Home > > Matthew Ward – 3. srpna 2014

Suzy Ward - kanály Matthew Ward – 3. srpna 2014


S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Byli jsme dotázáni, zda vláda Spojených států měla ruku v sestřelení malajského letadla na Ukrajině. Naši kolegové v Nirváně nemluví o odpovědnosti - byla to „černá operace“ frakce CIA ovládaná ilumináty. Stejná síla, která podporuje proruské separatistické hnutí na Ukrajině.

Tato frakce funguje nezávisle na dohledu všech vlád, nerespektuje žádné státní hranice. Všude, kde jsou někteří občané nespokojeni se svými volenými vůdci, agenti buď podněcují, nebo zhoršují povstání, aby zvýšili napětí. Implikují vhodné národní vůdce a pomáhají disidentům získat zbraně a zásoby.

Mezinárodní síť iluminátů byla tak silně oslabena, že už nejsou prvořadou silou. Zahájili dvě světové války a v každé z nich vydělávali na obou stranách.

Drtivá většina vaší populace netuší, že volatilita na Ukrajině a havárie letadla jsou součástí transformačního procesu. Veřejnost neví, že ty srdcervoucí tragédie pro každého, kdo ztratil milované osoby, jsou zážitky, které oni a jejich milí vybrali pro rozvoj duše - cíl každé duše - a to je stejné s těmi, kteří jsou zapojení do militantních aspektů.

Tisíce dětí ze zemí Střední Ameriky přišly do Spojených států bez dozoru hledat bezpečí. Rodiny, které je tam posílaly, jednotlivci, kteří je vedli přes hranice, a lidé, kteří způsobují násilí ve svých rodných zemích, zažívají to, co si vybrali ve smlouvách o duši.

Je také pravda, že ne každý, kdo umírá, truchlí, nebo je zraněn, bezdomovec a zoufalý, si vybral tyto zkušenosti. To je případ krveprolití a ničení v Gaze. Tam, stejně jako ve všech ostatních místech, kde existuje tvrdost a trauma, které nejsou součástí smluv, vstoupí božská milost. Všichni, kteří vytrvají získají skok ve vývoji a každý člověk, jehož život je zkrácen, získává plné uznání všech ustanovení smlouvy. Ti, kteří přecházejí do Nirvány, se radují a posílají milovaným duším na planetě záblesk světla.

Karma není ani dobrá, ani špatná. Je to dar božské milosti, aby ztělesněné duše mohly mít zkušenosti, které se liší od jiných životů a dosáhly rovnováhy potřebné pro růst duše. Duše se rozhodnou narodit tam, kde podmínky nabízejí prožitek, který si vybrali. To může vyvolat dojem, že konkrétní karmické lekce ovlivňují celý stát.

Hlavním důvodem, proč vláda USA nereaguje na potřeby občanů, je to, že někteří členové Kongresu jsou ilumináti a jiní jsou jimi financováni, podplaceni nebo vydíráni. Ze všech zemí, které nazýváte „industrializované“, mají USA nejvíce externě kontrolovanou vládu - Federální rezervní systém, nadnárodní korporace, zdravotnictví a související průmyslová odvětví a agentury mají velké slovo v tom, co dělá kongres.

V četných poselstvích jsme hovořili o silných duších, které souhlasily, že poskytnou těžké strádání, které masy duší potřebují k dořešení karmy třetí hustoty. Pak se tyto silné duše měly spojit se světelnými silami. Místo toho se stali chamtivými a zamilovanými do moci a kontroly a odmítli respektovat jejich smlouvu před narozením. Tito jedinci jsou ilumináti a jejich činnost odsunula pokrok o deset let.

Tempo vzestupu Země nebylo ovlivněno, ale vaše společnost byla. Hlavní plán zlatého věku byl navržen tak, že když se Barack Obama stal prezidentem USA v roce 2008, váš svět měl podpořit úsilí o sjednocení všech národů v míru a harmonii s přírodou v souladu s vizí Gaii. Útok iluminátů proti tomuto cíli byl neúprosný. Světlo však již zničilo jejich mezinárodní síť, snížilo efektivitu jejích pozůstatků a povzbudilo expanzi místních hnutí po celém světě a stále úspěšnější jednání v zákulisí.

Soudní spor proti Obamovi ukazuje na vážný problém země. Nejkonzervativnější část republikánské strany také omezuje schopnost vlády reagovat na potřeby lidí. To neznamená, že jsou tito jedinci v řadách iluminátů, prostě chtějí, aby země běžela podle jejich přání a filozofií. Ostatní republikáni s nimi hlasují jako blok, a často to neprospívá většině občanů.

Dokonce i vrchol temných sil má jiskru světla, jinak by neexistovali. Světlo je nejsilnější silou ve vesmíru, úplným vědomím, složkou duší a životní silou každé živé bytosti. Je stejnou energií jako láska, je podstatou Stvořitele, zdrojem všeho, co existuje. Přichází do tohoto vesmíru skrze Nejvyšší Bytost (bůh apod.) Proto je víra a věda jedno a to samé: světlo kolísající na jedné frekvenci nebo jiné.

Vraťme se však k počátkům celého života ve vesmíru. První vyjádření Stvořitele samého vytvořilo říši Krista. První duše, archandělé, sama říše jsou čisté světlo. V neznámém čase Stvořitel věnoval archandělům dar svobodné vůle a síly projevu. Mohli využít energii Stvořitele, aby učinili vše, co si představovali. Ve svém prvním procesu spoluvytvoření stvořili další úroveň andělů, bohů a bohyní. Tyto duše byly také čistým světlem.

Archandělé měli v určitém okamžiku představu o fyzických formách duší, které si to přáli - to byl původ DNA a prvků „stavebních bloků“ těl. Uvnitř DNA byly fotony, které nepřetržitě absorbují a vyzařují světlo, které produkuje těla s krystalickými buňkami, které obsahují kosmické vědomí a mají schopnost žít ve vibracích nejvyšších nebeských rovin.

Nakonec některé duše, jejichž negativní činy je zbavily světla, využily své svobodné vůle k tomu, aby snížily DNA novějších, méně zkušených civilizací. Změny dělaly hustá těla s DNA obsahující elektrony, které mají mnohem méně světla a vibrují na mnohem nižších frekvencích než fotony. Redukce světla způsobila odpovídající snížení vědomí těchto civilizací, fungování mozku a délky života. Ztratili veškeré znalosti o svých začátcích, jejich oslabená těla byla náchylná k chorobám a jejich temperamenty zahrnovaly strach a všechny jeho negativní vedlejší produkty, jako je krutost, chamtivost, hněv, chtíč po moci, nespravedlnost, zbídačení, vykořišťování a nenávist. Nenávist není opak lásky, to je absence lásky nebo světla. To jsou podmínky civilizací třetí hustoty.

Není to tak, že by žádná těla na Zemi neměla fotony. V atmosféře je jich nepředstavitelné množství. Elektrony jsou však v naprosté většině obyvatelstva dominantní. Proto zaostávají v duchovním probouzení a vědomí. Proto máte elektrické a elektronické spotřebiče a platíte za jejich používání namísto volné fotonové energie. Způsob, jak vystoupit do úrovní, kde fotony převyšují elektrony, je zvyšováním množství světla v kolektivním vědomí.

Energie je neutrální. Myšlenkové formy, které jsou spojeny s energetickými proudy, jsou pozitivní - se světlem - nebo negativní - bez světla. Formy jsou vytvářeny myšlenkami, pocity a činy každé bytosti a kolektivně určují hustotu civilizace nebo stav duchovního a vědomého vývoje. Hmota a umístění hmoty a nemusí nutně jít společně. Proto má Země duši páté hustoty duchovně a vědomě, zatímco tělo planety je v počátečních stádiích čtvrté hustoty, a většina jejích lidí je ve stavu vývoje třetí hustoty. Zvířata a rostliny absorbují více světla než většina lidí, v tomto okamžiku je světlo v lidech od úrovně brilantní, až po jiskru k udržení těla naživu.

Každý člověk a každá věc ve vašem světě vydává vibrace v souladu s úrovní vědomí. To je určeno množstvím světla v každém z nich. Atomy v neživých objektech - oblázky, míč, hřebík, židle - mají minimální vědomí. Výjimky jsou krystaly a zlato, které mají vysoký stupeň.

Hladina vědomí v půdě je vyšší než u předmětů. Tak je to u slimáků, červů a hmyzu s krátkou životností (první úroveň vědomí). Výše na stupnici jsou druhy hmyzu, které mají dobře rozvinutou hierarchii a jasně definovaný pracovní systém.

Rostlinná říše má velmi vysokou úroveň vědomí. Stromy mají inteligenci a emoce, které by jen málo lidí považovalo za možné. Jdou daleko za schopnost žaludu vyrůst v dub a semínko jabloně, které umí nést ovoce. Drobná květinová semínka znají svou barvu, kdy a jak kvést. Obecně neviditelné, tedy neznámé duše v Dévickém království, které pracují ruku v ruce s celou přírodou, jsou také vědomě a emocionálně vyspělé.

Lidé a další vysoké řády v živočišné říši mají nejvyšší úroveň vědomí - instinkt, intuici, paměť, schopnost učení a uvažování a nejširší škálu pocitů. Pouze lidstvo (nejen na planetě Země) je obdařeno svědomím a darem Stvořitele - svobodnou vůlí. Ačkoli každá živá bytost a každá neživá věc slouží účelu evolučního procesu všech, tempo udává lidská populace.

Lidé se mohou rozhodnout jednat zbožně, podle svědomí, nebo naopak. Všechny ostatní formy života na Zemi fungují v rámci svých vrozených pokynů, které fungují v souladu s přírodou (nejvíce duchovně a vědomě jsou vyvinutí kytovci). Kolektivní volby lidí určují stav rozvoje civilizace. Jak se lidstvo vyvíjí prostřednictvím světla v duchovním a vědomém uvědomění, všechny ostatní formy na planetě a kolektivní vibrační emise prostupují celým světem. Jak svět postupuje, život se stává stále jednodušším a radostnějším! Pouze v nižších vibracích třetí hustoty vytváří civilizace všechny složitosti, které vznikly v negativitě.

Víme, že chcete dramatické změny k lepšímu. Cítíte, že je to někdy krok vpřed a dva vzad. Vaše média zdůrazňují drama, namísto úspěchů po celém světě. Reportéři neví o životně důležitém vývoji „za kamerou“. Pokud byste mohli vidět svůj svět jako my, byli byste ohromeni pokrokem, překážkami, které jste překonali, učením (upamatováním si), které jste zvládli! Zdravíme vás, předvoj světla na Zemi a obklopujeme vás bezpodmínečnou láskou.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |