Home > > Matthew Ward - 23. května 2005

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 23. května 2005


5. ... Kdysi jsem vám říkal, že Írán by měl být dalším válečným cílem vaší vlády. V té době se zdálo, že to je nevyhnutelné, protože pouze energie jasně zaměřená na tento záměr byla v oblasti potenciálu. Od té doby vstoupily do hry dva faktory - energie, která je proti tomuto záměru, a neočekávané vojenské problémy amerického prezidenta v Iráku. Množství mírových shromáždění a pochodů, válečných protestů a modliteb nemohlo odvrátit nahromaděnou energii temných záměrů v Iráku, ale v Iránu je možné, že masivní světlo generované lidmi milujícími mír na Zemi a světlo, které vyzařuje vaše rodina, může proniknout do duší odhodlaných dobývat. Nebylo by to popření jejich svobodné vůle, ale světlem oslovené rozhodutí těch, kteří byli dříve v temném táboře. Občanské a mezinárodní války se budou muset odehrát, protože energie nemůže být náhle odříznuta, myšlenkové formy nemohou být zničeny, ale mohou reagovat na změkčení rostoucí silou lehkých myšlenkových forem.

7. ... Duševní smlouvy nutně neuvádějí způsoby fyzické smrti, nýbrž počet let potřebných k vyplnění mezer v předchozích životech a většina lidí, kteří umírají na znečištění, zažívá to, co si zvolili jako dlouhověkost. Co se týče dětí přicházejících s nemocí a deformitami, pro ně a jejich rodiče je to soustředěná karma, kterou se rozhodli dosáhnout rovnováhy, aby tyto inkarnace byly poslední, které potřebují v rámci třetí hustoty. Ano, matko, vím, že se to zdá kruté, jednoduše vysvětlovat dohody před narozením s malým ohledem na lidské utrpení a rodinné tragédie. Dokonce, i když člověk může mentálně přijmout, že jakékoli ztělesnění je jen špetka věčného života a každá událost je vybrána duší a je smysluplná, je to mnohem obtížnější uprostřed masivního utrpení.

8. ... Oddělujte pachatele od jejich jednání. Nemusíte schvalovat jejich činy, ale zbožně doufáme, že budete vysílat energii milostného světla k léčení temných duší. To přináší změny, za které se modlíte a na kterých pracujete!

10. ... Každý může šířit světlo v malých skutcích laskavosti, veselých slovech a opravdových úsměvech při pozdravení jakékoli duše.

11. ... Ano, podepisování peticí, které podporují pozitivní vývoj, je skutečně účinné z důvodu kolektivní energie. Cíle Petice nemusí být splněny okamžitě. Účast ve skupinách lehkých pracovníků se společným zaměřením skutečně exponenciálně přináší pozitivní výsledky, stejně jako meditace ve skupině. Každá činnost, která pomáhá potřebným osobám, vytváří světlo jak v dávání, tak v přijímání, takže sběr oděvů a pomoc v potravinových bankách pro bezdomovce je přínosná. Vegetariánská strava jako „bojkot brutality k hospodářským zvířatům“ je světelným činem. Nabídněte víru v léčivou sílu lásky, zapálí jiskru pro kontemplaci, ale nevnucujte ji, můžete odcizit ty, kteří prostě nejsou připraveni pochopit tuto duchovní pravdu.

12. ... Spiritualita a cesta osvícení, není stejná jako „pobožnost“. Duchovní uvědomění, jako svědomí a intuice a schopnost telepatické komunikace je duši vlastní a je právem každého.

13. ... Všechna náboženství jsou instituce vytvořené člověkem. I když měly dobrý úmysl podpořit duchovní porozumění, brzy podlehly iluminátům na svém vrcholu.

14. ... Podstata zakladatelů velkých náboženství - přesněji řečeno, duší, které byli poslány, aby řekli pravdu o Bohu a o každém z nich, je z říše energie Krista a žádné není nadřazeno jinému. Zakladatelé vědomě znali své smlouvy o duši a mají být ctěni za to, že je naplňují, nicméně, jejich učení byla záměrně zkreslená. Východní náboženství jsou autentičtější. Desátky nejenže obohatily mocné lidi, ale dále upevnily jejich vládu nad obyvatelstvem. Skutečně krásné obrovské stavby a nádherné předměty náboženské povahy byly umožněny značnými oběťmi nejchudších.

15. ... Víra je osobní vztah s bohem nebo jakýmkoli jménem nejvyššího bytí tohoto vesmíru. Modlitba je energií každé myšlenky, pocitu, motivu, slova a jednání. Nejuniverzálnější modlitba je „pro jejich nejvyšší dobro“ protože nevíte, co je v jejich smlouvě o duši. „Pro mé nejvyšší dobro“ je také nejúčinnější modlitba pro sebe.

17. ... Život ve třetí hustotě je jen jedna z mnoha stovek nebo mnoha tisíců zkušeností duše, která žije ve vesmíru v mnoha různých formách a umístěních současně. Iluze je, že jste vaše tělo, vaše osobnost, vaše vlastnosti, vaše pocity, vaše úspěchy a mimochodem máte duši, která je od boha. Ve skutečnosti jste duše, část boha, neoddělitelná od něho a všech ostatních duší v tomto vesmíru a máte fyzickou zkušenost, kterou jste si zvolili pro vyrovnání ostatních životů. Jste věčná bytost. Bůh jako nejvyšší bytí tohoto vesmíru je podřízen stvořiteli, nejvyšší bytosti vesmíru. Je sloučením všech duší, všech forem života v celém tomto vesmíru a pozná každou myšlenku a cítí všechny pocity každého života. Bůh nemůže zasahovat do zákona stvořitele o svobodné vůli. Duše vycházejí ze svých dohod před narozením. Bůh, zdroj atd. podle vašeho jména, je ztělesněním androgynie, dokonale vyvážené mužské a ženské energie. Nevymyslel náboženství . Temnota je nepřítomnost světla, absence lásky a duchovní jasnosti. Země je duší s planetárním tělem, které je domovem bytostí uvnitř, na a nad ní. Obyvatelé na jejím povrchu jsou z větší části daleko méně pokročilí duchovně, intelektuálně a technologicky než mnoho jiných civilizací.

18. ... Každá duše má svou vlastní iluzi, která se týká já, každé stránky života, planety Země a zdroje všeho, ale nakonec budou všichni sdílet stejnou vesmírnou realitu.

24. ... Telefony samotné, nejen věže, mají dvojí temné účely. Sledování a přerušení normální aktivity mozkových vln, což vede k tomu, že procesy myšlení jsou přístupnější k přijímání a jednání na základě informací bez dotazování. V tomto je to forma ovládání mysli, ale ne přímá míra implantování naprogramovaných mikročipů nebo drakonických metod deprivace, mučení a vymývání mozků.

25. ... Se vzestupem, kromě telepatie, nabídne technologie také mnohem lepší způsoby komunikace.

26. ... Nic není škodlivé pro duši, s výjimkou jaderných výbuchů ve vesmíru, které rozbíjejí a rozptylují kumulativní prožívání a opakovaná vědomá a dobrovolná rozhodnutí, která zasahují do růstu vlastní nebo jiné duše. Uměle vytvořené elektromagnetické proudy jakéhokoliv druhu mohou poškodit těla. Sluneční paprsky jsou velmi prospěšné.

28. ... Mají světelné bytosti žijící pod zemí spojení s Atlantidou? Ne víc než mnoho z vás, kteří žijí na povrchu. Většina duší žijících na Zemi, ať už na zemi nebo uvnitř, žila v Atlantidě nebo Lemurii a někteří z vás jsou nyní na planetě aby vyvážili tyto životy stejně jak jste to vy i ostatní dělali v minulosti a neustále děláte v různých životních formách a místech ve vesmíru. Všichni vše zažívají TEĎ ve vesmírném kontinuu.

29. ... Programy výsevu populací začaly na povrchu planety dlouho předtím, než byla země pojmenována. Aspekt Edenu přišel později, s příchodem různých mimozemských civilizací, které dodaly své DNA a vysoký stupeň spirituality do dříve zavedeného lidského kořene. Lze však říci, že Eden existuje ve vnitřní Zemi, protože vysoce vyvinuté duše, které tam žijí, vytvořily tuto přirozenou krásu a harmonii. Adam a Eva jsou skutečně mýtičtí, na rozdíl od některých forem života na Zemi, jako je mořská panna, satyrové a draci, kteří všichni vznikli spojením lidské a zvířecí DNA.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |