Home > > Matthew Ward - 10. října 2010

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 10. října 2010


S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici – tady Matthew.

1. O prostor pro předání zprávy mě požádal HATONN.

3. Bylo vám řečeno, že nemůžeme zasahovat do svobodných rozhodnutí jednotlivců, s výjimkou Božího mandátu, kdy svobodná vůle Země platí pro každého, kdo zamýšlí úmyslně způsobit obrovskou smrt a zničení. Ve zrychleném režimu není čas, takže bylo přidáno další povolení.

4. Bůh nám dal povolení k použití silnějších metod všude tam, kde je to nutné k odstranění zbývajících mocenských základen Iluminátů. To neznamená, že by někdo zabil, Bůh nikdy nepovoluje zabíjení, ani bychom to nechtěli dělat! Po určitou dobu jsme měli možnost potlačovat svobodnou vůli temných, protože blokujeme jejich mocné zbraně při pokusech o další 11/9. Nyní také můžeme blokovat jejich komunikační systémy, dopravu a zpravodajce.

5. Máme také Boží svolení dočasně přemístit některé klíčové osoby do oblastí, kde nemohou škodit. To se děje podobně jako maskování, které používají naše lodě - neviditelné silové pole. Osoby mizí i pro své spolupracovníky. I když neuvidíte nové důkazy, děláme ještě víc, abychom vám pomohli zbavit svět temných činů.

6. Také chci odhalit, že světelná mřížka kolem planety zabraňuje jakékoliv civilizaci s temnými záměry vyskytovat se poblíž Země. A pokud se zlí kluci pokouší zvednout své vlastní „tajné“ lodě do nebe a vyvést některé z těch, kteří žijí v podzemí a tvrdí, že je to invaze, můžeme tuto šarádu zastavit.

9. Vlastně je to záležitost ze tří různých úhlů pohledu. Všechny duše na Matthewově stanici jsou vysoce duchovně vyvinuté a Matthew jako jejich mluvčí předává své sjednocené pocity o duších na Zemi. Milují všechny stejně a posílají léčivé světlo všem. Jsou schopni ctít všechny lidi jako části Boha a nebrat v úvahu jejich myšlenky a činy.

10. My jsme fyzická civilizace. Nemáme kapacitu pro tento rozsah jednoty a bezpodmínečné lásky. Jako součást našeho vlastního evolučního pokroku jsme ve službě Bohu tím, že pomáháme světům s nižší hustotou vyvíjet se, když žádají o pomoc. Někteří z vás nechtějí měnit nic, ale Země ano - to je důvod, proč jsme vám pomáhali technologicky a mnozí z nás žijí na planetě, aby pomohli jinými způsoby. Jsme duchovně a intelektuálně pokročilí, takže známe vaše myšlenky, víme, co cítíte, a vidíme, co děláte. Ale na rozdíl od duší na Matthewově stanici, jsme nervózní, rozzlobení, zklamaní, netrpěliví a frustrovaní z toho, co se děje. Máme rozdílné názory a myšlenky, stejně jako vy, ale tyto rozdíly řešíme na základě toho, co nejlépe slouží nám všem jako vesmírné rodině.

11. Třetí pohled je vaše civilizace. Váš postoj. Váš svět je v nepořádku, ale místo toho, aby se něco opravilo, příliš mnoho z vás jen sleduje televizi nebo fandí svému sportovnímu týmu. Stěžují si a hádají se o problémech namísto jejich řešení a kritizují ty, kteří se snaží. Budu mluvit jen o tom, co nás nejvíce znepokojuje a proč.

12. Obecně řečeno, lidé znají amerického prezidenta Baracka Obamu pouze tím, co říká a uvádí vaše média. Většina z vás nemá ponětí o tom, co se děje „za zavřenými dveřmi“. Vy vidíte tvrdohlavou stranickou politiku, my vidíme Obamovy mocné nepřátele. Vidíte, že je ustaraný a nazýváte ho slabým. My cítíme jeho bolest, protože jeho snahy o zlepšení života všech, kteří jsou utiskovaní, jsou potopeny několika sobci. Vidíte, že se snaží ukončit zahraniční konflikty a myslíte si, že by měl sedět doma a opravit to, co je špatné v USA. My cítíme jeho znechucení a vyčerpání, protože temní neustále vzbuzují potíže a vytváří překážky..

13. Musí se vypořádat s některými z těch, kteří ohrožují jeho život a jeho rodinu, ale jeho záměr pokračovat v práci pro mírový svět bez chudoby je stále pevný. Vy víte, že on a jeho rodina jsou chráněni světlem, ale Obama to neví. Víte, že je hlavní částí plánu Zlatého věku, ale ani to neví. Jedná podle svého přesvědčení, principů, ambic a vrozené zkušenosti jako čestný vůdce vysoce rozvinuté civilizace, který souhlasil, že bude sloužit Zemi v nejnáročnějším období na planetě. Kdyby všichni mohli tuto duši znát tak, jako my, všechny pochybnosti by skončily a děkovali byste Bohu za odvahu, moudrost, duchovní a morální integritu tohoto člověka a jeho ochotu vytrvat!

14. Vaše myšlenky vytvářejí to, co se děje ve vašem životě, ve vašem světě. A všechno, co děláte, ovlivňuje všechno ostatní v tomto vesmíru. Takže pokud někdo z vás patří mezi pečovatele a pochybovače, zastavte to a začněte pomáhat Obamovi uspět! Pracuje pro vás – pracujte pro něj, pro sebe, pro váš svět a náš vesmír! Nemusíte se stát politickými aktivisty. Udržujte své srdce a mysl na správném místě a pomáhejte ostatním. Jsme v zákopech s vámi a potřebujeme vaši pomoc - máme více než dost překážek od temných na Zemi!

15. Někdy lidé nereagují, dokud nepřijde čas „tvrdé lásky“. Zastupuji nespočet dalších, kteří se cítí stejně, ale nemají takové fórum, aby to vyjádřili.

17. MATTHEW: Děkuji, Hatonne.

18. my v duchovních světech mluvíme z podstatně odlišného pohledu. Můžeme hovořit v jemnějších tónech o tom, co pozorujeme z tohoto úhlu pohledu. přesto máme maximální respekt k vaší pozici a jsme nesmírně vděčni za vaši službu „v zákopech“ jménem naší milované rodiny Země.

20. Ilumináti využívají obskurní právní procesy, aby udrželi své špatně získané bohatství, takže vám nemůžeme říct, kdy přijde ekonomický kolaps. Čas však nemůže být daleko, protože mnohé národy jsou v úpadku nebo na pokraji a jejich vůdci a ekonomové vědí, že pro každodenní počítačové transakce v bilionech dolarů a jiných měnách neexistuje finanční podpora. Můžete zmírnit úzkost lidí kolem vás tím, že zůstanete pozitivní, a můžete to udělat s jistotou, s vědomím, že Zlatý věk Země je takřka hned za rohem.

23. Neexistují žádné známky, které by ukazovaly buněčné změny z uhlíku na krystalický. Stále více světla vstupuje do buněk, přichází všudypřítomný pocit pohody, základní klid a lehkost, které přetrvávají i uprostřed náročných okolností.

24 . Cokoli o míru, lásce, meditační skupiny, jejichž zaměřením je láska - slova láska a mír v řeči, psaní, myšlení a zvláště pocity vyzařují vysoké vibrace. Dodáváme, že síla mnoha zaostřování se stejným záměrem exponenciálně zvyšuje účinky.

25. Smlouvy o duši, které zahrnují prožívání závislosti, obvykle také zahrnují záměr překonat ji prostřednictvím duchovní síly. Neplnění zvoleného cíle v jednom životě znamená další celoživotní příležitost. Mnoho závislých opakuje předchozí životní okolnosti a zkušenosti, protože drogy tvoří bariéru mezi duší a vědomím, které brání komunikaci mezi těmito dvěma aspekty sebe sama.

26. Matko, prosím, zkopírujte část knihy o překonávání závislostí.

******************

Klíčem je touha překonat závislost. Začíná to poctivostí člověka, přiznáním „Jsem závislý“. To je velmi obtížné, protože účinek drog je popírání, že jsou problémem. Žádná moc na Zemi není větší než světlo a světelná energie v modlitbě je neocenitelná! Modlitba není klečení v pokoře, ale přirozené spojení s Bohem v myšlenkách a pocitech, kdekoli a kdykoliv. Klidně požádejte o pomoc - "Pomoz mi překonat mou potřebu léků", nebo "Dej mi sílu přestat pít" nebo cokoli vám je pohodlné. K bohu mluví touha srdce.

Temné síly samozřejmě nechtějí, aby někdo závislý toužil po pomoci. Slabá vůle a uvažování osoby v důsledku sníženého světla uvnitř neumožňují rozpoznat jeho problém. V důsledku toho je nezbytná duchovní podpora rodiny a přátel, rehabilitační klinika, vizualizace zdraví uživatele, podpůrné skupiny.

„Alternativní“ zdravotní péče, holistické terapie, změna negativního výhledu na pozitivní, rovnováha!

Závislost na hazardních hrách, sexuální aktivitě, nepřirozených stravovacích návycích nebo jakékoli jiné posedlosti jsou také závislostí. Jednotlivci, kteří se věnují těmto aktivitám, se mohou stát nevyváženými! [úryvky ze Zjevení pro novou éru]

******************

27. Karmu nelze očistit vnějšími prostředky, karma je prožívána. Karma je jedinečná pro každého jedince a je důležité, abyste pochopili, že karma není ani soud, ani trest - je to příležitost k dosažení rovnováhy. Vyrovnání přichází následováním poselství duše vědomí, která udržují osobu v souladu s ustanoveními smlouvy o duši specificky zvolenými pro tento účel. Následování duchovního vedení v těchto poselstvích a dalších informacích, kterým důvěřujete, vám pomůže připravit se na vzestup.

28. Fyzický zánik je pouze součást volby samotné duše v souladu s její volbou délky života před narozením nebo její žádostí o pozměněnou smlouvu během fyzického života. I když je pravda, že těla, která neabsorbovala světlo nemohou přežít ve vyšších frekvencích, těla s nejmenším množstvím světla netrvají tak dlouho, jako ty, které mají poněkud více. Kromě toho každý rok zemře mnoho miliónů těl, mezi nimi i těch, kteří jsou světlí, v souladu se smlouvami o duši.

29. Děti, které nebyly naprogramovány „autoritami“, jednají na základě instinktu a intuice, která je v souladu s jejich smlouvami o duši, a přirozeně následují „čištění karmy“. Dospělí pro sebe vymýšlejí zbytečnou složitost přílišnou analýzou a výpočty věcí, které děti přirozeně znají.

30. Fyzický vzestup se Zemí nevyžaduje, aby se člověk stal vegetariánem nebo veganem. Tělo každého člověka je tak odlišné, jako každá duše. Některá těla prospívají bez masa, zatímco jiná ne. Cokoliv brání aby se těla dostaly do rovnováhy, je odrazujícím faktorem dobrého stavu mysli a ducha a dosažení rovnováhy.

31. Na vaší cestě se Zemí do vyšších vibrací budou vaše těla budou postupně lehčí a ovoce, zelenina a obilí budou stále uspokojivější, protože tyto potraviny jsou lehké. Věnujte pozornost svým tělům - řeknou vám, jaké potraviny potřebují pro maximální pohodu.

32. Ctíme ty, kteří následují veganskou stravu, aby odhalili a protestovali proti nelidskému zacházení se zvířaty, jejichž dohody na úrovni duše poskytují potravu pro lidskou spotřebu, ale nesouhlasili s tím, že budou trpět nesnesitelnými způsoby, jakými jsou nuceni žít a zemřít! Všechna zvířata by měla být respektována a ceněna za svůj přínos pro váš život. Kruté zacházení s lidmi a bezohledné zabíjení zvířat v průběhu staletí přispěly z velké části k negativitě, která způsobila, že Země upadla do hluboké třetí hustoty. Zvířata jsou duší a musí být jako taková respektována!

33. Duchovní vědomí zvířat, citlivost na výkyvy energie a rozsah emocí a inteligence jsou dlouho podceňovány nebo zcela ignorovány necitlivými lidmi, nejbrutálnějšími vrahy na Zemi. Mezi některými živočišnými druhy, obvykle nejčastěji považovanými za domácí mazlíčky, jsou vysoce vyvinuté duše, které se rozhodly zažít v tělech zvířat, takže mají mnohem více moudrosti a duchovní jasnosti než mnozí ve vaší lidské populaci. Tato zvířata přicházejí specificky, aby zlepšily váš vztah se všemi životy zvířat, protože to je důležité pro vaše individuální cesty do vyšších vibrací, kde krutost v žádné formě nemůže existovat. Bez probuzení, které přišlo k těm, kteří se věnují zlepšování života zvířat, nemohla Země dosáhnout pokroku, který má ve vzestupu ze třetí hustoty. [zpráva 5. dubna 2005]

34. Organické stravování může pomoci při zlepšování zdraví, ale není nutností fyzického vzestupu. Jednoduše jezte a používejte sílu myšlení, že to, co jíte, slouží vašemu nejvyššímu dobru a buďte za jídlo vděčni.

35. Můžeme nabídnout pouze návrh na zahájení třídních diskuzí otázkou, zda má někdo jiný pohled na prezentované informace. To by mohlo podpořit hlubší myšlení a uvažování v příslušných oblastech. Jsme si vědomi toho, že se jedná o citlivou záležitost, protože některé školské systémy a rodiny se silně staví proti učitelům, kteří nepostupují podle schváleného materiálu, ale mohou studentům poskytnout příležitost vyjádřit jejich myšlenky.

36. Vzdělávání se bude dramaticky měnit na všech úrovních. Začalo to poznáním, že nenarozené děti mají prospěch ze poslouchání klasické hudby a batolata mají schopnost učit se s úžasnou rychlostí. Výběr ze současných knih bude zachován jako součást zaznamenané historie Země a zbytek bude recyklován. Nové texty a televizní a počítačové programy s přesnými informacemi, historicky i všeobecně řečeno, se budou vyvíjet v poměrně krátkém čase pro každou vzdělávací úroveň od dětství až po „post-post-doktorské“ studium, a budou zahrnovat předměty, které dnes mnozí odmítají. Hudba, psaní, malba, sochařství - všechny druhy umění a řemesel budou mít mnohem větší důraz, protože všechny formy uměleckého projevu pocházejí z duše. Současné soustředění se na sport a konkurenční přístup týmových sportů se změní na požitek ze hry a kamarádství.

37. Největší změnou však bude rozšířené využití mozku a větší schopnost uvažování, která povede k mnohem většímu zájmu o získání znalostí. Tento slavný aspekt života ve Zlatém věku Země platí pro všechny, kteří žijí ve vysokých vibracích této éry.

38. Všem, kteří se bojí, že není dost času, aby se Země zbavila veškeré temnoty v nebeském časovém rámci pro opuštění třetí hustoty, ujišťujeme vás, že to v kontinuu již udělala.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |