Home > > Matthew Ward - 11. srpna 2011

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 11. srpna 2011


S láskyplnými pozdravy od všech duší na této stanici, tady je Matthew. Několik desetiletí bylo málo důkazů o tom, že život Země byl zachráněn. Nikdo neměl žádnou představu o tom, že se odehrává významný a bezprecedentní život. První desetiletí tohoto tisíciletí však bylo naplněno událostmi, které motivovaly myšlení lidí. Nyní jsou významné změny nepochybné.

Mise, které mají zásadní význam, je mnohem snazší vybírat nebo přijmout v dohodách před narozením než je provádět ve třetí hustotě, kde je hojná temnota. Prezident Obama se postavil proti nejtemnějším temným, co nastoupil do úřadu, a i když se jeho světlo nezmenšilo ani o píď, stres z odporu vůči tomu, co chce dosáhnout pro Zemi a všechny národy, si zjevně vybral svou daň.

„Odborníci“ nevědomky přidávají zmatek, protože nevědí, proč se věci dějí. Diagnózy a projekce mohou vycházet pouze z minulosti a historie se nebude opakovat. Dlouhá doba duality sloužila karmickému účelu ve vašem světě a končí.

Mnozí, kteří se ještě nevzbudili, nevědí, že dokáží cokoli. Ale nebyli by na Zemi, kdyby nebyli vybaveni k tomu, aby zvládli nepřízeň osudu, pomoc zvítězit nad nepřízní je důvod proč jste se rozhodli tu být! Ve spícím stavu nechávají svou intuici také spící a nechápou, že zveřejnění a reformy, které budou rychle přicházet, jsou konečnými kroky vedoucími ke Zlatému věku Země a budou se bát. Strach je to, co způsobí, že jejich cesta bude hrbolatá, ale ani to nechápou.

Když nejvyšší vesmírná rada naplánovala Zlatý věk, předpokládalo se, že některé duše, které se během přechodného období inkarnují, podlehnou omezením třetí hustoty a zapomenou na svou chuť být jeho součástí. Zejména zapomnětlivé duše jsou ti, kteří chtěli dokončit karmu třetí hustoty, aby se mohli vyvíjet s planetou ve čtvrté hustotě, ne-li fyzicky, pak v Nirváně, vašem duchovním světě, který stoupá spolu se Zemí. S vědomím této možnosti rada moudře zahrnula do plánu mnoho dobrovolníků z duchovně a intelektuálně vyspělých civilizací, aby se stali předvojem a pomáhali zapomnětlivým duším v rozsahu, v jakém jsou vnímaví.

Vaše nejpřednější pomoc jako pracovníků světla je zmírnit strach. Energie vašeho klidu a důvěry vyzařuje k blízkým. Důležité je také sdílení vašich znalostí s tím, kdo je ochoten naslouchat. Někteří se nad tím zamyslí, ti, kteří jsou na pokraji probuzení, to přijmou a jiní budou reagovat negativně.

Jednotlivci, jejichž pevné přesvědčení je založeno na falešné náboženské dogmě a nesprávné vědě, budou nejodolnější. Jejich přesvědčení je základem jejich života nebo jejich živobytí. Všichni tito lidé potřebují soucit a porozumění - budou moci přijmout pravdu poté, co přejdou do Nirvány.

i. Duchovní evoluce přichází, když je ten správný čas, aby vaši milovaní lidé měli vědomé uvědomění si všeobecného poznání a duchovně rostli.

Čím více je duše vyvinuta, tím více ji inspiruje pomáhat ostatním vyvíjet se, a tím i roste. Sjednocený účel některých civilizací ve vyšších hustotách vyzařuje jejich intenzivní světlo na populace s nižší hustotou, aby jim pomohl pokročit, a někteří z vás přišli z těchto civilizací, aby vyzařovali vaše světlo, aby prospěli méně vyvinutým duším na Zemi.

Zatímco pracovníci světla s mnoha životními zkušenostmi v životně důležitých oblastech jsou v pozicích vlivu, většina z vás plní své poslání jen být světlem. Nechť váš život ilustruje mírumilovnost, která spočívá v důvěře vnitřnímu hlasu, že Zlatý věk je na blízkém horizontu, a v kontinuu.

Vlády nebudou konfiskovat zlato jednotlivců, multi-biliony dolarů ve zlatě nelegálně shromážděné ilumináty změní majitele.

Masakr v Norsku nebyl „falešnou vlajkou“. Pachatel je příkladem toho „špatného“ v nejhorších lidech.

Zvířata na úrovni duše souhlasí být v potravinovém řetězci, brutalita, které jsou nyní vystaveni, se změní na laskavé zacházení a vděčnost za jejich službu lidem. Všechna zvířata budou ctěna a respektována jako duše, které jsou.

Ani absorpce světla, ani život ve zlatém věku nevyžaduje veganskou stravu. V lehčích hustotních rovinách se vaše těla stanou přiměřeně lehčí a mnoha už nebude zvířecí maso chutnat.

Čtvrtá hustota není přesný „stav“ nebo evoluční stanice duše oddělená od třetí hustoty neměnnou bariérou, žádná hustota není. Všechno v tomto vesmíru je energie, která proudí, nebo více vědecky expanduje a smršťuje se, a energie nemá žádné omezené prostory. Hustoty byly očíslovány pouze pro vaše pochopení, jako symbol pokroku duší postupujících kupředu k vibračním úrovním, které nabízejí nové příležitosti učit se a vyvíjet se, a každá hustota má mnoho takových úrovní. Navíc, duše čtvrté hustoty může vstoupit na třetí nebo nižší, v závislosti na délce života jejích osob. [Kapitola „Kumulativní duše“ v Zjevení pro novou éru komplexně vysvětluje mnoho osobností duše., 7. ledna 2007]

Třetí hustota je obzvláště náročná na prožívání, protože zahrnuje tolik úrovní a rozdíl mezi její nejnižší a první úrovní čtvrté hustoty je stejně dramatický jako noc a den. Evoluční proces ze třetího na čtvrtý by se dal přirovnat k objektům stoupajícím do kopce. Při bližším pozorování můžete vidět, že nejen že se pohybují různými rychlostmi, ale někteří jdou rovně nahoru, jiní se pohybují cik cak, a někteří odpadají za objekt, který kdysi použili k cestě vpřed.

Před nějakými sedmdesáti lety byla velká většina obyvatel Země schoulená na úpatí hory. Od té doby mnozí udělali tolik postranních kroků, že jsou sotva v polovině, některé duše tak daleko zaostávali, že vidí pouze horu v dálce, a mnoho dalších vylezlo tak rychle a pevně, že mají téměř dosah vrchol hory - a této poslední skupině říkáme: „Hurá! “

Ve Zlatém věku budete moci komunikovat telepaticky, ale mluvení nahlas bude stále důležité a příjemné. Když jsou telepatické konverzace opět samozřejmostí, budete moci komunikovat telepaticky s lidmi, jejichž jazyky jsou odlišné, protože proces překladu je neodmyslitelným aspektem telepatie.

Karma není nutně odlišná pro každý život. Na rozvíjející se úrovni, kde karma existuje, se reinkarnující nejčastěji pokouší o úspěšné dokončení téhož ponaučení, které se v jiných životech osobnosti duše rozhodli udělat, ale selhaly.

Všechny duše mají svobodnou vůli bez ohledu na jejich stav vývoje, ať už žijí v duchovních světech nebo fyzických civilizacích, nebo jiných umístěních ve vesmíru. Volby svobodné vůle všech, kteří žijí ve Zlatém věku Země, budou ve světle, protože v těchto vysokých vibracích nemůže existovat žádná tma.

Zlatý věk byl takto pojmenován, protože život v tomto světě je fenomenální kontrast k minulým tisíciletím života na Zemi. Všechno, co je založeno na temnotě, bude na začátku pryč, ale vy a vaše planeta stále cestujete, a budete stále objevovat úžasné „nové“ znalosti a schopnosti. „Nové“ je v uvozovkách, protože vaše duše mají všechny znalosti a schopnosti, stačí se s nimi vědomě dostat do kontaktu.

Kromě světla vyzařovaného z osvícených duší v duchovních světech a fyzických civilizacích, technologické pomoci posádek v tisících lodí ve vašem nebi a blahodárného vlivu vašich členů vesmírné rodiny, kteří mezi vámi žijí, jste obklopeni neviditelnými pomocníky - vaši průvodci, strážci brány a andělé, kteří v případě potřeby posilují své úsilí. Andělé v nižších říších ztělesňují vedení a ochranu. Duchovní průvodci, jejichž odborná zkušenost je často rozdílem mezi zakopnutím o něco a náhlým pochopením. Lidé přírody - různé druhy duší, které nazýváte Devickým královstvím, které vám mohou pomoci najít špatně umístěné klíče od auta nebo náušnice. Neskrývají je, to je klam! Nebo připomenou něco, co jste chtěli udělat. Tyto nesčetné duše, všichni vyslanci Boží, jsou všudypřítomní pomocníci.

Pokračujte ve své cestě radostně s vědomím, že jste Jednota v Kristovském světle, nekonečné, věčné, bezpodmínečné, láskyplné podstatě Stvořitele, kde všechny duše mají svůj počátek.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |