Home > > Matthew Ward - 9. srpen 2004

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 9. srpen 2004


Žádáme vás, abyste viděli pravdu a odpouštěli, spíše než soudili ...

4. ... Ano, na veřejnosti vystupující prezident Bush je klon. Krátce poté, co se stal guvernérem Texasu, napadlo temné síly, že by ho měli klonovat. V té době alkohol vážně ohrožoval jeho fyzický a duševní stav, takže první klon mohl být jen hloupý vzorek. Protože schopnosti klonování nejsou na Zemi zdaleka dokonalé, dochází s každým následným klonem ke zhoršení, takže náhrada nemůže být v mnohem lepším stavu než předchůdce. A protože paměťovou jednotku mozku nelze stáhnout do fyzicky připraveného klonu, dokud není potřeba nový, aby byly zahrnuty všechny znalosti k tomuto datu, je nyní jen malá šance, že se Bushův duševní stav zlepší. Klon nemá duši.

6. ... Mohlo by to přispět k jeho přesvědčení, že byl bohem pomazán, aby dělal to, co dělá, ale v podstatě je to osobnost, která je zcela autenticky reprodukována v klonech, kterých jste svědky. Bude překvapující, pokud jeho kontroloři budou dále trpěliví k jeho nevyzpytatelnému chování a snižování efektivity při provádění příkazů. Ale bez ohledu na jejich obavy to nebude veřejně patrné.

8. ... Probíhá konflikt uvnitř frakcí iluminátů o zenit jejich síly. Bushova rodina má daleko větší vliv globálně než si umíte představit. Ego hraje obrovskou roli v každé mocné skupině a kolektivní ego na podporu Bushe chce chránit tvář po nedávném fiasku. Mají plány na závažné teroristické aktivity v USA, aby dokázali oprávněnost výstrahy, a navíc by mohli veřejnost dostatečně vyděsit, aby ho rozhořčení udrželo v úřadu na ochranu světa před terorismem, a přinutili své iluminátské konkurenty ustoupit.

9. … ET na planetě i mimo ni jsou stále ostražití a nedovolí, aby se tyto temné plány realizovaly. Izolované případy teroru v malém rozsahu, které se zrodily z nenávisti a pomsty, budou pokračovat vzhledem k odhodlané povaze jejich horlivých pachatelů.

10. ... Nelidské a ilegální praktiky týrání a zabíjení vězňů a zajatců, které americká vláda nikdy nechtěla zveřejnit udržuje veřejný tlak na titulcích navzdory všem snahám správců informací odvrátit vaši pozornost. Tyto opovrženíhodné situace nemizí.

11. ... Zábavní průmysl vytváří filmy s duchovním obsahem a dokumenty o neoddělitelnosti duše a vědy se stávají známými (What the Bleep Do I Know, Fahrenheit 9/11, Manchurian Candidate, The Grid, Matrix a jeho nástupci). Společnost si čím dál více uvědomuje. Lidé začínají filmy vztahovat k nepopiratelným faktům, které se objevují a dávají jim vážné myšlenky.

13. ... Chci mluvit více o ekonomických změnách, které jsem zmínil ve svém posledním sdělení. Začínají v malém měřítku. Peníze, které byly vyčleněny pro specifické účely, ale jejich uvolnění se zpozdilo, začínají vstupovat do investičního obrazu, protože světlo prostupuje zdroji financování. Nepředstavitelné bohatství nelegálně nebo neeticky nashromážděné ilumináty je stále do značné míry nedotknutelné, ale dostupnost peněz na to, co považují za malé podniky, se otevírá. Jedním ze způsobů, jak udržet jejich bohatství nedotčené, byly „charitativní“ nadace osvobozené od daní. Nyní držitelé těchto masivních fondů hledají způsoby, jak se zbavit ztrát, které přijdou s implementací NESARA [Národní zákon o ekonomické bezpečnosti a reformě . www.nesara.us]. Charita je jedním ze způsobů, jak se snaží odvrátit zájem o dalekosáhlé politické a ekonomické reformy. Proto jsou dychtiví dávat jednotlivcům a organizacím mnoho miliónů dolarů, pouhé drobné vzhledem k velikosti jejich majetku. Chtějí uspokojit potřeby a zájmy lidí, i když ti, kteří jsou na vrcholu nadací, mají v úmyslu kontrolovat všechny vynálezy a omezovat pokrok, pokud by ohrozil jejich vlastní zájmy.

14. ... Vláda zvažuje rozšíření podpory. Tyto možnosti jsou politicky motivovány, pouze administrativa se bojí. Jediný způsob, jak „možnost“ nebo „potenciál“ lze uskutečnit, je generování energie potřebné k tomu, aby se projevila ve skutečnosti. Máte moc to udělat!

15. ... Jednotlivci a skupiny se snaží legálně chránit určité oblasti v souladu s jejich inspirací, ale jako obyvatelstvo nejste přesvědčeni o své zjevné schopnosti dokonce myslet na realizaci masivní obnovy. Proto budete mít dostatek pomoci. Technologie je do určité míry k dispozici - tajně, jinak by byli vývojáři zabiti a jejich vývoj zničen. Ale bude to především technologie pokročilých civilizací, která tyto projekty obnovy zvládne. S ohledem na tisíciletí nashromážděné negativity a století zneužívání Země, bude její návrat ke zdraví a slávě tak rychlý, že se bude zdát zázračný.

17. … Láska odstraní povrchní převahu jedné skupiny nad druhou. Osvítí ty, kteří považují ženy za majetek, a povzbudí ty, kteří byli vystaveni ovládání a klamu. Ne přes noc, ale přechod v tomto ohledu bude také rychlý ve srovnání s dlouhými věky, kdy tyto nerovnosti a zneužívání a lži převažují.

18. ... Je třeba rozlišovat mezi informacemi, a to včetně předávaných. Zdroje světla přenášejí informace přímo v různých jazycích a naše důvěryhodné přijímače jsou čisté. Některé drobné zkreslení je vlastní telepatickému procesu a přijímače mají také své filtry. Kombinace představuje rozdíly v detailech ve zprávách. Základní informace jsou stejné. Některé zprávy, které jsou naplněné zkázou, temnotou, strachem, jiné jsou nerealisticky růžové. Světelné zprávy nejdou ani do jednoho extrému.

19. ... Země uvolňuje kinetickou energii. I když vyspělá technologie vesmírné rodiny mírní účinky jejím rozptýlením v rozsáhlém prostoru, místo obrovské devastace v okolí lokality, některým škodám se nelze vyhnout. Tyto nezbytné události budou snižovat četnost a závažnost, jak se Země přiblíží ke čtvrté hustotě.

20. ... Žádná velká doména temnoty neustane náhle. Války a další násilí budou pokračovat, dokud se tato energie nevybije, nemoc bude i nadále ukončovat mnoho životů, než dosáhnete vibrační úrovně, kde nemoc nemůže existovat. Zvířata a rostliny budou i nadále mizet kvůli okolním podmínkám a znečištění poněkud zasáhne Zemi do budoucnosti. Neupadejte ale v beznaděj.

21. ... Pokud vnímáte výzvy jako utrpení, deprivace, strádání a odrazování, bude tím toto období pro vás. Pokud je vnímáte jako cestu, odstraníte z ní poslední zbytky pozemského a vlastního karmického učení. Pokud si vzpomenete, že jste se rozhodli pro vás, právě tady, právě teď, abyste zažili tento nebývalý čas ve vesmíru, bude vaše srdce lehčí a vaše cesta bude triumfálním dobrodružstvím.

22. ... Nemohl bych to adresovat miliardám, jejichž bolestivé prožitky překročily jejich smlouvy o duši, protože někteří lidé, kteří jsou u moci, se vzdali svých. Byli ochotni hrát „ty špatné“, aby masy duší mohli zažít to, co si vybrali pro rovnováhu. Když bylo dosaženo této rovnováhy, měli se „zlí chlapci“ připojit ke světlu. Místo toho vědomě odmítli dodržovat své dohody a tím způsobili zbytečné masivní utrpení.

23. ... Víme, že není jednoduché uvědomit si pravdu a přijmout ji s milujícím duchem. Pro velkou většinu na Zemi bude pravda, která má být veřejně odhalena, šokující, a přirozenými reakcemi budou odpor, pohrdání, hořkost a touha po trestu. Přesto vás žádáme, abyste viděli pravdu a odpouštěli, spíše než soudili. Zejména těm nejtemnějším. Jsme v tak hojném množství světla, že kdyby se mu otevřeli, byli by zaplaveni do vznešené extáze čisté lásky. Prosíme, abyste těmto bezmocným duším vyslali světlo a odpuštění. Na ně Země trpělivě čekala, aby s ní i se všemi, kdo přijali světlo, vystoupili. Ale cena čekání by byla pro lidstvo příliš vysoká a s požehnáním vesmíru a se světlem, které stále intenzivně září i pro vzpurné, se milovaná Země pohybuje žádoucím tempem do vibrací, kde vládne láska.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |