Home > > Matthew Ward - 26. dubna 2005

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 26. dubna 2005


2. ... Papež Benedikt XVI? - Joseph Ratzinger sám řekl, že jeho panování jako papeže bude krátké. Jako primární asistent svého předchůdce ví, co ilumináti ve Vatikánu udělali, aby nepoškodili osobnost milovaného papeže Jana Pavla, když chtěl sdělit pravdu o římskokatolické hierarchii. Nečekejte, že papež Benedikt cokoli učiní, než bude uvnitř iluminátských členů dostatek světla, nebo dokud nebudou odstraněny z vlivných pozic. Věří v posmrtný život, ale není si vědom toho, jak moc obyvatelé Nirvány dávají Zemi, takže cítí, že změna může být způsobena pouze během života na planetě.

3. ... Sdílí vizi Jana Pavla, která měla odhalit lži církve. Dlouho se těšil na dobu, kdy spiritualita nahradí náboženská dogmata. Jako člen mezinárodního týmu pro transformaci, který bude provádět změny nezbytné pro to, aby se váš svět dostal do doby míru a harmonie, je chráněn v Kristově světle a v blízkosti jsou vždy fyzické světelné bytosti.

5. ... Není klon, a je nepravděpodobné, že by to zkusili. Účelem klonů je nastoupit v případě smrti, aby mocný vliv osoby nebyl přerušen. Nový papež nemá charisma a lásku mas jako jeho předchůdce, a pokud zítra zemře, ilumináti uvnitř Vatikánu by s největší pravděpodobností byli škodolibí, že tento nejlogičtější nástupce Jana Pavla zmizel rychle z cesty a mohli se do papežství dostat sami. U voleb neměli dostatečnou podporu, převažující volba byla Ratzinger, vzhledem ke své blízkosti k Janu Pavlu.

6. ... Přiznání Zaccarias Moussaoui z al-Káidy k 9/11? To je další pokus skutečných pachatelů ukázat „prosazováni spravedlnosti“. Spíše je to další zoufalá snaha udržet krytí. Moussaoui byl nápomocný při malých teroristických incidentech CIA black ops. Užitečnější byl jako spiklenec naprogramovaný na 9/11 v důsledku implantovaného čipu během nedávné lékařské péče. Věří, že hrál tu roli, i když jeho “přiznání” nebylo bez extrémního donucování.

7. ... al-Káidu vytvořilo CIA, přesněji řečeno, je to „duch“, který iluminátská armáda CIA vykouzlila jako „globální teroristy“. Záměrné obvinění jakékoli země z ukrývání, nebo financování má vést k invazi. Jde o země s ropou, konečným cílem je celková světová nadvláda prostřednictvím invaze a okupace nebo jednoduše kapitulace slabších národů.

10. ... Krátké shrnutí pro nové příchozí.

11. ... Na základě vyhlášky Stvořitele a povolení boha k zásahu vesmírné rodiny NEBUDE jaderná válka.

12. ... Na obzoru není žádný „Armagedon“ - temná myšlenka minulých tisíciletí, stejně jako jakýkoli jiný koncept se může projevit pouze tehdy, když je do něj investováno dostatečné množství energie a ujišťuji vás, že není!

13. ... Pokud reagujete na vnitřní výzvu k přestěhování, pak to udělejte. Pokud však reagujete na „proroctví“, neobtěžujte se. Vaše smlouva o duši je určujícím faktorem jak pro fyzickou bezpečnost, tak pro čas vašeho návratu k duchovnímu životu, jedno nebo druhé se stane kdekoli.

14. ... Nebudou žádné nové pandemie a epidemie způsobené laboratorními chorobami - technologie kosmické rodiny tyto viry neutralizuje, jakmile jsou uvolněny v chemtrails a jinými prostředky.

15. ... Bez ohledu na regionální, národní nebo mezinárodní zákony, aliance, smlouvy nebo ústavy, vše, co není pro postižené lidi prospěšné, nepotrvá dlouho. Probíhající změny nahradí represivní režimy moudrými a duchovně rozvinutými vůdci, kteří se vzdají všech nespravedlivých zákonů a dohod.

16. ... Implantovatelné mikročipy se nestanou široce rozšířenými, jak je zamýšleno temnými, lidem, kteří dobrovolně, či nevědomě mají tyto implantáty, budou čipy automaticky deprogramovány vyššími vibracemi čtvrté hustoty.

17. ... Měli byste být rozumní ohledně výdajů a plnit finanční a právní povinnosti, aby se předešlo obtížím v době před zavedením nového měnového systému a spravedlivého základu pro zdanění, placení dluhů a přidělování globálních zdrojů. Nevím, kdy se to stane - tato oblast je poslední pevností temných sil na planetě a nevzdávají se bez tvrdého boje.

18. ... Přidávám další poznámku. Denně slyšíte a vidíte důkazy o brutalitě, nespravedlnosti, podvracení a informacích naplněných strachem, ale všechny bytosti světla, které posílají zprávy skrze naše respektované kanály, prosí: „Nesuďte, ale posílejte lásku-světlo všem!“ To je mnohem, mnohem víc než duchovní myšlenka! Je to ve prospěch těch, jejichž rozhodnutí nejsou ve vašem či jejich nejlepším zájmu, je to pro vás, protože jste zodpovědní za všechny své myšlenky, motivy, činy a jejich důsledky, a je to ve prospěch Země, protože vibrace světla zmenšují negativitu, která se musí na cestě vzestupu uvolnit.

20. ... Posvátná místa? Skutečně jsou na planetě místa, která jsou posvátnější než jiná, a to proto, že tam jsou energetické víry. Mnohá existovala před záznamy o lidské civilizaci Země, tedy dlouho před jmény, pod kterými je znáte: Egypt. Řecko. Írán, Izrael a další oblasti Středního východu. V Asii, před znesvěcením kdysi prosperující země, která je nyní pouští Gobi. Tibet, Nepál, Himaláje, vrcholy v Japonsku, Africe, západní pobřeží Spojených států a Aljašky. Místa v jihozápadních Spojených státech. Mexiku, Andách, ponořené kontinenty Atlantidy a Lemurie. polární oblasti a další.

21. ... Chci dodat, že když se na vaší planetě začala držet temnota, původní síla vortexů se odpovídajícím způsobem zmenšila, a to i změnami v půdních a mořských masách. Až během posledních zhruba šesti desetiletí víry obnovují svou původní intenzitu světla, která je zdrojem jejich energie. Děje se tak díky masivnímu vyzařování světla z množství civilizací a v poslední době ho i sami generujete.

22. ... V Antarktidě se toho děje hodně, o čem někteří světoví lídři vědí a nechtějí to zveřejnit. Je zde průchod k vnitřní Zemi, kde vysoce vyvinutá populace žila věky v klidném a krásném prostředí. Stejně tak je zde vstup pro mimozemské lodě. Je možné, možná i pravděpodobné, že to, s čím se setkávají členové týmu, jsou ochranná opatření, která obklopují portál a drží návštěvníky stranou, dokud obyvatelé vnitřních měst Země nemají naprostou jistotu bezpečnosti.

24. ... Pohyb nebeských těles má hluboký dopad díky energetickým změnám, které ovlivňují každou duši v tomto vesmíru. Pohyb nejsilnějších těles je cyklický, a to, co se děje nyní a výrazně napomáhá vzestupu Země, je silné proudění „ženské“ energie z Venuše. Tato energie lásky, jemná síla a harmonie přináší rovnováhu k dlouho dominantní mužské energii Země, poznamenané krutostí, bezohledností v dosahování úspěchu a mužskou nadvládou nad ženou. Tento druh nebeské interakce není pro vaši sluneční soustavu ojedinělý, nýbrž je to mikrokosmos makrokosmu, který je v neustálém pohybu, aby přinesl rovnováhu.

25. ... Zaměřit se pouze na jedno z označení, které se liší podle kultur nebo filozofií, např. probouzení Kundalini a otevírání čaker, může omezit pochopení, že duchovní a fyzické změny jdou ruku v ruce. Ne všechny nemoci jsou způsobeny změnou buněk z uhlíkové do krystalické struktury, a protože si nemůžete být jisti, o co jde, pokud jsou příznaky závažné nebo dlouhodobé, je moudré je konzultovat s důvěryhodným lékařem.

26. ... V případech, kdy duševní nemoc byla karmickou lekcí, která byla vybrána k vyvážení jiných životů, bude tato „nevyléčitelně“ nemocná duše uvolněna z této zkušenosti a může si vybrat zdravé nové tělo pro svou další inkarnaci všude, kde ji opravňuje její evoluční status. Ti, kdo mají méně závažné podmínky a vytvořili světelnou energii skrze své motivy a skutky, vystoupí, pokud to dovolí doložky o životnosti jejich smluv, a budou vyléčeny ve vyšších frekvencích. Naopak ti, kteří mají menší podmínky, kde svědomí funguje, ale vědomě se chovají v popírání těchto pokynů, budou nasměrováni na svět v souladu s jejich celoživotní registrací energie, kde bude nabídnuto nápravné učení.

27. ... I když právně mají být lidé potrestáni za protiprávní nebo nemorální činy a uvězněni, trestný čin i uvěznění mohou, nebo nemusí být součástí jejich duševních smluv. Pokud jsou jejich činy a důsledky v souladu s prožíváním, rozhodli se vyrovnat ostatní životy, pak duše dokončí své karmické lekce a duchovně se vyvíjí. V závislosti na zvolené dlouhověkosti v jejich smlouvách mohou přecházet do Nirvány nebo mohou cestovat spolu se Zemí do čtvrté hustoty, kde budou spolu se všemi lidmi falešně odsouzenými a neoprávněně uvězněnými osvobozeni. Vězni, kteří ignorovali vedení svého svědomí a vážně se odklonili od svých smluv o duši, přecházejí do světa, kde jsou příležitosti k učení v souladu s jejich potřebami.

29. ... Bílé Bratrstvo, takto pojmenované, protože bílá je kombinací každé barvy v nebeském spektru a reprezentuje každou civilizaci v tomto vesmíru, je seskupením vysoce respektovaných bytostí, s nimiž ostatní duše ve vysokých stanicích, včetně mne, interagují především na úrovni komunikace. Lze je přirovnat k PhD vašeho vzdělávacího systému. Jejich specializací jsou hlavní aspekty masového vědomí. Jsou jako gigantické centrum duchovních zdrojů, kde jsou všechny a jakékoli duše vítány, aby se poradily o otázkách důležitých pro jejich vlastní vývoj nebo vývoj civilizace. Ačkoli jsou tyto bytosti vždy otevřené telepatickým konferencím, zřídkakdy konají návštěvy. V takových případech jsou poslem, aby upozornili vůdce civilizace, která se dostává z kursu ve svém úsilí o vesmírné poznání. Nicméně, stejně jako všichni ostatní z nás, nikdy nevnucují své znalosti a vedení. Jsou androgynní syntézou mužských a ženských energií.

30. ... Nepřetržitě se zde vítají duše, které přidávají své objevy do „duchovní knihovny“. Neexistuje žádný definovaný počet přispívajících bytostí nebo funkcí.

31. ... Da Vinciho kód má pravdu o manželství a dítěti, ale mýlí se s ukřižováním, to jsou chybné informace v Bibli. Ježíš Kristus nebyl ani položen na kříž - ukřižování a vzkříšení, stejně jako panenské narození, jsou prvky příběhu, který vytvořilo několik těch, kteří později vládli církvi a státu. Museli zkreslit autentický život Ježíše a jeho Boží poslání, protože dovolit pravdě, aby se stala všeobecně známou, by odstranilo jejich kontrolu nad lidem. Matko, není zde prostor, abychom zahrnuli všechno, co vám Bůh řekl o Ježíši, viz. Kniha „Illuminations for a New Era.“

36. ... Hudební skladatelé patří mezi energeticky nejcitlivější lidi na planetě a jejich inspirace pro hudbu, kterou píší, pochází z jejich duše. První neoklasicistní skladatelé cítili trápení a blížící se smrt Matky Země, proto produkovali kakofonní díla v úmyslném odklonu od předcházející ohlušující hudby, která ohlašovala obsáhlou temnotu, která je nyní, o století později, světu zřejmá. Trvalé vystavení neoklasicistní hudbě by vyvedlo z rovnováhy váš energetický systém, pokud žijete v dualitě, a zároveň tato díla nabízejí rovnováhu melodickému bohatství skladeb mistrů, které díky svému světlu odolávali po mnoho staletí. Oba druhy hudby pocházejí z duše.

37. ... V kompozicích „heavy metalu “ neexistuje žádná rovnováha ani jakákoli vykupitelská kvalita. Silný tmavý podproud v tomto hluku je strategicky navržen tak, aby rozbil energii těla a zabránil tomu, aby se světlo dostalo do duší těch, kteří jsou očarováni těmito chraplavými zvuky. Tato skutečnost musí oslovovat ty, kteří považují „heavy metal“ spíše za zábavu, než za silný odstrašující prostředek duchovní osvícenosti, což ve skutečnosti je.

38. ... Buďte si vědomi účinku tónu hlasu nejen na ty, s nimiž mluvíte, ale i na vás samotné, nejste vůči němu imunní. Měkký hlas dokáže odvrátit od hněvu.

39. ... A jedna další citace: „Ticho je zlaté.“ Kdykoli je to možné, zůstaňte stranou všech zdrojů zvuku a vychutnejte si výbušné ticho a klidné prostředí komunikace s přírodou.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |