Home > > Matthew Ward - 19. října 2015

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 19. října 2015S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Země obíhá v astrálních rovinách, kde vibrace ovlivňují vaši společnost zrychleným tempem. Jelikož lineární čas praská, vše ve vašem světě je rychleji tlačeno směrem k nápravě, řešení nebo ukončení. Karmické zážitky třetí hustoty se rychleji přibližují k dokončení.

Toto zrychlení způsobí, že ilumináti přijmou iracionálně zoufalá opatření, aby se drželi svých zbytků kontroly v New Yorku a ve Washingtonu. Všechny významné federální akce od prvního dne byly prací jednotlivců ve frakci iluminátů v Rockefellerově vládě a vojenských silách, vše bez vědomí občanů, kteří se mylně domnívali, že jejich hlas se počítá.

Lidé ovládaní jinými zkorumpovanými vládami věděli, že jsou zajatci svých politických systémů. Teprve nedávno a jen někteří občané USA si uvědomili, že již po generace nežijí v „zemi svobodných“, kteří by museli bojovat proti nepřátelům, kteří chtějí zničit jejich svobody a demokratický způsob života.

Vina za letecké útoky na nemocnice bez hranic v Kunduzu, Afghánistánu, pramenící z šílenství iluminátů, připadá na USA prostřednictvím nesprávného předpokladu, že vrchní velitel země povolil tento nekontrolovatelný útok. Prezident Obama, Putin, princ William, papež František a jiní na pozicích vlivu, především jednotlivci v USA a v Číně, a Izraelci, kteří znají Netanjahuovy temné záměry podnítit další světovou válku, v zákulisí spolupracují na vykořenění všech dalekosáhlých chapadel frakcí iluminátů Rockefeller a Rothschild.

Útok na nemocnici, výbuchy při mírovém shromáždění v turecké Ankaře, konflikty mezi Izraelci a Palestinci, situace v Sýrii, a střelba v USA způsobily, že někteří lidé vnímali smrtelné násilí a další převládající podmínky na celém světě jako „ neřešitelné problémy“.

Vše, co se děje ve vašem světě, je způsobeno vzestupem Země do stále lehčích energetických rovin, kde negativně založená aktivita rychleji a důrazněji vyčerpává svůj energetický kurz.

Bůh:
„Duše, které mají v úmyslu mít Armagedon, budou ho mít! Ale pro vás, kteří takovou budoucnost v úmyslu nemáte, taková nebude. Můžete zůstat ve světle a stoupat do vyšších a vyšších dimenzí blízkosti, porozumění, uvědomění. Vše, co je potřeba, je žít ve světle! Zůstat v klidu.
A díky světlu - stejné energii jako láska a nejsilnější síla ve vesmíru - váš svět přetéká laskavostí a zbožnými pracemi, protože stále více lidí „vidí světlo“. S poznáním na úrovni duše (ne těla), je to osobní vzestup - zbavení se všech negativních vlastností třetí hustoty a škodlivého chování vůči sobě a ostatním.
Nebojte se o nic! Vesmírný zákon přitažlivosti je v neustálém provozu!
Drsné dopady klimatických změn se uvolní, jak se Země přiblíží k dosažení svého mírného klimatu po celém světě, v případě potřeby budou obyvatelé ostrovních oblastí na úrovni moře přemístěni v dostatečném předstihu, aby se odvrátilo nebezpečí. Průběžná pomoc vaší vesmírné rodiny zahrnuje neutralizaci nebo zmírnění škodlivých účinků toxických prvků ve vakcínách a všech zdrojích znečištění. Budou k dispozici vaše vlastní technologie potlačené ilumináty, a moderní technologie ET, které mohou napravit škody na životním prostředí tak rychle, že budete ohromeni. Včely se vrátí a nakonec se volně žijící zvířata udrží v rozumných počtech, s výjimkou několika druhů v arktickém podnebí, které se nedokáží přizpůsobit rostoucím teplotám těchto oblastí. Mírové, důvěryhodné chování ve vaší společnosti ukončí potřebu dohledu, všechny nekalé nebo škodlivé zákony, předpisy a kulturní tradice budou postupně ukončeny, a se spravedlivým rozdělením zdrojů bude odstraněna chudoba.

Je to touha a záměr Gaii, aby její planetární tělo bylo navráceno do původního zdraví a krásy a lidstvo na Zemi rozkvétalo v hojnosti a žilo v harmonii mezi sebou navzájem a celou přírodou. Planetární vzestup - světový transformační proces, kvůli kterému jste přišli na Zemi - je zajištěn! Osobní vzestup je volba, kterou každý člověk učiní, a součástí dosažení duchovního a vědomého osvícení je poznání duše, kterou jste.

Odpověď z úrovně duše, nebo vědomé myšlenky?
V samotě a pohodlí si představte, že se ocitnete uprostřed zlatého bílého světla, přemýšlejte, nebo vyslovte nahlas, co chcete vědět, poté zklidněte mysl a prostě buďte. Například budete chtít zjistit, zda je meditativní hudba relaxační, nebo rozptýlení. Užitečné je položit otázku, která může být zodpovězena „ano“ nebo „ne“. Odpověď může přijít neprodleně, za chvilku, může to být slovo, fráze nebo věta, které mohou být slyšitelné nebo se jeví jako tištěná značka, pohybovat se jako nápis, jeden nebo více mentálních obrazů, nebo pocit, který jasně označuje „ano“ nebo „ne“.

Pokud to, co vidíte, slyšíte nebo silně cítíte, je podobné tomu, o čem jste přemýšleli, nebo v co doufáte, neznamená to, že odpověď je vaše vlastní myšlení. Mohlo by to být potvrzení, že vaše vědomé myšlenkové a duševní poznání vyjádřené intuicí je úzce spojeno. A, prosím, nenechte se zmást, pokud se nic neděje na první pokus, nebo dokonce několikrát. Praxe vede ke zlepšení.

Ježíš a jeho duše byli jedna a ta samá bytost, stejně jako každá jiná duše/bytost. Věděl, že každý má vrozenou schopnost projevit, co si člověk přeje a dokáže si představit, to je důvod, proč jeho učení zahrnovalo to, co mohl dělat, všichni ostatní taky. Když to bylo třeba, chodil mírně nad vodou. Jednou bylo potřeba rozdat malé množství jídla hladovému davu. Oboje jsem zaznamenal v mém deníku.

Rozhovor s matkou brzy poté, co jsme začali komunikovat v roce 1994, kdy jsem ještě žil v Nirváně, odpovídá na řadu otázek týkajících se původu duše a jejího vztahu s kumulativní duší. [23.března 2008]

Duše je samou podstatou života, když poprvé vycházela ze Stvořitele. Je to nezničitelná živá bytost světelné energie, která může mít fyzické tělo, éterické tělo nebo astrální tělo, nebo může existovat pouze ve svobodném duchu. Naše duše, projevené Bohem skrze Jeho spoluvytvářející síly se Stvořitelem, jsou projevy lásky a světla Boha a obsahují v mikrokosmech každou podstatu Boha. V každé z forem je duše neporušenou nezávislou bytostí a zároveň existuje neoddělitelně s Bohem a Stvořitelem a všemi ostatními dušemi.
Duše je energií všeho, co existuje na Zemi. Je životní síla všech jejích částí, které vytváří pro stále větší prožívání. Na každé úrovni vývoje je každá část duše nezávislým já s inteligencí, vlastnostmi, volbami, cíli a všemi ostatními prvky života, které činí každého člověka jedinečnou bytostí.
Každý jednotlivý život duše je její osobností/postavou. Suma osobností duše je kumulativní duše a všechny získané znalosti jsou dostupné všem. Každá osobnost přináší do kumulativní duše moudrost zážitků tohoto života, každá osobnost se vyvíjí stejně jako kumulativní duše.
*****
Věřím, že nejjednodušší vysvětlení kumulativní duše je toto: Je to kompozit všech jejích částí, počínaje prvním rozdělením sebe sama do nezávislého života pro rozmanitost zažívání.

Neexistuje žádné konkrétní místo bydliště, protože kumulativní duše není individuální entitou, nýbrž nedělitelným součtem všech jejích osobností, kde žijí, a rostou. Každý přidává své celoživotní zkušenosti do stále se měnícího kompozitu. Lepší popis kumulativní duše, než jsem vám předtím dal: je to silové pole, které odvozuje svou celou podstatu ze všech částí kdekoli ve vesmíru.

Znáte osobně ostatní osoby ve své kumulativní duši nebo máte přístup pouze k jejich znalostem?
Znám ty, kteří jsou v této říši a někteří z nás se stali přáteli. Někteří tráví celý život na Zemi a znám je velmi dobře! Někteří se posunuli tak daleko ke světlu, že naše energetické hustoty jsou neslučitelné, takže setkání není možné, a jiní se vrátili daleko od světla do nižších hustot, kam mě nezajímá jít! Někteří si vybrali životy v galaxiích, kam často necestuji, takže jsem se s nimi sotva poznal.

Každý chce dosáhnout svůj vlastní růst duše. Všude tam, kde ostatní osoby prožívají svůj individuální růst, jsme vždy v rodinném spojení naší kumulativní duše. Není však nutné, abychom se setkávali nebo sdíleli celoživotní zájmy nebo znali všechny podrobnosti o svých životech. To, co děláme, je základní znalost našeho kolektivního uvědomění, jinak by se učení všech individuálních duší promrhalo.

Kumulativní duše může postupovat ze své stanice směrem ke světlu pouze rozvojem svých osobností. Proto každá z osobností má nejen výhodu souhrnného poznání kumulativní duše, ale je neustále podporována na úrovni duše, aby zvládla své zvolené lekce, aby se mohla kumulativní duše vyvíjet. To však není samoúčelné - s rozvojem této duše mají všechny její osobnosti příležitost vyvíjet se. V závislosti na volbě každé svobodné vůle však může osobnost buď růst směrem ke světlu, nebo se vrátit tak daleko, že se dostane do pasti se základní energií.

Pokud se člověk ocitne v pasti, jak to ovlivní jeho kumulativní energii duše?
Zařazení životní energie, která pošle osobnost do základního energetického umístění, nemá vliv na její kumulativní duši, protože jedinečný energetický proud této osoby si sám zvolil svou svobodnou volbou. Kumulativní duše může povzbuzovat své osobnosti, ale nemůže nikdy zasahovat do jejich svobodné vůle. Kumulativní duše však z lásky ke všem svým osobnostem může požádat o Boží milost, aby pomohla každému, kdo se ocitne v základní energii.

Jsou si jednotlivé duše vždy vědomy všeho, co jejich kumulativní duše ví?
Dovolte mi to srovnat s vaší pamětí. Nic, co jste se naučili nebo zažili, se ve vašem paměťovém systému nikdy neztratí, ale nemůžete si vzpomenout na všechno současně - bylo by to ohromující! Mnohé z vašich zkušeností byly navíc tak triviální, že jsou irelevantní pro následné události a nikdy se nevrátí do vaší vědomé mysli. Ale všechny jsou ve vaší paměťové bance. Je to stejné s osobnostmi kumulativní duše, když zažívají svůj život.

Se všemi těmi částmi své kumulativní duše si chci být naprosto jistá, že jsi právě můj Matthew a nikdo jiný!
Mami, jsem Matthew a nikdo jiný! Každá osobnost je vlastní duší, nikdo jiný! Kumulativní duše je syntézou všech jejích samostatně fungujících duší.

Zní to, jako by se každá duše, která se sama dělí, stala kumulativní duší a dále se dělit.
Duše má dlouhou cestu, která se snaží prožít více životů, aby se vrátila na svůj počátek v dokonalé lásce a Světlo Stvořitele.
V této oblasti nepotřebujeme odlišení termínů, protože evidence energie duše ve vesmíru je důkazem její evoluční stanice. Vzhledem k tomu, že každá duše je svým vlastním neporušeným já bez ohledu na její postavení nebo počet svých potomků, myslíme na každého jednoduše jako na „duši“. Tak mluvíme i o každém z vás, pokud se nesnažíme vysvětlit fáze růstu duše prostřednictvím jejích nezávisle fungujících aspektů, nebo nerozlučném a věčném spojení každé duše s Bohem a všemi ostatními dušemi ve vesmíru.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |