Home > > Matthew Ward - 13. srpna 2005

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 13. srpna 2005


4. ... Je známo, že strach paralyzuje, a iluminátští mediální kontroloři - ochotné loutky temných bytostí mimo planetu - propagují strachem naplněné zprávy. Temní na planetě vědí, že energie strachu vytváří bariéru mezi duší a světlem, a stmívá světlo, když dostanete strach, a proto nemůžete absorbovat světlo, které na vás vyzařuje vaše rodina.

6. ... Energetické součásti strachu jsou zdrojem energie pro temné - zároveň vás světelná ztráta ze strachu vysiluje, posiluje je. Před invazí do Iráku, plánovanou léta před „11/9“, byla energie posilována nespravedlivě uvězněnými pod vlivem přesvědčování vůdci USA a GB. Ale jakmile ustoupil strach z globálního terorismu, který inicioval „9/11“, vrátila se laskavost.

8. ... Rostoucí povědomí o podvodech, které jsou základem této války a nečekaná síla irácké opozice vůči okupaci způsobila mnohem více úmrtí a zranění vojáků a mnohem větší ztráty bojových zařízení a zásob, než se odhadovalo. Bushův tábor je posedlý Íránem. Jsou přesvědčeni, že brzy budou ovládat většinu světové ropy, která zajistí vítězství při získávání všeho, po čem touží, a nezáleží na zákonech jejich státu, ani světovém názoru.

9. ... Oba teroristické činy jsou spáchány oběma frakcemi. Ne-Bushova frakce dodávala ochotným Iráčanům zbraně a činy jejich CIA teroristů přispěly k pokračování bitev. To, co se zdá být pouze americkou agresí, je vlastně iluminátský boj o stejný cíl.

11. ... Pokud se tento střet odehrává, na obou stranách vojáci odmítají bojovat v takovém počtu, že další boj je odsouzen k zániku. Objeví se zbraně, které nefungují, vozidla, která se nepohnou, rakety, které se rozprsknou - dokonce i velitelé iluminátů uvidí marnost pokračování.

12. ... V mé poslední zprávě jsem vysvětlil, proč Stvořitel učinil výjimku ve svém zákoně svobodné vůle. Nejedná se o svévolné rozhodnutí, pokud jde o použití jaderných zbraní na úrovni země nebo v nižší atmosféře, mohou exploze zničit těla, ale NE duše. Bez ohledu na to, jak těla umírají a jak tragická je smrt pro pozůstalé, duše nejsou poškozeny. To je způsobeno rozdílem v hustotách energie. Nižší hustota Země „tlumí“ účinky jaderné hmoty a může tak chránit duše v blízkém prostoru nebo na planetě. Ve vyšších frekvencích, nebo lehčí hustotě, kde duše žijí jako volné duše nebo astrálně cestují, byli poškozeni nukleárními výbuchy. Jakékoli pokusy o detonace za hranicí „cut-off“ budou neutralizovány technologií našich bojovníků, kteří to při všech pokusech úspěšně splnili.

13. ... Když Země prohlásila, že ona a její formy života nikdy nezažijí teroristické činy v měřítku 9/11, Bůh pověřil členy naší vesmírné rodiny, aby zasáhli do takových pokusů. Zásah nemusí bránit všem úmrtím a zničení, ale dramaticky snížil zamýšlený rozsah.

15. ... Je to intenzita světla, ke které jste přispěli. Dosáhla ke členům iluminátů, kteří ji přijali a stali se účinnými světelnými válečníky. Byli zajati svým vlastním strachem - strachem ze světla. Totéž se může stát i se zbývajícími temnými!

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |