Home > > Matthew Ward - 20. dubna, 2016

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 20. dubna, 2016S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Proces ekonomického přechodu bude řešen co nejplynuleji, aby se minimalizovalo narušení finančních služeb. Nikdo, kdo peníze upřímně vydělal a investoval, nemusí mít žádné obavy.

Kdo nastavuje pravidla pro světové bankovní a úvěrové instituce a úrokové sazby, řídí ekonomiku. Poté, co se jednotlivci v Bavorsku, kteří se cítili nadřazeni masám, označili za „ilumináty“, rozšířili svůj vliv všemi směry. Dlouho předtím, než přišli ilumináti na scénu, bylo vše připraveno několika bohatými a mocnými rodinami, jejichž chamtivost, vynalézavost a nemilosrdnost jim dala ekonomickou kontrolu.

Globální reset je významným krokem konce staletí trvající kontroly. Účelem je stabilizovat globální ekonomiku zlatým standardem každé měny. NESARA byla napsána mistry plánovači zlatého věku Země a vyvinutými obyvateli Země. Dokonce i dnes poměrně málo lidí ví o této legislativě Spojených států podepsané prezidentem Billem Clintonem v roce 2000. Ti, kdo o ní věděli, byli zavázáni ilumináty.

Poté, co byl zákon do určité míry zveřejněn channelovanými zdroji mimo planetu, vláda vypustila dezinformace - národní ekonomickou stabilizaci [ později změněn na bezpečnost ] a zákon o obnově. - a lidé si mezi sebou začali posílat nesprávné informace o NESARA. Nikdy to nebyl investiční program a nezahrnuje ani poskytování „balíčků prosperity“ a milionů na bankovní účty, ani neruší legitimní dluhy.

Autentická NESARA měla být vyhlášena po celém světě a vstoupit v platnost 12. září 2001. George W. Bush a jeho kolegové z iluminátů je předešli a nařídili zradu své země - „9/11“. To jim také umožnilo invazi do Iráku jako „válku s terorem“.

Proč NESARA a USA? Za prvé, ustanovení NESARA musela být koncipována v rámci vašich zákonů, jinak by to byla záležitost duší z jiných civilizací, které by na lidi Země uvalily své myšlenky a vesmírná zákony zakazují tento druh zasahování, i když je to v nejlepším zájmu lidí.

Za druhé, bylo nezbytné, aby hluboké změny, které zákon obsahuje, byly provedeny nejprve ve Spojených státech, protože byly nejvíce iluminátský a nejmocnější národ ve světě. Vládní akce stále silně ovlivňují to, co se děje v mnoha jiných zemích. Ustanovení NESARA mění korporátní statut USA, který byl tajně zřízen ilumináty namísto republiky, jak to zamýšleli kolonisté, kteří vedli válku za nezávislost.

Primární ekonomický tah zákona je něco, co nemohlo být upřesněno v žádné legislativě. Jde o ilegálně získané obrovské bohatství. Tyto prostředky by se použily k odstranění zbídačení, díky kterému se se vytvořilo. Příklad: pustošící rozsah zemětřesení na Haiti byl způsoben HAARP. Bývalí američtí prezidenti Bush a Clinton si přesměrovali peníze na pomoc a obnovu. Obyvatelé Haiti o šest let později stále žijí v nehygienických, nestandardních podmínkách uprostřed trosek.

Rozdíly mezi lidmi a silami ve vašem světě způsobily nerovnováhu v energetickém poli Země. Další ustanovení NESARA ruší dluhy vzniklé prostřednictvím úvěrů MMF, ukončují lichvářské úrokové sazby, soukromý Federální rezervní systém, daňovou agenturu IRS a obchodování s měnami, které umožnilo iluminátům získat bohatství, a to je místo, kde zapadá globální reset.

První vývoj, který bude pro celý váš svět jednoznačně zřejmý, bude globální. Tento složitý proces vyžaduje spolupráci velkého počtu národních vůdců. Bezpečný základ pro vaši globální ekonomiku je v blízkém horizontu.

„Panamské dokumenty“ povedou k další významné ekonomické reformě. Mezinárodní advokátní kancelář, jejíž záznamy byly hacknuty a uvolněny médiím, vždy jednaly v souladu se zákony, které upravují zakládání offshorových společností pro klienty z celého světa. Mnoho bohatých jednotlivců v těchto společnostech skrývá své peníze a vyhýbá se placení daní. Neexistoval žádný důkaz jejich trestné činnosti, soubory panamské firmy s názvy firem svých klientů poskytly výchozí bod pro pokračující vyšetřování bludiště nelegálních kroků a změnu zákonů.

Dávat 10% svého příjmu církvi bylo vatikánským dekretem, který umožnil papežům a ostatním vysoko postaveným v církevní hierarchii žít v bohatství a farním kněžím žít pohodlně, zatímco mnoho členů v katolickém sboru žilo v chudobě. Jiná náboženství přijala desátek, aby vybudovala velké církve ke chvále Boha. Víra není v budově, je to osobní vztah každého jednotlivce k Bohu. Když si národy uvědomí, že křesťanství bylo organizováno hlavami církve a státu, aby ovládly masy a obohatily se, všechna dogmata odpadnou a čistota spirituality vydrží.

Ilumináti nikdy nedosáhnou svého cíle světové nadvlády. Plán globální nadvlády iluminátů zahrnuje odstranění většiny obyvatelstva - „zbytečných jedlíků“, jak je nazval Henry Kissinger. globální síť se rozpadla ve švech a fragmenty se dále rozpadají.

Svoboda hoří v srdcích lidstva, ale zřídkakdy žili lidé na Zemi svobodně. Po dlouhé věky silnější zabírali půdu a dobývali. Vojáci byli nuceni do bitvy, nespočet byl zabit, zajata nebo prodan do otroctví. Všichni, kromě privilegovaných, žili na holém životním stupni. S novými vládními systémy se ilumináti vysmáli demokracii vlastními kandidáty, manipulací voleb, podplácením, vydíráním, vyhrožováním a vražděním členů vlád. Vyhlašovali občanské a mezinárodní války za udržení bezpečnosti ideologií.

Na prodeji zbraní všem stranám těžce profitovali. Stanovením nových státních hranic, či převzetím země a podmaněním jejího obyvatelstva stále rozšiřovali svou říši. Infiltrováním vlád, vojenských sil, zpravodajských služeb, soudních a ekonomických systémů, náboženství, školství, médií, obchodu, nadnárodních korporací, zdravotnictví, filmového průmyslu a zábavních podniků nakonec kontrolovali vše, co ovlivňuje život ve vašem světě. Neúprosně vytváří strach, zármutek, nespravedlnost a chudobu, podmínky, které produkují energii, která je živí a udržuje váš svět v jejich spárech.

Pomalé změny jsou kvůli odporu jednotlivců měnit to, na co jsou zvyklí - víra, politika, tradice, postup, zvyk nebo cokoliv jiného, co je jim známo.

Např. než zákon o právech udělil občanství bývalým otrokům a povolil ženám, aby hlasovaly, existovala dobře regulovaná milice nezbytná pro bezpečnost svobodného státu s právem lidí držet zbraně. Druhá novela, psaná asi před 225 lety, umožňovala mladým zemím připravit se na případ, že by se Britové pokusili získat kontrolu. Zbraně byly muškety. Mnozí občané však tento pozměňovací návrh vykládají jako své právo na zbraně určené pro dnešní bojiště. A někteří se domnívají, že tyto zbraně budou muset použít, když se „vyhlásí stanné právo“. Tyto myšlenky a pocity nejenže dodávají hybnou sílu šíření zbraní, ale projevují se v rozporu s energií směřující k ukončení násilí a dosažení světa v míru.

Před lety v lineárním čase se duše Gaia rozhodla inkarnovat jako planeta. Kdesi v průběhu věků dostala název Země. Nemá v úmyslu opustit své tělo nebo obsadit dvě. Vaše technologie, která byla potlačena a zneužita ilumináty, a vyspělá technologie, kterou vaše vesmírná rodina přinese, když se k vám bezpečně připojí, obnoví Zemi v jejím původním Edenu. Je jejím osudem, aby se znovu stala zdravou a klidnou domovinou pro všechny její obyvatele.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |