Home > > Matthew Ward - 19. června, 2016

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 19. června, 2016S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew.
Díky výjimce stvořitele ze svobodné vůle v tomto vesmíru Bůh autorizoval všechny duchovně a technologicky vyspělé civilizace, aby způsobily detonační selhání jaderných hlavic na odpálených raketách, a jen na Zemi to bylo asi tucetkrát. Kromě uvedené výjimky nesmí Bůh ani žádná duše ve fyzickém nebo duchovním světě zasahovat do použití svobodné vůle. Zásah by zapříčinil nespočet duší bez zvoleného karmického prožívání, díky kterému se vyvíjejí. Vývoj je cílem každé duše v každém životě. Co Bůh a všichni jeho vyslanci mají dovoleno, je posílat všem duším láskyplné světlo, nejmocnější sílu ve vesmíru. Otevírá srdce a mysli, dává útěchu, odvahu, naději, hybnou sílu nově probuzenému. Duchovně vyvinuté bytosti nepřetržitě přenáší světlo v tomto vesmíru a nekonečná láska Boží ke každé duši je věčná.

Země je škola, a vynikající! Poskytuje všechny prvky lekce, které potřebuje obyvatelstvo třetí hustoty pro duchovní a vědomý růst. Ti, kteří rostou, si uvědomují, co je škodlivé a domovská planeta přebírá odpovědnost, aby se to zastavilo.

V tom je zřejmý přínos pracovníků Světla. Jste „přivedeni ke světlu“. To ovlivňuje život na Zemi. Vaše snahy o změnu motivují ostatní, aby „viděli světlo“ a spojili své síly s vámi. Někteří se rozhodnou zůstat ve třetím omezení hustoty, budou vás zesměšňovat nebo pohrdat vámi, aktivně pracovat proti vám. Díky vaší vytrvalosti se bude světlo šířit po celém světě, dokud všechny národy nebudou žít pokojně, kooperativně, v prosperitě a souladu s přírodou.

Některé incidenty hromadné střelby v USA byly v souladu s dohodami před narozením za účelem povzbuzení k nezbytným krokům k zastavení těchto masakrů. Ostatní dokončují ustanovení smlouvy v Nirváně a postupují v růstu duše. Truchlící rodiny a přátelé byli posíleni intenzivnějším světlem, aby posílilo ducha a usnadnilo rychlejší vývoj. V závislosti na duševním stavu střelců, kteří zemřeli, buď se uzdravili v Nirváně a obdrželi duchovní pomoc při jejich revizi, následovanou nápravnými vzdělávacími sezeními, nebo vstoupili na nejnižší vrstvu Nirvány, provedli velmi bolestivou revizi života a v jednom nebo více dalších životech zažijí těžké krutosti. Stejné postupy čekají na pachatele, kteří byli chyceni.

Vzrušujícím aspektem střeleckých incidentů je, že láska, nikoli nenávist nebo hořkost, sjednotila postižené lidi, jejich komunity a národ. Lidé jsou z marných snah o omezení přístupu ke zbraním rozhněvaní. Někteří se bojí, že události jsou záměrné, aby vláda omezením přístupu odzbrojila občany a učinila je bezbrannými proti tyranskému převzetí, což bylo součástí celosvětového ďábelského plánu iluminátů. Osud Země a jejího lidstva je ale ve světle radosti, míru a svobody. Nesrovnatelná síla světla roztrhala globální síť iluminátů do fragmentů.

Každý člověk je součástí Boha, každý je neoddělitelně spojen na úrovni duše se všemi ostatními a Bůh miluje každého bezpodmínečně. Jakmile se stanou veřejně známými, dívejte se, prosím, „Božíma očima“. Nemusíte se vzdát spravedlnosti podle vašich standardů, ale povznesete se tím, že jim pošlete světlo, namísto touhy po trestání. Nezávislé a nevyhnutelné zákony vesmíru je spravedlivě posunou v duchovním světě tam, kde energie odpovídá jejich skutkům.

Buďte si vědomi toho, co se děje. Nepamatujete si to, ale když jste dychtivě dobrovolně přišli na Zemi, věděli jste, s čím se setkáte a že budete dobře opevněni duchovní silou a moudrostí, abyste splnili své poslání: pomoci lidem probudit se z vědomí třetího řádu a tak se dále sami rozvíjet. Vaše účinnost v obou případech by byla omezena, pokud nevíte, co se děje. Smutné zprávy vyvažujte informacemi o povzbuzujícím vývoji.

Většina lidí v srdcervoucích okolnostech dokončí karmické lekce, aby se mohli vyvíjet. Buďte soucitní a respektujte jejich volby. Jednotlivci, kteří vytvářejí okolnosti, hrají ve vesmírném evolučním procesu nezbytné role. Někteří lidé přijali neobvykle obtížné zážitky ke snížení karmické zátěže duší, s nimiž sdílejí milostné svazky, jiní se zabývají více obtížemi, než si vybrali ve svých smlouvách. V obou případech tyto duše dělají velký skok kupředu na své duchovní cestě.

Víme, že není snadné přemýšlet o trpících lidech v karmických termínech, které se zdají být chladné a apatické, a zdržet se odsouzení těch, kteří způsobují zármutek a strašné utrpení. Všichni jsme měli životy uprostřed bojů, nespravedlnosti a deprivace v některém světě. Naše „minulé“ životy se dějí současně s naším „současným“. Vysoké vibrace na této stanici nás chrání před pocitem, že se v těch ostatních životech znovu objevují zármutky, ale naše jasné vzpomínky nám umožňují vztahovat se k vašim pocitům z událostí na Zemi. Někteří mají milostné svazky s osobami, které se momentálně potýkají se zkušenostmi, a ví přesně, co cítí.

V každém okamžiku Bůh cítí kolektivní bolest národů, zvířat, Dévických a rostlinných království a všech ostatních forem života v tomto vesmíru. To je pro vás nepředstavitelné, stejně jako pro nás. Můžeme dodat, že Bůh také cítí lásku, radost, vděčnost a mír, světlo nepřetržitě osvětluje Jeho bolestivé břemeno.

Váš svět je nesrovnatelně lepší, protože jste tam! Málokdo z vás je v oficiálních pozicích vlivu. Vaším neocenitelným přínosem je světlo – LÁSKA. To, co se děje na Zemi, ovlivňuje všechno ostatní v tomto vesmíru, efekty vlnění vašeho světla nezměrné.

Kromě jiného malé podniky zvyšují životní úroveň v komunitách po celém světě, města obnovují ohrožené oblasti, programy vzdělávání a odborné přípravy jsou k dispozici pro nové druhy zaměstnání, umění je zpřístupněno mladým lidem - všechny umělecké formy jsou vyjádřením duše, a to, co dělají zúčastnění instruktoři a mladí lidé, je důležité pro všechny generace, které přijdou.

Pracovníci Světla jsou na hrbolaté cestě pokroku nepostradatelní. Změna začíná na místní úrovni a pohybuje se vzhůru, dokud nedosáhne vrcholu, kde probíhají diskuse za zavřenými dveřmi s cílem vyřešit konflikty a reformovat politické a finanční systémy. V životně důležitých oblastech je tempo stabilní, nebo zrychluje.

Každá duše má možnost přijmout nebo postavit se proti čemukoliv. Nikdo nemá zodpovědnost - nebo božské právo - přesvědčit druhého, aby se „probudil“. Dohadování nepřesvědčuje o odcizení. Jednejte podle svých přesvědčení a hodnot a respektujte právo všech ostatních jednat v souladu s jejich.

„Může být láska-světlo poslána lidem, kteří žili před 500 lety?
Ačkoli vaše pojetí kalendářních let je nyní v nadčasovém kontinuu, lidé, kteří žili ve vašem 15. století, už nejsou v této fázi vývoje. Měli jiné životy osobností s různými volbami duše, různými zkušenostmi a podle toho zasévali a sklízeli karmu. Kdyby však bylo zasláno milostné světlo těm, jejichž životy na Zemi už dávno byly, nebylo by to zbytečné. Energie dosáhne všemocný zdroj, který je pro všechny duše vždy neomezeně dostupný.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |