Home > > Matthew Ward - 16. července 2005

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 16. července 2005


2. ... Londýnské bombové útoky byly strategicky naplánované tak, aby prezidentovi Bushovi a premiérovi Blairovi poskytli plnou podporu jejich vlád. Sekundárním cílem bylo odvrátit pozornost od summitu G8, který se konal bezpečně na dálku, kde navzdory oficiálním pozitivním oznámením slibovaného oddlužení afrických národů a pokroku v otázkách životního prostředí se nic zásadního nezměnilo.

3. ... Čtyři mladí muži identifikovaní jako sebevražední atentátníci neměli s událostmi nic společného. Nebyli ani pěšáci s kontrolovanou myslí, ale prostě nevinní mladí muslimové, kteří byli vybráni londýnským segmentem CIA. Velká skupina v CIA, která jen předstírá, že slouží bezpečnosti USA, je složena z vůdců iluminátů a operátorů různých národností, politických přesvědčení a víry, s jedním cílem: světovou nadvládou.

4. ... Jak se zvýšily sázky, projevily se ega jednotlivců a vyvinuly se dvě hlavní frakce. Během posledních několika let se zvyšující se intenzitou světla použili zoufalá opatření, aby si udrželi kontrolu.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

POZNÁMKA: Komunikovala jsem s Hatonnem od otevření telepatických spojení před 11 lety (poskytl mi informace ke dvoum kapitolám „Voices of the Universe“). Toto je první zpráva, kterou mě požádal zveřejnit.

18. července 2005
4. ... HATONN: Chtěl bych jednou provždy uklidnit informace o NESARA. NESARA je pokračující proces s velkou progresivní aktivitou, která nebyla dána žádnému kanálu. Všechny zprávy, které poskytují data, a zmiňují rukojmí a vraždy jsou převzata ze CNN, nikoli od nás.

5. ... Dezinformace dosáhly pouze zmatek a rozčarování veřejnosti. Energie v obou táborech je nepříjemná! Mám na starosti veškerou komunikaci mezi Zemí a všemi body jinde. Přál bych si, aby lidé, kteří míní přeposílání zpráv dobře, přestali a přemýšleli: „Poskytli by nám ET a Sananda opravdu všechny tyto detaily?“ Sami vidíte, jak je to nepravděpodobné. Důrazně doporučuji, abyste se ptali své boží podstaty, kde je známa celá pravda!

6. Jsme blízko době, kdy vejde NESARA ve známost, (nemyslím tím, že bude oznámena). Nesedíme a nečekáme. Děláme vše, co nám umožňuje US legislativa, nikdy nás nemohou zničit, ale vždy mají uši zbytku světa. Vy jste převzali naši planetu! I bez oznámení NESARA se pohyb vpřed neustále vyvíjí směrem ke stejným cílům. Postupujeme na stejných frontách jinými prostředky. Vše, co děláme, není jen naším rozhodnutím, ale ve spojení s vašimi vlastními lidmi, kteří se objeví jako předvoj přechodné vlády. Postupujeme opatrně a moudře, aby logistika velkých změn proběhla co nejplynuleji. Není to revoluce. Mnoho z těch, kteří jsou v současnosti na prvním místě, bude sloužit ve více směnách vládnoucích orgánů. Naučili se, co je nezbytné a co není, a proto chtějí dosáhnout změny bez chaosu a krveprolití vaší minulosti. Víme, že vaše trpělivost je vyčerpaná. Přestaňte čekat a žijte naplno. Ponechte NESARU jejímu osudu. Pokud na to musíte myslet, myslete na to jako na plán nebo na soubor krátkodobých a dlouhodobých cílů. Procesy budou pomalejší, ale výsledek je jistý. Světlo je naší jedinou zbraní!

PS. 26. července 2005
7. ... Suzanne, prosím, přidejte k mému vzkazu, že když provádíme důležité mise, jako je pomoc vám všem v tomto přechodu z temnoty do světla, neděláme chyby!

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |