Home > > Matthew Ward - 13. října 2006

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 13. října 2006


Testování jaderného zařízení v Severní Koreji není znepokojující, ale potenciální rozsáhlé hladovění v této zemi je. Kim Jong-il není ovládán ilumináty. Tento bezohledný diktátor, kterého lze výstižně označit za „arogantního hrubého tyrana“, jak napsal jeden z autorů otázek, vidí sám sebe ještě silnější, když se ignoruje světový názor. Jeho egománie nezahrnuje sklon vyrábět arzenál jaderných zbraní, ale spíše ukázat, že může bránit jakémukoli zásahu do vnitřních záležitostí své země. Pro jiné národní vůdce je testování mnohem obtížnější, ale nikdo nemá zájem o otevření plechovky červů.

Energetické pole potenciálu Země jasně ukazuje, že invaze do Íránu zůstává stejnou možností, jaká byla od doby, kdy byl plán vytvořen. Energie, jakmile se dostane do pohybu v určitém směru, musí běžet svým směrem, a pokud se nezmění do pouhého temného momentu ve vesmírné historii, pokračuje svým tempem směrem k jejímu cíli. Cíl neúprosných temných myslí a srdcí, zcela mimo jejich šílenství nebo možná kvůli tomu, byl pozoruhodný v houževnatosti a zuřivosti. Energie v jejich kolektivních myšlenkových formách dosud nebyla dostatečně kompenzována světelnou energií kolektivních myšlenkových forem míru, harmonie a lásky.

Je to proto, že energie strachu, i když ne tak mocná jako energie světla, je neustále posílena kumulativním účinkem milionů duší na Zemi, které jsou naplněny některou formou strachu, vzteku, beznaděje nebo apatie v reakci na negativitu tyranie, klam, korupci, válčení a jiné násilí převládající na vaší planetě. Média hlavního proudu stále zajišťují, že v novinách a televizních a rozhlasových zprávách převládá „strach“. Nenechte se vtáhnout do šíření zpráv založených na strachu. Opakujte stále nutkání všech světelných bytostí v duchu a těle, žít v lásce a zůstat mimo strach.

Je nám smutno, že temné aktivity trvají tak dlouho a budou pokračovat ještě nějakou dobu. Tempo vzestupu Země nezpomalilo ani o píď, a to je zásadní. Dosažení roviny, kde převládá láska a světlo, je ve vašem lineárním časovém rámci stále v cíli v roce 2012 (pozn. překladatele – co se stalo, že v r. 2019 jsme stále na cestě.. ale to je ještě dlouhá cesta překladů).

Vyšší frekvence, do kterých Země vystoupila, zesilují všechny lidské vlastnosti, jak „dobré“, tak „špatné“.

Světlo je nezbytné ze dvou důvodů: duchovní evoluce a transmutace buněk založených na uhlíku na krystalickou formu, která může přežít ve vyšších vibracích, kam Země směřuje. Fyzické tělo bez dostatečného světla nemůže přežít. Toto je stále více zřejmé i nejhlubšímu lidstvu, které je odpovědné za usilování o světovou nadvládu. Zároveň duše neustále demonstrují své pozitivní vlastnosti různými způsoby. Je to také příležitost pro nerozhodné, aby zvolili život naplněný světlem.

Zesílení světla 17.10.2006 má pro individuální a planetární vývoj nesmírný význam. Soustřeďte se na touhu svého srdce po lásce a míru a božství každé duše. Požádejte o pomoc v pociťování pouze pozitivních aspektů „lidské povahy“, pomáhejte druhým prostřednictvím laskavých, soucitných a velkorysých činů a nesuďte. Vnímejte vděčnost za krásu a požehnání ve vašem životě. Síla vašeho srdce a mysli pracující v tandemu je prakticky bez omezení.

Sionisté úspěšně zakryli svůj chazarský původ a cíle v judaismu. Ohánějí se bezpečností Izraelců a každý, kdo nepodporuje jejich činy je označen za antisemitu. Jejich hnutí je vlastně součástí iluminátské globální sítě a nikdy nekonalo v nejlepším zájmu velké většiny židovských národů. V posledních stoletích byli skutečnými pronásledovateli Židů. Sionisté a jiní jako oni začali první a druhou světovou válku a financovali obě strany a jsou za holocaustem. Před šedesáti lety založili domov pro přeživší Židy tím, že vysídlili obyvatele země vybrané pro její geografickou polohu, která silně figurovala v plánech iluminátů a dnes slouží zamýšlenému účelu semeniště nenávisti, násilí a odvetných opatření. Proveďte si vlastní výzkum v této záležitosti.

Reptiliáni žijící na Zemi vypadají lidsky a o své reptiliánské DNA neinformují veřejným shape-shiftem. Nejde o rozdíl v duších, ale pouze v tělesných prvcích. Pamatujte, že existují jak „dobří“, tak „špatní“ plazi, stejně jako lidé. Reptiliáni, kteří jsou nesmírně inteligentní rasa, na seznamu vládních pracovníků nejsou nutně „špatní“, ale i tak by žádný seznam neměl být považován za správný.

Poté, co Rusko „vstoupilo do vesmíru“, Spojené státy vymyslely své vlastní vesmírné úspěchy, jako například Armstrongův filmový měsíc. Pod hrozivou hrozbou astronauti, kteří vědí o tomto a dalších podvodech s mimozemskými loděmi obklopujícími Zemi, mlčí.

Pracovníci světla se nemusí „organizovat“, aby porazili kabalu. Nejde o masivní organizaci a počty těl, ale o kolektivní světlo duší na Zemi a paprsek světla z naší benevolentní vesmírné rodiny, které to splní.

Ilumináty řízená média neinformují veřejnost o kruzích v obilí a o množství kosmických lodí jiných civilizací ve vaší obloze. Čína má mnohem větší zájem o budování vlastní silné ekonomické základny než o zničení Spojených států.

Hlavním účelem programu Strategická obranná iniciativa, který byl realizován během předsednictví Ronalda Reagana a který se běžně nazývá „Hvězdné války“, je podniknout ofenzívu proti jiným civilizacím nebo iniciovat válku ve vesmíru. Dost to vypovídá o míře šílenství těch, kteří věří, že technologie zbraní navržená na Zemi by mohla být lepší než technologie civilizací se schopností meziplanetárně cestovat, nebo se neviditelně vznášet, pokud si nepřejí zveřejnit svou přítomnost.
Ti, kdo vidí ve venezuelském prezidentovi Chávezovi světlo, mají pravdu, stejně tak i ti, kteří vidí britského Blaira a kanadského Spencera jako loutky Illuminatů.
Epidemie Alzheimerovy choroby a jiná demence je do značné míry způsobena toxiny, které jsou záměrně zaváděny do vašeho ovzduší, vody a půdy, totéž platí pro symptomy diagnostikované jako ADD a ADHD. Účinky chemického znečištění, jako jsou mikroby uvolňované prostřednictvím „preventivních“ inokulací a chemtrailsů, zhoršují léky předepsané pro tyto a další rozšířené duševní, emocionální a fyzické oslabení. Uvědomte si, že znečištění a očkovací látky a jejich výsledné nepořádky skončí!

STARŠÍ S DEMENCÍ (kapitola z knihy Voices of the Universe)
S: Co se děje se staršími lidmi, kteří nejsou v kómatu, ale mají demenci?

Je to stejně individuální jako každá duše. Pokud však mluvíme obecně, existuje celá řada možností. Je-li péče laskavá, těla odrážejí mírumilovnost duše. Duše si je samozřejmě vědomá, ale není žádné vědomé myšlení, které byste považovali za racionální. Toto období může být odměnou duše, protože zažila těžké traumata během současného života a respektující, starostlivá péče je psychicky uzdravuje během inkarnace, místo čekání na uzdravení v Nirváně. Nebo mohou dosáhnout stejného druhu karmického vyvážení poté, co s nimi bylo v předchozích životech špatně zacházeno.
Pokud není léčba těchto starších lidí laskavá nebo svědomitá, může to být karma. Mohli se rozhodnout, že budou sloužit jako lektoři pro duše, které mají na starosti jejich péči, a nabídnou jim příležitost vyvážit své zkušenosti z předchozích inkarnací, když byli ve stavu demence nebo prostě staří a slabí, byli zanedbáni nebo se s nimi zacházelo s opovržením nebo dokonce brutalitou. Nebo mohou dosáhnout své vlastní rovnováhy, která v jiném životě způsobila utrpení starých lidí v jejich péči. Nebo mohou sklízet to, co zaseli během tohoto života daleko od volby jejich duší, a pokud ano, může to být božská milost. Jejich duše mohly požádat o příležitost dosáhnout rovnováhy tím, že absorbují dostatek světla, aby se na fyzické cestě se Zemí dostali do vyšších vibrací. I kdyby fyzická smrt přišla před dokončením vzestupu planety do čtvrté hustoty, duše těchto lidí by se vyvinuly do tohoto světelného stavu.
Mnoho miliónů nežije v souladu s volbou svých duší, obvykle se rozhodnou ukončit svůj fyzický život tím, že odejdou ve velkých skupinách epidemií nemoci, ekologickou katastrofou, masakry v občanských válkách, nebo hladověním v zemích hladomoru. Nicméně, jednotlivci, na které se ptáte, žijí podle svého zvoleného karmického prožívání.
Vím, že jste byli také požádáni starší populací o sebevraždu asistovanou lékařem nebo i eutanazie se zdá milosrdnější než ponechání toho, co se zdá být pouhou existencí bez jakékoli zjistitelné kvality života. Naštěstí, vzhledem k tomu, co jsem vám právě řekl, to není pravděpodobné!
Zaprvé, váš zákon, který povoluje sebevraždu asistovanou lékařem, jasně uvádí, že o to mohou požádat pouze ti, kteří mají zdravou mysl - nemůže být požadována jménem osob postižených demencí. Vidíme jako nešťastné, že tento zákon je silně protichůdný vůči lidem, kteří si nepřejí, aby jakýkoli fyzický život skončil bez ohledu na stav oslabení nebo nesnesitelné bolesti, a všem osobám by odepřely právo rozhodnout se ukončit tento druh utrpení. Koncept toho, co nazýváte „asistovanou sebevraždou“ - což určitě není to, na co odkazujeme, byl vytvořen v Nirváně a „filtrován“ lékařům a dalším, kteří upřednostňují povolení této možnosti.
Lidé, kteří využili této pomoci, dokončili misi svých duší a reagovali na tiché nutkání svých duší odejít. A je k tomu dobrý důvod. Je nesmírně traumatické pro duši, která dokončila své celoživotní mise, aby pokračovala v těle, které již nemá ani zbytek kvalitního života pro udržení zdraví duše. Škody, které duše utrpí, když jsou nuceny pokračovat v tomto fyzickém prožitku, se dlouho a komplexně léčí v Nirváně.
Pokud jde o eutanázii, čistou a jednoduchou, jiní chladně rozhodují, kdo by měl být zabit. V této fázi planety by trvalé světlo nedovolilo masovému myšlení posuzovat, které fyzické životy by měly být ukončeny.
Zatímco starší lidé mají v tomto okamžiku srdcervoucí starostmi o své rodiny, během několika let to nebude problém. Jak jsem zmínil dříve, jak Země pokračuje ve svém vzestupu do vyšších vibrací, lidé vnímaví na světlo, které na ně nepřetržitě vyzařuje, s ní fyzicky cestují do světlejší hustoty. Absorpce světla nejenže přináší duchovní jasnost, ale také mění tělesné buňky na krystalickou strukturu, která nebude degenerovat jako buňky třetí dimenze. Nemoci, které nyní ovlivňují mozek, spolu se všemi dalšími chorobami, které se šíří ve třetidimenzionální Zemi, nebudou existovat, jakmile bude planeta bez nižších frekvencí

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |