Home > > Matthew Ward - 28. května 2004

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 28. května 2004


3. … Hrozí pouze náhodné teroristické činy prováděné jednotlivci, jejichž dlouhodobý odpor vůči silám, které je podrobily, je mimo kontrolu světelných sil na planetě i mimo ni. Vzhledem k nenávisti, odhodlání a vytrvalosti těchto jedinců, kteří jsou ochotni zemřít spolu se svými oběťmi, budou tyto náhodné činy pokračovat, dokud se světlo vyšších frekvencí nedotkne srdcí lidí na obou stranách.

4. … Existuje vibrace, kde již nemohou fyzicky přežít, ale samozřejmě to neznamená, že z jiných příčiny nezemřou ještě před dosažením tohoto bodu Země. Neexistuje žádný způsob, jak předpovědět, kolik temných duší bude ještě inkarnováno, ani kolik z nich předtím může přijmout světlo. V tomto okamžiku nemůže být „tento čas“ určen, protože pole potenciálu je „zblázněno, pokud se to tak dá říct.

5. Poté, co Země dosáhne tohoto bodu a na planetě budou žít pouze duše přijímající světlo, bude stále existovat základní část Nirvány? Ne. Ve vaší duchovní sféře už nebude potřeba. Stejně jako všichni ostatní i duše zde mají možnost reagovat na světlo, které je neustále vysíláno, nebo je nadále odmítat. Ti, kdo odmítají, přejdou do jiného světa téže husté energetické registrace, ale na rozdíl od toho, kde jsou nyní, bude úroveň inteligence v tomto novém světě rudimentární a tyto duše začnou jejich vývoj od nuly.

6. Byli o tom informováni, ale stejně jak odmítli přijmout světlo, odmítli věřit této pravdě.

8. V mnoha sděleních jsem zmínil, že myšlenka rozsáhlého planetárního očištění nezbytná před více než deseti lety již není nutná k tomu, aby se Země zbavila hromadného hromadění negativity. Vlastně to bylo před deseti lety, kdy jsem vám poprvé řekl, že dřívější potřeba byla zmírněna kombinací lidí probouzejících se do světla a dodatečné pomoci vaší vesmírné rodiny.

9. Nemyslel jsem tím, že se vaše kolektivní vědomí nepočítá! Tisíciletí kolektivního vědomí přivedlo Zemi k jejímu smrtelnému výkřiku ve čtyřicátých letech. Ale žádné obrovské množství duší nepředpokládá zaplavení obrovských zemské plochy, které by způsobilo miliardu úmrtí. Nevydáváte energii, která by tento svět vytvořila. A faktem je, jak se vám často říkalo, že se Země pohybuje do čtvrté hustoty a dál s neporušeným tělem. A s lidskou populací, nebo bez ní.

11. Zvířata, která jsou milována, a staráte se o ně, budou stoupat společně se svými rodinami. Povaha dravých zvířat se vrátí do své původní mírumilovné povahy a současný potravinový řetězec ustane, jakmile se buněčná struktura zvířat, stejně jako lidé, stane krystalickou.

12. Pokud jde o zvířata chovaná pro jídlo, byla a budou i nadále přechodným procesem po celou dobu cesty. Zavedení „nemoci šílených krav“ není „neštěstí“ - je to významný faktor pro snížení spotřeby hovězího masa a přesvědčení lidí, aby odstoupili od konzumace všech druhů masa. Uvidíte změny v reprodukční schopnosti zvířat, bude se jich rodit méně a bude daleko humánnější zacházení s těmi, které jsou.

14. Po půlstoletí bylo málo lidí citlivých na situaci pozemských zvířat a dnes miliony aktivně pracují nebo finančně podporují úsilí o jejich ochranu a zachování. Tato změna, která je pro nás tak potěšující vidět, je způsobena stále rostoucím množstvím světla na planetě. Uvědomění si, že život zvířat musí být respektován, je aspektem duchovního růstu.

15. Jsou nějaká místa na Zemi posvátnější než jiná? Ano v tom smyslu, že některá stále uchovávají staré záznamy a jiná jsou energetické přijímače, které ukotvují světlo. Mohli byste tedy říci, že tyto oblasti jsou ekvivalentem orgánů, jako je vaše srdce, mozek a plíce, ale stejně jako vy nemůžete bez následků oddělit žádnou část svého těla od ostatních, všechny aspekty Země jsou nezbytné pro její planetární a duchovní integritu.

16. Současná orientace planet je extrémně významná! Víme, že velké množství informací o této nové fázi nebeské činnosti, které přichází z informovaných zdrojů na planetě, je inspirováno nebo filtrováno k těmto jednotlivcům zdroji mimo planetu. Stejně jako Země mají i tato planetární tělesa duše s buněčnou pamětí a vyvíjejí se, a proto je to vliv planetárního vědomí, které se vyvíjí ve vaší sluneční soustavě. Přiřazení ženských kvalit Venuši není jen folklor. Její světlem naplněná kompozice má pečující atributy jemnosti, síly a soucitu, které jsou připisovány ženám na Zemi, a právě tato spojení s energetickými proudy k vám začínají přicházet ve větší síle.

17. … Změny probíhající na Zemi, překonání kontroly temných a rozhodnutí žít ve světle, nejsou výlučné pro váš svět nebo vaši sluneční soustavu. Možná ani pro tento vesmír, ale to nevíme. Víme, že tyto změny jsou univerzální. Existují místa takové lásky a slávy, že si je nemůžete představit, a také místa intenzivní temnoty, kde dominuje mužský válečník a nemilosrdná povaha. Boží touhou je, aby byl tento vesmír zcela ve světle, aby se protiklady smířily. Ale jak víte, svobodná vůle vládne, a ti, kteří se drží temných cest, mohou tak činit, dokud záře světla a lásky není tak mocná, že budou chtít žít uvnitř.

18. Je karma základem pro vývoj planet? Ano, ale v měřítku, kterému nemůžete porozumět. Vlastně to nedokážu vysvětlit, protože na Zemi pro to nejsou slova. Vysvětlujeme to, jak nejlépe to jde v rámci omezení vašich jazyků a mozku třetí hustoty. Proto jsou naše informace často interpretovány nesprávně, pokud jde o planetární a univerzální události. Naše nejzákladnější poselství je však jednoduché a jasné: Co činíte druhým, sobě činíte. Žijte s klidem a láskou ve svém srdci.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |