Home > > Montague Keen - 2. dubna, 2017

Montague Keen - 2. dubna, 2017

Za nekolik týdnu uvidíte pravdu triumfovat nad zlem. Tento boj probíhá na mnoha úrovních, o nekterých víte, ale mnohé jsou pred zvedavými zraky dobre skryty. Udržovat lidstvo v nevedomosti o tom, co mu delají, bylo snadné, dokud v lidech nenastal proces probouzení. Plná hruza vašeho zotrocení ješte nebyla odkryta. Jsou mnozí, kdo jsou plne probuzeni a vedí, co se musí udelat, aby bylo lidstvo osvobozeno.

Veronika mela v plánu ukázat vám rozhovor Milese Johnstona se super vojákem.

Video se jmenovalo DUVOD PIZZAGATE (The reason for Pizzagate), ale bylo z YouTube odstraneno. Super voják vysvetluje, že Kabal chce, abyste pochopili a prijali, že na vaší Zemi jsou, že musí pít krev a jíst maso vašich detí. Je to pro ne otázka života. Kdybyste shlédli, jak vám to vysvetluje clovek, kterého oni vycvicili, udelali byste si o tom obrázek.

Že jsou lidé, kterí tomu chtejí ucinit prítrž, je obrovským krokem vpred. Pokuste se shlédnout ten rozhovor od Miles Johnston-a. Obe strany života spolupracují, aby zastavily tyto dábelské praktiky. Budoucnost lidstva závisí na tom, aby to prestalo. Samotná Amerika se snaží s tímto problémem vyporádat, ale Kabalou vlastnený tisk a televizní kanály o tom nereferují. Pro ty, kdo chtejí pravdu, jsou dukazy prístupné. Po všechny ty roky vás drželo v otroctví to, že jste verili propagande.

Minulý týden jsem vám rekl, že to, co se stalo v Londýne, byla událost pod falešnou vlajkou. Ted vám ukážeme dukaz.

Ole Dammegård: Statue of Liberty – NYC is next NWO False Flag. (Socha svobody v New Yorku bude príští událost pod falešnou vlajkou). Predpovezeno 22. brezna ve Westminsteru (Londýn). Interview s Alfredem Lambremont Webre.

Podívejte se na dva nože, o kterých vám rekli, že nimi byl pobodán policista. NEBYLA NA NICH ŽÁDNÁ KREV. Pri operaci pod falešnou vlajkou v Londýne byly udelány velké chyby; nekteré jsou k smíchu, protože jsou tak jasné. Podívejte se na ne s otevrenou myslí. Událost v Londýne nám ríká, že další se stane v New Yorku. Bez stínu pochybností to ukazuje, že na vás byla ušita bouda a že vám lhali. To vše je šaráda, vyrobená vašimi vládami na vytvorení strachu, abyste jim odevzdali svou svobodu (tu trochu svobody, kterou ješte máte).

Každá událost pod falešnou vlajkou vám napoví, kde bude další. JE TO HRA. Kabal se vám smeje, že jste tak hloupí, že jejich hru nevidíte. Ríkají vám, co chtejí udelat, a vy jim to dovolíte. Oni verí, že toto je osvobozuje od jakékoliv viny. Vše, co potrebují udelat, je, že ve vás vyvolají strach a vy jim dáte volnou ruku, aby udelali, co se jim zlíbí.

Je žalostné, že na mou ženu bylo útoceno, když se snažila otevrít vám oci a osvobodit vás z otroctví. Rekl jsem vám, že roky 2017 a 2018 prinesou lidstvu mnoho problému a zkoušek. Takovým obdobím zkoušek bude i duben. Nedovolte, aby prevládl strach. Když budete stát ve svém vlastním svetle, nemáte se ceho bát. Strach je nejvetší zbraní Kabal proti vám, ale bez vaší spolupráce nemohou delat nic. Pokud byste strach odmítli, jsou bezmocní. Aby mohli na Zemi prežít, potrebují vás. Ty, jejichž moci se bojí, zavírají do vezení. Zkorumpovaní právníci jsou placeni za to, aby je tam udrželi. Existuje nekdo, kdo cte tuto dnešní zprávu, kdo zná pravdu o jednom mladém muži. Žádám toho cloveka, aby se podíval do svého srdce a prinesl dukazy na svetlo, aby mohlo lidstvo prežít. Mužete ukoncit utrpení našich bližních. Je zapotrebí pouze trochy odvahy.

Když prijde výzva, abyste spolecne povstali, budte pripraveni. Konecne, je vás 99%, kdo stojíte proti 1%, které chce znicit váš život a váš svet. Vezte, kdo to je a jaký je jejich zámer a budte si toho vedomi. Odmítnete jít do tavícího kotle Kabal, který pro vás pripravila. Budte hrdí na své dedictví. Jste na Zemi od zacátku casu. Vaše dejiny jsou všude - pro ty, kdo je chtejí videt. Vetrelci prišli na Zemi náhodou, líbilo se jim, co videli a chteli to pro sebe. Tehdy vznikl pro lidstvo problém. Kabal nicí lidskou rasu za pomoci ockování, potravin, vzduchu, chemických léku. Vy dovolujete, aby vás znovu a znovu obelhávali tím, že tem lžím veríte. To musí prestat. Odpovedi na všechny vaše problémy máte ve svých rukou. Vezmete si zpátky vládu na vašimi životy a nad vaším svetem. Hledejte, jak mužete, aby se vaše oci otevrely pravde a stujte za ní.

Má drahá, škoda na tvém zaparkovaném aute je hrozná. To byl zámer. Bouchání na okna tvé ložnice v pet hodin dnes ráno bylo mnohem hrozivejší. Zámerem bylo vyvolat strach a to se povedlo. Bylo pro tebe traumatické se toho zbavit.

Tvuj navždy oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |