Home > > Matthew Ward - 11. června 2011

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 11. června 2011


S láskyplnými pozdravy od všech duší na této stanici, tady je Matthew.
To, co vnímáte jako čas, je ve skutečnosti energie v pohybu. V kontinuu všechno, co považujete za minulost, přítomnost a budoucnost, je sérií události probíhající současně.
Ilumináti drželi kontrolu politicky, ekonomicky a technologicky o několik let déle, než se dalo očekávat, když byl tvořen hlavní plán Zlatého věku. Vědí, že navzdory erozi své globální sítě mohou stále ovládat obyvatelstvo, pokud na Zemi nepřijdou duchovně vyspělé civilizace. To by zcela zničilo všechny temné aktivity Iluminátů, takže jsou odhodlány udělat vše, co je v jejich silách, aby zabránily příchodu našich benevolentních členů vesmírné rodiny.

Kvůli tomuto odhodlání a houževnatosti musely být přistání a pohotovostní plány znovu a znovu upravovány. Nedávným příkladem je zrušení celosvětově vysílaného programu, který měl zahrnovat členy vesmírné rodiny. Temní strategicky iniciovali zmatek v příslušných zemích zúčastněných vůdců, aby museli odvrátit svůj čas a pozornost od plánovaných zasedání k řešení vnitropolitických otřesů. A jednoduché oznámení, které potvrzuje existenci jiných civilizací, již není považováno za dostatečné.

Podle Hatonna se vážně zvažuje dramatické představení kosmických lodí a souběžného speciálního bulletinu v rozhlase a televizi, v němž se uvádí, že posádky přišly v míru a přistanou, aby nám pomohly způsobem, který bude vyjmenován. Probíhají diskuse o rizicích „překvapení“ v porovnání s riziky vyčkávání, než bude bezpečnost pro všechny zúčastněné zaručena.

Na jedné straně, vrchol Iluminátů ještě nebyl uvolněn, a s výjimkou jaderné války musí být ctěna svobodná vůle těchto jednotlivců zabránit mimozemšťanům v přistání. Na druhé straně Země potřebuje technologii, která ji může zbavit toxického znečištění, zejména v poškozeném jaderném zařízení v Japonsku. Technologie na palubě lodí obklopujících Zemi je mnohem efektivnější na místě.

Je tu také další naléhavá otázka. Nonstop umělé geofyzikální události a manipulace s počasím mají dvojitý negativní účinek. Počet obětí, škoda na majetku, finanční ztráta a další těžkosti rezidentům v postižených oblastech jsou zřejmé.

Současně s tím, že se neustále přizpůsobujete vyšším vibracím, Země stále přechází a ovlivňuje měnící se postavení nebeských těles. Jste bombardováni nízkými vibracemi způsobenými zemětřesením a technologií způsobující bouře. Tato kombinace vyvolává silnější fyzické, emocionální a mentální anomálie. To ovlivňuje osoby, které by jinak byly v dobrém zdravotním stavu, a zhoršuje problémy osob s organickými poruchami a oslabeným imunitním systémem. To nejmenší je nízká energie a vyčerpání, v nejhorším případě mnoho lidí zažívá silnou bolest, nemoc, deprese a duševní zmatek.

Účinky těchto nízkofrekvenčních emisí může eliminovat jen jejich eliminace. Protože různé technologie, které jsou zneužity, jsou integrovány s energetickými a komunikačními systémy, jejich demontáž bez přerušení služeb, které potřebujete, musí být provedena na místě.
Prostory mají bezpečnostní opatření.

I když uvítáte přistání s jásotem, pro většinu lidí je rozdíl vidět lodě na obloze a na zemi. Podle iluminátského záměru existuje hojnost „zábavy“ s myšlenkou invaze.

Osoby, které se jich obávají, budou potřebovat porozumění a pravdivé informace. Může být užitečné mít k dispozici příslušné knihy nebo výtisky zpráv ze světelných zdrojů pro rodinu, přátele, spolupracovníky a sousedy. Pocit strachu je však volbou, proto se podělte o své poznání s těmi, kteří jsou vnímaví, a nevnucujte je těm, kteří nejsou.

Zatímco pohyb planety do příznivějšího nebeského uspořádání je užitečný, kolektivní energetická úroveň je v tuto chvíli stále neobvykle nízká.

Co nejvíce spánku a odpočinku, i když to znamená omezit obvyklé činnosti, s výjimkou cvičení s mírou, což je také užitečné při udržování rovnováhy. Neunavující chůze a rychlé rytmické tempo, které zvládnete bez přemáhání, je nejlepším cvičením během této doby, energie stromů je nesmírně přínosná a poslech uklidňující hudby podporuje hladší tok energie v celém těle.

Jezte méně než obvykle především čerstvé ovoce a zeleninu, protože tyto potraviny obsahují více světla než vařené potraviny. Zejména nyní jsou tyto potraviny snadněji stravitelné než maso, mořské plody a škroby. Je vhodné snížit příjem soli, cukru, tabáku a alkoholu.

Pití čisté vody pomáhá elektrickým systémům vašeho těla fungovat správně a monatomické zlato bude užitečné při odstraňování zmatků a umožnění jasných myšlenek, také při obnově dočasně vadné paměti. Chemikálie ve všech léčivech mají vždy nepříznivé vedlejší účinky, které zhoršují účinky protichůdných vibrací.

Ve skutečnosti všechny tyto návrhy platí od nynějška. Jak vaše buňky pokračují v přechodu z uhlíku na krystalický, budete potřebovat méně potravy a nekalorické potraviny shledáte uspokojivější. Některé změny vaší rutiny budou vyžadovat disciplínu.

Temnota vládla civilizacím na dlouhé věky, a když přežití planety záviselo na ukončení cyklu karmy třetí hustoty, kterou temnota udržovala, souhlasili určití jedinci s vytvořením situací a podmínek, které by daly miliardám duší příležitost zažít to, co potřebovaly, dokončit karmu třetí hustoty a rozvinout se do čtvrté hustoty. Jednalo se o masivní kolektivní smlouvu určenou k nesmírnému prospěchu mnoha, mnoha duší.

Poté, co tito jedinci splnili své závazky být „obtížní“ - což udělali velmi dobře, měli se připojit k světelným silám a tato část galaxie by se zbavila všech temně nakloněných bytostí. Místo toho se tak sžili s charakteristikami a chováním, jaké jejich role vyžadovaly (chamtivost, chtíč po moci, brutalita, bezohlednost, klam), že odmítli souhlasit s jejich dohodou.

Bez ohledu na temnotu, která se v těchto jedincích stala všudypřítomnou, jsou neoddělitelnou součástí Jednoty všech, které bůh miluje. Bůh je nebude soudit, nikdy nesoudí duši, ale váš svět bude. Většina popírá všechna obvinění; jiní připustí pravdu, pokud slouží jejich vlastním zájmům, jako je imunita nebo snížené tresty za pomoc odsoudit ostatní, někteří uniknou vašim právním a soudním rozhodnutím tím, že umřou.

Nikdo však neunikne důsledkům svých myšlenek, záměrů a činů v revizi svého života v Nirváně. Zažijí každý okamžik života na Zemi, včetně identických pocitů každého člověka, jehož života se jakýmkoliv způsobem dotkly. V mnoha případech jsou to miliony. Vaše představy o pekle nemohou poměřit realitu toho, co tito jedinci zažijí během revizí života či v primitivních podmínkách jejich příštích fyzických životů.

Mentalita třetí hustoty bude pro jedince, kteří se zbavili světla, s výjimkou jiskry životní síly žádat trest, ale ctností každé duše je soucit a odpuštění. To neznamená souhlas s jejich akcemi poté, co se tito jednotlivci vzdali svých dohod na úrovni duší.

Protože všechny duše v tomto vesmíru jsou nerozlučně spjaty jako nezávisle prožívající části Boha, jste kolektivně rodina. Spíše než trestat slabší v rodině, pošlete jim světlo. Když se všichni členové vzájemně podporují, rodina je silnější a roste v lásce, moudrosti a spiritualitě, která je cílem každé duše.

Děti přijmou připravované změny snadněji než dospělí, jejichž přesvědčení a zvyky, které byly vytvořeny úřady a povrchní společenské standardy budou vyžadovat velké úpravy.
Národy třetí hustoty přijímají duchovní a univerzální osvícení ve správný čas pro každého z nich a vaše konečná odpovědnost je v tomto ohledu vaší vlastní evolucí.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |