Home > > Matthew Ward - 13. března 2020

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 13. března 2020


S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Aktivita v energetickém poli Země je bouřlivější než v kterémkoli jiném období v historii planety, což je pochopitelné. Nikdy předtím civilizace netransformovala jejich svět.

Stárnoucí systémy, kde několik málo lidí ovládalo masy, jsou vykořeněny, aby vytvořily cestu pro nové, které slouží nejlepším zájmům všech forem života na planetě. Jak tento proces pokračuje stále kupředu, jste připraveni překonat jakékoli překážky, s nimiž se můžete během cesty setkat. Z miliónů duší, které se dobrovolně hlásily na pomoc lidem Země zvládnout tento rozsahem a rychlostí nebývalý úkol, byli vybráni pouze nejsilnější a nejzkušenější. Jste mezi nimi.

Všem, kteří se ptali, kdy skončí otřesy v jejich zemích, můžeme jen říci, že nevíme. Nejenže v této oblasti není nic jasného, aby to umožnilo ten „nejlepší odhad“, ale to, co se v této chvíli děje, se v dalším okamžiku mění, jak se zaregistrují energie miliard nových myšlenek, pocitů a akcí. A neexistuje žádný způsob, jak určit konkrétní okamžik lineárního času, protože „čas“ jsou energetické úrovně, nikoli datum v kalendáři.

Je logické, že řešení konfliktů a nastolení pořádku přijde dříve v zemích, které jsou v zásadě stabilní, ale protože energie nelze omezit na státní hranice, kdekoli dojde ke zlepšení, ovlivňuje to odpovídajícím způsobem situaci všude. I když to u národů v největších otřesech nebude rychle patrné, na cestě to bude.

Nyní se budeme zabývat vašimi otázkami ohledně smíšených signálů od množství zdrojů zabývajících se koronavirem. V neustálém bombardování informacemi o této nemoci musí vznikat nesrovnalosti - zastaralé nebo nepřesné zprávy o počtu pozitivních, negativních a neprůkazných výsledků testů, to samé o počtu úmrtí a strašení spekulacemi.

Při nespočetném množství měst, domácích i zahraničních cestujících se přirozeně objeví nakažlivé onemocnění. Rozšíření viru daleko za hranice Číny nebylo neočekávané. Přesto pro společnost je více než nemoc škodlivý strach, který ji provází a ukazováček namířený na Číňany, ať žijí kdekoli.

Ano, lze říci, že strach je „zesílen extrémními opatřeními“, jako je rušení akcí, letů, zavírání škol, hromadné karantény a testování každého, kdo mohl být v kontaktu s pozitivně diagnostikovanými jedinci. Tato opatření jsou rozumná, aby omezila šíření nemoci v co největší míře a měla by zmírňovat úzkost, ne k ní přispívat.

Je užitečné, aby zdravotníci zdůrazňovali, že není důvod k panice a vysvětlovali opatření, která pomáhají zabránit vzniku nemoci, jejíž příznaky jsou obvykle mírné. Lidé, kteří mají zdravotní problémy, jsou nejcitlivější, a ve srovnání s počty, které se nakazily virem, je počet úmrtí velmi nízký.

V žádném případě nesnižujeme, ani nepřehlížíme emoce, ale kde je podobné znepokojení nad mnoha, mnoha tisíci úmrtí každý den kvůli hladovění, válčení, domácímu a náhodnému násilí, dopravním nehodám, sebevraždám nebo chronickým nemocem způsobeným nevyhovujícími životními podmínkami?

Z našeho zvýhodněného pohledu se zdá, že narušení plánovaných činností, cestování, obchodu a akciových trhů lze považovat za významné z hlediska zdraví. A ano, platí to, co jsme uvedli ve zprávě z minulého měsíce: Koronavirus a veškerá doprovodná publicita se bude vytrácet, a stejně jako všechny ostatní činnosti vymyšlené temnými, i uměle vyrobené nemoci skončí.

Často jsme vás vyzývali, abyste poslali laskavé světlo temným, protože všichni členové naší vesmírné rodiny to zoufale potřebují. Způsobují hrozné podmínky na celém světě, protože kromě základní jiskry, která je jejich životní silou, postrádají energii.

Někteří z vás se ptali, zda existuje způsob, jak poslat odporně konajícím jednotlivcům pouze světlo. Neexistuje, lásku a světlo nelze rozdělit. Mohli byste říci, že duše světlo tvoří a láska je schopností duše, ale nelze je oddělit, jako není možné oddělit duši od Boha a Stvořitele.

Před mnoha lety, když moje matka měla potíže s vysíláním světla jednotlivcům, kteří ostatním způsobují velké utrpení, jsem jí řekl:

Mami, zapneš baterku, abys někoho vyvedla z temnoty nejistoty a úzkosti na cestu, které věří a kde je v bezpečí, že? Tyto duše ztratily svou cestu, bojí se a hroutí. Nemysli na jejich činy, ale na to, co chceš pro svět! Uvažuj o laskavosti, vstřícnosti a spravedlnosti a sdílení, o lidech žijících v harmonii, mírumilovnosti a lásce a pošli tyto myšlenky těmto duším ve tmě.

Posílání světla milosti na celou Zemi se dotkne každého života na této planetě. Je to nejmocnější síla ve vesmíru, která přináší mír a spolupráci mezi národy a inspiruje k harmonickému životu s přírodou.

Také jsme byli dotázáni, jak poslat světlo osobám, které jsou vám drahé. Stačí na ně myslet s péčí a láskou. Vaše myšlenky a pocity ohledně nich působí jako konkrétní poštovní nebo e-mailová adresa a směřují přímo k těm, které chcete oslovit. (kdekoli ve vesmíru)

Je dobré podotknout, že modlitba není chápána správně. Modlitba jsou myšlenky na milovaného člověka, stejně jako náboženské kázání a požehnání v době jídla, ale je to i mnohem, mnohem více. Modlitba je vaše každá myšlenka, pocit, úmysl a skutek - váš život je neustálá modlitba. Podle přísloví: Buďte opatrní, co si přejete, může se vám to splnit. Ano! Fyzika vesmíru, zákon přitažlivosti, funguje neustále.

I když jsou vaše myšlenky a pocity pozitivní, výsledkem nemusí být to, co chcete. Řekněme, že se modlíte za uzdravení milovaného člověka, který je vážně nemocný. Smlouvy o duši mají přednost před modlitbami a odbornou lékařskou péčí. A nikdo neví, co má daná osoba ve smlouvě.

Existuje také další faktor. Modlitba při neurovnaných pocitech zlomí vaši energii. Namísto záměru poslat léčivou energii milované osobě, posíláte opak. Nejpřínosnější modlitba za jakýchkoli okolností vyslaná klidně je pro nejlepší dobro vás i druhých.

Také jsme byli požádáni o vysvětlení, jak člověk může absorbovat světlo. To se děje automaticky vaší nápomocí, soucitem, čestností, velkorysým odpuštěním – životem ve zbožných cestách. Bůh to řekl ještě jednodušeji: Buďte laskaví.

Nyní nabízíme další způsob, jak absorbovat světlo. Ve zprávě z prosince 2019 jsme hovořili o stromech a o cenné pomoci, kterou tyto duše poskytují. Poslední zpráva od babiček, jejichž moudrost je zveřejněna na webu Net of Light, byla o stromech. Obdrželi jsme povolení zahrnout do naší zprávy tuto část:

Nyní se připojujete ke stromům, znovu se spojujete s rodinou stromů. Pokračujte v tom. I nadále travte čas se stromy, poslouchejte je , važte si jich a na oplátku od nich přijímejte.
Životní síla ve stromech se bude harmonizovat s vaší vlastní životní silou, a když se to stane, uvidíte věci jinak. Budete rozumět více a rozumět jiným způsobem než dříve. Ať vás stromy učí. Dejte jim vědět, že jste horlivým studentem, řekněte jim, jak moc se chcete učit.

Každý den zahajte se stromem. Dotkněte se ho, milujte ho a zavolejte Síť Světla, aby s ním byla spojena. Po několika minutách se zeptejte: „Co pro tebe mohu udělat? Co chceš, abych věděl? “ Učiňte tento kontakt se stromem zvykem, novým způsobem života. Toto společenství se stromem vám otevře svět. Rozpustí vaši lidskou aroganci a probudí vás ke spojení se všemi stromy. Vezměte si to za úkol a plňte jej. Brzy uvidíte rozdíl ve vašem životě. netoflight.org.

Milovaná rodino, ve vašem světě je stále více laskavosti, pomoci, krásy a lásky, než si můžete uvědomit, zejména v době zmatku, jako je nyní. Buďte bezstarostní, energie, kterou vyzařujete, pomáhá rozptýlit negativní pocity u ostatních.

Všechny světelné bytosti v tomto vesmíru vás ctí za vaše vytrvalé odhodlání pomoci pozemšťanům probudit se a posunout se vpřed, aby projevili Zlatý věk planety.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |