Home > > Matthew Ward – 12. srpna 2014

Suzy Ward - kanály Matthew Ward – 12. srpna 2014


S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Ebola byla vyvinuta v laboratořích iluminátů téměř před 40 lety. Záměr byl dvojí: vytvořit pandemii a vyvolat strach.

I dnes je riziko Eboly závažné. Byla to opravdu děsivá nemoc. Rychle se šířila a stála mnoho životů, než byla pod kontrolou. Její vypuknutí mělo za následek nekontrolovatelnou negativitu kvůli velkému počtu obětí, zármutku, chaosu a strachu. Zdravé osoby s patřičnou léčbou se mohou uzdravit, stejně tak u jakékoli závažné nemoci. Osoby, které zemřely, měly slabé imunitní systémy, nebo jejich systémy byly vážně ohroženy únavou péče o pacienty. Zamýšlené úrovně negativity tentokrát ilumináti nikde nedosáhnou. Ani v jejich dalších, relativně nedávných pokusech devastovat obyvatelstvo Země (SARS, N1H1, očkování).

Vědci v řadách dělníků světla neutralizovali viry ve vakcínách, takže selhal jejich pokus o odstranění miliard lidstva, které Henry Kissinger, vrchol iluminátů, nazval „zbyteční jedlíci“.

AIDS byl vyvinut v laboratořích asi pět let po viru Ebola. V očích iluminátů byl mnohem úspěšnější. Příznaky Eboly jsou téměř okamžité. SARS, N1H1 a AIDS, který se šíří částečně kontaktem a částečně tzv. „léčbou“ HIV, se vyvíjí velmi pomalu a přenášejí je zdánlivě zdraví jedinci. Od intoxikace obyvatelstva má přirozený průběh. Umožnil milionům, kteří na něj podlehli a jejich blízkým naplnit volby ve smlouvách o duši.

Viry AIDS a Ebola byly vyrobeny a uvolněny před volbou Gaii, aby její lidská populace nebyla masově vyhlazována jakýmkoliv způsobem. Před 30 lety mezi lidmi bylo mnohem méně světla a těla byla náchylnější k chorobám.

Proti nemocem, toxinům v chemtrails a potravě, únavě a pro posílení imunitních systémů pomáhá světlo. Zdraví usnadňuje poselství z duše dosáhnout vědomí. Vaše duše vám říkají, abyste se prokoukli iluzi, otevřeli své mysli a srdce realitě toho, kým jste. To je vzestup.

Stále vyšší hladiny energie na Zemi nyní produkují různé fyzické, duševní nebo emocionální anomálie, jako je bolest, výkyvy nálady, naléhavost jednat na podněty, nervozita, zmatenost, únava, zapomnětlivost, přetížení hrudníku, deprese, nevolnost, vyrážka, pálení žáhy, zácpa, průjem nebo celková slabost. Pokud je jeden systém těla slabší, je náchylný k jakémukoli znepokojujícímu stavu. Pokud jsou tyto pocity nebo stavy způsobeny zvýšenými vibracemi měnícími buněčnou strukturu z uhlíku na krystalickou, zdraví jedinci se rychle přizpůsobí a symptomy zmizí až do příštího nárůstu energie, po němž následuje další rychlé přizpůsobení, a tak dále. Čím více světla v těle, tím méně viditelné účinky.

Příznaky spojené s vzestupem mohou být také náznaky rozvíjejícího se zdravotního problému. Pokud příznaky trvají, nebo se zhoršují, obraťte se na lékaře, nejlépe „holistické“ nebo „alternativní“, kteří vědí, že léky na předpis mohou zhoršit stav, zatímco přírodní složky ve správných dávkách mají zlepšující účinky.

Je zde další důležitý faktor. Pro vyvážení jiných životů nebo dokončení nedokončených karmických lekcí si některé duše volí těžké onemocnění, chronické vysilující onemocnění, hlubokou depresi nebo nenormální duševní fungování. V takových případech ani ti nejzkušenější odborníci v oblasti zdravotnictví nemohou úspěšně zvládnout tento stav, a ani pracovat s energií. To neznamená, že energie lásky-světla nemůže nemocné oslovit, jen duše nepovoluje aktivaci samohojících mechanismů svých těl.

Každý může posílat láskyplné světlo komukoli, energetické proudy se dostanou do zamýšlených destinací, protože ve vesmírném vědomí neexistuje žádné oddělení, vědomí je Jednotou všeho. Fyzický, duševní nebo emocionální stav nikdy nezpožďuje osobní vzestup jednotlivce, který žije v souladu se smlouvami o duši.

Geneticky modifikované potraviny jsou obecně považovány za mnohem škodlivější, než ve skutečnosti jsou. Nebezpečné jsou chemikálie ve zpracovaných potravinách, hnojivech, herbicidech a léčivech a steroidy a antibiotika podávaná hospodářským zvířatům.

Nejvíce naplněné světlem jsou ovoce a zelenina. Doporučujeme ekologicky pěstované produkty, maso ze zvířat, u nichž je prokázáno, že neobsahují žádné přísady a mořskou potravu přirozeně pěstovanou, nebo chovanou a pozitivní myšlenky o jídle. Pozitivní myšlenky, vděčnost za jídlo, jsou mocné a slouží vašemu nejvyššímu dobru.

Krystalická buněčná struktura těl bude prospívat na ovoci, zelenině, ořeších a zrnech. Maso a mořské plody již nebudou chutné, potravinové alergie vymizí.

Samoléčebné mechanismy těl odolávají nebo snižují nejškodlivější účinky, pokud imunitní systémy fungují optimálně. Pro udržení tohoto stupně imunity je světlo, nejlepší způsob, jak absorbovat světlo, jsou pozitivní myšlenky a pocity. V tomto ohledu mějte na paměti a buďte vděční, že posádky kosmických lodí využívají své technologie k neutralizaci nebo snížení toxinů v chemtrails, radioaktivních prvcích a všech dalších znečišťujících látkách v zemi, nebi a vodě.

Absorpce světla je přirozenější pro osoby, jejichž životní styl je vyvážený. Užívejte si přírody, samotu, rozvíjejte talent, buďte laskaví a klidní, čtěte a poslouchejte hudbu. Monatomické zlato, nejlépe zvyšující funkce mozku a duchovní jasnosti, také posiluje imunitní systém.

Chronická únava se nevztahuje k vzestupu, ale tělo je vážně nedostatečné – nemoc, metabolická nebo hormonální nerovnováha, dehydratace, potravinové alergie. Intenzivní znepokojení může udržovat nízkou hladinu energie. Dlouhodobé vystavení emisím z počítačů, televizorů a mobilních telefonů, chemikálie v lécích na předpis, dieta postrádající výživné potraviny, účinky znečišťujících látek a emoce bez světla jsou další možnosti.

Ať už hluboce potlačené nebo vehementně vyjádřené, pocity jako strach, hněv, zášť, vina, výčitky svědomí, hořkost a žárlivost a nevyvážený vztah („nízkoenergetická“ osoba má emocionální systém převážně ženský a druhá dominantně mužský, bez ohledu na pohlaví). Nevyvážený vztah může být mezi celoživotními partnery, sourozenci, rodiči a dítětem, zaměstnavatelem a zaměstnancem, sousedy, přáteli, spoluvlastníky - dva jednotlivci v jakémkoli vztahu, který vyžaduje častý úzký kontakt.

S vědomím, že energie je světlo a světlo je životní síla těla, osoba s mužskou energií odčerpává život člověka, jehož energie je ženská. Když je takové uspořádání karmické, málokdy je to celoživotní. Lekce je kompletní, když „unavený“ člověk podnikne kroky k nápravě vztahu nebo ho opustí. Pokud to tato osoba neučiní, výraz „on-ona bude mou smrtí“ není daleko od pravdy.

Některé smlouvy o duši zahrnují rozdělení cest tak, aby oba jednotlivci mohli zažít lekce života s ostatními lidmi. To se často týká partnerů, kteří mají děti. Všichni v rodině se rozhodli, že získají učení, které jim nabízí rozdělený vztah rodičů. Jiné smlouvy vyžadují, aby oba jednotlivci uznali potřebu zlepšit svůj vztah a dosáhli změny. Protože však nikdo neví, co je v její smlouvě, duše dává poselství. Osoby v nevyvážených vztazích mají možnost ignorovat vedení duše - když tak učiní, v dalších životech dostanou více příležitostí „učit se“.

Nemoci nezmizí, dokud populace neabsorbuje dostatek světla, aby věřila, že může být bez onemocnění - víra vytváří realitu. To se týká i omlazení vadných orgánů a rostoucích chybějících končetin. Regenerace a restaurování nepřijdou naráz, protože tyto procesy také vyžadují víru.

Lidé, kteří nepochybují, že se mohou zotavit z paralýzy, nebo že jejich srdce budou fungovat bez kardiostimulátoru, zvládnou tyto úspěchy dříve. Je to záležitost toho, kolik světla proniklo myslí, tělem a duchem. V tuto chvíli si většina ve vašem světě nemyslí, že je možné nahrazení zubních protéz novými zuby.

Jednoho dne bude každý ve vašem světě znát nejen to, jak jsou vaše těla skvěle navržená, ale také že jste nádherně mocnými dušemi.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |