Home > > Matthew Ward - 21. července 2013

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 21. července 2013Účinky zveřejnění amerických vládních dokumentů, proces George Zimmerman

S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Rádi se budeme zabývat dvěma příklady pokroků ve vývoji vaší společnosti.

Za prvé: Uvolnění důvěrných dokumentů Edwarda Snowdena.

Transformace vašeho světa vyžaduje primární složku, tato složka je pravda. Úrovně energie, ve které Země obíhá, dláždí cestu pravdě, která má vyjít najevo, ale neexistují žádné specifické prostředky, kterými by se to mělo stát, protože existuje flexibilita ve smlouvách o duši.

Abychom tento vztah vysvětlili, řekněme, že jste se rozhodli vydělat značné množství peněz na vyrovnání celoživotní zoufalé chudoby. Spolu s tímto ustanovením smlouvy jste zvolili faktory, které vám to pomohou dosáhnout, jako je země bydliště, vrozené dovednosti a tendence myslet a jednat nezávisle. Není však žádná tvrdá a rychlá metoda, nebo jen jedno pole úsilí, které povede k získání vašeho životního stylu, který jste si vybrali.

Bez jakékoli vědomé vzpomínky na vaši smlouvu o duši jednoduše reagujete na myšlenky, instinkt, intuici, touhy a svědomí - poselství vaší duše do vašeho vědomí, které je v souladu s vašimi smluvními rozhodnutími, jak vznikají příležitosti, které do sebe „zapadají“.

Edward Snowden jako informátor udělal to, co měl. Některými je považován za zrádce, jinými za hrdinu. Vaši analytici diskutují o jeho dětství a dospívání, o osobnostních vlastnostech a nezralosti a spekulují o jeho motivech k zveřejnění důvěrných dokumentů své vlády.

Snowden, ani ostatní nevědí, že reagoval na poselství své duše, když se objevila příležitost, která „zapadla“. Stejný souběh energetických faktorů motivoval Bradleyho Manninga, aby zveřejnil oficiální dokumenty a Julian Assange založil Wikileaks. V žádném případě nejsou tito tři jediní, kdo jednali na základě pocitu odpovědnosti „přinést světlu pravdu“ - mluvíme pouze o osobách, které jsou v současné době ve zprávách.

Pokud jde o účinky zveřejněných informací na mezinárodní vztahy, zmíněné osoby nemají zájem na tom, aby se z kopce vytvořila hora. Mají mnohem důležitější vnitřní záležitosti, které je třeba řešit. Převládající vibrace jsou navíc ve prospěch vůdců, kteří vyhladí jakékoli rozdíly a přistoupí na mezinárodní dohodu.

Co se týče transparentnosti v řízení, bude to vycházet z požadavků občanů. Nejen utajení, ale politická samoobsluha, zkažené systémy spravedlnosti a firemní peníze, které jsou základem mnoha politik a právních předpisů. Egypťané, Brazilci a Rusové jsou další, kteří také požadují, aby jejich vlády sloužily nejlepším zájmům lidí. V každém národě, kde jsou zapotřebí příznivé změny, se projeví vytrvalost a odvaha, někdy s vnější podporou.

Druhým problémem rozšířeného zájmu je proces s Georgem Zimmermanem, který vyústil v jeho obvinění ze zabití a vraždy Trayvona.

Trayvon a George a jejich rodiny jsou jako všechny ostatní duše, které si vybírají karmické prožívání, aby bylo možné vyrovnat ostatní životy. To znamená, že souhlasili, že zažijí zabíjení, smrt a traumatické následky, a jejich smlouvy nabídly určitý stupeň flexibility, pokud jde o to, kde, kdy a jak by k tomu došlo.

Během tohoto jedinečného času ve vesmíru se příležitosti, které „zapadají“, objevují hojně po celém světě, takže nejen že mohou být dokončeny karmické volby, ale i ty, které slouží „většímu účelu“. A tak je to s rodinami Trayvona a Zimmermana. Obhájci a porotci tvrdí, že rasa nebyla faktorem; nicméně, všudypřítomné vnímání rasové diskriminace je skutečně kořenem záležitosti.

Rasová bigotnost byla dlouho skvrna a tlak na lidstvo. Vzdělávání může posunout mentální pohled na rasu, ale změna se uskuteční teprve tehdy, když se hluboce dotkne srdce. To je důvod, proč se Trayvon, George a jejich rodiny shodli na svých rolích v této osobní tragédii.

Stejný druh hořkého oddělení je způsobený fanatismem a dělením – rasovým, náboženským, etnickým, kulturním, kastovním označením, vládními systémy, ekonomickým postavením a genderovou situací. Všechny tyto oblasti rozdílů, které způsobily nesčetné utrpení po tisíciletí, končí.

Jednotlivci na celém světě se nebojácně reagují na silný smysl pro odpovědnost jednat podle toho, co vědí na duši a vědomě. Vesmír dává příležitosti k tomu, aby jednali v souladu se smlouvami. Většina z nich není rozpoznána mimo jejich okruh blízkých, jen velmi málo z nich je ohlašováno mezinárodně. Ti, kteří jsou známí, nevědí, že se před narozením rozhodli, že to udělají.

Dobře známou a velmi respektovanou je Malala Yousafzai, mladá pákistánská dívka, která i poté, co byla postřelena, protože bojovala za právo dívek na vzdělání, pokračuje ve svém úsilí. Ze zranění hlavy ohrožující život se zotavila nejen kvůli odborné lékařské péči a nesčetným modlitbám. Ve své smlouvě o duši se rozhodla věnovat svůj život této hodnotné službě, která bude v konečném důsledku přínosem pro dívky všude, kde jim bude upíráno stejné vzdělání jako chlapcům.

Papež František je další dobře známá a velmi respektovaná osoba. Duchovně vyvinutá duše, která ztělesnila Jorge Bergoglio, tak učinila na žádost nejvyššího vesmírného koncilu, aby později mohl silně ovlivnit papežské postavení. V souladu s přijetím duše vesmír „připravil cestu“ pro příležitost, která „zapadla“. Bergoglio se tak stal papežem a navzdory silné opozici ve Vatikánu jedná na základě toho, co považuje za svou zodpovědnost, napravit křivdy, kterých se církev dopustila od svého založení.

Během cesty vzestupu Země přijímala astronomické množství světla z jiných civilizací. Ale světlo vytváří každý, kdo pozoruje hlas uvnitř, který posouvá vaši společnost stále blíže k mírumilovnému, harmonickému světu, kde se všichni podílejí stejně.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |