Home > > Matthew Ward - 15. brezna, 2019

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 15. brezna, 2019


Milující pozdravy od všech duší na této stanici.
Ptáte se na dve havárie Boeingu. Monitory pozemské Nirvány nevedí, jestli havárie zpusobila „normální“ porucha, nebo vzdálená manipulace. Ani v energetickém poli potenciálu to není zrejmé. Intenzivní odpor temných, kterí se pokoušejí odvrátit postup svetla, roztácí nízké obrátky.
U obou nehod jsou však známy dva faktory. Piloti nebyli na vine a jen velmi málo úmrtí bylo v souladu se smlouvami duše casove, nebo náhlým odchodem, a to i s prihlédnutím ke znacné flexibilite, kterou tyto smluvní ustanovení nabízejí. Proto je významná možnost, že letadla byla sabotována. Možná, aby zabila jednoho nebo více cestujících, vytvorila problémy pro výrobce letadel, nebo vštípila strach lidem, kterí musí používat letadla.

Jak moc naše ruzné jazyky prispívají ke komunikacním problémum a neúcte?
Zpusobení problému mnoha jazyky a dialekty bylo zámerem loutek temných sil, které snížily úroven genetického složení mladých civilizací, a implantovali myšlenkové vzory rozmanitých jazyku. Výsledkem komunikace, a nekdy i zámerne špatného prekladu jsou kruté reakce v dusledku nedorozumení. Nicméne, z našeho pohledu, za neúctu a boje muže i neuctivá interakce a neochota poprát sluchu jiným, posílená nálepkováním náboženských, politických a filosofických táboru. Vaše historie ukazuje, že tento trik byl skutecne úspešný. Temnota prospívá díky energii hnevu, nesouladu a násilí. Ustupuje jednote ducha v lásce k rodine, svobode, míru, spravedlnosti a prosperite. A tento duch roste. Vysoké vibrace ženské energie, které pricházejí, ukoncují dlouhé veky dominance mužské energie na planete.

Zhoubná energie nemá nic spolecného s pohlavím nebo sexuální orientací. Ve skutecnosti je veškerá energie neutrální, dokud jí není dána síla a smer vibracemi myšlenek, pocitu a cinu. S mužskou energií se spojuje fyzická síla, cílevedomost, souperivost, inovativnost, prísností a kontrolou situace. K jemným, ale stejne silným aspektum ženské energie patrí péce, soucit, citlivost, spolupráce, umelecké vyjádrení a soužití s prírodou. Civilizace se vyvíjí tak, že integruje aspekty obou energií a postupuje smerem k androgynní, vyvážené energii, v níž zustává svetlo lásky. Síla milostného svetla je to, co motivuje civilizaci tretí hustoty, aby ukoncila kontrolu sveta jednotlivci s temnou energií. Pomáháme lidem uspet v transformaci svého sveta, milí pracovníci svetla, proto jste se dobrovolne prihlásili na tuto cestu Zeme.

Vrátíme se ke komunikaci. Když mluvíte o jakémkoli tématu, nejen kontroverzním, peclive važte slova - slova jsou mocná. Viz predchozí citace:

Slova ve všech jazycích, stejne jako všechno ostatní v existenci, jsou energií. Mluvená, slyšená, myšlenková, psaná nebo ctená, slova vyzarují vibrace. Vibrace svetla, míru a lásky patrí k nejvyšším. Laskavost, soucit, velkorysost, vdecnost, odpuštení, zbožnost, poctivost, nadeje a optimismus jsou také ve vysokém kmitoctovém pásmu. Duležitost moudrého výberu slov nemuže být nadcenena. Ovlivnují vás mnohem více než prostor bezprostredne okolo. Univerzálním zákonem pritažlivosti se podobná slova pritahují a kombinují. Slova ve vysokých vibracních pásmech se prolínají se svetlem a naopak. Vyjádrení slov posiluje zdroj, k nemuž se pripojují.

Duležitým faktorem ve válce slov je zámer, který vydává své vlastní vibrace. Pokud jsou slova, jako násilí, podvod, zajetí, deprivace, katastrofa použita v úmyslu varovat nebo osvetlit, prevládají vysoké vibrace zámeru. Pokud jsou stejná slova používána k vytvorení strachu, vysílá zámer vibraci v nejnižším rozsahu. [16. kvetna 2018]

Opomenul jsem, že všechna slova oznacující povznášející duše, pozitivní ciny a citlivost k pocitum druhých také vyzarují vysoké vibrace - napríklad empatie, jemnost, radost, ohleduplnost, vstrícnost, duveryhodnost a loajalita. Dodáváme, že jazyky nejsou bariérou, pokud jde o pomoc nekomu v nouzi - touha pomáhat lidem v hrozných situacích je sdílena všemi dobrosrdecnými lidmi.

Spalnicky ve Vancouveru, WA.
Virus spalnicek nemuže žít roky ve vzduchu. Jak se náhle muže objevit choroba, která byla nejen ve Spojených státech témer úplne vymýcena? Existují dve možné odpovedi.
- Síla viru v dávce vakcíny proti spalnickám mohla být zvýšena natolik, že zpusobila vysoce nakažlivou chorobu dlouho poté, co byly naockovány deti se slabým imunitním systémem, a proto neexistuje prímá souvislost s ockováním.
- Virus je pridán k jiným toxinum v chemtrails v lokalizované oblasti. Deti v této oblasti, které mají oslabený imunitní systém, mohou být infikovány a predat nemoc.

Pomuže vám trochu historie, která se vrací k loutkám temných sil. Když manipulovali s DNA mladých civilizací, aby je fyzicky, duchovne a vedome oslabili, vytvorili také mikroby zpusobující onemocnení. Když oslabené národy obývaly Zemi, loutky tyto mikroby na planete použily. Nekteré mikroskopické formy života jsou nezbytné pro telesnou pohodu, ale patogeny, byly navrženy tak, aby zpusobily radu nemocí. O tisíciletí pozdeji byli farmaceuti inspirováni k vývoji vakcín, které by zabránily šírení prenosných nemocí. Vše, co vzniklo, muže být zlovolne zneužito. Temní použili ockovací látky k vytvorení nemocí. Proto jsme dlouho varovali pred ockováním. Zdravotnický personál, který podporuje povinné ockování v zájmu „verejného zdraví“, nezná pravdu, nebo spolupracuje se spolecnostmi vyrábejícími vakcíny. Nekteré vakcíny mají složky, které u detí vyvolávají napr. symptomy podobné autismu. Nekterí lékari, kterí tuto pravdu znají, uvádejí, že neexistuje žádný dukaz a rodice presvedcují, že ockování je v nejlepším zájmu dítete.

Jsou zde tri duležité pozitivní faktory.
1. pravda o ockování nakonec vyjde najevo a tato praxe skoncí. Poté, co temné mysli vyvinuli a infikovali jedince s virem AIDS asi pred ctyrmi desítkami let, jako soucást plánu obrovské redukce svetové populace, ET vedci mezi vámi dostali souhlas ke snížení úcinnosti všech laboratorne navržených viru. Proto se vždy nakazilo jen nekolik jedincu se silne oslabeným imunitním systémem. Média hlavního proudu šírila obavy z pandemií a vyzývala k ockování. Není podezrelé, že s prvními prípady SARS, ptací a prasecí chripky N1H1 - bylo k dispozici dostatek vakcín pro miliony?
2. verejnost si uvedomuje škodlivost chemtrails na zdraví a životní prostredí a jejich požadavky na zastavení postriku ukoncí tuto pohromu.
3. svetlo mení bunky na bázi uhlíku, které jsou náchylné k onemocnení, do krystalických bunek, které jsou rezistentní; lidé, kterí absorbují svetlo v dostatecném množství, posílí svuj imunitní systém a v závislosti na stadiu nemoci mohou samouzdravující mechanismy orgánu zastavit nebo zvrátit degenerativní úcinky.

Pornografie a její vliv na energetická pole cloveka, zeme a vesmíru.
Do pornografické produkce jsou silne zapojeni ilumináti. Mnozí z nich jsou zanícenými fanoušky, ale nejsou zodpovední za jeho popularitu. Filmy a fotografie tretí hustoty vykoristují deti a ženy, které jsou podvedeny nebo uneseny a donuceny k obchodu se sexem a oslovují jednotlivce sužované nedostatkem vlastní hodnoty, neschopností tvorit milostné pouto, sexuální nedostatecností nebo závislostí. Ilumináti profitují financne a pornografie jim slouží i jiným zpusobem. Lidé, kterí se jí oddávají, brání svetlu, aby dosáhlo jejich vedomí a tím si otupují svedomí. To muže vést k domácímu násilí, znásilnení a zabití. Násilí techto cinu produkuje energii, která je zdrojem pro iluminátské temné mysli a srdce.

Pornografie také vytvárí úrodné pole pro vydírání. Dukazy jsou zajišteny hackováním do pocítacu a komunikacních zarízení. Ilumináti presvedcují osoby ve vlivných pozicích, aby vyhoveli jejich požadavkum, spolu s vyhrožováním, že je a jejich rodiny zabijí. Falšují fotografie a filmy, které zobrazují osoby v cinnostech, kterých se nikdy neúcastnily.

Energie v myšlenkách, pocitech a cinnostech spojených s pornografií je v kolektivním vedomí. Zákon pritažlivosti stále zajištuje pro publikum to, co odpovídá jejich energii. Porno roste. Tato energie se stává soucástí univerzálního masového vedomí, ale cím dál více od Zeme, tím jsou vlákna slabší a jejich úcinky se snižují. Vzrustající vibrace zpusobí, že všechny ostatní zdroje temných sklonu zmenšení a zmizí. Pornografie se také stane pouze hanebnou kapitolou v historii Zeme.

Nikdy nejste sami. Všechny svetelné bytosti v tomto vesmíru ctí vaši oddanou službu národum Zeme a podporují vás nepomeritelnou silou bezpodmínecné lásky.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |