Home > > Matthew Ward - 5. srpna 2005

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 5. srpna 2005


2. ... Vzrůstají obavy z napadení Íránu Spojenými státy. Plány na to nejsou nové a není to jeduná země, která by se vydala do války s jinou zemí. Jedná se o pokračování toho, co se děje v posledních staletích. Během této doby se hybnost energie budovala směrem ke globální nadvládě. Vzhledem k tomu, že se Spojené státy staly nejsilnější ze všech národů, jeho vláda se stala dobyvatelem, ale pracuje podle ambicí globálních iluminátů. V souladu s jejich dlouho zamýšleným převzetím světa se zaměřili na Írán jako druhou zemi na Středním východě po získání kontroly v Iráku. (pozn. překladatele – stejné prachy, co dali do rozmlácení Iráku, by měli dát na jeho obnovu)

4. ... Iluminátské uvažování o použití jaderných zbraní je důkazem jejich narůstajícího zoufalství, protože by to do značné míry zničilo jejich cíl převzetí - zneužití přírodních zdrojů a infrastruktury země a zotročení íránských pracovníků pod národním vedením iluminátů jako v Iráku. V jejich duševním stavu téměř šílenství, vidí jadernou válku jako svou jedinou možnost. Selhaly všechny jejich pokusy odpálit jaderné hlavice ve vesmíru, ať už jako rozsáhlejší terorismus než „9/11“, nebo pokus zničit kosmické lodě vesmírných pomocníků. Technologie mimozemských sil je oprávněna bohem v souladu s vyhláškou stvořitele.

6. ... Absolutně předurčená „budoucnost“ by znamenala, že Stvořitelův zákon svobodné vůle ve vesmíru by musel náhle a úplně skončit! Zákon svobodné vůle je kosmický zákon, který stanoví, že je přirozené právo všech duší, aby si vybraly svou cestu k duchovnímu osvícení, nebo zatemnění. Bez této svobody volby by neexistovala příležitost k růstu - každý život by byl ve vzorcích stanovených kumulativním prožíváním v tomto bodě. Duše, které dosáhly kontroly nad ostatními, by si ji ponechaly prostřednictvím svého vzoru a vzorování utlačovaných by zachovalo jejich postavení. Tak proč pokračovat v životě vůbec, pokud je to jen identické prožívání ad infinitum? Stručně řečeno, změna je nutná, a proto nevyhnutelná, a svobodná vůle je hybnou silou, která nabízí obnovu života a smyslu každého života. Kromě toho kosmos není statický ani nanosekundu, takže stagnace nemůže existovat v rámci jeho zákonů.

7. ... Při vládnutí v tomto vesmíru je boží zodpovědností dodržování zákonů stanovených Stvořitelem, včetně jedné Stvořitelovy výjimky z respektování svobodných vůlí: Nebudou žádné další jaderné detonace ve vesmíru. Proč jen „ve vesmíru“? Myriády duší žijí jako volné duše nebo cestují astrálně a někteří byli značně poškozeni kvůli jaderným válkám v jiných civilizacích. Existuje nesrovnatelný rozdíl mezi poškozením duše a poškozením těla. Vaše těla jsou jen dočasné bydlení, které jste navrhli před narozením, s genetickým dědictvím, které by vám nejlépe umožnilo zažít to, co jste zvolili pro vyplnění mezer v jiných životech, s cílem dosáhnout celkové rovnováhy. Tyto volby se stanou vaší smlouvou duše na celý tento život. Jak tělo zemře, může být ustanovení této smlouvy, a zda je smrt srdečním selháním nebo je roztrháno na kousky nebo otráveno ozářením, duše je nezraněná. Duše je věčná!

8. ... Když je duše v prostoru jaderného výbuchu ve vesmíru, je rozbitá a části jsou rozptýleny a pro uzdravení musí být všechny části znovu získány a znovu integrovány tak, aby všichni znovu zažili neporušené. Pro většinu duše najít všechny části je nesmírně obtížné, a když se to povede, je proces reintegrace složitý a zdlouhavý. Rozptýlené části mohou mít důsledky pro jiné duše. Části duše mohou vstoupit do těl, kde výsledná změna může buď zlepšit nebo znemožnit vybranou cestu rezidentní duše, nebo může být zajata temnými a tiše křičet pro záchranu. Poškozené duši pomáhají průkopníci a léčitelé v celém vesmíru, včetně Země. Zatím to nejste schopni chápat, takže jen krátce, jsou to odporné zbraně, které nejenže způsobují smrt, ale mají fyzické účinky na přeživší a často i následující generace těl.

12. ... Duše s duchovní integritou a odborností v různých oblastech řízení jsou připraveny. Mnozí, kteří byli obezřetní a vůdci v předchozích životech Země, se rozhodli vrátit se v této jedinečné době na planetu, aby dokončili základy, které začali pro tento den. Jiní jsou členové vaší vesmírné rodiny, kteří se dobrovolně přihlásili v tomto přechodném období. Neočekávejte, že budete vědět, kdo je kdo až do úplného odhalení objednávky a bezpečnosti osob. Do té chvíle také neočekávejte žádné přistání vašich pomocníků z civilizací mimo planetu. Buďte trpěliví. Vaši vesmírní bratři a sestry jsou stejně dychtiví jako vy.

13. ... Hlavní reformy, po kterých toužíte a na kterých jste pracovali, jsou po ruce. Ne všechny temné potyčky jsou minulostí. Buďte povzbuzeni vším, co vznikne. Tím je porážka temnoty mnohem blíž. Energetická hybnost jejich záměrů a akcí, které začaly před staletími, musí být odehrána a síla této hybnosti oslabuje s každým vybitím temného pohybu. Z blízkosti bodu vyčerpání se radujte. Všechny světelné duše urychlují změnu. Představujte si rajskou éru Země.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |