Home > > Matthew Ward - 11. února 2020

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 11. února 2020


S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Jsme velmi vděční světelnému dělníkovi, který byl 12 let oddaným moderátorem zpráv naší skupiny, a majiteli a technickému personálu, který nabídl služby své společnosti, když Yahoo přestal skupiny hostovat. Moje matka myslí na všechny tyto drahé duše jako na „anděly na Zemi“, kterými zcela jistě jsou!

Pojďme nyní hovořit o úplně jiné záležitosti, o obavách z koronaviru. Tento laboratorně navržený virus je účinnější než jeho předchůdci - ptačí chřipka, prasečí chřipka, N1H1 a SARS - ale ve vyvolání globální pandemie úspěšnější nebude.

Mimozemští dobrovolníci žijící mezi vámi výrazně snížili potenci koronaviru, stejně jako tomu bylo u jeho předchůdců. Příznaky tohoto viru jsou na rozdíl od původních plánů poměrně mírné. Mnoho tisíc lidí se nakazilo, nebo mělo příznaky podobné chřipce, ale pouze jedinci se silně oslabeným imunitním systémem se nedokáží zotavit.

Blokování tohoto úsilí temných nepopírá jejich svobodnou vůli. Stále mohou vytvářet nové viry. Poté, co rozsah destrukce a vyvolaného strachu při Ebole a AIDS odpovídal úmyslům iluminátů, Gaia ze svobodné vůle rozhodla, aby se její lidská populace dále nevystavovala smrti z hromadných nemocí a Bůh povolil dobrovolníkům, aby učinili všechny následné viry co nejbezpečnější. Mediální „pandemický strach“ má stejnou publicitu, kterou dostali předchozí pokusy Iluminátů k vyvolání paniky a smrti po celém světě. Jsou houževnatí, ale zkoušet stejný ďábelský plán po opakovaných selháních je zoufalstvím. Energii strachu potřebují jako palivo a jejich nejnovější virus byl určen k jejich masivnímu zásobování po dlouhou dobu. Strach a mediální humbuk ale vyprchají, jako v ostatních „pandemiích“.

Společnost musí začít přemýšlet, jak se mohou tyto viry najednou vynořit? Lékaři ví, že viry ve vzduchu nepřežijí dlouho a Ilumináti vědí, že jejich přisluhovači skladované viry přidávají do vakcín nebo chemtrails. Stejně jako všechny ostatní akce založené na temném záměru i toto má svůj konec.

Pokud jde o volby ve Spojených státech, řekneme vám, co pozorujeme v energetickém poli Země. Energetické proudy kolem kandidátů ve všech státních a národních rasách i nadále víří, protože vibrace, kolektivní myšlenky a pocity z nich se neustále mění. Většina proudů ztratila podporu, zatímco síla zbývajících se znatelně zvýšila. Z proudů, které jsou v této chvíli silné, se nikdo zatím nedostal ze stavu „možné“ stavu do „pravděpodobné“, což předchází hybnosti, která by mohla vést k „jistotě“.

K dotazům a komentářům týkajících se vzestupu shrneme informace v předchozích zprávách. Je důležité porozumět vzestupu, protože je cílem každé duše v každém životě, ale v žádném případě neříkáme, že naše vnímání zneplatňuje jiné názory.

Vidíme vzestup jako proces, „probíhající práci“, pokud chcete, která zahrnuje nesčetné události odehrávající se na dvou frontách. Cesta Země do postupně lehčích energetických rovin je planetární vzestup; pokrok nebo vývoj jednotlivců v duchovním a vědomém vědomí je osobní vzestup.

Hustota platí také pro tyto oba. Ačkoli se dimenze často používá k označení hustoty, používáme druhý termín, protože přesně definuje hmotu, nebo umístění fyzické entity a evoluční stav duše. Dimenze odkazuje na různé typy měření. Energie nemá žádné vymezení. My a další poslové světla používáme čísla pouze k označení stavu evoluce duše nebo její degradace a postupu nebo regrese v lokaci fyzické hmoty.

Příklad toho, jak se tyto pojmy liší - Gaia, duše, která se inkarnovala jako planeta, nyní nazvaná Země, a její tělo vzniklo ve vysoké páté hustotě. Gaia si udržovala svůj vývojový stav po celou dobu, kdy se její tělo dostalo dolů do místa hluboké třetí hustoty kvůli negativitě způsobené brutalitou lidí vůči sobě navzájem a jejich zvířatům.

Během této dlouhé éry se na planetě inkarnovaly některé pokročilé duše, ale lid si těch několika málo duchovně a vědomě vyvinutých vizionářů nevšímal. Osobní vzestup v tomto okamžiku není exkluzivní, probíhá od doby, kdy byl tento vesmír osídlen. Ne všechny civilizace, které se vědomě a technologicky rozvíjely, rostly duchovně. Civilizace v hluboké třetí hustotě mají jen malé, nebo žádné povědomí o těchto třech aspektech evoluce.

Po věky byla planeta v této hloubce hustoty uvězněna. Gaia použila své světlo, aby udržovala všechny své životní formy naživu. Před osmdesáti lety, když nebylo dost světla pro přežití samotné planety, zavolala Gaia o pomoc. Bůh okamžitě povolal civilizace vysoce pokročilé ve všech evolučních aspektech, aby paprskem obrovského množství světla stabilizoval zemskou osu, a tak se postupně mohla srovnat.

Infuze světla jí také umožnila uvolnit kotvy a zahájit cestu zpět k jejímu původu. Od té doby je na stabilním kurzu vzestupu. Na konci roku 2012 opustila energii třetí hustoty a vstoupila do čtvrté.

Pro každého, kdo žije na Zemi, stoupá jeho lokace, a ti, kteří pohlcují světlo, které je dostupné všem, stoupají také v osobním stavu. Světlo je nezbytné ze dvou důvodů. Umožňuje zprávám duše dosáhnout vědomí v podobě svědomí, intuice, instinktu, inspirace a aspirace a dodržování těchto zpráv zvyšuje duchovní a vědomé vědomí. Světlo přeměňuje buňky na bázi uhlíku na krystalickou strukturu, která udržuje životaschopnost těl v lehčích energetických úrovních, kam směřuje Země.

Neexistuje jednoznačný způsob, jak zjistit, zda vaše buňky absorbují světlo. Ale laskavost k lidem a zvířatům, otevřená mysl a pocit vyrovnanosti se svým svědomím, jsou dobrými známkami toho, že jste na správné cestě.

Od nepaměti duše uzavírají smlouvy, které obsahují to, co chtějí zažít v příští inkarnaci. Tyto smlouvy se stávají součástí dohod s ostatními dušemi, které chtějí sdílet život. Dohody poskytují příležitosti pro růst všem účastníkům. Ti, kteří způsobují kruté okolnosti, vyrovnávají zkušenosti své a ostatních, takže všichni mohou pokročit v evolučním žebříčku.

Mnoho duší se inkarnuje vícekrát, než zvládnou karmickou lekci, jako je trpělivost, štědrost nebo upřímnost. V bezprecedentním období zrychlení v tomto vesmíru se duše, které se inkarnovaly na Zemi, mohou rozhodnout dokončit všechny své karmické lekce v jednom životě, aby mohly postoupit do stavu čtvrté hustoty. Tuto jedinečnou příležitost využívají nejen duše často žijící na planetě, ale za tímto účelem se zde inkarnují také duše jiných civilizací třetí hustoty.

Kromě vzájemné pomoci účastníků předporodní dohody jsou dva zdroje pomoci. Dobrovolníci z rozvinutých civilizací ztělesnění na Zemi, aby pomohli jejím lidem probudit se a postupovat v duchovním a vědomém vědomí, a silné duše pomáhající slabším tím, že láskyplně přijímají části svých těžkých lekcí, aby mohly doplňovat ostatní. Dodáváme, že do civilizace se inkarnuje rostoucí počet duší pokročilého stavu. Když se dobrovolníci vrátí do své vlasti, budou si i nadále vybírat životy na Zemi, aby vedli národy v jejich evoluci.

Ačkoli osobní vzestup není spojen s planetárním vzestupem, vzájemně se ovlivňují. Po celou dobu Země čelila prudkým výkyvům energie ze změn v postavení planet ve Sluneční soustavě a v aktivitě Slunce. Tato astronomická aktivita vytváří vyšší vibrace, které ovlivňují celé lidstvo.

Jedním z účinků je otevření srdcí a myslí těch, kteří absorbují světlo. Dalším je zesílení charakteristik a chování - „dobré“ se stává lepším, „špatné“ se zhoršuje. Reakce jednotlivců ovlivňují jejich stav vzestupu. Energetické změny mají také fyzické a emoční účinky. V předchozích zprávách jsme uvedli návod, jak se snáze přizpůsobit změnám po období vzestupného kurzu Země. [12. srpna 2014 a 20. listopadu 2017 - zprávy obsahují nejobsáhlejší informace o symptomech a jejich zmírnění.]

Všichni lidé, kteří přijmou světlo, budou stoupat s planetou po dobu života zvolenou v jejich duševních smlouvách. Během této doby budou i nadále pokračovat v životě - vztahy, práce, lokace, vzdělání, jídlo, turistické cíle.. Mohou zažít ztrátu milovaných osob nebo zvířat, úspěchy a neúspěchy, radostné příležitosti nebo finanční překážky. Všechny tyto a další možné události mají osobní význam.

Nyní se podívejme na nadcházející události, které budou mít celosvětový dopad. Objeví se dlouho skryté pravdy. Boje, kulturní tradice porobující ženy, nespravedlivé zákony a nespravedlivá spravedlnost, nelidské zacházení se zvířaty, nepřiměřené rozdíly mezi majetnými a nemajetnými skončí. Dobrovolníci z jiných civilizací, kteří žijí mezi vámi, se identifikují, některé z mnoha posádek na vaší obloze přistanou a všichni vás pozdraví jako členy vesmírné rodiny.

Vše, co jsme zmínili, je důvod, proč nevnímáme vzestup jako monumentální událost, která má nastat, ale spíše jako pokračování toho, co se dělo pro planetu Zemi po více než osm desetiletí a pro nespočet duší po celou vesmírnou historii. Až lidé Země budou žít v plnosti Zlatého věku, budou spolu s Gaiou pokračovat ve svých osobních cestách vzestupu, dokud se nevrátí ke svým počátkům ve Stvořiteli.

Milované sestry a bratři, jste bezpodmínečně ctěni a milováni světelnými bytostmi v tomto vesmíru.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |