Home > > Matthew Ward - 11. září 2010

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 11. září 2010


S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici – tady Matthew.

Od úsvitu komunikace na planetě Gaia-Terra-Shan-Země byly pokusy potlačit pravdu úspěšné. Šíření informací řídili temní. V moderní době očekávali rozšíření jejich kontrolní sítě o internet. Místo toho se dostává pravda k veřejnosti prostřednictvím odvážných investigativních novinářů, očitých svědků a jednotlivců, kteří odhalují osobní zkušenosti. Jsou také propagovány inovativní způsoby, jak se lidé přizpůsobují ekonomické situaci.

Světlo je kompozicí a životní silou všech duší, ať žijí ve fyzickém světě nebo v duchovním světě. Je přirozené se divit, jak se potom duše mohou stát temnými, takže přidáme poznámku k vysvětlení. Jako součást Stvořitelovy podstaty skrze boha tohoto vesmíru se každá duše inkarnuje naplněná světlem a se specifickými misemi, které si zvolila před narozením. Dítě zná boha a mise v celoživotní duševní smlouvě, ale veškeré vzpomínky jsou zapomenuty přizpůsobením se očekávání rodičů a okolí. Zapomnění na vědomé úrovni je pro osobní zkušenosti. Duše posílá zprávy vědomí ve formě svědomí, intuice, instinktu a jiných druhů vedení v souladu se smluvními volbami. Osoby, které sledují tato poselství, žijí věrně svému celoživotnímu účelu a zachovávají si své světlo. U těch, kteří ignorují poselství svých duší a bloudí dál a dál od svých vybraných misí se světlo zmenšuje. Nejnižší úroveň je počáteční jiskra. Nemáte žádný způsob, jak se dozvědět, zda osoba dodržuje smlouvu o duši poskytováním příležitostí ostatním, aby dokončili karmu třetí hustoty a pokračovali ve svém rozvoji duše.

Světlo je síla, která umožňuje Zemi vystoupit z třetí hustoty, kde se daří temnotě, pohánět ji ke čtvrté hustotě, tj. nástup jejího zlatého věku, a pokračovat do páté - kde její duše vznikla a zůstala. Planetární tělo po tisíciletí spirálovitě klesalo a temnota silně ovlivňovala její obyvatele.

Přijímání světla je žít „dobrý“ život. Být laskavý, starostlivý, čestný, důvěryhodný, pravdivý, vstřícný, radostný, velkorysý, nadějný, soucitný, veselý, optimistický, příjemný a s otevřenou myslí - pozitivní emoce a charakteristiky které činí život smysluplným a naplňujícím povznášejícími pocity.

Nejsilnější z negativních pocitů je strach. Vystrašení jedinci přitahují více okolností, aby se cítili vystrašeně, živí ambice temných a posiluje jejich nadvládu nad vámi.

Fyzicky vzestupovat se Zemí vyžaduje více, než žít dobrý život. Vyžaduje to také zanechání klamných základů náboženských přesvědčení a přijetí brilantního světla duchovní pravdy, že jste všichni bohové a bohyně s neomezenými pravomocemi. Domorodci jsou úzce spojeny s všeobecným vědomím, zatímco náboženská dogmata po staletí pomáhala vůdcům církví ovládat masy a získat bohatství pro sebe.

Křesťanství je založeno na Ježíši. Pravdou je, že Ježíš byl počat a narodil se stejně jako každé jiné lidské dítě a nikdy nebyl ukřižován. Byl zbičován Sanhedrinem, který vládl církvi a státu, a byl vyhoštěn. Nechtěli z něj učinit mučedníka, jehož smrt by zvýšila počet jeho následovníků. Se svou těhotnou ženou Marií Magdalenou se Ježíš vrátil na východ, odkud odešel jako mladík. Strávil mnoho let studiem u mistrů učitelů. Od nich se naučil propojit všechny duše mezi sebou a s Bohem a používat vesmírné zákony pro uzdravení těl, změnu nebo násobení forem, dematerializaci a rematerializaci hmoty a podobné „zázraky“, které dokáže každá duše. To Ježíš učil zástupy. Šíření těchto vědomostí by znamenalo konec vlády Sanhedrina. Vypořádal se s učedníky, kteří pokračovali v Ježíšově učení tím, že ho učinil „jediným synem Božím“ a tím ho nikdy nikdo nemohl dosáhnout. Ježíš a Marie Magdaléna pocházeli z vysoce respektovaných rodin na vrcholu hebrejské společnosti. Věky se předávaly falešné části příběhu, jejichž kořeny byly v hrabivosti, hrdosti a mocenské touze.

V přechodu Země ze třetí do čtvrté hustoty je duchovní připravenost mnohem důležitější než zaujetí současnými událostmi. Nenechte se vtáhnout do dramatu třetí hustoty, která se hraje sama, ale udržte nohy na zemi. Zůstat pevně ve světle vás udrží v rovnováze. Jak se tempo vzestupu zrychluje, zbytek pravdy se objeví. Udržte se, když budou ostatní v šoku, hněvu a rozčarování.

Pokud zažíváte nezaměstnanost, ztrátu domova, přerušené vzdělávání, ubývání úspor, prodej majetku nebo jiné ztráty či útrapy, udělali jste dlouhé kroky v odloučení od částí svého života, které kdysi byly považovány za samozřejmost. Nejen, že tím můžete ocenit velký rozdíl mezi hmotným majetkem a tím, co má opravdovou hodnotu, ale zvládnutí odstupu je významným krokem v uvolňování třetí hustoty. Můžete přijmout jiný svět, svět, kde je vše od zaměstnání a rekreace až po telepatickou komunikaci mezi lidmi.

Můžete se odtrhnout od rodiny a přátel. Určitě ne tím, že byste jim odepřeli svou lásku, ale některé osoby se mohou rozhodnout na úrovni duše opustit tento život. Vědomě se mohou rozhodnout odmítnout změnu přesvědčení, která jsou založena na chybném učení nebo na změně negativních postojů a chování. Tyto volby NEJSOU chybou! Jedinci nejsou připraveni na stejný skok v duchovním růstu, jako vy. Mohou být „mladé duše“, duše, které neshromáždily stejnou míru duchovní jasnosti, vesmírného poznání a vrozených schopností. Budou mít jiné možnosti, jak vše dohnat. Není chybou být pomalejší. Odloučení je zkušenost jen v této inkarnaci. Vazby lásky jsou věčné a multidimenzionální. V kontinuu žijete v jiných vztazích se stejnými dušemi, včetně „budoucích“ životů. Vaše rozvinutější já se navzájem znají a pamatují si sdílené zkušenosti.

Není-li svědomí atrofováno, protože bylo opakovaně ignorováno, „promlouvá“ nezaměnitelně hlasitě. Pokud konáte nesprávné rozhodnutí, je to velmi nepříjemný pocit „svědomí“.

Když budete ve zlatém věku, budeme schopni vás navštěvovat v našich éterických tělech nebo tělech, která se projevují stejným materiálem jako vaše - uvidíme vás tak jasně, jak se vidíte sami. Současný životní styl nebude nikomu bránit ve vzestupu, pokud budou splněny požadavky na fyzický vzestup a doložka o délce života to dovolí.

Oficiální uznání přítomnosti naší kosmické rodiny muselo být odsunuto na nízkou prioritu díky povodním v Pákistánu a dalším „technologickým“ pohromám.

Hurikán Earl byl zahájen přírodou, poté technologicky zintenzívněn a technologicky nasměrován k pevnině. ET ho zmírnili a uhnuli na sever. Není přirozené, aby se hurikán kategorie 4 „přirozeně“ snížil na kategorii 2 a bloumal si cik cak.

Každý kousek energie daný prognózám katastrofických škod přispívá k možnosti, že se může objevit. Energie je neutrální a bez rozumu, směr a sílu dodávají vaše myšlenky a pocity. Pokud kolektivní vědomí začíná vířit strašlivými myšlenkami a pocity, možnost výskytu se stává pravděpodobností. ET má povoleno snižovat účinky meteorologických manipulátorů, dejte si pozor na nestranný zákon přitažlivosti.

Stejné je to i na osobním základě. Někteří jednotlivci považují „žít teď“ za konflikt s manifestováním toho, co chtějí v životě. Celý život žijete v přítomném okamžiku a zároveň vytváříte budoucnost podle zákona přitažlivosti. Máte-li pozitivní, nebo optimistické myšlenky a vděčnost za své „nyní“ požehnání, je to spojeno s energetickými proudy, které střílejí do masového vědomí, přitahují podobné energetické přídavky a přivádějí k vám více k možnosti být vděčný. Podobným způsobem, když se myšlenky a pocity zaměří na stresové situace a utrpení, projevujete nové potíže a starosti, s nimiž se můžete vyrovnávat.

Přírodní zákony, které řídí život v tomto vesmíru, jsou jednoduché a účinné. Jedním z omezení mentality třetí hustoty je její tendence vidět složitosti tam, kde neexistují. Nemusíte čekat, dokud Země nedosáhne čtvrté hustoty. Její zlatý věk začíná, můžete zákony uplatnit nyní ve svůj prospěch!

V době, než bude pevně zaveden nový systém, dojde ke krátkému období zmatků. Takže spolu s výpadky dodávek proudu a vody by bylo vhodné mít nějaké zásoby. Ale beze strachu!

Zpravodajské jednotky naší rodiny na planetě i mimo ni pozorně sledují každého, kdo může rozpoutat velké násilí. Posádky ET jsou oprávněny zasáhnout, avšak nemohou zasahovat do svobodných rozhodnutí obyvatel Země, aby se stali sebevražednými atentátníky, nebo zastavit vojáky poslušné rozkazů. Tyto činnosti budou přirozeně končit, protože vyšší vibrace se dotknou srdcí lidí.

Lineární čas utíká stále rychleji a rychleji je a potřeba uskutečnit hlavní reformy před zavřením nebeského okna, přes které Země opustí třetí hustotu. Cílem plánovačů je rychle, ale uvážlivě, přinést všechny pravdy, které musí být známy. …
(Happy bEarthday)

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |