Home > > Matthew Ward - 22. října 2008

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 22. října 20082. Posádka a cestující, kteří se chtěli 14. října ukázat na vašem nebi, byli mnohem více zklamáni než vy. Už dlouho jsou ve stavu dychtivosti a připravenosti. Necítí však žádný hněv vůči těm ve vládě, kteří brání svou vlastní existenci a zároveň vyvíjejí zbraně, aby zničili kosmické lodě.

3. Už nějakou dobu jsou v každé minutě dobře připraveni, nebo si to myslí, aby zabránili světu dozvědět se pravdu, že naše vesmírná rodina je vždy přítomná.

4. Herní plán šel skvěle až do posledních okamžiků. Krátce před plánovaným objevením pozemní zpravodajské služby oznámily veliteli lodi, že bezpečnostní síť na planetě byla ohrožena. Zatímco snaha temných zničit loď by byla marná - velké lodě mají silnější ochranné mechanismy než malá průzkumná plavidla, jejich pokusy by mohly mít škodlivý dopad na obyvatelstvo.

7. Když byla planeta v dávných dobách osídlena, lidé rozpoznali ve svém středu ty z jiných světů. Znali jejich původ a dědictví. Později většina lidí na Zemi ztratila vědomí, že vždy byly v planetární populaci některé duše z vyšších civilizací, a dnes jen komparativně málo ví, že řada vysoce vyvinutých duší přišla z vesmíru, aby žila a pracovala vedle vás.

8. Po věky k vám cestovaly lodě a po více než šedesát let byly v tisíce poblíž, včetně mateřských lodí, jejichž obyvatelé pomáhali Zemi. Bez jejich pomoci by planetární tělo zemřelo a nikdo z vás by tu dnes nebyl. Pozorování malých plavidel se staly téměř běžné. Tyto druhy lodí již dlouho přistávají v izolovaných oblastech, nejčastěji na Blízkém východě a v Latinské Americe. Často se posádky mísí s obyvateli, kteří intuitivně vědí, že jsou ze vzdálených domovů a vítají je. Návštěvníci, kteří se před padesáti lety setkali s vládami, však nebyli přijati v poklidném duchu, ve kterém přišli. Ti, kteří nebyli zabiti, byli řádně odmítnuti, když nabídli, že se podělí o svou technologii výměnou za zastavení veškerých válek a zničení arzenálu.

9. Civilizace žijící v “duté“ Zemi se příležitostné setkává s lidmi z povrchu. Deník admirála Byrda popisuje přátelskou recepci jeho skupiny a krásu lidí a jejich prostředí. A telepatická komunikace mezi některými dušemi na Zemi a těmi v jiných civilizacích probíhá „stále“.

10. Takže nevím, jak byl termín „první kontakt“ bude první ve vědomé paměti lidí na Zemi.

12. Prosím, neočekávejte náhlou změnu ekonomiky k lepšímu. Supi amerického Federálního rezervního systému se drží. V tomto momentu je v energetickém poli potenciálu Země takový rozruch, že není možné rozeznat, jak dlouho bude globální reforma trvat.

15. Každý člověk na Zemi měl nějaký život, s největší pravděpodobností mnoho životů, ve snaze získat dostatek potravy, aby se vyhnul hladovění. Uvnitř této buněčné paměti je instinkt, který dává sílu ducha a odhodlání přežít. V tomto případě tak děje přes dočasné ekonomické bouřky a hojnost na konci tunelu. Je pravda, že miliony v chudých zemích nepřežijí, dokud neodejde tyranie a chamtivost. Jako citlivé, starostlivé a soucitné bytosti odporujete podmínkám, které způsobují utrpení a tolik úmrtí, a vaše úsilí o ukončení tohoto druhu tragické existence je hodnotné.

16. Je pro nás smutné vidět také tento druh utrpení, i když chápeme, co většina lidí nechápe. Tyto duše v bídném utrpení se nenarodily, aby měly dlouhý, šťastný a zdravý život. Přišli dokončit karmu, kterou potřebují, aby mohly odejít ze třetí hustoty, a tak úspěšně dokončit svůj životní záměr. Chápeme také, že je jim to známo pouze na úrovni duše, a proto s nimi pláčeme nad jejich životními a smrtelnými okolnostmi. Dokonce i pro ty, kteří vědí o reinkarnacích, kteří vědí, že život ve zdraví a nádheře je vyrovnán jiným v děsu, nemoci a strašlivé deprivaci, je těžké pochopit, že musí žít takový krutý „osud“. Na úrovni duše je známo, že životy jsou prožívány současně v kontinuu, kde není lineární čas. Pouze ve vyšších stavech vědomí je možné pochopit, že ve stejném okamžiku je duše, která trpí v jednom životě, povýšena v kráse a radosti jiného.

17. Pokud se duchovně vyvinutý jedinec cítí nepohodlně, nebo je dokonce i odpuzován, když se setkává s cizincem, je to proto, že jejich energetická pole jsou neslučitelná – nemají nic blízkého. Když se ten samý člověk cítí silně přitahován k cizinci, je to bez vědomého vědomí, že cizinec má vlastnosti soucitu, cti, vstřícnosti, poctivosti a pocitu spravedlnosti, jedinec zažívá poznání duše s duší v rámci složek energetického stavu této osoby.

18. Barack Obama je světlá duše, která opustila svou domovskou planetu, aby se stala příštím vůdcem této země. Pokud jde o podezření ohledně občanství Baracka Obamy, pokud Bůh povolí ochotné duši, aby přijala kriticky důležité postavení, nemůže zasahovat nic tak bezvýznamného, jako technická interpretace. Pokud jde o Obamovu podporu „hospodářské záchrany“, je na něm, aby zachoval dojem, že je v souladu s členy frakce Iluminátů, kteří ho z relativního pozadí vytlačili do prezidentské kandidatury. Jeho akce ukážou kde jeho srdce a duše opravdu jsou.

20. Věřím, že všechny ostatní otázky mohou být zodpovězeny takto: Kombinace Obamovy vrozené moudrosti a vůdčí zkušenosti z životů v duchovně a intelektuálně rozvinutých civilizacích a světla, které stále více zvyšuje povědomí lidstva na Zemi, vyléčí rozpor, který je evidentní v současné zuřivosti politického obtěžování.

21. Je pro nás radost, že ekvádorští občané budou hlasovat o nové ústavě, která bude zahrnovat národní uznání práv přírody. Toto pozoruhodné zahrnutí je příkladem toho, jak světlo doslova osvětluje cesty lidí kolem vašeho světa.

22. Využívání fosilních paliv není zdravé pro vaše životní prostředí zdravé a jejich těžba není zdravá pro planetární tělo Země. Vědecká diskuse o globálním oteplování je plýtváním energií. Tání ledovců a meteorologické anomálie dláždí cestu k příznivému klimatu na celém světě, k obnově neplodných zemí, aby se mohly znovu stát úrodnými. Některé živočišné druhy vyhynou, jiné se budou moci přizpůsobit změnám a vzkvétat. Postupně se všechna zvířata stanou býložravci. Mezitím, prosím, pokračujte ve svém úsilí o ochranu života zvířat, zastavte zneužívání a ukončete zabíjení na souši i v mořích. Nelidské zacházení se zvířaty způsobilo ohromné množství negativity pro Zemi.

23. Váš svět by mohl být proměněn ve Zlatý věk v záblesku oka, pokud by tato víra a vize byly v kolektivním vědomí. Ale není to tak, takže všechny změny budou procesem. Pamatujte také, že sláva Zlatého věku bude k dispozici pouze duším, které absorbují světlo, které umožní fyzické přežití při vzestupu Země na vysoké frekvence páté hustoty. Duše těch, kteří již nemohou udržet životaschopnost, půjdou do světů, kde energie odpovídá jejich celoživotní energii, a kde budou mít jiné příležitosti, jak zvýšit své vědomí a duchovně se rozvinout.

24. Nebude jasné vymezení mezi koncem třetí hustoty a začátkem Zlatého věku. Nemůže existovat „koordinovaný konec“ všech činností založených ve tmě. Odstranění pozemské toxicity bude mít vysokou prioritu, protože pokrok v jiných směrech bude vyžadovat zdravé životní prostředí. Všechny znečišťující látky, včetně záření z uranu, budou dematerializovány, nebo neutralizovány poměrně rychle technologií vaší vesmírné rodiny. Další situace, které sužovaly planetu - války, vraždy, násilí, škody způsobené člověkem, počasí, dohled nad občany ze strany vlád, policejní brutalita, nespravedlivé zákony, falešná obvinění a uvěznění, zbraně - VŠE odvozené z vlivu temnoty - se postupně vytratí.

25. Nedojde k náhlému posunu z jednoho extrému na druhého v každodenním životě. Nemoci a vysilující stavy budou stále více léčeny přirozenými prostředky a pohybem energie, dokud nebudou všichni lidé zdraví na těle, v mysli a emocích, včetně invalidních postižení. Adaptace budou postupně zaváděny do elektrických, elektronických a mechanických oblastí, protože fotony se stávají stejně četnými jako elektrony a budou dominovat budoucímu energetickému poli Země. Vaše obvyklé způsoby dopravy a energie postupně nahradí nově vyvíjené. S pokračujícím pokrokem v intelektu a spiritualitě nakonec zvládnete teleportaci kolem planety a astrální cestování do jiných světů. Bezdrátové komunikační nástroje, které poškozují zdraví, budou upraveny tak, aby eliminovaly jejich nebezpečné vlastnosti. Vedení bude podzemní, stožáry budou odstraněny, nebudou žádné mechanismy dohledu, a to ani ve vašem televizoru a každý bude mít schopnost komunikovat telepaticky.

27. Jste součástí Boha, neoddělitelní od Něho a všech ostatních duší v tomto vesmíru. Projevujte lásku a odpouštějte sobě i druhým. Buďte nebojácní, soucitní, laskaví a čestní. Udržujte svou mysl otevřenou učení. Věřte a postupujte podle své intuice. Láska je klíčem ke všemu.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |