Home > > Matthew Ward - 6. září 2004

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 6. září 2004


5. ... Existuje mnoho elementů pro chování počasí: Přirozená - potřeba, aby byla Země zbavena záporného vlivu, který je součástí planetárního čištění, lidská tvorba - technologie kontroly počasí, která je v rozporu se snahou matky přírody. ET technologie ke zpozitivňování lidského úsilí a rychlosti větru. Duchovní - pozitivní účinky kolektivních modliteb.

Pokud by úsilí Matky přírody nebylo ovlivňováno umělou technologií - s léčivou energií modliteb by byly přírodní katastrofy méně intenzivní, ale s větším uvolněním negativity prostřednictvím „vyrovnávacích“ účinků ET technologií.

7. ... Jsem právě v Nirváně. Přišel jsem na speciální konferenci týkající se nedávného objetí světla některými z těch „vzpurných“ a do jisté míry jsem na dovolené, protože je zde i Ithaca a nesmírně se těšíme na naše rodinné setkání s Esmeraldou a dalšími, nám zvláště drahými. Takže jsem přímo pozoroval hurikán Charley a mohu vám říci, že počet obětí je mnohem vyšší než oficiálně potvrzený.

8. ... Existuje pro to několik důvodů. Stát a národní agentury pověřené hodnocením potřeby měnové a humanitární pomoci nejsou v pořádku. FEMA nikdy nebyla navržena pro skutečnou pomoc v těchto situacích, ale spíše pro řízení lidí, které vaše vláda považuje za disidenty, takže jejich netrénovaný personál je spíše překážkou než pomocí. Pak jsou zde vyšetřovatelé pojištění se svými konkrétními zájmy a místní vládní úřady, které jsou špatně připraveny vypořádat se s touto velikostí škod a jejichž snahy jsou omezeny více než pomoc na státní a národní úrovni. Koordinace mezi těmito skupinami byla přinejlepším vskutku špinavá a kromě neefektivnosti vyplývající z takového zmatku uprostřed vysoce emocionálních podmínek chybí nejúčinnější pracovníci. Síly Reserve a Guard, které by byly po ruce s více zkušenostmi a lidmi, byly nasazeny jinde, k ochraně oblastí, které byly vyhlášeny za zranitelné pokusy o terorismus.

9. ... Vláda, která tvrdí, že svět je bezpečnější díky jejich „válce proti globálnímu terorismu“, nemůže být vnímána jako zmatená a neúčinná při zvládání následků hurikánu. I když nelze nést odpovědnost za majetkovou škodu způsobenou „přírodní katastrofou“, prostě počet mrtvých nemůže skákat z 20 na 100. Jakmile se rozdíly mezi oficiálními a skutečnými údaji staly tak velkými, rozpaky z oznamování přesných statistik se staly politickou záležitostí, zejména méně než tři měsíce před prezidentskými volbami. Správné statistiky nemusí být řádně zaznamenány, a ještě méně zveřejněny.

10. ... Ačkoliv Charley začal jako samoobnovovací úsilí matky Země, aby se zbavila negativity na Floridě, byly provedeny akce, které ovlivnily pohyb a intenzitu bouře. „Sezóna hurikánů“ byla uvítána jako příležitost vyhlásit na Floridě výjimečný stav s cílem odstranit opětovné soustředění se na nekontrolované podvody v posledních prezidentských volbách, což ospravedlňuje jakékoli nesrovnalosti, které mohou být odhaleny po nadcházejícím volebním období.

11. … Ano, vaše kosmická rodina během Charleyho obdržela obrovskou pomoc. Nejenže zmírnili sílu větrů snižováním rychlosti, ale působili proti značnému vlivu způsobenému člověkem. Technologie ET odklonila umělý kurz než dosáhl vysoce obydlené oblasti. Lidská technologie vytvářela prudkost, která mohla být změkčena a plošně neomezena plošně.

12. ... Vše se může stát, pokud to spadá pod „svobodnou vůli“. Bůh musí dodržovat zákon Stvořitele. Temná mysl má v úmyslu událost tak hlubokého dopadu, že se lid snadno podřídí stannému právu. Taková událost by vyžadovala reakci, která by soupeřila se šokem „9/11“, a Bůh pověřil civilizace ET, aby zabránily všem velkým teroristickým pokusům. Během tří let od září 2001 to úspěšně provedly několikrát. Malé události podniknuté fanatiky nemohou být zmařeny.

13. ... Svobodná vůle Země rozhodla, že už nikdy nezažije něco podobného 9/11 - masivní vládní zradu vlastních lidí - a je to její volba, kterou Bůh ctí tím, že povoluje vesmírné rodině zabránit něčemu takovému.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |