Home > > Matthew Ward - 11. září 2006

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 11. září 200616.9.2001
Zástupce skupiny, která v New Yorku odešla při 11/9 by chtěl promluvit.

Nejvíce láskyplné jsou duše, které náhle odejdou. Mnozí z nich mají pocit, že jsou s touto říší obeznámeni a pamatují si, že to věděli a že se na úrovni duše dohodli na účasti. I tak je to nepatrné pohodlí pro milující duše, které zanechali bez rozloučení. Ujišťuji vás, že pokoj, něha a porozumění obklopuje každého člověka, který tehdy opustil Zemi, světlo převládá nad temnotou! Přesně proto to inkarnované zlo spáchalo na vaší planetě. Zoufalství temnoty vyvolalo tuto zdánlivě nevysvětlitelnou agónii a inspirovalo k vyvolání války, jako „spravedlnosti pro ty, kteří zemřeli“. Válka ve skutečnosti znamená vytvořit ještě větší negativitu, než jakou vytvořil globální smutek ve snaze ředit a pak uhasit světlo. Tyto síly chtějí, abyste byli ve strachu, v nenávisti, chtějí, abyste požadovali spravedlnost prostřednictvím většího zabíjení a ničení. Tyto temné síly vědí, že cyklus násilí zvýší jejich zhoubné držení v těchto časech kritického výběru mezi světlem a temnotou. Vybrat si musíte. A musíte si vybrat SVĚTLO!
Žádáme vás, abyste otevřeli oči, abyste jasně viděli, co se děje na Zemi, a povstali nad tragédii, která byla spáchána temnotou, kterou si ani nedokážete představit, pro kterou je celý váš svět postradatelný. Vidíme to odtud. Potřebujeme, abyste pomohli nesčetným pracovníkům světla povznést svá srdce a umožnit světlu, aby přišlo, tím, že utěší ty, kteří jsou v novém smutku. Musíte slyšet náš důvod. Pracujeme ve světle, abychom vám pomohli, a jsme navždy spojeni s vámi v lásce. Ano, matko, vím, že je pro tebe těžké uvěřit, že jsem byl vybrán předat poselství těchto duší. Nejsem v tom sám. Nemluvím jen za jejich kolektivní hlas, ale také za Radu Nirvány a všechny ostatní duše v této říši. Jiní mluví v jiných sférách, na jiných vysokých stanicích ve světle, a my všichni vás prosíme, abyste si vybrali mír a lásku.

22.9.2001

Události nejsou tak, jak byly předloženy veřejnosti. Nejsou to ti muži, které média prohlašují za „teroristy“. Prohlašují to vládní úředníci a média to opakují. Existují skryté příčiny a cíle, skryté strategie, které ještě nebyly odhaleny, a pachatelé nejsou ti, kteří byli tak rychle obviněni. Chápeme, proč mnoho duší věřilo, aniž by zpochybňovali úplnost, správnost a uvěřitelnost. Chápeme, že přijetí namísto analýzy bylo způsobeno enormností zásahů zamýšlených cílů a tisíci nevinných životů téměř současně odchozích ze života Země. Emoce přijímání těchto skutečností jsou příliš ohromující, aby umožnily duševní nebo emoční rezervu pro široké zpochybnění zjevných nedostatků v oficiálních zjištěních.
Zničení muselo být v takovém nemyslitelném měřítku, aby jeho hrůza mohla být natočena - a je tu sporná oblast, proč byly televizní kamery přítomny v časných okamžicích, a od té doby neúprosně vysílaly. Musela být tak šokující ztráta života, aby zastínila spekulace o nepravděpodobnosti pádu věží z uvedených důvodů. Okamžité vyhlášení „Toto je válka!“ poslouží zájmům skutečných pachatelů, protože vylučuje veřejné protesty za prokázání oficiálních závěrů.
Strach je jen jejich předposlední cíl. Konečným cílem je celkové planetární dobytí. To, co se stalo 11. září, je jen dalším strategickým krokem temných sil v jejich starověkém konfliktu se světelnými silami, jimiž bude vládnout planeta.

Vrchol temných sil nemá bydliště na vaší planetě, a i když se může a projevuje v lidských tělech, která se neliší od ostatních, není původem člověk. Tato síla je přesněji považována za silové pole nebo energetickou hmotu, která má schopnost ztělesnit jakoukoliv formu, kterou si přeje. Před tak dlouhou dobou, že si jen Stvořitel pamatuje, zanechala tato síla světlo a lásku, ve které a z níž byla stvořena, a od té doby je zraněna nepřítomností světla a lásky. Jediný způsob, jak může být rána této dutiny zhojena, je doplnění původními ingrediencemi.

Kdyby však tato síla přijala léčivou lásku a světlo, musela by ztratit svou temnou moc a to nebyla ochotna udělat. A tak ve svém trápení a dementní cestě po celou dobu udržuje svou moc hledáním a vytvářením důvodů pro negativní emoce.

Nyní můžete vidět, že za výzvou k pomstě, odplatě, a násilí a zabíjení ve smyslu pro „spravedlnost“ je vliv temných sil. Tento přístup nikdy neodstraní strach a pocity hořkosti, nespravedlnosti, deprivace, zrady. Nikdy to nezastaví děti, aby nevyrostly na mučedníky. Tyto akty doplňují cyklus negativity a zajišťují přežití temnoty skrze krveprolití, nenávist, hrůzu, úzkost, tyranii, předsudky, nejistotu, zármutek, smrt, nerovnováhu, podvod, korupci.

Temné síly za Zemí mají na planetě mnoho přisluhovačů, kteří jsou ochotni nabídnout vše, co vytváří negativitu. Silami, které jsou proti nim, jsou světelné síly, jejichž zbraně a brnění jsou láska, soucit a pravda.

Víme, že Bůh nenechá vaši planetu zničit. Není v naší kompetenci měnit průběh událostí, které jsou nyní v pohybu, ale je to v kompetenci mimozemských civilizací, které byly povolány Bohem, aby zachránili Zemi jejich technikou. Mohou zmírnit, nebo negovat určité druhy destrukce nebo znečištění. Není tedy třeba přemýšlet o hromadné likvidaci jadernou nebo biologickou zbraní. Jakýkoli rozhovor s těmito termíny je speciálně navržen tak, aby vzbudil strach v lidech. Víte, proč je strach nesmírně důležitý pro temné síly.

Z našeho pohledu je veškerá vojenská síla a tvrdá rétorika důkazem, že je pro temnotu čas zoufalství. Za těmito útoky je jejich vlastní strach, poznávajíce, že ztrácí své pozice na planetě.

15. října 2001

Vyhrožování antraxem je ďábelský plán, ale ve skutečnosti následky této antraxové hmoty jsou dlouhodobě mnohem méně škodlivé než prakticky nezpochybnitelné, pravidelně pokračující znečištění vašeho vzduchu, země a vody „chemtrails“.
Válka je další věc. Je samozřejmě také zlověstná s vehementně prohlášeným záměrem zničit zemi, v případě potřeby celou populaci, pro dobro všech ostatních zemí. Jak konkrétní země, tak i její obyvatelé jsou postradatelní, protože je to prostě země, která nemusí být obyvatelná. Dalším cílem je ropa.
Dodatečné světlo, které se vlévá z celé galaxie a za ní, aby vzkřísilo stále se zvyšující světlo generované a držené pevně světelnými bytostmi Země, je ve větším množství než před těmito událostmi. To mystifikuje temné síly. Ti, kdo žijí mezi vámi, jsou intelektuálně a technologicky nadřazeni lidstvu třetí zemské hustoty Země, ale nemají duchovní porozumění. Jsou blízko k tomu, že nemají žádné světlo ve svých duších, s výjimkou jiskry Stvořitelova spojení. Je to jejich volba, že odmítají přijímat světlo, které je neustále nabízeno. Asi se nenaučí, že zbožná příroda může projevovat nekonečné možnosti jednoduše tím, že je božská nebo světelná. Bytosti pohybující se od čtvrté do sedmé hustoty v intelektuálním, technologickém a duchovním vývoji také obývají vaši planetu v místech pod, na povrchu a nad povrchem. Mnozí z nich jsou členy vaší vesmírné rodiny, které můžete poděkovat za generování světla a také zakotvení obrovských světelných paprsků vyzařovaných z vyspělých civilizací mimo planetu.

Došlo ke zmatení o kritickém množství, kterého je třeba dosáhnout před tím, než může Země „vzestupovat“. Není to množství duší, nebo procento duší žijících na planetě, které tvoří kritické množství, nýbrž míra světla, kterou zde lze udržet. Tato masa byla dosažena a překonána a vzestup, jakkoli nepochopen, se děje. Země je ve svém vzestupném procesu a všechny duše, které jsou vnímavé ke světlu a změnily buněčnou strukturu, zvyšují duchovní čistotu a stoupají s ní v duchu.

Proces vzestupu je fyzický, ale není to cesta, kterou se lze vědomě zabývat! Fáze fyzického vzestupu, která bude následovat planetární očistění od negativity a konečná rozhodnutí jednotlivých duší, ještě není v blízkém horizontu. Ale v lineárním čase je to určitě dříve než později. Čím více duší se brzy probudí, tím jemnější bude očista, aby se dosáhlo uvolnění negativity před fyzickým vzestupem. Začátek této fáze bude nezaměnitelný - plánuje se, že bude předcházet vašim mimozemským přátelům, kteří se nakonec odhalí, namísto toho, aby zůstali jako dosud maskovaní mezi vámi kvůli bezpečnosti.

Duše, které odmítly přijmout světlo, prostě nebudou pokračovat. Jejich tělesná těla zemřou a registrace energie jejich duše je automaticky přenese do jiných destinací kompatibilních s jejich svobodnou volbou. Mnoho miliónů dalších duší, jejichž životy byly učiněny nesnesitelně ubohými péčí několika temných duší, opustí Zemi dobrovolně před tím, než začnou dny radostného cestování a začnou se věnovat vlastnímu zvolenému růstu, možná se vrátí prožít život v obnoveném Edenu. Mnoho milionů ji těchto důvodů již opustilo.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |