Home > > Matthew Ward - 7. května 2004

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 7. května 2004


1. Znovu jsem byl požádán, abych mluvil jménem dalších světelných bytostí ve vysokých stanicích, jejichž energie lásky neustále svítí na Zemi. Během této doby skutečně bezprecedentních změn na planetě mnozí poslové, jako jsem já, předávají moudrost a znalosti, které jsou součástí vyšších vibrací.

2. To, že vypršela zveřejněná lhůta pro oznámení NESARA, znamená, že formální kroky směřující ke zlepšení politické a ekonomické situace budou posunuty o něco déle. Není to však čas pro zbabělost a rozhodně ne pro beznaděj! Je rozhodnuto: Země bude navrácena do svého Edenu, to se právě děje.

3. … Víme, že mnozí nevěří jakémusi „zázračnému“ celosvětovému přínosu NESARA. Je-li tomu proto, že ač vytvořen v rámci legislativního systému Spojených států, přesto je touto vládou důsledně popírán, dáme vám důvod: Ti, kteří jsou za ním, jsou ti, jejichž současná kontrola nad vámi bude okamžitě ukončena na základě oznámení NESARA.

4. Pokud je obtížné věřit, že NESARA je podporována vysokými světelnými bytostmi a nemůžete pochopit, proč neporazili temnou opozici, je tu tento důvod: Duše na této úrovni vibrací nemůže pomáhat žádnému z vás, natož vaší vůli. Země je VÁŠ SVĚT. Změny musí být podle vašeho výběru a bytosti v jakékoli světelné stanici jsou povinny respektovat vaše kolektivní touhy, zájmy a záměry.

6. … Reformy, které jsou součástí právního předpisu NESARA, se mohou projevit nevěřícími a lidmi, kteří o něm nikdy neslyšeli, pokud je jejich záměrem „lepší svět“. Spolutvoření skrze vaše vlastní systémy je energie vašich soustředěných myšlenek a snah vytvořit tento druh světa.

7. To, že Země nebude ovládána temnými silami je bohem daný mandát. Můžete se ptát, jak to může učinit, když je povinen respektovat zákon Stvořitele o svobodných vůlích všech duší, a někteří zcela jistě nechtějí žádné změny. Před více než půl stoletím požádala duše Země o pomoc, aby její planetární tělo nezahynulo. Je to její svobodná vůle přežít, kterou Bůh ctí skrze spolupráci světelných bytostí uvnitř, na planetě i mimo ni. NESARA je součástí tohoto rozsáhlého společného úsilí o obnovu blahobytu Země, bodu koncentrovaného záměru.

8. Stejně jako vše ostatní v tomto vesmíru, NESARA je energie. Intenzita myšlenkových forem a akcí směřujících buď k projevení se a naplnění jejích přínosů, nebo k zabránění jeho oznámení. I když je pravda, že byly dosaženy extrémy duality a kyvadlo se vrací zpět do rovnováhy, velká míra duality je stále nekontrolovatelná – síly, které vedou války proti silám, které žádají mír. Čím více se mísí světlo na planetě a mimo ni k projevení změn, které Země potřebuje, tím více se mu temné síly snaží zabránit.

9. … Čím více světla převládá, tím více temnoty se ukazuje. Jakmile je vystavena světlu, temné aktivity již nemohou být skryté. Karmické vyrovnávání Země a každé duše, která na ní žije, se děje bezprecedentní rychlostí. Vezměme si tisíciletí historie vašeho světa, kdy temnota vládla téměř bez odporu ve srovnání s tím, jak rychle světlo odhalilo tuto kontrolu během poslední poloviny století. Je to rychlost tohoto pokroku, která je základem vaší netrpělivosti a vaší motivace zbavit se veškeré temnoty právě teď, což je pro ni bojem kdo z koho.

10. … Pokroku bylo dosaženo bez oznámení NESARA. Rozšiřuje se povědomí o podrobných reformách a bankovní instituce jsou připraveny na novou politiku. Tímto způsobem může být NESARA považována za katalyzátor, protože zvýšený zájem o ni generuje světlo, aby projevil své výhody pro váš svět.

13. Celosvětově hybnost míru má větší intenzitu než kdy jindy v jakékoli civilizaci na Zemi, některé z nich tak dlouho před vaší zaznamenanou historií, že si to vaše současné vědomí nedokáže představit. Objevují se duše, které chtějí žít v souladu se vzájemným respektem, pomáhat všem, kteří jsou v nouzi, hledat nové cesty spolupráce. Přichází z rodin, komunit, států a provincií, zemí. Sjednocují je city založené na LÁSCE. Láska a světlo jsou stejné, podstata Stvořitele a Boha, nejsilnější síla ve vesmíru.

14. … Jak se světlo zintenzivňuje, vnímaví lidé byli transformováni na buněčné a duchovní úrovni. Jsou jediní, kdo fyzicky přežijí ve vyšších vibracích zemské dráhy. Lidé, kteří se rozhodnou uchovat si své temné sklony, zde nebudou. Vaše původní DNA vlákna, které byla ve starověku redukována a poškozena, se obnovují. Na planetu se inkarnovali duše, které se duchovně a intelektuálně vyvinuly a budou moudrými a spravedlivými vůdci. Mimozemské civilizace, které reagovaly na prosbu Země o pomoc při návratu do stavu blahobytu, vejdou ve známost jako „vaše vesmírná rodina“ a poznáte svou Jednotu se všemi.

18. … Většina hromadných civilních úmrtí a přeživší s vážnými zraněními jsou karmickou volbou. Pochopitelně je násilím, utrpením a zármutkem generována obrovská negativita, která je součástí temného cíle. Místo kompletace lekcí a dosažení rovnováhy a pokroku v růstu duše je temným záměrem navýšení karmických lekcí. Duše musí vyrovnávat více negativity. Karmický ping-pong lidské nehumanity vůči bližnímu byl uveden do pohybu temnou minulostí a tyhle síly chtějí pokračovat. Negativita, kterou vytváří, je jejich emocionální směr, jejich „potrava duše“. Živí jejich neukojitelnou potřebu ovládat všechny duše tím, že je drží „ve tmě“.

19. Nejen ve velké oblasti zvané Blízký východ jsou skutečně staré záznamy, které dosud nebyly objeveny, a energetické víry nebo vstupní portály. Ilumináti si jsou toho vědomi, stejně jako světelné bytosti, což ve starých dobách vedlo ke konfliktu mezi fanatiky různých náboženství, která byla založena temnými mimo planetu přesně za tímto účelem. Náboženský fanatismus je opačný konec duchovního růstu. Dokud temnota dokáže vyprovokovat některé z přívrženců náboženství, udržuje svůj silný vliv na situace, které ovlivňují celou populaci regionu.

20. Žádné množství okupačních sil temných nemůže držet Irák stranou světelných ET, ani umožnit vstup temných ET! Díky Božímu mandátu na základě Gainy žádosti o pomoc, jsou na Zemi a kolem ní v takovém počtu, že je pro vás ohromující. Pro některé je Země už dlouho jejich domovinou, bez ohledu na to, kde duše vznikly.

21. … Síla temnoty na planetě je v myšlenkové tvorbě obyvatelstva Země. Čím širší jsou strach, násilí, nenávist, zármutek, chamtivost, předsudky a jiné takové těžké emoce, tím více negativity vytvářejí. Negativita znemožňuje světlu vstoupit do duší, aby osvítila mysl a zvedla srdce.

22. … Po tisíciletí to byl stav lidí na Zemi, který je udržoval v ohrožení temnými vlivy, které vedly k bezohlednému ničení sebe navzájem, zvířat, ničení půdy, lesů a znečištění řek a moří a vzduchu. Dramatický obrat k záměru spolupráce mezi národy a obnovení a uchování vaší planety a všech jejích forem života svědčí o rychle se měnícím vlivu temnoty.

24. … V této době vesmírné vlivy automaticky nabízejí světelným bytostem výhody díky zvýšeným příležitostem absorbovat další světlo a dále ukotvovat trvalé světlo. Na vibrační úrovni mnoha jednotlivců na Zemi, kteří o tom nemají žádnou představu a mohou se rozhodnout reagovat na planetární vlivy negativně. Na základě svobodné vůle jsou otevřené dveře k regresi.

25. … Případnou regresí nakonec budou nepříznivě ovlivněny pouze tyto duše - to znamená, že jejich energie bude proměněna podle dimenze, kde budou moci žít v iluzi násilí a nepřátel a odloučení. Ačkoliv na krátkou dobu budou stále ještě silou, se kterou je třeba na planetě počítat, Země na své cestě do čtvrté hustoty pokračuje ve zvyšování interakcí s její populací světlo přijímajících duší.

30. … Zemětřesení a sopečné erupce? Je jisté, že potřeba Země, aby byla osvobozena od negativity a v maximální míře si ulehčovala geofyzikální činností, neboli „planetárním čištěním“ (přirozený samoobslužný léčebný mechanismus) již neplatí (platilo cca 1995). Existují zprávy o civilizacích ET, jejichž vysoce rozvinutá technologie minimalizuje účinky zemětřesení, bouří, požárů a erupcí. Přál bych si, abych vám mohl říci, že nebude nutné žádné další vážnější očištění, ale nemohu. Ale žádné z nich nebude tak závažné jako vaše katastrofické filmové zobrazení.

31. Bude se některé z malých dětí, které v uplynulém roce zemřely, brzy reinkarnovat? Nevím - to je na každé duši. Některé z těchto dětí dokončily své vyvolené prožívání, ale pokud přišla smrt dříve, než mohly proniknout do karmického naplnění, mohou se duše chtít rychle vrátit do stejných nebo podobných genetických a environmentálních okolností pro další příležitost. Řeknu vám, že mnozí dospělí, kteří v uplynulém roce opustili Zemi, provádějí světelné služby mimo planetu během přechodných fází Země – může to být v Nirváně nebo ve vyšších stanicích, v závislosti na stavu vývoje duše - a jiní potřebují dlouhé regenerační období léčby z jejich minulého života.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |