Home > > Montague Keen - 5. ríjna 2014

Montague Keen - 5. ríjna 2014

Jak se blíží konec vlády Kabaly, její touha válcit se stává naléhavejší. Útoky na jednotlivé lidi jsou castejší a vážnejší. Vezte, že svetlo rychle vítezí nad temnotou, když se probouzí víc lidí, kterí odmítají prijmout diktát svých zkorumpovaných vládcu. Dostáváte krásné dukazy o nových ley liniích, které jsou aktivnejší a silnejší, a které nyní prebírají vládu nad vaší planetou.. Zeme se pripravuje na Nový vek. Práce na ley liniích je vaším klícem ke svobode, míru a radosti. Jste již témer u cíle. V duši víte, že tato práce je podstatná. Máte schopnost prinášet zmeny, vyžadované k tomu, aby se odstranila moc temných sil. Dobrí lidé se spojují, sdílejí vedomosti a znalosti a tak pripravují cestu svetlu. Vaši práci s ley liniemi ocenují na obou stranách života. Bude mít své místo v dejinách této doby. Váš svet se mení k lepšímu, prímo pred vašima ocima.

Na mysle tech, které Temní považují za nebezpecné, útocí virus. Ti lidé si nejsou vedomi nákazy. Podstatou viru je, že lidé ríkají jenom to, co Kabala chce, aby ríkali. Nedovolí jim vykonávat jejich opravdovou práci a zpusobuje zmeny v jejich myšlení ohledne všeho, co je svetlem. Podobne jako virus Eboly, který byl vytvoren aby útocil na telo, virus A napadá mysl a obet si toho není vubec vedoma.

Nový výzkum, na kterém ses´podílela, má drahá, ukazuje, že v Irsku je nejvyšší koncentrace posvátných míst na svete. Kabala mela vždy obavy z toho, že se Irsko probudí. Pokaždé, když se Irsko zacalo probouzet, bylo tomu zabráneno. Jezuité organizovali a dohlíželi na Irský Holokaust, o kterém vám bylo receno, že to byl hladomor. NE...protože Irsko produkovalo celé lode potravin, ale Irum nebylo dovoleno, aby je jedli. Když lidé umreli hlady, jídlo bylo rychle odstraneno. V plánu bylo zabít tolik Iru, jak jen to bylo možné - a presunout Iry do míst jako jsou USA, aby se irská DNA smíchala s DNA jiných a nebyla již více hrozbou. Existuje irská písen:“Zapomenuta je rasa, kterou nikdo nezná“. Zeptejte se sami sebe, proc Kabala vynakládá tolik úsilí, aby znicila Irsko a jeho lid.

Irsko trpí tím, že v jeho vode je vysoké procento fluoridu, který otupuje mysl jeho lidu. EU udelala co mohla, aby znicila posvátná místa tím, že pres ne vybudovala silnice. Banky podvodne srazily Irsko na kolena. Nyní jsou používány jemné nástroje, takže muže být použita radiace, aby znicila rasu, které se Kabala nejvíce obává. Rasu, jejíž písemné záznamy sahají do 6. až 8. století pred naším letopoctem, ve starém jazyku OGAM, jak to bylo nalezeno ve Virginii, USA. To bylo PREDTIM, než, jak vás ucili, byla objevena Amerika! Co vám to ríká o dejinách, o kterých jste se ucili?

Když se irský lid probudí a uvedomí si, kým je, Kabala prestane existovat. Naše první Centrum musí být v Irsku, protože Irsko je KLÍCEM a vše odhalí. Musíte se pohnout kupredu do svetla, se znalostí OPRAVDOVÉ HISTORIE a minulosti. Na obou stranách života je vyvíjeno mnoho úsilí, aby došlo ke zmenám.

Musíte si být vedomi magických rituálu, které jsou každý den provádeny. Tak jste si navykli je videt, že na ne ani nemyslíte, takže se nikdy neptáte PROC. Existuje cerná a bílá a každý je zvyklý na svetlo, nebo na tmu. Všechny tajné spolecnosti používají temnou magii. Vatikán ji používá každý den. Jsou o tom ruzné knihy. Energie posvátných míst muže být také použita v cerné magii, pro temné úcely. Veronika to zažila nedávno, když byla použita cerná magie, aby zredila její krev a byl vyvolán silný srdecní kolaps. Takový, který by neprežila. My, v Duchu, jsme zajistili, že se to nestalo a zajistili jsme potrebnou pomoc.

„Reknu vám to proto, že pokud by se to stalo vám, abyste vedeli, co se deje. Z mého nosu neustále teklo, nekontrolovane, a také mi slzely oci. Ale nebyla jsem nachlazena. Ted vím, že to se pouze moje telo pokoušelo mne chránit pred útokem. Byla mi ukradena energie.

Z toho útoku jsem se již zotavila“.

Když Veronika a R sedely u jídelního stolu (19. zárí), židle, na které Veronika sedela, se náhle ochladila. Cítila, jak jí byl násilne otevren konecník a jak byla do nej vsunuta ledová tyc, která se pohybovala jejím telem nahoru. Tento zpusob byl použit, aby ji zabil, ve starém Egypte, kde jí byly ukradeny energie a identita. Bolest v hlave se stala nesnesitelnou a ústa se nekontrolovane plnila tekutinou. R zvedla Veroniku ze židle a tehdy ona sama pocítila chlad, když si chtela na židli sednout. Ovládla se, a poslala temnou energii zpet tam, odkud prišla. Znovu byla vysáta energie.

Totéž se opakovalo o osm dnu pozdeji, ale Veronika vedela co delat, a byla podporena M, která jí pomohla se pres to prenést. Požádal jsem Veroniku, aby se o to s námi podelila, abyste, pokud by se vám takový útok stal, mohli nad situací prevzít kontrolu a odeslat temnou energii zpet. Jak se blížíte k Prechodu, veci se urychlují a energie se zintenzivnuje. Ale, bohužel, bude také casteji docházet k útokum.

Tvoríte jasnou novou budoucnost pro planetu, která reaguje tak, že vytvárí zcela nové ley linie, aby byl zajišten dostatek energie, kterou budou všichni využívat. Vaše práce je témer u konce. Jste v záverecné fázi.

Sevrení Kabaly slábne a ona bojuje o prežití. Mluvte o tom, jak se s tou situací vyrovnáte, když nastane. Budte pripraveni. Pamatujte: násilí plodí násilí, takže to nebude potrebné. Je treba si pripravit plány. Promyslete si všechny verze a možnosti. Když dosáhnete svuj cíl, nebudte chtiví. Pravdu již nelze více skrývat. Je ve vašem zájmu, abyste se dostali k co nejvíce informacím. Aby vás udrželi pod kontrolou, použijí strach, ale pravda vás osvobodí. 99% již není ani minutu ochotno podporovat pyramidu kontroly. Bude vám poskytnuto tolik pomoci, kolik budete potrebovat. Vše je pripraveno. Ceká se na vaše zavolání.

Vím, má drahá, jak jsi smutná, že tvoje plánovaná návšteva Irska musela být odložena. Víš, že k ní dojde v nedaleké budoucnosti. Nejdrív je treba dát na místa urcité lidi. Ti, kterí chápou, jsou na 100% s tebou. Ty, kterí jsou stále zablokováni ve svete tretí dimenze, je treba politovat. Mají strach opustit to, co vidí jako bezpecnou trídimenzionální existenci. Budou vzdorovat všem zmenám, nebo nejakému pokroku. Pošlete jim lásku a svetlo, protože to hodne potrebují. Prosím, pošlete lásku a svetlo všem, kdo jsou potrební k tomu, aby došlo k Prechodu. Potrebují vaši podporu. Vedome odstrante všechny vazby, kterými vás Kabala spoutala- at je to náboženství anebo Stát. Radujte se ze svobody, kterou vám to do života prinese.

Moje drahá, nemela ´s to lehké. V srdci víš, že uspeješ. Jsme témer v cíli.

Tvuj, navždy oddaný Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |