Home > > Matthew Ward - 7. ledna 2007

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 7. ledna 2007Kdybych si musel vybrat jen jedno slovo, které by popisovalo to, co se děje v energetickém poli potenciálu Země, byl by to chaos jako předchůdce touhy mas po projevení míru. Reformace nebo transformace přichází pouze tehdy, když je vysláno dostatečné množství energie, aby se nějaká situace posunula ze status quo do lepší. To je to, co děláte, a chválíme a obdivujeme vaši vytrvalost v držení světla v průběhu let, kdy byla patrná jen malá změna.

Změna přichází podle energie vložené do ní a existuje více faktorů, které ovlivňují hybnost změny, než jen lidé odhodlaní „zůstat v kurzu“ směrem k nadvládě světa s dobýváním Blízkého východu jako nezbytného kroku. Nedostatek pravdivých informací v médiích hlavního proudu zůstává přispěvatelem, protože mnozí stále věří rétorice, a energie jejich myšlenek v těchto informacích „uvízla“.

Existují však i jiné ovlivňující zdroje, většinou strach nebo apatie v lidech, kteří nechápou, co se děje. Lidé, kteří sotva vydělají na živobytí, se obávají ztráty tohoto příjmu, a ti, kteří nemají práci ani domy nebo zdravotní péči a nemají žádnou naději na zlepšení jejich životní úrovně, se obávají toho, co se s nimi stane. Rodiče a prarodiče zoufají nad světem, který jejich rodiny zdědí. Těchto mnoho miliónů duší, plus všichni s vysilujícími nemocemi svých nebo milovaných, nebo zarmoucených ztrátou svých milých lidí, jsou zaneprázdněni svým každodenním životem bez prostoru k přemýšlení.

Mnozí lidé si zvykli na válku jako způsob života, zaměstnanci firem dodávajících armádní techniku mají zájem o pokračování zaměstnání, mladí nevidí smysl v dlouhodobých plánech a unikli do drog a násilných počítačových her, věřící jsou ochotní pro jejich pravé náboženství ničit a věřící v Armagedon prostě čekají na záchranu. Všechny tyto skupiny by mohly být považovány za pasivní příznivce status quo buď vytvořením větší negativity pro Zemi, aby se vypořádali se změnou, nebo tím, že by nevytvořili žádnou energii směrem ke změně.

A další skupina podporuje současný stav energií svých myšlenek a pocitů. Vojáci v zákopech a jejich rodiny potřebují mít pocit, že slouží hodnotnému cíli, tisíce lidí, kteří utrpěli život měnící fyzické a psychické rány a jejich rodiny, se musí cítit stejně. A rodiny padlých musí cítit, že smrt byla pro něco smysluplného. Kombinované energetické vazby všech těch duší, které potřebují věřit tomu, co dělají, také zpomalují proces změny ve vládě, která schválila vedení války a chce, aby pokračovala.

Všechny tyto milióny duší potřebují světlo, aby naplnili svá srdce a otevřeli oči. Světlo, které je posíláno každému, dává Zemi více naděje, že s ní bude cestovat většina jejího lidstva. Jak se zvyšují vibrace během její vzestupné cesty a komunikace mezi duší a vědomím, obyvatelé se probouzejí. To je to, co označuji jako pokračování velkolepého ohňostroje.

Dalším důvod radosti Země: Mezi dětmi, které přišly během posledních dvou desetiletí, jsou lidé s mimořádnými schopnostmi a starodávnou moudrostí a posláním upevnit reformy, které jsou iniciovány staršími generacemi. Některé z těchto vysoce rozvinutých duší vědí, kdo jsou a proč právě tam jsou, a jiní to o sobě objevují. Poznáte tyto nové vůdce svým vystupováním a činy - důvěřujte své intuici o nich! A pokud jste v těsné blízkosti, budete se cítit povznesení a podněcováni energií, která z nich vyzařuje. Když jsou tyto duše ve vedoucích rolích a světlem naplněné zástupy je povzbuzují, vy a Země budete vědět, že jste v dobrých rukou!

I psaní nebo čtení slov láska a mír ve vás evokuje vyšší vibrace a vyslovení vytváří ještě větší dopad. Představte si masivní sílu, kterou vytváříte pocitem lásky a prací pro mír!

Monoatomické zlato – V lidské evoluci a ve vysoce rozvinutých civilizacích je zlato přirozenou součástí jejich těl, protože je to jeden z nejpřínosnějších prvků ve vesmíru. Zlato zlepšuje fungování mozku a přispívá k fyziologické stabilitě prostřednictvím buněčné regenerace. Během věků kvůli zhoršení lidské inteligence a ztrátě poznání, že každá forma života začala v čisté milostné podstatě Stvořitele a je součástí Nejvyššího vládce tohoto vesmíru, přešlo použití zlata z oblasti zdraví do bohatství. Propadlo se z jeho zásadní role v duchovní jasnosti a fyzické pohodě k jeho použití jako šperky a nakonec se stalo základem pro některé ekonomické systémy. Zlato je také důležitou součástí technologie vyšších civilizací. Nejranější návštěvníci vaší planety hledali zlato a objevení drželi v tajnosti, takže se nemuseli dělit o své nálezy s jinými civilizacemi.

Užívání zlata může přispět k delšímu životu, ale stejně jako ve všech ostatních aspektech vašeho života vládne svobodná vůle. Dokonce i ve Zlatém věku Země si ne každý vybere „omládnutí“ nebo nekonečný život. V počátcích fyzických forem nebyla v DNA žádná nemoc, stáří ani smrt a konec fyzického života byl volbou duše přejít na jiné prožívání v jiné formě nebo v duchu. Když vstoupila temnota do vesmíru a začaly boje mezi temnotou a světelnými silami, začala fyzická smrt smrtícími zraněními v boji.

Tehdy byl založen svět zvaný Nirvána, kterému říkáte nebe, protože unavení a zranění světelní válečníci potřebovali bezpečné útočiště k odpočinku a zotavení. Poté, co se válečníci přesunuli dál od vaší části vesmíru, stala se Nirvána duchovní svatyní pro vaši planetu. Jak vstupovalo do hry více temného vlivu, lidská DNA byla manipulována dolů od krystalické struktury, která obsahuje mnoho uhlíkových řetězců ke struktuře založené na uhlíku jen se dvěma řetězci DNA v bytostech třetí hustoty. Nejvíce degenerované formy života byly redukovány na prvotní instinkty. Během věků této de-evoluce byla energie lásky - nejmocnější síla ve vesmíru - vysílána jako paprsky světla na každou duši v těchto nízkých stanicích a všichni, kdo ji pohltili, se pomalu vrátili zpět v měřítku duchovního jasnosti a inteligence.

Vycházíme ze třetí hustoty? Ano, ale na cestě duše je většina z vás daleko zpět, hluboce zapletená do nejnižších aspektů světů třetí hustoty.

Těla nejsou pevná. Stejně jako všechno ostatní ve vesmíru, těla jsou energie kolísající na jedné frekvenci nebo jiné, a blokování toku energie v těle, v nejzranitelnějších místech, je příčinou nemocí, bolesti, debility a nakonec fyzické smrti. Zranitelnými místy mohou být pozůstatky starých ran v buněčné paměti nebo v oblastech oslabených určitým traumatem v tomto životě. Jsou-li tyto podmínky ustanoveními smluv o duši, aby se vyrovnalo nebo dokončilo jiné celoživotní prožívání, energetické pole těla blokuje léčebnou energii a úsilí zdravotníků nemůže být úspěšné. V jiných případech při aktivaci mechanismů samohojení těla, když má pacient tuto víru a záměr být uzdraven, může být léčba účinná.

Všechno „negativní“ na Zemi, které se týká zdraví a životních podmínek, jako je endemická choroba, podvýživa a ožebračení, viry a znečištění - vše navržené temnotou v lidstvu - je zde proto, aby poskytlo co duše potřebují pro karmické prožívání třetí hustoty. Ve vyšších hustotách nemůže existovat žádná forma temnoty. To, co se stalo, je mnohem delší, než se původně předpokládalo. Většina duší žijících na Zemi pouze částečně dokončila své vyvolené prožívání, nebo volbou jejich svobodné vůle stále vzniká další karma, která musí být vyvážena reinkarnací za stejných druhů okolností.

Země vyčerpávala své vlastní světlo tím, že čas od času dávala svým obyvatelům stále další příležitost k dokončení cyklu prožívajícího hustotu. A proto bylo ve čtyřicátých letech její planetární tělo blízko smrti. Namísto toho, aby její tělo zemřelo a její duše vystoupala, rozhodla se dát lidstvu poslední šanci k ukončení jejich karmické lekce. Tehdy volala o pomoc a Bůh pověřil naši vesmírnou rodinu, aby zasáhla infuzí světla, které udržovalo tělo Země naživu. Naplnila své žití ve třetí hustotě, kde se daří temnotě, a během jejího vzestupu z této stanice mají její obyvatelé možnost ji doprovázet.

Mnozí, kteří zažívají bolestivé duševní, emocionální nebo fyzické podmínky, dokončují rovnováhu potřebnou k uskutečnění této cesty se Zemí. Víme, že to způsobuje utrpení, a přejeme si, abychom pro vás mohli udělat více. Ale vše, co je v naší kompetenci, je poslat intenzivní světlo, aby zbavilo úzkosti a zármutku a poskytlo duchovní vedení pro tento život a další v duchu.

Při pohledu do budoucna, kdy Země dosáhne ještě vyšších frekvencí, se postupy západní medicíny stanou historií, zatímco využívání alternativní zdravotní péče se zmenší pomaleji. Všichni z vás, kteří jsou zaměstnáni v jakýchkoli oblastech těchto současných snah, tyto změny přivítají. Během své cesty se Zemí se upamatujete na schopnosti a nadání, které se zatím vašemu vědomí vyhýbají. A když si vzpomenete na potěšení, které vám kdysi dávali, můžete se znovu rozhodnout vstoupit do těchto polí. Pokud chcete pokračovat ve zdravotní péči, můžete využít své znalosti, dovednosti a zkušenosti k léčbě nebo učení duší v jiných civilizacích - astrální cestování bude v této části vesmíru bezpečné a samozřejmé a vzdálenosti nebudou překážkou. Ať tak či onak, budete mít příspěvek do skladu, odkud přišly všechny vaše znalosti – do vesmírné mysli, kde ji mohou využít inspirované duše, stejně jako vy sami.

I když bude tento vývoj radostný, chápeme, že právě teď neuspokojuje vaše touhy po úlevě od bolesti a utrpení. Doporučujeme vám, abyste se řídili svým vnitřním hlasem, ať už se jedná o opuštění tradičních metod, nebo přírodní léčení. Pokud vám vaše intuice říká, že pacienti budou vnímaví k tomu, aby slyšeli o možnostech volby a duše, řekněte jim to. A pokud ne, řekněte jim, že věda objevuje mechanismy vlastního těla a sílu víry a léčebného záměru. A mějte na paměti, že vaše úsilí může být úspěšné pouze tehdy, je-li to volba na úrovni pacientů.

„Nový“ základ pro měny bude návratem ke starému systému, kdy existoval standard pro směnu. Nyní probíhají transakce z počítače do počítače a celková hodnota denních transakcí dalece převyšuje peníze, které jsou k dispozici pro jejich zálohování. Vzhledem k tomu, že dluhy nejchudších národů vznikly zoufalstvím a půjčky nebyly využity ve prospěch občanů, budou tyto dluhy zrušeny. Co se týče ekonomického kolapsu ve Spojených státech, pokladny této země jsou určitou dobu prázdné a bčané z nového ekonomického řízení mohou pouze těžit. Americký dluh je zapříčiněn tím, že Ilumináti dělají při výpočtu hokusy pokusy. Jakmile bude rozpuštěn Federální rezervní systém a IRS, skutečný dluh bude zvládnutelný.

Nepředstavitelný majetek nelegálně shromážděný špičkami Iluminátů bude vrácen do oběhu, a protože toto bohatství jim umožnilo ovládat vlády, bankovní a nadnárodní korporace, tato kontrola skončí. Bartering může být výborným způsobem, jak mohou národy provádět určité činnosti, stejně jako v malých komunitách, a přímá pomoc bude poskytnuta chudým zemím. Váleční vítězové chtěli přírodní zdroje a vytvořili mnoho státních hranic, které vytvořily „nemajetné“, kteří dříve byli „majetní“. Světlo v duších ukončí všechny konflikty, hranice už nebudou důvodem ke sporu, protože všechny národy budou „majetné“. Nejenže budou peníze Iluminátů rozdělovány všude, kde je potřeba, ale ukončena bude i jejich kontrola nad přírodními zdroji, stejně jako nechtěná likvidace životního prostředí prostřednictvím těžby ropy, zemního plynu, těžby, těžby dřeva a znečištění. Technologie, které jsou nyní zadržované a vyspělejší technologie ET odstraní znečištění a poskytnou obnovitelné zdroje energie a stavební materiály.

Při mnohonásobném životě jaké je jméno po tomto životě? Matko, když jsme poprvé začali komunikovat, zeptala jste se, jak mi říkají duše v Nirváně. Byla jste překvapena, když jsem vám řekl: „Matthew - to je mé jméno!“ Každý prožívaný život duše je nezávislé, neporušitelné božské já. Nazývám to osobnost/postava. Jméno dané osobnosti při narození je stejné, když vstoupí do duchovního světa. Pro každý život ve fyzickém světě se narodí nová osobnost. A přestože v duchovním životě má každý člověk přístup ke znalostem a talentům v rámci „prožívané zásoby“ toho, co nazývám „kumulativní duší“, každá osobnost zůstává svým Já a je známa podle rodného jména. Někteří rodiče jméno, které si duše zvolila, „dostanou“. Jako ty, když jsem se narodil. Nicméně, kumulativní duše se obvykle nazývají jiným jménem, když jsou ve vyšších stanicích, kde je známo kolektivní prožívání všech těch osobností duše.

Kumulativní duše může mít stovky nebo tisíce osobností, které žijí současně v mnoha civilizacích a fázích evoluce, a v různých pohlavích, kulturách, rasách a fyzických formách nebo v duchovních světech. Takže můžete vidět, že jedno jméno pro kumulativní duši je určitě jednodušší, než se na ni odvolávat všemi jmény jejích osobností!

Než se planeta dostane do vyšších hustot, kde realita snadnější pochopit, přemýšlejte o tom jednoduše jako o Jednotě všeho, co existuje!

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |