Home > > Matthew Ward - 29. července, 2016

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 29. července, 2016S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Nárůst terorismu je přirozeným výsledkem vašeho lineárního zkrácení času a úrovní energie, které zintenzivnily všechny osobní vlastnosti, včetně duševní nestability a odpovídající chování. Tyto dvě mocné síly pracující v tandemu urychlují činnost energetických proudů s násilnými přílohami.

Tyto síly ovlivňují všechno na planetě a směřují k rozumně odůvodněným rezolucím. Příkladem je Haagské rozhodnutí týkající se Jihočínského moře. Čínské reptání není neočekávané, ale nic v energetickém poli potenciálu neznačí otevřený konflikt.

Nikdy nebylo cílem Evropské unie prospívat lidem, ale dát je pod palec iluminátů. Když vibrace dosáhly míry, kdy organizace postavená na základech temného záměru nemohla mnohem déle obstát, stalo se otázkou, kdy první domino v EU spadne.

Ilumináti, známí jako kata, globální elita, stínová vláda, NWO, Jeden světový řád, jedna světová vláda - začali jako skupina jednotlivců, kteří se domnívali, že jsou nejinteligentnějšími a nejvzdělanějšími lidmi na světě, a proto mají právo vládnout všem ostatním. Postupem času se přidali další elitáři, rostla ega a objevily se dvě konkurenční frakce se stejným cílem, světovou nadvládou.

Před 60 lety Rockefellerova frakce, která operuje mimo New York a Washington, rozšiřovala chapadla daleko na západ a do Latinské Ameriky. Frakce Rothschild, se sídlem v Londýně a Vatikánu chtěla také rozšířit jejich územní vlivy. Zřídila Radu Evropy, Evropskou unii, Evropskou centrální banku a euro. Unie byla zahrnuta pod vlajku Rady a má svou hymnu. Prvních několik zemí, o které se EU opírala, byli přisluhovači Rothschildů. Rozšířili se do Izraele, pak přes celý Blízký východ, nedávno do severní Afriky a některé země dříve uvnitř Sovětského svazu.

Obě frakce využily strategie v původním plánu. Infiltrovali vlády, vojenské síly, zpravodajské služby, nadnárodní korporace, donucovací a soudní systémy, náboženské hierarchie, zábavní průmysl, lékařské a vzdělávací oblasti. Získali bohatství manipulováním s globální ekonomikou prostřednictvím akciových trhů, bankovních a úvěrových institucí, lichvářských úrokových sazeb a nekalých daní. Zahájili občanské války, války mezi sousedními zeměmi a první a druhou světovou válku. Vraždili a věznili opozici, tvořily teroristické skupiny, potlačovali a zneužívali technologie, řídí média a nelegální obchod s drogami, a převzali přírodní zdroje kdekoli.

Původní plán také zahrnoval snížit počet obyvatel o několik miliard prostřednictvím jaderných zbraní, toxického znečištění a pandemií z laboratorních virů. Všechny pokusy byly zmařeny členy vaší vesmírné rodiny na nebi a mezi vámi. Tyto dvě frakce však stále vyvolávaly pocit, že svět se dostává pod jejich vliv.

Po tisíciletích, kdy byli lidé drženi v zajetí temnotou, která obklopovala planetu, začali národy reagovat na světlo z duchovně vyvinutých civilizací. Čím více byli osvícenými, tím více byli odhodlaní osvobodit se. Zintenzivňující se světlo také odhaluje globální síť korupce a bezohlednosti iluminátů a jejich domino začalo padat.

BREXIT je nejnovější. Jen málo jednotlivců zná skutečný účel Unie. Spíše se jim nelíbí, že se neuskutečnily slibované výhody. Málokdo ví, že výsledek BREXITu znamenal více. Byl ovlivněn vibracemi, které vedou k aktivitám spravedlnosti, světu v míru, upřímné správy a hojnosti pro všechny národy.

Tam, kde se EU rozpadne, budou nějaké roztřepené nervy a hrbolatá místa, objeví se více pravd, jak se budou ilumináti snažit udržet své bohatství, bude ekonomika kolísat. Násilí vyčerpává svůj energetický kurz. Vše, co se děje, posouvá společnost blíže k novému světu.

Strach - vysoce zvětšená forma energie je hlavním nástrojem a palivem temných myslí a srdcí, kořenem předsudků ve všech jejích zhoubných formách a zdrojem všech činností vyplývajících z iluze oddělenosti.

Po věky hluboké třetí hustoty byly předsudky motivátorem násilí a nespravedlností, a bezpočet duší dokončilo své vybrané karmické lekce. Nyní, když společnost opouští tuto hustotu s karmickým kolotočem, staví předsudky (základní aspekt lidstva) do světla, kde je jeho destruktivita jasně vidět. Jak vibrace rostou, přijde uzdravení, harmonie a mír, láska a vzájemná úcta sjednotí národy v Jednotě všeho.

Situace miliónů uprchlíků v narychlo postavených táborech se poněkud zmírní, protože humanitární organizace získávají více peněz, potravin, vody, zdravotnických potřeb a dalšího základního vybavení. Světlo mnoha dárců pomoci spolu se světlem v celosvětovém soucitu a masivním množstvím vyzařovaným na planetu pomáhá udržovat vytrvalost a naději uprchlíků.

Vzhledem k tomu, že tyranské režimy padají, může začít repatriace lidí, kteří uprchli z těchto oblastí. Finanční a rekonstrukční pomoc bude poskytována v komunitách, kde je to praktické, tam, kde jsou obce a města příliš silně poškozeny, aby se přestavovaly, bude stejná pomoc poskytnuta bývalým obyvatelům, aby mohli začít znovu na jiných místech. Přistěhovalci v zemích, které jim poskytly azyl, se budou asimilovat do těchto populací s výhodami pro všechny nebo se rozhodnou vrátit do své rodné země.

Většina uprchlíků si vybrala tyto život měnící okolnosti k dokončení karmy třetí hustoty a vývoji. Také v souladu s volbou smlouvy, ne všichni přežijí své traumatické utrpení. Lidé, jejichž zkušenosti jsou závažnější, než si vybrali, nebo kteří zemřou před termínem svých smluv, dostávají mimořádné příležitosti pro rozvoj. Evoluce duše a pokrok je cílem každé duše v každém životě.

Nepříznivé události vytvářejí negativitu, očistné účinky na Zemi jsou ale mnohem větší - to znamená, že negativita, kterou vytvoří její zdroje, je uvolněna přírodními pohromami v mnohem větším měřítku, než vytvoří.

Některé smlouvy světelných pracovníků ve zdravotnictví zahrnují, že budou zabiti, aby osvětlili tajnou dohodu zdravotnického zařízení s farmaceutickými a pojišťovacími společnostmi. Ti, jejichž služby vedly k jejich profesionální diskreditaci, uvěznění, nebo uprchli do jiných zemí, souhlasili s těmito narušeními v životě. Je to stejné s oznamovateli dalších situací, které také nepříznivě ovlivňují váš život. Počet jednotlivců, kteří zažívají nebo jsou ohroženi jedním nebo druhým z hanebných prostředků, pokud ohrožují peněžní zájmy iluminátů, se s rostoucím povědomím veřejnosti snížil.

Jaderné výbuchy ve vesmíru poškodily duše, které žily jako svobodné duše, duše v civilizacích tak silně vyvinutých, že nemají hustotu a duše při astrálním cestování. Když se duše rozbije při jaderném výbuchu, nerozdělí se do celých osobností, nýbrž spíše do fragmentů s kousky vzpomínek na všechny životy a začátek ve Stvořiteli. Traumatizovány náhlým oddělením se od celistvosti se většina fragmentů rozplývá po celém prostoru, ztrácí se a je zmateno. Některé si najdou cestu do těla - to není „posedlost“, je to akt lásky k části duše.

Speciálně vyškolené týmy prohledávají nebesa. Fragmenty vydávají vibrace na jedinečné šířce pásma. Když jsou nalezeny, jsou transportovány do léčebného zařízení, kde jsou láskyplně živeny. Když jsou všechny fragmenty zpátky - v lineárním čase to může trvat tisíciletí - je prováděn složitý proces, aby se duše vrátila k její celistvosti s každým aspektem každého života ve správném pořadí. Pečlivé hledání a komplexní restaurování ukazují nekonečný, věčný význam každé duše pro Stvořitele a Boha.

V Kirlianově fotografii je vidět auru, světlo vyzařující z elektromagnetického pole těla, které odráží duchovní stav člověka, emocionální nastavení, přesvědčení a fyzickou kondici v okamžiku, kdy je fotografie pořízena.

Auras se mění v souladu se změnami v osobě. Zdravý jednotlivec žijící v božských cestách má zářící auru, která se rozprostírá od těla a může být vícečetná, čím více duchovně vyvinutý jednotlivec, tím jasnější a širší aura. Pokud se člověk s těmito vlastnostmi stane vážně nemocným nebo zraněným, zužuje se aura. Její dřívější stav se vrací jako hojení. Zdravý jedinec, jehož mysl je zavřená, má tenkou matnou auru, pokud se tento jedinec otevře duchovnímu a vědomému osvícení, aura roste odpovídajícím způsobem širším a jasnějším. Ten, jehož chamtivá, naštvaná, náročná nebo neupřímná povaha způsobuje strádání pro ostatní nad rámec jejich smlouvy před narozením, má kolem těla úzkou kalnou hranici. Osoba, která důsledně ignoruje svědomí a úmyslně způsobuje utrpení druhým, nemá dostatek ani na obrys.

Když se díváme na planetu jako celek, vidíme kolektivní auru lidstva, zvířat a rostlin. Leskne se po celém světě. Udržujte své světlo zářivé!

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |