Home > > Matthew Ward - 16. července 2004

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 16. července 2004


I když je poskytováno ještě více mimozemské pomoci, máte stejné právo, výsadu a zodpovědnost za vytvoření světa Zlatého věku a nikdo jiný ...

Matthew cestuje po této a jiných galaxiích asi šest let na pozvání civilizací, aby zhodnotil a doporučil upgrady jejich svatých říší, které jim slouží jako Nirvána. To zahrnuje bytosti v mnoha různých hustotách a použití „energetických přenosů“ týkající se informací předávaných do a z něj. Naše energetické uspořádání je vyrovnané, takže i když se v Nirváně od svého života značně vyvinul, nedochází k žádnému rušení v našem telepatickém spojení. Také jeho pozice v žádném okamžiku nesnižuje jeho povědomí o situacích zde a jinde ve vesmíru. To znamená, že ne ve všech případech ví nebo musí znát každý detail.

Matthew, ani Ithaca se neinkarnovali, i když ve svém novém poslání se už v Nirváně neučí a neuzdravuje. Ačkoli ani jeden z nich není v Nirváně velmi často, oba stále považují tento svět za svůj „domov“, protože zde žije Esmeralda. Jejich rodinná setkání mohou probíhat i v jiných částech vesmíru.

7. … Země už není závislá na realizaci NESARA pro politické a ekonomické reformy, které vaše země potřebuje. To neznamená, že by se tato životně důležitá legislativa koncipovaná vysokými světelnými bytostmi stala neplatnou nebo zbytečnou! Tato změna přišla z důvodu nezmenšené moci iluminátů v blokování oznámení NESARA, které musí předcházet provádění reforem. Očekávali jsme, že se temné síly pokusí způsobit zpoždění, takže to nebylo překvapivé, ale bylo zklamáním, že jen málokdo se při plnění svých karmických rolí obrátil ke světlu, aby naplnil své karmické role a získal rovnováhu pro sebe a množství jiných.

8. …To vyvolalo svobodnou vůli Země, že její žádaná míra vzestupu nebude dále zpožděna větším úsilím temného designu. Ona má v úmyslu začít pohybovat se v jejím požadovaném tempu do vyšších frekvencí a pomáhat ještě větším množstvím světla odstranit energetické blokády způsobené negativitou. Toto dodatečné světlo je generováno především vyspělými civilizacemi, ale všechny duše mezi vámi, které uvítají světlo, se přidávají k této zvýšené hybnosti.

9. … Zmínil jsem se dříve, že když Země dosáhne určité frekvence, těla lidí, kteří odmítli světlo přinášející duchovní jasnost a udržující fyzický život v lehčích hustotách, zemřou a duše automaticky sestoupí do nízkého světa, kde je bude registrovat stejná energie jejich svobodné volby. Tento svět bude na základní úrovni poznávání, takže se budou moci začít učit bez zbytků temnoty ovlivňující volby. Chci objasnit, že se to netýká lidí, kteří jsou stále „ve tmě“ nevinností nevědomosti, ale těch, kteří vědomě znají rozdíl mezi světlem a temnotou. S plným vědomím vybraných misí svých duší je ochotně ignorují a místo toho se rozhodnou pokračovat v masivním usmrcování a utrpení miliónů duší mimo dohody před narozením duší.

10. … Mnohé duše na Zemi žijí v laskavosti a spravedlnosti a touží po lepším světě, ale nemají tušení, co se děje za tím, co vidí a co považují za zlo. Tito lidé jsou strašně odrazeni, někdy rozčarovaní z boha jakýmkoliv jménem, nenávidí porážku a cítí se beznadějně, že by dobro někdy zvítězilo nad zlem. Ačkoliv energetické vazby těchto těžkých pocitů a myšlenek vytvářejí negativitu, nejsou rozesílány se zlostí, ale spíše s poctivostí zoufalství a zármutku, takže netvoří intenzitu negativity, kterou úmyslné škodlivé činy dělají.

12. ... Zákon vesmíru, který je pro tuto situaci nejvhodnější, určuje, že žádná civilizace světelných bytostí nemůže zasahovat do svobodné vůle jiné světové populace. Tento zákon se nezměnil. Změnila se volba svobodné vůle Země vzestupovat v jejím požadovaném tempu. Má přednost v tom, že je ctěna bohem a rozvinutými civilizacemi, které pomáhají vaší planetě.

13. ... NESARA by sama nedokázala životně důležité změny. Tato legislativa v ústavním zákoně USA byla jen částí toho, co umožňuje cestu Země do vyšších hustot. Význam jeho ustanovení, které by urychleně vytvořilo světlo pro vzestup země na čtvrtou hustotu prostřednictvím okamžitého odstranění celé vlády Spojených států po oznámení legislativy, se nezměnil. Kvůli škodlivému vlivu této vlády v globálním měřítku, z nichž většina je dosahována prostřednictvím bombastické arogance, zastrašování a nekontrolovatelného klamání, by její odstranění rychle a značně snížilo negativitu Země, kterou stále ještě řeší. To by zase umožnilo lidem, aby otevřeli svá srdce a mysli pravdě, která byla dlouho skryta, pravdě, že jste obdrželi nesmírnou pomoc od světelných bytostí vesmírné rodiny a že každý z vás, jako součást boha, je neoddělitelný od boha a všech ostatních duší v tomto vesmíru. To se určitě nezměnilo.

14. ... Změnila se svobodná volba Země. Její první volbou bylo, abyste všichni „viděli světlo“ a provázeli ji. Dávala tak každému příležitost obrátit se od chamtivosti, nenávisti, předsudků, lží, útlaku a násilí, které zasahují do růstu nejen vlastní duše, ale milionů dalších, kteří si to nevybrali jako své současné prožívání. A samozřejmě všechny světelné bytosti, které pomáhají Zemi tím, že vyzařují své světlo každému z vás hodnotí, že nikdo z nich tuto možnost nectil. Celé naše poselství skrze respektované kanály jsou vodítkem v těchto směrech, kvůli naší lásce ke každému z vás a skutečné lásce Země ke každé duši.

15. ... Není správné říci „ztracená práce lásky“, i když Země již není ochotna čekat, až její celá lidská populace přijme světlo potřebné pro fyzické přežití ve vyšších hustotách, kam směřuje. Toto není soud těchto duší! Když bylo Zemi jasné, že nemají v úmyslu spojit se se světlem, vzdala se své první volby upravit tempo svého vzestupu, aby se s ní mohli všichni vydat na cestu. Uvažujme o eonech milující trpělivosti Země, až do chvíle, kdy byla ve smrtelné hrůze z tisíciletí hromadící se negativity, Snad chápete, proč už není ochotna nechat vzdorující část její populace snížit její hybnost na vyšší vibrace.

16. ... V tomto bodě, nadále ponechat volby svobodné vůle neposlušných ničit jiné životy v jakékoliv formě a stejně tak planetární tělo, by skutečně způsobilo ztrátu v pokroku jejího vzestupu, který je určen k pozvednutí všech ke světlu vnímavých duší.

17. ... V žádném případě neopouští temné duše. Naopak, dává jim příležitost začít znovu v jiném světě a odstraňovat jejich vliv, který je po Zemi stále škodlivý. Negativnost této škody by mohla vážně znemožnit její postup, kdyby čekala déle. V jejím konečném cíli - vzestupu - není žádná změna. Pouze v její nové ochotě postupovat kupředu, aby se zachovaly fyzické životy více duší, než kdyby poskytla více času v naději, že se všichni temní rozhodnou dostat na palubu.

18. ... To znamená, že ostatní civilizace mohou být mnohem více zapojeny do pomoci vaší planetě dosáhnout jejího nového cíle. Neznamená to, že jejich světlo vyzařované do temných jedinců bude zmenšeno, ale spíše že nyní mají mnohem větší volnost při odklonění temných záměrů.

20. ... I když světelné bytosti nemohou přímo přemístit nejmocnější temné, budou energicky přesunuty do vlivných pozic, kde mohou povolit změny, které nakonec odstraní temné z jejich pozic a umožní vývoj, který jsem zmínil. Jiní budou i nadále vyvíjet tlak na vyšetřování, aby odhalili pravdu 9/11, válku v Iráku, přítomnost dalších civilizací na planetě a kolem ní a mnoho dalších oblastí, kde jste byli podvedeni. Nakonec se fakta objeví v širokém měřítku a odpovědné osoby budou spravedlivě řešeny. To jsou některé z důležitých cílů NESARA, a budou splněny!

21. ... Technologie ET bude navíc zaměřena na elektronické záležitosti, kde pohyb peněz nepůjde tak, jak temné síly zamýšlejí a nedetekovatelné závady v jejich komunikačním úsilí způsobí zmatek a chyby. Nic tím neprozrazuji, protože temné síly si jsou vědomy, že to začalo. Nemůžou odhalit počátek, ani napravit nedostatky. To zvyšuje jejich strach, že ztrácí kontrolu a jejich aktivity se stanou ještě neohrabanějšími a zjevnými, dokud nebude vše „vyvedeno na světlo“.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |