Home > > Matthew Ward - 8. května 2011

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 8. května 2011


S milujícími pozdravy ze všech duší na této stanici, tady je Matthew. Kdysi velmi dávno mělo lidské tělo až 24 řetězců DNA a bylo krystalické. Temní v průběhu věků manipulovaly s tímto genetickým nastavením v některých populacích tím, že redukovaly světlo v buňkách, dokud nebyly uhlíkové a měly pouze dva řetězce DNA. Temným se podařilo vytvořit civilizace s oslabeným imunitním systémem citlivým na všechny druhy nemocí, značně zkrácenou životností, celkovou ztrátou duchovní jasnosti a silně omezenou kapacitu mozku. S tímto obrovským poklesem zdraví, dlouhověkosti, duchovního uvědomění a inteligence je již dlouhou dobou spousta lidí ve světě třetí hustoty.

To vše je známo duším žijícím v duchu, tak proč by se někdo rozhodl, že se znovu a znovu narodí do civilizace třetí hustoty? Dělají to proto, že v jiných inkarnacích podlehli strachu, nevědomosti, podvodu a válčení, které jsou základními kameny temné kontroly. Pokaždé, když se rozhodnou dokončit karmické lekce třetí hustoty v rolích odsouhlasených se všemi ostatními, kteří se chtějí podílet na životě, tak všichni mohou dosáhnout vyváženého prožívání a duchovně a intelektuálně vstoupit zpět na žebřík. Pokaždé jsou duše přesvědčeny, že tentokrát v osobním životě zůstanou ve světle, se kterým přijdou všichni kojenci.

Čas od času se však jejich odhodlání úspěšně manévrovat světem, ve kterém vzkvétala temnota, začalo ztrácet tím, že žijí v podmínkách nízké hustoty. Po tisíciletí obyvatelé Země nevědomky byli zajatci lží spáchaných a udržovaných planetárními loutkami temných sil. Vždy jen několik osob sledovalo zprávy z úrovně duše a mluvilo pravdu, ale jejich hlasy byly umlčeny, nebo jejich informace byly zkresleny a podvod a masivní negativita, které z nich vyplynuly, nadále vládly.

Před sedmi desetiletími Země vykřikla o pomoc, aby tento destruktivní cyklus ukončila. V odezvě nejvyšší univerzální rada vytvořila mistrovský plán pro její přechod z třetí hustoty a návratu k páté, kde duše Země vznikla a zůstala, když tělo nahromaděnou negativitou kleslo po spirále dolů. Plán zahrnoval společné úsilí vyvinutých bytostí z jiných civilizací s vybranými osobami na Zemi a harmonogram, podle něhož měla být planeta mimo třetí hustotu na konci roku 2012. Zlatý věk je i tak jistý.

Toto není případ jejích obyvatel, kteří stále věří a jednají v souladu s tím, co jim opakovaně říkají „úřady“. Počet těch, kteří jsou vnímaví ke světlu, se zvyšuje, nicméně ignorancí pravdy mnoho jiných je stále “ve tmě.” Z lásky ke všem obyvatelům chce Země, aby každý z nich ji doprovázel do čtvrté hustoty. Ale musí přijmout světlo, které umožní jejich fyzické přežití ve vyšších frekvencích, kam se planeta blíží.

Členové na planetě i mimo ni v předvoji světelných sil, kteří vědí, čeho musí být rychle dosaženo, se shodli na tom, že se musí začít s odhalováním pravd, aby národy požadovaly změny k dosažení transformovaného a mírového světa. Členové se shodli na tom, že není možné ztrácet čas odhalováním pravd, které ilumináti skrývali vražděním informovaných osob nebo jejich zesměšněním a označením „konspiračním teoretikem“.

Členové se také shodli na tom, že je třeba cosi dramatického, nicméně, protože je to váš svět, bylo na vašich vůdcích, aby rozhodli, co to bude. Oznámení ET bylo vetováno, protože neexistovala žádná dohoda, co by mělo být odhaleno jako první. Někteří měli pocit, že toho lze nejlépe dosáhnout oznámením smrti Usámy bin Ládina, oficiálně obviněného mistra „9/11“. Toto oznámení mohlo vyústit v odhalení pravdy o těchto děsivých událostech.
Když byl tento návrh vznesen, někteří ve skupině, včetně amerického prezidenta Obamy, vědí, že tento muž byl téměř deset let mrtvý a tento návrh odsoudilo. Ale protože nikdo neměl žádnou jinou představu, která by získala pozornost světa, většina hlasovala pro „zabití bin Ládina“ a později veřejně vysvětlit, proč byl tento příběh vydán.

Podvod k dosažení pozitivního cíle je “lepší” než podvod k zápornému. Není naším přáním ani naším cílem soudit rozhodnutí, natož soudit ty, kteří to učinili, ale pouze spojit informace, které nám poskytli monitory Země v Nirváně. Nevědí, jak přijde vysvětlení pro rozhodnutí, protože odpovědné strany stále projednávají strategie pro další kroky.

Bez ohledu na to, jak se to odehrává, do konce příštího roku světlo porazí veškerou temnotu na Zemi - to bylo zajištěno od počátku jejího vzestupu. Nejlépe posloužíte ve své funkci pracovníků Světla tím, že nebudete odmítat, ani odsuzovat příběh bin Ládina, nýbrž přidáte své světlo do záměru urychlit odhalení všech pravd, aby reformy mohly také přijít rychle. A pro vůdce, kteří znají naléhavost, je záměrem, aby všechny osoby měly možnost přijmout světlo v pravdě dříve, než pro ně bude příliš pozdě fyzicky jít se Zemí, pokud si zvolí tuto cestu ve svých smlouvách o duši.

Láska všech světelných bytostí v tomto vesmíru posiluje vaše světlo a mnozí Boží vyslanci jdou s vámi vedle sebe.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: Dana



Share |