo nízké vibrace.

"Matthew řekl, že 'zjevení se budou objevovat postupně'. Jak mohou lidé vědomě a duchovně pokročit, když neznají pravdu o všem?".
To je skutečně logická otázka. Dovolte nám odpovědět tím, že vás požádáme, abyste si představili, jak byste se cítili, kdybyste se dozvěděli všechny následující informace najednou:

- Jste božská nesmrtelná duše a střídáte stovky či tisíce fyzických a duchovních životů. Nejste člověk, který má duši, jste duše tvořená čistou energií světla lásky, která žije v těle určeném speciálně pro určité osobní zkušenosti, které jste si vybrali ve smlouvě před narozením. Vaše smlouva je součástí dohody s ostatními dušemi sdílejícími váš život, a to vše je zapomenuto, když se vy i ostatní inkarnujete.

- Původem všeho existujícího ve vesmíru je láskyplná světelná esence Stvořitele, Zdroje, JÁ JSEM, Jednoty všeho, Absolutna. Stvořitel si vybral bohy a bohyně, kteří budou manifestovat své příslušné vesmíry a vládnout jim. Vesmírů je sedm a v tomto vesmíru neexistuje nebe ani peklo. Univerzální fyzikální zákon automaticky přenáší éterická těla a psyché jednotlivců do oblasti duchovního světa, kde energie odpovídá životní energii jednotlivce. Akášické záznamy, které jsou nedotknutelné, obsahují každý okamžik každého života duše.

- Vše, co existuje, je energie kolísající na té či oné frekvenci, nic není pevné. Vše, co existuje, i myšlenky, pocity a slova vyzařují vibrace. Vědění a duch jsou jedno a totéž, kosmické vědomí. Země je jeden organismus, který zahrnuje lidstvo, zvířata, rostliny a říši dévů, a všichni jsou neoddělitelně propojené duše jako části Nejvyšší bytosti tohoto vesmíru. Skály, půda, oheň, voda, vzduch, vítr, a dokonce i vyrobené předměty mají různé úrovně vědomí.

- To, co se děje kdekoli v tomto vesmíru, ovlivňuje vše ostatní všude jinde. To, co považujete za čas, jsou ve skutečnosti různé energetické roviny. Skutečností je bezčasové kontinuum, kde je vše řadou událostí probíhajících současně. Univerzální zákon přitažlivosti k vám z kolektivního vědomí přivádí zpět to, na co se zaměřují vaše myšlenky a pocity. Takto všichni jednotlivci spoluvytvářejí své životy a kolektivně spoluvytvářejí svět. Spolutvoření je využívání energie Stvořitele k tomu, abyste své myšlenky uvedli do formy nebo akce.

- Nesčetné civilizace jsou duchovně, vědomě i technologicky daleko, daleko pokročilejší než lidé na Zemi. Některé z nich žijí na mateřských lodích, které mají vysoce vyvinuté vědomí a průměr několika kilometrů. Zemi obklopují malé vesmírné lodě a na planetě žijí někteří mimozemšťané. Mnohokrát v historii planety na ní pobývali lidé z jiných civilizací.

- Před několika lety silná světelná mřížka vybudovaná vyspělými civilizacemi vytlačila temné síly z Mléčné dráhy. Temné síly jsou mohutné energetické silové pole, které se vine vesmírem a přitahuje jednotlivce a civilizace se sklony k chamtivosti, krutosti a moci. Jedinci a populace se stávají loutkami těchto sil.

- Loutky na Zemi ovládají vlády, globální ekonomiku, bankovnictví, náboženství, západní medicínu, vzdělávání, obchod, dopravu, komunikaci, korporace, zábavní průmysl, právní a soudní systémy, zemědělství, zdroje energie, vojenské síly - vše, co ovlivňuje život ve vašem světě. Vyvolávají války, páchají zvěrstva, způsobují nemoci, chudobu a hladomor, vytvářejí rozkol a vnáší fanatismus a do svatých knih náboženství vkládají lži.

- Probíhají dva druhy vzestupu, planetární a osobní, a také transformace světa. Bitvu mezi světlem a temnotou, která probíhá v lineárním čase, již vyhrálo světlo a v kontinuu pozemská civilizace radostně vzkvétá.

Tato změť informací není seřazena podle důležitosti ani dobře vyjádřena. Nepochybně jsme zapomněli na četné oblasti, v nichž musí věcné informace nahradit zjevné klamání a masovou nevědomost temnoty. Určitě by to ale stačilo na zahlcení i té nejsilnější mysli, pokud by to všechno bylo prezentováno najednou.

Milovaní bratři a sestry, pokud jste si dříve neuvědomovali, jak rozsáhlé jsou vaše znalosti a jak omezené jsou znalosti pozemské civilizace, nyní už to víte. A pokud jste se někdy divili, proč vás všechny světelné bytosti v tomto vesmíru ctí za vytrvalost ve vašem poslání, jistě už to víte také.

S nepřekonatelnou silou bezpodmínečné lásky vás podporujeme na každém kroku vaší pozemské cesty.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: Dana

Poznámka Suzy: Srdečně děkuji všem, kteří napsali uznání za Matthewova poselství. Nejdražší přání zdraví a štěstí do nového roku.

Z úžasného důvodu, který hřeje u srdce, bude lednové poselství později než obvykle - osm členů mé rodiny přijede na svátky z Panamy a Nizozemska!

Veškeré dotazy a připomínky zasílejte na adresu suzy@matthewbooks.com.

Všechny zprávy od prosince 2003 do současnosti jsou archivovány na The Matthew Books

Prosím, přepošlete odkaz vnímavým rodinným příslušníkům a přátelům.

Pokud byste si chtěli některou z knih objednat, přejděte prosím do knihkupectví na uvedených stránkách.
BUĎTE tím, co chcete ve svém JáShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge