Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - 3. dubna 2023

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 3. dubna 2023

S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Během tohoto závěrečného dějství odvěké bitvy mezi silami světla a temnými silami je Země ozářena světlem dobrovolníků, mimoplanetárních civilizací a rostoucího počtu probuzených a probouzejících se duší.

Právě díky stále sílícímu světlu jste svědky, že se stále více občanů bouří proti temné politice svých vlád, bankovní systém dostává trhliny a někteří jednotlivci veřejně ukazují na ekonomické souvislosti uzavření covid-19, testů, vakcín a zfalšovaných statistik.

Většina finále se však stále odehrává v zákulisí. Ilumináti ztrácejí globální ekonomickou kontrolu, protože vlády odmítají plnit jejich příkazy. Země, které chtějí rozeštvat, se místo toho spojují, aby svět zbavili temných a jejich ohavných aktivit. Zatýkání a soudní procesy s jednotlivci za zločiny proti lidskosti nebo vlastizradu pokračují.

V této poslední fázi přechodu Země z temnoty do světla se zdá krátké období chaosu nevyhnutelné a krátké uzavření jisté. To druhé má ochranný charakter a zároveň se jedná o zásadní událost, která urychlí probuzení dosud dřímajících duší. Pravděpodobně bude následovat několik hrbolatých úseků, ale žádný nebude mít dlouhé trvání a nedojde k žádné minidobě ledové, náhlému geofyzikálnímu posunu, ani jiné předpovídané katastrofické události.

Až začnou přicházet nezvratné důkazy pravdivých informací, vy, kteří jste tak trpělivě čekali, je přivítáte s radostí, jak ale mnozí z vás očekávají - většina ostatních bude šokována, zmatena, pobouřena a vystrašena. Jako povzbuzující rádci klidně a sebevědomě vysvětlete všem vnímavým duším, že vše, co se děje, ukončuje dlouhé věky temnoty na Zemi.

Užitečné může být doporučit jim knihy a webové stránky, které podporují, co jim říkáte o tomto hlubokém obratu, jak civilizace pomáhají Zemi, a o podivuhodných změnách, které jsou před námi. Neomluvitelné rozdíly mezi několika movitými a miliardami chudých skončí a všichni se budou podílet na hojnosti planety. Globální ekonomický systém založený na drahých kovech, který nahradí současný zkorumpovaný systém, bude chránit poctivě vydělané úspory a investice.

Vědecký a technologický vývoj, který temní zlovolně využívají, bude vyňat z jejich kontroly a bude využíván prospěšně. Poškozené životní prostředí planety bude obnoveno. Objeví se to, co nazýváte svobodnou energií, a velkolepé inovace ve zdravotnictví, vzdělávání, dopravě, komunikacích, zemědělství a stavebnictví.

Lidé musí vědět, že mocná energie pozitivních myšlenek a pocitů týkající se změn je projeví a povede ke Zlatému věku Země, kde základem života je láska. Potřebují vědět, že v nadčasovém kontinuu, kde se minulost, současnost i budoucnost odehrávají současně, tento slavný věk již JE.

Drazí, neciťte se nesví, když se ujímáte úkolu osvícení. Až přijde chvíle, kdy bude potřeba vašich znalostí, vaše předchozí zkušenosti s pomocí jiným civilizacím "prozřít" se dostanou do popředí a vy se budete cítit automaticky vedeni.

Nyní se budeme věnovat některým vašim dalším zájmům a obavám. "Už duše na stanici Matthew vědí, kdy přistane posádka ET?" " Ne, nevíme. Víme však, že k přistání nemůže dojít, dokud to nebude bezpečné pro posádky a lidi, kteří je chtějí přivítat. Bůh zbavil velitele flotil povinnosti určit, kdy bude zajištěno bezpečí pro všechny - až tomu tak bude, řekne jim "Jděte". Pak bude bezpečno i pro duše v mimozemských speciálních jednotkách, které žijí mezi vámi, aby se vám představily.

Čas temných se zkracuje, je důvod se domnívat, že se "spíše dříve než později" setkáte s členy vesmírné rodiny, kteří touží poděkovat dobrovolníkům za jejich neocenitelnou službu Zemi a splynout s pozemskými národy. Duše žijící v nádherných městech Vnitřní Země si přejí, abyste se s nimi také seznámili. Všichni nabídnou pomoc při obnově zničeného životního prostředí, což lze provést rychlostí, která vás ohromí.

Když už mluvíme o rychlosti, díky světlu vyzařovanému vámi dobrovolníky a vysílanému vzdálenými civilizacemi probíhá transformace života na Zemi rychlostí, která nemá v tomto vesmíru obdoby. Civilizacím třetí hustoty, které odmítly nabídku této pomoci, trvalo až 50 000 let, než se duchovně a vědomě vyvinuly do páté hustoty.

"Zeptejte se prosím Matthewa, jak můžeme poslat světlo lásky." S radostí vám sdělujeme, že je to tak snadné, jak si to přejete! Pokud to chcete "formalizovat" v modlitbě, meditaci nebo vizualizaci, je to samozřejmě v pořádku, ale stačí vaše pocity a záměr. Není třeba žádné "oslovení". Stačí, když vaše myšlenka na danou osobu, skupinu nebo samotnou Zemi nasměruje vaši světelnou energii lásky tam, kam chcete.

"Právě jsem četl channeling, že mimozemšťané pomáhající Zemi mají skrytý motiv. Mají v plánu převzít vládu nad planetou poté, co na ní zavládne mír, protože pak bude snazší lidi zotročit. Určitě se to nestane!" "To je pravda. Buďte si jisti, že se to nestane! Před lety vybudovaly světelné síly kolem planety mřížku tak intenzivního světla, že se k ní nízké vibrace zlovolných jedinců nemohou ani přiblížit - světlo je temným odporné. Milá rodino, celé civilizace nebo mimozemské skupiny již dlouho pomáhají Zemi, protože milují Gaiu a její obyvatele!

V předchozích poselstvích jsme hovořili o důležitosti rozlišování všech zdrojů informací, včetně channelovaných. Někteří příjemci si nejsou vědomi, že se dostávají k základním entitám, které podávají strašidelně znějící falešné informace, a jiná poselství, která údajně pocházejí od poslů světla, jsou napsána temnými na planetě, aby vyvolala strach.

Zde je další známka jejich pocitu zoufalství: "Slyšel jsem, že duše, které přecházejí do duchovního života, jsou podváděny, aby se dostaly do jakéhosi 'limbu', kde je drží temné síly v pasti. Doufám, že to NENÍ pravda!" Není to pravda. Je to variace na starou propagandu vymyšlenou s cílem vyvolat strach. Ignorujte prosím všechny zlověstně znějící informace! [27. července 2017 a 26. srpna 2017 obsahují popisy čtenářů, kteří v té době informace šířili].

"Někteří channeleři tvrdí, že Země vstupuje do 5D. Myslel jsem, že život v této hustotě je mírumilovný a láskyplný. Nevidím tento svět, který by se tomu byť jen přiblížil." Život v páté hustotě je mírumilovný a láskyplný!

Zopakujme si, co jsme řekli o hustotě. Existují dva druhy - osobní evoluční status a umístění nebeského tělesa. Co se týče polohy, Země se nachází zhruba uprostřed čtvrté hustoty a je neustále na cestě vzestupu ke svému cíli ve vysoké páté hustotě. Z hlediska evoluce se mnoho jejích obyvatel stále nachází ve třetí hustotě, zatímco jiní jsou ve čtvrté a vyšší.

Právě ve čtvrté hustotě se otevírají srdce a mysli a lidé začínají postupovat v duchovním a vědomém uvědomění - to je proces probuzení. Většina dobrovolníků, kteří přišli z jiných domovin, aby pomohli pozemské civilizaci začít se probouzet, je v páté vývojové hustotě a někteří jsou v šesté, a členové mimozemských speciálních sil pocházejí z civilizací šesté a vyšší hustoty. [Poselství z 3. března 2022 s vyčerpávající informací o dobrovolnících a speciálních jednotkách.]

Také označujeme dvě hustoty pouze proto, abychom naznačili pokrok nebo regresi, ale energie - a vše v existenci je energie - není rozdělena ani očíslována. Energie prostě proudí podle míry vědomí ve svých nesčetných proudech.

Mezi oběma druhy hustot však může existovat souvislost a vy, dobrovolníci, jste toho příkladem. Inkarnovali jste se do světa třetí hustoty, ale váš evoluční status je stejný jako v době, kdy jste žili ve své domovině.

Podobně je to s Gaiinou, duší, která se vtělila jako planeta. Před miliardami let ona i její tělo vznikly ve vysoké páté hustotě a její evoluční status tam zůstal i během eónů, kdy planeta sestoupila do hluboké třetí hustoty a zůstala tam, protože její lidstvo bylo brutální k sobě navzájem i ke zvířatům.

Během tisíciletí, kdy novější pozemské civilizace živořily ve třetí hustotě, nejnižší, v níž mohou lidé žít, se inkarnovalo několik jedinců - vizionářů, filozofů, vědců, umělců, duchovních vůdců, kteří měli mnohem vyšší vývojový status. Kvůli nadvládě temnoty byli tito nositelé světla ignorováni, zneváženi nebo zabiti.

Ptali se nás, jak vypadají dobrovolníci, když jsou ve své domovině, a my nemáme odpověď. Víme, že většina z nich pochází z lidských civilizací, a od běžné populace je můžeme odlišit podle světla, které vyzařuje jejich vyšší evoluční status, ale to neoznačuje konkrétní domovinu.

Nyní budu mluvit pouze jako Matthew. Žil jsem dočasně v mnoha civilizacích, které mě požádaly o pomoc při vylepšování svých duchovních světů, aby se více podobaly nirváně, nebo mě laskavě pozvaly na návštěvu. Ačkoli nemohu vědět, zda dobrovolníci pocházejí z některé z těchto civilizací, možná vás o nich a jejich vzhledu bude zajímat něco víc.

Všechny vyspělé lidské populace jsou androgynní, rovnováha ženských a mužských energií a vibrace v jejich světech jsou na trvale vysoké úrovni. Výška dospělých se pohybuje mezi třemi a dvanácti metry a všechna těla jsou štíhlá. Odstíny pleti se pohybují od porcelánově bílé přes čokoládově hnědou až po ebenově černou, odstíny duhových nebo jiných barev, a kůže lidí v některých civilizacích září rozptýleným světlem.

Kromě lidských světů mohou příslušníci mimozemských speciálních jednotek pocházet z civilizací s vysokými vzpřímenými formami hmyzího typu, ze zvířat, nádherných rostlin a duhově průsvitných válcovitých útvarů, které se vznášejí nad povrchem jejich planety. Těla všech těchto duší jsou tak mrštná a jejich mozková kapacita tak velká, že byste si o nich mysleli, že jsou jako ze science fiction.

Reptiliáni, které znám ze speciálních jednotek, pocházejí pouze z jedné z mnoha reptiliánských civilizací. Tito impozantní ochránci světla jsou průměrně vysocí, mají bledě modrošedou kůži a velké tmavé oči.

Některé z většinou vysoce vyvinutých duší nemají vůbec žádnou podobu - fungují jako vědomí jednoty a vysílají své intenzivní světlo nad rozsáhlé oblasti vesmíru. Stejně jako všechny ostatní vyspělé duše však mohou manifestovat jakýkoli druh těla a rychlostí myšlenky cestovat na jakékoli místo, kde jsou vibrace kompatibilní s jejich vlastní.

Všechny tyto populace pomáhají Zemi vyzařováním světla nebo specifickými způsoby. Například příslušníci jedné civilizace se zjevují jako mračné útvary, aby mohli očistit vaši oblohu od toxicity znečišťujících látek. Některé duše snižují svou hustotu, takže se mohou inkarnovat na planetu, aby vedly a posilovaly bojující jedince ve svých shlucích duší. Jiné se bezprostředně vtělí, aby zachránily duše shluků před nevybraným nebezpečím, a pak zmizí dematerializací, aby neuvízly v hustotě Země.

Reprodukce ve vyspělých civilizacích může probíhat pohlavním spojením, klonováním nebo soustředěným myšlením duší, které chtějí dítě, a duše, která chce být jejich dítětem. Nefyzické civilizace s vědomím jednoty rostou tím, že přijímají všechny duše na stejně vysoké vibrační úrovni.

Když jsou členové některých civilizací připraveni posunout se dál, uspořádají oslavnou párty a vyjádří vděčnost za zkušenosti s růstem během stovek či tisíců let, které v daném světě prožili. Pak dematerializují své tělo a okamžitě se ocitnou ve vyspělém světě podle svého výběru, kde manifestují tělo, které jim vyhovuje, nebo se připojí k duším v civilizaci vědomí jednoty.

Milovaní bratři a sestry, ačkoli vám nemůžeme říci, ze kterých domovských zemí jste přišli, můžeme vám říci toto: V kontinuu, kde je vaše životně důležité poslání pomáhat lidem na Zemi již monumentálním úspěchem, si vás příslušné civilizace velmi váží a všechny světelné bytosti v tomto vesmíru jsou vám vděčné.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: Dana

Poznámka od Suzy: Pokud tyto zprávy zveřejníte na jiných stránkách nebo sociálních sítích - a to je skvělý způsob, jak se o tyto informace podělit - uveďte prosím datum, mé jméno a www.matthewbooks.com. Děkuji.

Dotazy a komentáře prosím posílejte na adresu suzy@matthewbooks.com.

Všechny zprávy od prosince 2003 do současnosti jsou archivovány na adrese www.matthewbooks.com.

Prosím, přepošlete odkaz vnímavým rodinným příslušníkům a přátelům.

Pokud byste si chtěli některou z knih objednat, přejděte prosím do knihkupectví na uvedených stránkách.

Vychutnejte si kapitoly z knihy Matthew, povídej mi o nebi na kanálu Matthew Books na YouTube.

_________________________Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge