Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - 3. března 2022

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 3. března 2022

S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Začněme ujištěním, že všechny významné události jsou v souladu s božským plánem na osvobození Země od všech zbytků temnoty. Přestože se většina akcí stále odehrává v zákulisí, některé jsou zcela zřejmé, ale veřejnost je nepovažuje za tak významný pokrok, jakým jsou. Tak je tomu v případě Ruska a Ukrajiny.

Jak bylo zmíněno v předchozím poselství, osoba, kterou vidíme jako Vladimira Putina, je dvojník, který nahradil ruského prezidenta asi před dvěma lety, kdy se iluminátům konečně podařilo Putina zavraždit, protože s nimi důsledně odmítal spolupracovat. V mainstreamových médiích ho vykreslili jako vražedného diktátora, protože zlikvidoval jejich agenty v Rusku, a obvinili ho z hrozných věcí, které spáchali sami. V tuto chvíli je důležité, že dvojník, původně jedna z Rothschildových loutek, nyní spolupracuje se světlými silami a je jimi chráněn.

Rusové bez rozmyslu nebombardují města, jak o tom informují mainstreamová média a jak to často zobrazují staré nebo upravené fotografie a filmové klipy. Ničí laboratoře, které vyrábějí a skladují biologické zbraně a další iluminátské zákopy, ale stejně jako většina ostatních lidí na světě to Ukrajinci nevědí a jsou vystrašení, znepokojení a smutní. I kdyby věděli o strategických cílech, výbuchy a cizí vojska by je stejně traumatizovaly.

Později se dozvědí pravdu o tom, co se děje, a někteří ze statisíců těch, kteří zemi opouštějí, ji už znají - spolupracovali s ilumináty. Časem všechny národy poznají, že to, co někteří označují za "nevyprovokovanou válku" nebo "nebezpečnou invazi", má i jiný účel. Znovu sjednotí obyvatelstvo, které bylo rozděleno, když byly stanoveny nové hranice, aby se regiony s bohatými přírodními zdroji dostaly pod kontrolu "demokratické" vlády nastolené ilumináty.

Veřejně viděný prezident Spojených států je také dvojníkem a musí říkat a dělat vše, co se mu řekne, včetně prosazování očkování. Dalece od ilumináty vytoužených výsledků rychle rostou požadavky na ukončení všech "pandemických" omezení v této i mnoha dalších zemích a vůdci, kteří ještě tlaku veřejnosti nepodlehli, v krátké době podlehnou. Národy mají plné zuby mandátů, které je poškozují psychologicky, ekonomicky, akademicky, a jak správně říkají odborníci z řad lékařů, i zdravotně.

Dalším aktuálním bodem programu iluminátů je světová válka a tlačí své loutkové národní vůdce k eskalaci rusko-ukrajinského konfliktu. Ani tento plán však nebude úspěšný. Žádná třetí světová válka nebude.

Drama technologicky vyrobených efektů během zahajovacího a závěrečného ceremoniálu olympijských her motivovalo ilumináty k tomu, aby zvážili něco dalšího ze své agendy - iluzi, že na Zemi útočí mimozemská civilizace. Takže to, co jsme řekli před časem, je třeba zopakovat: Bylo nám řečeno, že již neovládají technologii potřebnou k vytvoření holografické invaze, ale pokud se o to pokusí, členové univerzální rodiny z toho udělají velkolepou zábavu.

"Zeptejte se, prosím, Matthewa, co Bůh myslel tím, že "na cestě budou tu a tam výmoly a hrboly...". Za normálních okolností bychom nebyli tak troufalí, abychom vykládali Boží slova, ale my víme, co měl na mysli, a máme jeho svolení mluvit o "výmolech a hrbolech".

Jak si dokážete představit, některé se týkají toho, co se děje na Ukrajině, a toho, jak to může dopadnout. Mohlo by se objevit další nepravdivé tvrzení o nové variantě viru, které by mělo za následek další lockdown, pokud by se vzdor změnil v násilí. Národní vůdci by mohli vyhlásit stanné právo, aby nastolili pořádek. Pro podněcování strachu a totální vzpoury by to mainstreamová média mohla označit za svržení legitimních vlád vojenským převratem.

Pokusy o očkování světové populace by se mohly stát tvrdšími než dosud, a pokud by to vyvolalo ozbrojený odpor, mohlo by to rovněž vést ke stannému právu a podobným mediálním výkřikům. Vládní politika by mohla vyústit v masové nepokoje mezi odpůrci a příznivci, a pokud by se jakékoli zásadní změny oproti zažitým zvyklostem zdály obyvatelstvu zlověstné, mohly by se objevit rozsáhlé nepříjemné reakce.

S výjimkou současné situace na Ukrajině jsou výše uvedené situace pouze možnostmi. O tom, co přijde den po dni, rozhodne energie miliard myšlenek, pocitů a činů, a ať už to bude cokoli. Milá rodino, jste dobře připraveni to neohroženě zvládnout a pomoci s tím i ostatním. Mějte prosím na paměti, co dalšího Bůh řekl: "Když se cítíte jako mocní členové multidimenzionální rodiny, kterými jste, události posviští."

"Kdo vybírá dobrovolníky a jaká jsou kritéria? Vědí, že právě proto jsou tady? Kolik jich je? Má každý konkrétní poslání? Plní všichni své mise dobře? Žijí déle než ostatní lidé? Kolik jich je ve speciálních jednotkách ET? Jak se liší od ostatních dobrovolníků?"

Nejprve si řekněme, že láska je důvodem, proč duchovně a vědomě vyvinuté duše opouštějí své domoviny a inkarnují se na Zemi, aby pomohly členům naší vesmírné rodiny, kteří žili v temnotě kontroly, podvodů a zvěrstev. O mocné rozsáhlosti lásky svědčí to, že se dobrovolně hlásí mnohem více duší, než je potřeba.

Nyní členové nejvyšší vesmírné rady vybírají duše, které mají za sebou mnoho životů pomoci civilizacím třetí hustoty, a mají tedy zkušenosti a vnitřní sílu zvládnout to, co vědí, že je čeká. Ale stejně jako u každé duše, která se inkarnuje ve třetí hustotě, dobrovolníci zapomínají na vědomé úrovni to, co znají na úrovni duše, a nemají o misi ani ponětí. Jsou však vědomě sladěni s poselstvím své duše - intuicí, instinktem, svědomím, inspirací a touhou. Většina z nich dbá na toto silné vedení a svobodně se rozhoduje v souladu se svým posláním, i když si to neuvědomuje.

Po celém světě je jich mnoho milionů – neznáme přesné číslo – a většina se nepovažuje za pracovníky světla, bojovníky světla nebo hvězdná semena, což jsou termíny, které se nejčastěji používají k označení dobrovolníků. Když před sto lety přišla první skupina, planetu zahalila temnota. Jak příchozí stárli a cítili, že jsou tu z nějakého důvodu, bylo pro ně obtížné dělat cokoli jiného než BÝT světlem a až na vzácné výjimky právě to byly mise, které se tehdy vyžadovaly.

Většina z nich to dělá dodnes. K pozvednutí kolektivního vědomí civilizace třetí hustoty je neustále potřeba hojnost světla. Všichni dobrovolníci mají možnost prospět společnosti blahodárným ovlivněním lidi, dotknout se jejich životů tím, že budou žít ze srdce - jak Bůh řekl: "Srdce je sídlem duše". Kumulativní celoživotní zkušenosti některých duší je připravují na specifické role, jako jsou vedoucí představitelé komunit nebo regionů, soudci, inženýři, vědci, učitelé, vizionářský zdravotnický personál, vynálezci, umělci, investigativní novináři nebo inovativní podnikatelé. To neznamená, že je každý v těchto různých oblastech dobrovolníkem, ale ti, kteří jimi nejsou, mohou postupovat ve vývoji tím, že plní to, co si vybrali ve smlouvách o duši.

Vykonávat určité pozice dobře je mnohem snazší v době dobrovolnictví, než ve světě třetí hustoty s mnoha překážkami a pokušeními. Některé duše se odchýlily od svého poslání tím, že přikládaly nepatřičný význam finančnímu zisku, akvizicím, společenskému postavení nebo slávě. Nejenže tím vážně ztlumily své světlo, ale namísto pozitivního ovlivňování byl jejich život příkladem opaku, a napodobovaly je osoby, které obdivovaly jejich úspěch. Duše, které přešly, litují svých rozhodnutí. Nadějí všech světelných bytostí je prozření těch, kteří na Zemi podobně zbloudili, a jejich návrat ke svému poslání.

Dobrovolníci pocházejí z civilizací, kde fyzické životy mohou trvat tisíc let i déle. V některých případech jednotlivci uspořádají oslavu na rozloučenou s rodinou a přáteli, poté dematerializují svá těla a duše se inkarnují do civilizace, kde mohou dále postupovat ve vědomí. Na Zemi však těla dobrovolníků onemocní, stárnou a umírají a smlouvy duší obsahují volbu délky života, takže v jejich řadách dochází k časté obměně.

Po jejich přechodu do duchovního života zůstává nespočet dalších a přicházejí noví. Téměř vždy je to narozením, ale tu a tam přicházejí jako dospělí, kteří nejsou veřejně vidět během krátké doby, kdy se jejich těla přizpůsobují nižším frekvencím Země. V těchto několika málo případech je veškerá dokumentace potřebná k prokázání celoživotní historie uvedena na pravou míru, aby se tyto osoby mohly bez pochybností začlenit do populace, pokud jde o jejich původ a kvalifikaci. Přicházejí, aby nahradili příslušníky mimozemských speciálních jednotek, kteří přecházejí, nebo proto, že jejich odborné znalosti v mnoha oborech a plynulá znalost mnoha jazyků usnadní plánování nebo vyjednávání mezinárodních záležitostí.

Příslušníků těchto sil jsou tisíce a jsou rozmístěni po celém světě, kdekoli je jich zapotřebí. Kromě velkého rozdílu ve velikosti této skupiny a ostatních dobrovolníků a občasného příchodu dospělého člověka se duše liší i v dalších ohledech. Všechny pocházejí z nejvyspělejších civilizací, kde zastávaly odpovědné funkce. Vědí, kdo jsou, a žádná se nikdy neodchýlila od svého poslání.

Zachovávají si vrozené schopnosti manifestace, dematerializace, teleportace, astrální cestování, telepatické komunikace, přítomnosti pouze v duchu, tedy neviditelnosti pro okolostojící, a "čtení" myšlenek druhých, blízkých i vzdálených. Tyto mimořádné schopnosti - tedy pro Zemi - umožňují těmto dobrovolníkům uplatnit se zejména ve zpravodajských službách, ve vědě, v lékařských laboratořích, při analýze informací, ve vojenských silách a ve vládách.

Několik z nich jsou zázrační, což by nemělo být překvapivé, a několik z nich jsou takzvaní iluzionisté. Může se to zdát jako lehkovážné poslání, ale je to účelné - například tím, že projdou cihlovou zdí nebo vyrobí automobil ze vzduchu, ukazují, že je to možné. Myšlenky, co vše je možné, předchází rozvoji - přesněji řečeno aktivaci - schopnosti ji uskutečnit a tito baviči podněcují své publikum k úvahám, jak takové výkony zvládnout. Dalo by se říci, že ukazují cestu k tomu, aby lidé na Zemi objevili své vlastní vrozené schopnosti.

Dodejme, že jsou to právě příslušníci speciálních jednotek, kteří snížili toxicitu "vakcín" a vymazali programování v čipech, stejně jako zabránili odpálení jaderných hlavic raket a způsobili nefunkčnost jiných zbraní. Zvláště důležité pro nás je, že jsou našimi informačními zdroji na planetě o tom, co se tam děje.

Bez ohledu na to, v jaké funkci dobrovolníci slouží, jsou nepostradatelnými pomocníky pozemské civilizace. Světelná energie lásky, kterou vyzařují tím, že tam jsou, podněcuje národy, aby se probudily a učinily svůj svět takovým, jaký ho chtějí.

Milovaní bratři a sestry, všechny světelné bytosti v tomto vesmíru vás ctí za vytrvalost ve vašem poslání a podporují vás silou bezpodmínečné lásky.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: Dana

Poznámka Suzy: Srdečně děkuji všem, kteří napsali uznání za Matthewova poselství. Nejdražší přání zdraví a štěstí do nového roku.

Z úžasného důvodu, který hřeje u srdce, bude lednové poselství později než obvykle - osm členů mé rodiny přijede na svátky z Panamy a Nizozemska!

Veškeré dotazy a připomínky zasílejte na adresu suzy@matthewbooks.com.

Všechny zprávy od prosince 2003 do současnosti jsou archivovány na The Matthew Books

Prosím, přepošlete odkaz vnímavým rodinným příslušníkům a přátelům.

Pokud byste si chtěli některou z knih objednat, přejděte prosím do knihkupectví na uvedených stránkách.
BUĎTE tím, co chcete ve svém JáShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge