Home > > Montague Keen - 26. brezna, 2017

Montague Keen - 26. brezna, 2017

Bitva o vládu nad Zemi je bojována na mnoha úrovních. To ve vás muže vyvolávat zmatení ohledne toho, co se deje. Mohu vám ríct, že když padne Amerika, pro zbytek sveta mnoho nadeje nezbývá. Ovládnutí Ameriky zacalo pred mnoha lety. Videli jste, jak každý prezident zahájil své úradování sliby, že bude sloužit lidem, ale podívejte se na to, co jste zažili. Jenom další, jiná tvár, která opet delá to samé. Je to dokonalý dukaz toho, že existuje skrytá moc, ovládající Ameriku, která neslouží americkému lidu.

Tajné spolecnosti systematicky vycucávají životní sílu z amerického lidu. Chtejí Ameriku pro sebe. Vybíjejí deti mužského pohlaví. Sami se podívejte na statistiky a budete šokováni, jak mále chlapecku prežije. Je to soucást plánu na prevzetí.

Pedofilie je také významnou soucástí plánu. Média vám nereknou, co bylo udeláno, aby byl tento dábelský obchod s lidskými životy zastaven. Sami sebe se ptejte, proc nepíší o zadržení mužu, obchodujících s detmi. Komu uveríte? Pedofilum, vlastnícím informacní média anebo faktum, která si mužete sami zjistit? Je cas, abyste se podívali na pravdu.

Trump arrests Pedophiles (Trump zatýká pedofily).

Událost pod falešnou vlajkou, ke které došlo tento týden, bude použita, aby uvedla v platnost nové zákony, které dále omezí tu trochu svobody, kterou ted máte. Je neuveritelné ocekávat, že nekdo uverí, že muž, vyzbrojený nožem, probehl kolem ozbrojené stráže smerem k westministerskému paláci. Ti z nás, kdo jsme pri mnoha príležitostech navštívili Westminster víme, že to není možné provést. Bohužel, behem takových šarád umírají lidé. Meli jste 7. cervenec (výbuchy v Londýne v r. 2004 - pozn. pr.) a 11. zárí; všechny byly provedeny z nejakého duvodu. Verte tomu, co vidíte a ne tomu, co vám reknou, že vidíte. Byli jste obelháni príliš mnoho krát. Meli byste být schopni rozpoznat, když vám sypou písek do ocí. Stacilo. Takové praktiky musí prestat.

Skrytá ruka operuje také v Africe. Vyvolává to utrpení. Za to krveprolití jsou odpovedni ti, kdo chtejí znicit lidstvo. Žijete v nebezpecných casech a bude to pokracovat, dokud clovek nerekne: „Již nikdy víc! Musí to prestat.“

Žijete ve svete hojnosti a v dobe, kdy je všechno možné. Musíte pozvednout svuj hlas a promluvit, abyste se vzájemne podporili. Dnes je to Afrika, zítra to mužete být vy. Odhalujte skrytou ruku, která zneužívá lidstvo. Víte, kdo to jsou. Lidská rasa nebyla nikdy v takovém nebezpecí. Je cas na akci. Evropa, Amerika, Afrika, ta skrytá ruka nicí všechny.

Brexit v Anglii to zpomalil. Modlete se, aby Francie zatloukla další hrebík do rakve EU. Meli v plánu Evropu znicit, smíchat všechny lidi v ní do jednoho tavícího kotle. Protože kdyby byli jednou masou, bylo by snadnejší je znicit. Myslete na to.

Mohl bych strávit dlouhou dobu povídáním o tom, jak nádherný je život na této strane, ale vy bojujete o prežití ve svete, který byl ovládnut sílou tak zlou, která chce Zemi pro sebe. Jsou všude kolem vás, v ruzných prestrojeních. Jsou to mistri prevleku. Vybíjejí bílou rasu, aniž by proti tomu nekdo protestoval. Mnozí z vás je máte v úcte. Chtejí válku, chudobu a utrpení, to všechno je pro ne dechem života. Mají potešení z toho, že mnoho z vás je stále pripraveno položit ze ne svuj život v bojích v jejich válkách. Vždy skocíte na jejich výzvy. Probudte se!

Prosím, modlete se za ty, kdo se postavili proti tem špatným lidem a ve výsledku jim to znicilo život. Mnozí jsou zavreni ve veznicích, kde je s nimi špatne zacházeno. Potrebují vaše modlitby.

Jeden takový muž má splnit duležité poslání v zájmu lidstva. Potrebuje vaši pomoc, aby své poslání na Zemi dokoncil. Má drahá žena se ho snaží podporovat. Satanisté mu všechno vzali: domov, byznys a predevším svobodu. Je bez penez, ve vezení v Americe, bez rodiny a prátel. Tomu mladému muži bude za deset dnu 30 let. Lidstvo potrebuje, aby prežil a svou misi dokoncil. Prosím pamatujte na nej ve svých modlitbách.

V Kalifornii neexistuje spravedlnost. Má drahá žena presne ví, jak pracují. Zažila, jak jí všechno vzali, když jsem odešel k Duchu.

Musíte tento boj vyhrát a obnovit Zemi, abyste zajistili prežití lidstva. Rok 2017 a 2018 prinesou mnoho zkoušek, ale nemyslete si, že je vše jisté. Neverte jejich lžím, které k vám smerují, aby vás udrželi pod kontrolou. Dívejte se dál, abyste vytvorili lepší život pro všechny. Mužete to udelat, pokud budete mít vuli to udelat.

Má drahá, tvé zdraví nám delá starosti kvuli neustálým útokum. Prosím, dávej na sebe pozor. Byli jsme spolu po mnoho životu Pouto nelze zpretrhat.

Tvuj navždy oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |