Home > > Matthew Ward - 19. května, 2016

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 19. května, 2016S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Země nebude ohrožovat životy svých milovaných obyvatel během jejího návratu do mírného globálního klimatu. Jak polární led a ledovce pokračují v tání, hladiny vody budou i nadále pomalu stoupat. Bude dostatek času na provedení nezbytných preventivních opatření nebo přemístění.

Před osmdesáti lety byla osa Země tak nevyvážená, že jí hrozilo, že vyletí do vesmíru a zničí se. Silné civilizace vyzařovaly masivní světlo, aby stabilizovaly orbitu Země a umožnily jí začít na vzestupném kurzu. To byl začátek postupného posunu pole.

Vaši astrofyzici nevědí, že Země už více než osm desetiletí putuje do postupně vyšších energetických rovin, takže jsou mystifikováni a znepokojeni tím, že vidí nová nebeská tělesa. Ujišťujeme vás, drahá rodina, že Země bude i nadále bezpečně a neustále cestovat až do cíle v páté hustotě!

Nikdy nejste sami! Nejen, že váš strážný anděl a duchovní průvodci jsou neustále na vaší straně, ale mnoho duší má zkušenost s probuzením, jako je ta vaše a ostatní se s jistotou pohybují po cestě sebeobjevování. Často duchovní a metafyzické knihkupectví hostí skupiny podobně smýšlejících jednotlivců nebo zveřejňují oznámení o společenských setkáních, seminářích a workshopech. Obecné knihkupectví také mají knihy v tomto žánru, a pokud si nejste jisti výběrem, požádejte o vedení. Vyhledávejte na internetu stránky se zprávami od spřízněných duší a zpráv od světelných bytostí, jako je Patricia Cota-Robles, a vždy můžete požádat o božskou pomoc, abyste se cítili sebevědomě a nadšeni z probuzení.

Nejlepší způsob, jak zjistit, co jste si vybrali jako svůj životní záměr, je také nejjednodušší: Věnujte pozornost zprávám z úrovně duše k vědomí - intuici, instinktu, inspiraci, aspiraci a svědomí. Když budete postupovat podle těch pokynů, které jsou specificky sladěny s volbami ve vaší smlouvě o duši, budete mít silný pocit plynulého pohybu po cestě života, na rozdíl od boje s rozhodnutími a diskuzí s ostatními o logickém směru.

Temné bytosti opouští Zemi stejně jako světelné bytosti, smrtí fyzických těl. Stejně jako světelné bytosti vstupují do té části Nirvány, duchovního světa Země, kde energie odpovídá energii, kterou tvořili po celou dobu pozemského života.

Vaši kosmologové matematicky dospěli k závěru, že vesmír začal Velkým třeskem, ale ještě nepochopili, že věda a duše - neboli energie a kosmické vědomí - jsou jedno a to samé: světelná láskyplná podstata Stvořitele, nejsilnější síla ve vesmíru a zdroj všeho, co existuje.

Vyšší dimenze jsou skutečné a není zcela správné říkat, že 3D je jen projekce vědomí. Čemukoli osoba věří, jakkoli daleko od skutečnosti to může být, je realitou této osoby. Pravděpodobně byste dostali vážný argument od kohokoli, koho byste se pokoušeli přesvědčit, že vše je „jen projekce vašeho vědomí“. To, co se ve vašem 3D světě jeví jako skutečné, je však iluze.

Podle definice je iluze klamná, něco, co je ve skutečnosti vnímáno jako skutečné, ale bez reálného základu. Ve skutečnosti život ve třetí hustotě je jen jedna z mnoha stovek nebo mnoha tisíců zkušeností duše, která žije ve vesmíru v mnoha různých formách a umístěních současně. Iluze je, že jste vaše tělo, vaše osobnost, vaše vlastnosti, vaše pocity, vaše úspěchy jen tak mimochodem máte duši, která je od boha. Ve skutečnosti jste duše, část boha, neoddělitelná od něho a všech ostatních duší v tomto vesmíru a máte fyzickou zkušenost, kterou jste si zvolili pro vyrovnání ostatních životů. Jste věčná bytost. Bůh jako nejvyšší bytí tohoto vesmíru je podřízen stvořiteli, nejvyšší bytosti vesmíru. Je sloučením všech duší, všech forem života v celém tomto vesmíru a pozná každou myšlenku a cítí všechny pocity každého života. Bůh nemůže zasahovat do zákona stvořitele o svobodné vůli. Duše vycházejí ze svých dohod před narozením. Bůh, zdroj atd. podle vašeho jména, je ztělesněním androgynie, dokonale vyvážené mužské a ženské energie. Nevymyslel náboženství. Temnota je nepřítomnost světla, absence lásky a duchovní jasnosti. Země je duší s planetárním tělem, které je domovem bytostí uvnitř, na a nad ní. Obyvatelé na jejím povrchu jsou z větší části daleko méně pokročilí duchovně, intelektuálně a technologicky než mnoho jiných civilizací.

Každá duše má svou vlastní iluzi, která se týká já, každé stránky života, planety Země a zdroje všeho, ale nakonec budou všichni sdílet stejnou vesmírnou realitu. [ 23. května 2005 ]

Stát se sebevražedným atentátníkem nikdy není součástí smlouvy o duši. Protože smlouva každého člověka je součástí dohody před narozením uzavřené s ostatními, kteří se chtějí podílet na životě, musí zahrnovat nejen osobu, která zabila, a zabitého, kteří si vyrovnávají prožívání, ale musí nabídnout všem ostatním účastníkům příležitost zažít to, co si vybrali pro rozvoj duše.

Je to tak, že některé dohody zahrnují i duše, které chtějí přejít jako skupina. V takovém případě poslouží všem ostatním, kteří potřebují zažít jakékoli emocionální a finanční potíže, aby mohli následovat příležitost k přechodu skupiny. V závislosti na počtu zapojených duší – od několika málo, až po mnoho tisíc – se objevuje událost – dopravní nehoda, vojáci v boji, rodina žijící ve válečné zóně, přírodní katastrofy nebo rychlé šíření virulentní onemocnění.

Někteří mladí lidé, kteří se stanou sebevražednými atentátníky, jsou od dětství indoktrinováni k obraně jejich náboženství zabíjením lidí z jiných náboženství a jednají pod vlivem této mocné formy kontroly mysli. Jejich celoživotní přezkoumávání v Nirváně je velmi obtížné emocionálně, protože cítí plný rozsah utrpení, které jejich konečný čin způsobil ostatním. Vzhledem k tomu, že jednali v souladu se silným programováním, nepotřebují drsné karmické lekce a jejich další život bude věnován pomoci potřebným lidem v civilizaci třetí hustoty, která se začala duchovně a vědomě probouzet.

Dospělí sebevražední atentátníci jednají na základě radikálně zkresleného smyslu pro oprávnění bez ohledu na následky pro ostatní. Mimo nesmírně bolestivého celoživotního přezkumu, kdy trpí přesně stejně jako všechny osoby, jejichž životy ovlivnili svou sebedestrukcí, zažijí jeden nebo více těžkých životů v civilizaci s nízkou třetí hustotou, kde se vyrovnává náklon karmického kolotoče. Obsah karmy není určen pouze konečným činem, ale energií jejich touhy zabít co nejvíce lidí, což je tak temný čin, že překryje všechny ostatní aspekty jejich životů.

Ztráta víry v budoucnost lidstva je pochopitelnou reakcí na násilí, pokud jsou lidé přímo ovlivněni. „Odtržení“ od světa je forma božské milosti. Dává srdci a mysli oddech od šoku a zoufalství a smutku. V takových dobách je těžké přemýšlet o životě následujícím po tomto a vyvodit jakékoli pohodlí z mlhavé myšlenky, že existuje duchovní svět lásky a míru. Ale držet se této skutečnosti je to, co povznáší ducha a obnoví víru v odhodlání a schopnost lidstva učinit tento svět mnohem lepším, než je tento okamžik.

Pokud jde o mluvení s lidmi o tragických událostech, nechte své skutečné pocity plynout. Pláč je stále mnohem zdravější než stoicky potlačené pocity. Požádejte o božskou pomoc uzdravit se, vidět krásu v přírodě, myslet na zázrak narození, nevinnost malých dětí a oddanost vašeho domácího mazlíčka. Ve vašem světě je mnohem víc dobrého. Světlo neustále posiluje dobré, oslabuje špatné. Váš výraz „Čas uzdravuje“ je jen částečně pravdivý – uzdravení, návrat k blahobytu a pozitivitě přináší způsob využití času.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |