Home > > Matthew Ward - 15. srpna 2013

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 15. srpna 2013S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew.

Prognózy v médiích a odborníků jsou založeny na vaší zaznamenané historii, která nemá žádný vliv na vzestup Země ani váš vlastní. Nevědí, že posádky v okolí vaší planety používají technologii svých lodí ke snížení toxicity radioaktivity a znečišťujících látek a brání fungování jaderných hlavic. Tito jedinci nemají žádnou představu, že jak se vibrace na planetě neustále zvyšují a snižuje se násilí a všechny ostatní škodlivé aktivity.
Každý je ovlivněn druhem informací, pozitivních či negativních, které má v okolí. Naší vroucí nadějí je, že jednotlivci, kteří si stále vybírají negativní, budou inspirováni pracovníky světla.

Každý z vás ukazuje cestu. Mnoho milionů lidí pracuje v oblastech, na nichž ostatní závisí - zemědělství, zdravotní péče, stavebnictví, výroba energie, výroba, mechanické a jiné druhy oprav. Pokaždé, když člověk získá potřebné jídlo nebo produkt nebo službu, nahradí obavu z nedostatku uvolnění. Zaměstnanost je mnohem více než pracovní místo - zvyšuje životy nespočtu dalších lidí a dává zaměstnancům uspokojení z pocitu produktivity a pomoci.

Mnozí z vás se dobrovolně podílejí na úsilí komunity, pomoci, ochraně, podepisujete petice, nebo se účastníte shromáždění, abyste prokázali potřebu reforem, nebo se zapojujete do meditací za mír.

Jednáte se svědomím, inspirací a motivací. To jsou poselství z tvé duše a snaha pocházející z této úrovně vytváří množství světla. Totéž platí o gestech, která považujete za „férové“, přátelské, nápomocné, věci, které přirozeně děláte, aniž byste vůbec něco přemýšleli.

Modlíte se za ty, kteří se potýkají s obtížemi - nikdy nepodceňuj moc modlitby za nejlepší dobro! To je jen několik příkladů srdečných skutků. Každý čin laskavosti, ohleduplnosti, soucitu a porozumění vytváří světlo v „dárci“, protože vyzařuje světlo do „přijímače“, který toto světlo pohlcuje a vytváří další v pocitech vděčnosti.

Je to božské nastavení, že neznáte misi, do které jste se přihlásili - nemusíte ji znát, abyste žili v božských cestách. Dobrovolně ovlivňujete ostatní jednoduše tím, kdo jste - tím, že jste sami sebou, jste cestou!

Odpovědnost za sebe a odpovědnost za postoje jsou základními aspekty růstu duše, a v tomto smyslu můžete udělat více. Zvládněte svou vrozenou schopnost souzení, zeptejte se, zda jsou informace pravdivé nebo ne, dbejte na poselství své duše pro vaše vědomí.
Pusťte se z jakýchkoli přetrvávajících pocitů rozhořčení, hořkosti, výčitek svědomí, viny, hněvu a zejména strachu, z nichž všechny vydávají velmi nízké vibrace, a nahraďte je odpuštěním sám sobě a druhým, vděčností za dobro ve vašem životě, uznání krásy ve vašem světě. Představujte si svět ve zlatém bílém světle a vysílejte tento obraz se smyslem pro mír.

Převažující vibrace jsou motivující pro sebeobjevování, sebeuvědomění, seberealizaci. Jednotlivci se ptají na hlubší úrovni než dosud, ale hledání duše samo o sobě neposkytuje všechny odpovědi, které hledají. Neskrývejte své světlo, osvěcujte ostatní v rozsahu, v jakém jsou vnímaví.

Lidé potřebují vědět, že energie jejich myšlenek a pocitů vystřelí do vesmírné polévky a přinese zpět to, co odpovídá vyslané energii. Potřebují vědět, jak strach nepříznivě ovlivňuje jejich životy a že energie strachu posiluje sebestředné a krátkozraké jedince, kteří se staví proti změnám, které mohou prospět světu.

Můžete také nabídnout zdroje informací, nebo informovat zainteresované osoby o webových stránkách, které mají přesné informace. Jsou-li otevřeny telepatické komunikaci, poskytněte jim prosím místa, kde jsou posílány naše zprávy a zprávy z jiných světelných zdrojů. Možná váš pozitivní postoj k dnešním událostem bude více než jakýkoli jiný faktor inspirovat ostatní, aby začali vnímat věci i tímto způsobem.

Můžete na mě myslet jako na 17letého chlapce, který zemřel ve vraku vozidla a začal telepaticky mluvit se svou matkou o 14 let později a přemýšlel: Opravdu ví, o čem mluví?

Nikdo, kdo ví o sv. Germainovi, nepochybuje o jeho starověké moudrosti a poznání!
S vděčností za svolení se s vámi podělíme o úryvek z jeho zprávy z 12. Června 2013, která byla předána Valerii Donnerové a zveřejněna na adrese http://www.thegroundcrew.com

Zdravím, jsem St. Germain. Jsem rád, že s vámi mohu znovu mluvit.
Nemůžete nic považovat za samozřejmost a nemůžete se vyhýbat svým povinnostem. Jako Mistr vám mohu říci, že je to nejvýraznější doba na Zemi.
Sleduji váš pokrok a výsledky. V tomto komplexním procesu vzestupu je toho mnohem víc. Hodně se bude žádat zejména v oblasti vašich postojů. Pozitivní postoj vás povede dlouhou cestu. Pokud překonáte zmatky a myšlení založené na strachu, uvidíte, že máte dostatek příležitostí k tomu, abyste byli ve službě.
Nejdůležitější věcí, kterou můžete udělat, je začít u sebe. Převezměte odpovědnost za myšlenky, slova a činy. Shromážděte se s jinými podobně smýšlejícími přáteli. Pozvěte nás, abychom vám pomohli vytvořit plány a provést je. Buďte otevřeni se více spojit s kosmickými bratry a sestrami, kteří také čekají na provedení svých částí Božského plánu.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |