Home > > Matthew Ward - 30. září 2013

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 30. září 2013


S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Převládající vibrace byly příznivé pro rozumné diskuse k uklidnění situace v Sýrii. Nesčetné modlitby vedly k uvolnění napětí. Modlitba není poděkování, či žádost Bohu (jakkoli ho nazýváte). Jako vše ostatní ve vesmíru, i modlitba je energie každé vaší myšlenky a celého života. Mnoho miliónů směřovalo hojnost energie k jednání a vesmír reagoval v naturáliích.

Množství praktik a produktů škodlivých pro vás i planetu je žalostné. Vizualizace Země v zlatobílém světle a soustředění vašich myšlenek a pocitů na tuto čistotu je modlitba. Akce, jako je podepisování peticí, dary organizacím a aktivní účast pomáhá vytvořit svět vaší vize.

V uplynulých dvou stoletích ilumináti iniciovali povstání a občanské války v mnoha zemích. Vibrační úrovně v energetických rovinách, kterými se Země pohybovala, umožnily občanům hromadně povstávat proti nesnesitelným podmínkám. Jakmile začne vzpoura, není třeba dalšího zapojení iluminátů. Hluboce zakořeněný smysl pro pomstu a obranu svého přesvědčení je dostatečným důvodem k vášnivému boji.

V případě mezinárodních konfliktů podnítili ilumináti velké události, které vyvolaly rozhořčení obyvatelstva, a „uražený“ národ ochotně vedl válku proti proklamovanému „pachateli“. „9/11“ volalo po vlastenectví, ale základním záměrem byly zisky armádních výrobců a udržení, či rozšíření kontroly iluminátů.

Assad, diktátoři v afrických a latinskoamerických zemích a v Severní Koreji, Hitler, Mussolini a Stalin jsou ilumináti?
Z různých důvodů žádný z nich. V některých případech byli diktátoři uvedeni do pozice ilumináty, ale jakmile jsou pevně u moci, nepotřebují pomoc, aby udrželi kontrolu nad svými občany. Ilumináti pro své krmení vyžadují energii strachu, tyranské režimy vytvářejí obrovské množství strachu, čímž slouží potřebám iluminátů bez jakéhokoli úsilí z jejich strany. Vysoký počet obětí v zemích s brutálními vládci je v souladu s cílem iluminátů snížit světovou populaci a všechny války slouží tomuto účelu.

Chamtivost, nejen nemilosrdnost, je motivující silou, kterou sdílí despotové a ilumináti. V zemích s velkým množstvím přírodních zdrojů mohou diktátoři spolupracovat s vlastníky nadnárodních korporací s vybavením, zkušeným vedení a odbornými znalostmi. Oba partneři z toho profitují.

Pokud vládce země odmítne návrh iluminátů, nebo se je pokusí vyhnat, agenti podněcují povstání a jako nového vůdce země uvedou ochotnou loutku. Příklad: Nevraživost mezi USA a Íránem začala před třiceti lety, kdy ilumináti vyhnali odporujícího vůdce a instalovali svou brutální loutku Shaha Pahlavi. Když ho Íránci svrhli, dostal azyl v Panamě na příkaz vlády USA.
Později byl převezen do států, a to i přes žádost, aby byl postaven v Iránu před soud za své zločiny proti lidu.

Historie USA, která je poznamenána výnosnou intervencí v záležitostech jiných národů je vlastně práce iluminátů, jejichž vliv v této zemi začal nemnoha jedinci v rodící se vládě po vyhlášení nezávislosti kolonií na britské vládě. Federální rezervní systém, privátní banky a jejich oddělení pro výběr daní (Internal Revenue Service) dovedly ekonomiku USA na kolena. Podplácení, vydírání nebo vyhrožování členů Kongresu a dalších vládních agentur se stalo samozřejmostí, stejně jako lobbisté organizací a korporací ovládaných ilumináty.

Prezident Obama potřeboval páky, jak přesvědčit assadův režim zastavit používání chemických zbraní. Nikdy nechtěl, aby došlo na „útok“. Rozhovory o Sýrii probíhaly mezi americkými a ruskými diplomaty ještě před zahájením hlavních jednání. Ani jeden z vůdců zemí nechce být vojensky zapojen, ani nechce, aby byly chemické zbraně dostupné pro každou skupinu. Oba jsou citliví na humanitární aspekt syrské války.

Prezident Obama je srdcem a duší zasvěcen poslání, o které ho požádala nejvyšší vesmírná rada - přinést jednotu a mír. Když rada vymyslela hlavní plán pro Zlatý věk Země, všechny vyvinuté duše, které chtěly být hlavními aktéry procesu vzestupu – evolučního počinu nebývalého v tomto vesmíru rychlostí a rozsahem, věřili, že se budou držet se svých dohod. Někteří souhlasili, že budou hrát „těžké“ role, aby poskytli podmínky, které by umožnily většině lidí dokončit zvolený prožitek a ukončit karmu třetí hustoty. Když byly mise těchto duší dokončeny (před více než deseti lety), odmítly ctít zbytek své dohody (spojit se světelnými silami). Byli omámení jejich silou na vrcholu sítě iluminátů. Pokračovali v podněcování nepokojů a utrpení kdykoli a kdekoli mohli.

Duše Baracka Obamy zdědila silně znepokojující národní a globální situaci, které by nikdy nenastaly, kdyby tyto duše dodržely své dohody. Vstoupil do předsednictví na vrcholu nepříznivých ekologických a ekonomických podmínek, válek, násilí a zásob zbraní. Po celou dobu svého úřadu bojoval s ilumináty o zvrácení této situace.

Mnoho rozhodnutí udělal pod nátlakem. Nikdy nepracoval v tajné dohodě s ilumináty. Dělá vše pro to, aby ukončil zbytky globální kontroly. Přirozeně agenti iluminátů šířili lži o Obamovi a jeho záměrech, aby zmařili jakékoli velmi potřebné reformy. Obamovi a celé Zemi pomůže v rychlejším uskutečnění prospěšných změn posílání světla.

Váš svět má zpoždění asi deset let. V tuto chvíli stále převažují vibrace, které evokují „nejlepší“ a „nejhorší“ postoje a chování.

Někteří extrémisté mají kořeny v nesnášenlivosti nebo strachu z náboženských, etnických, rasových a filosofických rozdílů, někteří utrpěli emocionální a duševní škodu, několik jedinců působí pod kontrolou mysli, buď programováním iluminátů, nebo negativním vlivem všudypřítomné násilné „zábavy“ - rukojmí v Nairobi, sebevražedné útoky, náhodná hromadná střelba, výbuchy.

Média hlavního proudu zajišťují podporu násilných proudů, ale neříkají vám o nesčetných úspěších reforem - papež František je upřímný ve svých prohlášeních, agresivita íránské vlády taje, Organizace spojených národů, kterou ilumináti učinili prakticky bezmocnou, začíná organizovat.

Ještě nedávno byla převaha energie generované obyvateli Země založena na strachu. Miliardy „dobrých“ lidí (jen málo není) nyní v souladu s jejich vášní pomáhají napravovat křivdy. Změna zřídka začíná nahoře. Většinou začíná na dně a teče nahoru, a to se děje po celém světě. I při pokračující pomoci naší vesmírné rodiny může být podnik tohoto rozsahu dosažen pouze postupně. V energetickém poli potenciálu Země získávají všechny způsoby benevolentních změn hybnou sílu v souladu s myšlenkami, pocity a činy, které se stále více zaměřují na světlo.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |